Make your own free website on Tripod.com

XÉ RÀO TỪ CHÍNH BẢN THÂN MỖI CHÚNG TA.

NKPTC

 

Vừa qua,  nhận được bài viết của Ông Trần Khuê và Ông Phạm Quế Dương, hai phát ngôn viên chính thức của Hội Chống Tham Nhũng, và Nhóm Đối lập 21 ngựi. Trong bài có đoạn mở đầu như sau:

 

.............

 

Có người thắc mắc :

-các ông có được cấp giấy phép đâu mà vẫn cứ hoạt động ?

Câu trả lời đơn giản là :

-Th́ bọn tham nhũng có được ai cấp phép mà chúng cứ hoành hành ngang ngược như ở chốn không người. Chúng c̣n liều ḿnh hy sinh : hy sinh đời bố để củng cố đời con. Chẳng lẽ những người chống tham nhũng lại chịu thua kém bọn tham nhũng chăng?

 

Không thể có chuyện đó ! Có áp bức th́ có đấu tranh ! Có tham nhũng th́ có chống tham nhũng ! Ấy là Chân lư, ấy là Quy luật ! Không có sức mạnh tàn bạo nào chống nổi Chân lư và Quy luật ! Chỉ có những kẻ nào đă trót tham nhũng chịu đầu thú, đầu hàng th́ nhân dân ta vẫn độ lượng sẽ sẵn sàng tha thứ, khoan hồng. Nhắc cho bọn tham nhũng chớ quên : hàng th́ sống, chống th́ chết !

 

-Có người lại nói :

bọn tham nhũngđông hàng triệu, các ông có vài chục người đấu sao lại chúng nó.

-Nhầm to ! Thử hỏi nhân dân Việt Nam ta dù đang sống ở trong nước hay ở hải ngoại, ai đă có ḷng yêu nước, thương dân mà từ chối tham gia Hội chống tham nhũng ? Vậy chẳng lẽ hơn 70 triệu đồng bào với bao nhiêu trí tuệ và sức mạnh lại chịu bó tay, chịu thua bọn tham nhũng và lũ bao che cho tham nhũng hay sao?

Cũng không thể có chuyện đó !

 

Như vậy là ở trong nước, chiến dịch xé rào sổ toẹt vào hệ thống Đảng và Luật rừng của đảng CSVN đă tiến thêm được một bưóc, dẫu là nho nhỏ ở mức độ chống tham nhũng. Nhưng rơ ràng cái ǵ chính đáng thuận ḷng dân, thuận phép dân th́ cứ làm, chẳng cần giấy phép của Đảng và cái nhà nưóc khí gió của nó nữa. Chúng Ta có giấy phép của nhân dân Viêt Nam cấp! thế là đủ. Đây là Chính Nghĩa, Dân Mệnh!

 

Bởi v́:

 

-Đảng CSVN có đưọc nhân dân Việt Nam cấp giấy phép nắm độc quyền lănh đạo không? Mà sao nó nắm măi đến bây giờ không chịu tranh cử, ứng cử tự do b́nh đẳng?

 

- Đảng CSVN có được nhân dân Việt Nam cấp giấy phép nhưọng đất đai của Tổ Tiên để lại cho Trung Quốc không mà nó cứ ngang nhiên kư giao Ải Nam Quan, vùng đất thác Bản Dốc, và hải phận Trựng Sa, Hoàng Sa cho ngoại bang?

 

Vậy tất cả Chúng Ta đứng  lên, đ̣i cái quyền chính đáng của nhân loại tiến bộ hôm nay là :

 

-Quyền Tự Do Ngôn Luận, Báo Chí,

-Quyền Tự Do Lập Hội, hội họp,

-Quyền Tự Do Tranh Cử, Úng Cử.. v.v

 

Th́ cần ǵ cái giấy phép của đảng bất nhân, phi dân chủ, phi dân tộc, phi đạo lư như đảng CSVN?

 

Đảng CSVN đưa ra những "mỹ từ" trong hiến pháp, nhưng lại đặt ra những đạo luật, nghị định như "luật rừng 31CP" chửi cha những điều "đẹp đẽ" trong hiến pháp do chính họ viết. Chẳng qua mục đích là:

 

1-Mỵ dân, coi thường nhân dân Việt Nam.

2- CSVN muốn chúng ta sợ hăi, để Chúng Ta không dám làm những điều chính đáng.

3- Giăng bẫy, để  khi chúng ta sợ sệt, do dự, rồi cũng xuôi theo những loại "tội danh" vớ vẩn ấy, mà né tránh. Tức là chính chúng ta đă chấp nhận và chính đáng hoá nhũng điều luật rừng này..Và nó trở thành những tập ước có lợi cho Độc Tài, Phi Dân Chủ Tự Do!

 

Vậy phải xé rào và sổ toẹt vào nhũng điều luật, những tập ước, lư sự hèn mạt của đám ngựi cầu an, như Ông Trần Khuê và Phạm Quế Dương đă và đang làm. Chúng Ta, nhân dân Việt Nam, buộc đảng CSVN phải thực hiện những từ ngữ đẹp đẽ mà họ đă rêu rao mà chưa bao giờ thực tâm thi hành.

 

Tất cả Chúng Ta phải đi từ bưóc đầu tiên- từ chính bản thân ḿnh.

 

Tuy nhiên muốn chiến dịch xé rào sổ toẹt vào đảng CSVN mà đi có kết quả thực sự và tác động thực sự- Những ngụi  rào phải vượt qua chính ḿnh trưóc!!! Chúng Ta phải sổ toẹt vào chính nhũng tập ước quá khứ của chính Chúng Ta, phân định quá khứ Quốc Cộng, Nam Bắc v.v  nhũng tập ước sai lệch ngộ nhận tiêm nhiễm từ quan điểm của một chế độ chính trị, đă làm cho Chúng Ta không ngồi gần nhau trong hơn nửa thế kỷ qua, nhất là sau ngày 30-4-1975.

 

Ngay hôm nay đây, Chúng Ta đă xác định  vấn nạn Việt Nam là cuộc tranh đấu Dân Chủ Hoá của nhân dân Việt Nam đối lập với Đảng CSVN. Như vậy lực lượng nhân dân bao gồm tất cả mọi ngựi Việt Nam không phân biệt quá khứ, hiện tại, thân thế v.v

 

Vậy th́ Chúng Ta cần phải sổ toẹt vào những lư luận đấu tranh kiểu một chiều, cũ rích, như vận dụng "Bác Hồ Bác Héo đă nói thế này thế nọ, để viện dẫn hay tranh thủ tính chính đáng! Nhưng thật ra chẳng chính đáng tí nào cả!

 

Đơn giản bởi v́:

 

-Thứ nhất là nó không đúng với sự thật! V́ ai cũng biết Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc,Trần Dân Tiên v.v như thế nào rồi. Tất cả chỉ là tuyên truyền nhồi nhét một chiều theo quan điểm của một chế độ bằng khủng bố, súng ống, thủ tiêu, nhà tù. Nó không phản ảnh toàn bộ ư nguyện và chân lư của nhân dân Việt Nam Thống Nhất.  Những thứ tuyên truyền rẻ tiền ấy không c̣n hợp thời đại mới cho cả dân tộc với thế hệ thông tin trí tuệ mở rộng hôm nay.

 

-Thứ hai, nếu cái ǵ đúng tự nó đúng. Nhân dân đồng ư đúng. Không cần phải có Bác Hồ Bác Héo vào làm ǵ! Nó chỉ chứng tỏ sự thấp kém, thiếu bản lănh tự tin, sáng tạo, và chỉ đầy tính nô lệ tư tuởng của ngựi nói, ngựi viện dẫn.

 

-Thứ ba, ngay cả khi dùng những dẫn chứng trẻ con rẻ tiền Bác Hồ bác héo đi nữa, Đảng CSVN và đám Công An, nó cũng chẳng coi ra ǵ...nó cứ bắt và cũng cứ đàn áp.

 

Cùng một tinh thần đoàn kết thống nhất dân tộc Việt Nam như vậy, những chiến sĩ dân chủ không có quá khứ với CSVN, cũng phải vượt qua những lập luận một chiều của thời điểm tưong tranh Quốc Cộng mà bước mạnh dạn lên nắm tay nhau, trợ giúp nhau cùng đẩy mạnh công cuộc Dân Chủ hoá  Việt Nam.

 

Chúng Ta không cần phải xoáy vào quá khứ để ch́ chiết nhau, tranh hơn thua, tranh thủ đúng sai, tranh giành tính chính thống dân tộc. Tính Chính Thống của Dân Tộc Việt Nam hôm nay   tính Duy Việt, có nghĩa là phải thể hiện được ước vọng của toàn dân! Ước vọng đó là Tự Do, Dân Chủ, Pháp Trị B́nh Đẳng cho tất cả mọi con dân Việt Nam không phân biệt quá khứ, thân thế.. hay cái ǵ hết.

 

V́ nếu chúng ta cứ khăng khăng đặt quan điểm của một chế độ mà chúng ta từng sống, từng phục vụ, và dùng nó làm tiêu chuẩn cho cả dân tộc, bao gồm những thế hệ trẻ hôm nay, tự nó đă không đúng! Tự nó đă phi dân chủ, phi tự do! Làm sao Chúng Ta kêu gọi Tự Do Dân Chủ???!!!

 

Chưa nói nếu chúng ta cố bám vào quá khứ của phe nhóm ḿnh làm căn bản, th́ ngựi khác cũng có quyền hành xử như vậy, và tự động Chúng Ta loại bỏ lẫn nhau.. Như thế, kẻ ngồi không hưỏng lợi vẫn là đảng CSVN!

 

Thế hệ mới hôm nay, họ không màng đến quá khứ của "Tưóng Trần Độ" hay " Tướng Hoàng Cơ Minh".

 

Với thế hệ mới, họ chỉ biết Ông Hoàng Cơ Minh đă vượt mọi chưóng ngại để về chiến đấu cho một nước Việt Nam mới có Tự Do, Dân Chủ Pháp Trị thật sự, không phải để tạo dựng lại chế độ VNCH trưóc năm 1975. Và Chiến Sĩ Tự Do bất khuất Hoàng Cơ Minh cùng các chiến hữu của Ông  đă hy sinh anh dũng cho quyền lợi tối thượng của Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam!

 

Với thế hệ mới, họ chỉ biết ông Trần Độ, một Chiến Sĩ Dân Chủ cao niên, đă tranh đấu bền bỉ và bất khuất cho Công Bằng Xă Hội, cho một nền Dân Chủ, Tự Do thật sự,  ngay cả trên giường bệnh.  Ông đă hành xử v́ quyền lợi tối thượng cho cả Đất Nưóc và Dân Tộc Việt Nam.

 

Cả hai Ông đă dùng hết tâm lực cuối đời để thực hiện giấc mơ Tự Do, Dân Chủ, Pháp Trị cho đất nưóc Việt Nam bằng hai cách khác nhau ở thời điểm khác nhau. Cả hai Ông đă trỏ về với Tổ Tiên trong hai t́nh huống khác nhau. Nhưng cả hai Ông đều đối nghịch với đảng CSVN độc tài phi dân tộc. Bởi v́ cả hai Ông đều nhận thức rằng :

 "Cái chế độ Xă Hội Chủ Nghĩa của Việt Nam hiện nay nó tàn bạo hơn cả chế độ Tần Thủy Hoàng và sự dă man của chủ nghĩa phát xít Hít-le".  (nhật kư Rồng Rắn, Trần Độ).

 

Nh́n từ quan điểm Dân Tộc Việt Nam, hai Ông là Anh Hùng Dân Tộc. Hai Ông đă vượt lên trên được tất cả những thiên kiến của một thời, của một chế độ-  để tạo đoàn kết toàn dân. Cả hai đều có quá tŕnh quân đội, đă là tưóng lănh tài ba, được các chiến hữu, đồng chí kính mến. Bên kia trời linh thiêng Đại Việt, hai Ông đă gặp lại nhau, vái nhau ba lạy và khoác vai nhau cùng hội kiếnVua Hùng!

 

Chúng Ta, những con dân Việt Nam c̣n ở lại đều mang trọng trách tiếp nối công cuộc Dân Chủ Hóa Đất Nước. Chúng Ta đều nắm tay nhau đẩy mạnh chiến dịch xé rào, sổ toẹt vào những tập ước không đúng đắn của Chúng Ta, sổ toẹt vào luật lệ phi nhân của đảng CSVN, để cùng nắm tay nhau, Nam Bắc, Trong Ngoài, đoạt lại quyền Tự Do Ngôn Luận, Báo Chí, Quyền Tự Do Lập Hội v.v Nói chung là đoạt lại qưyền làm ngựi, quyền làm chủ đất nưóc và tưong lai của con cháu Chúng Ta!

 

Chúng Ta khởi sự xé rào, sổ toẹt ngay từ những định kiến, tập ước của chính bản thân Chúng Ta trước. Chúng Ta không có quyền đặt tương lai quyền lợi của Đát Nưóc, Dân Tộc dựa vào tiêu chuẩn của một Chế Độ quá khứ hay hiện tại nào hết. Chúng Ta lấy quyền lợi tối thưọng của Đất Nưóc, tương lai  Dân Tộc Việt Nam làm căn bản đấu tranh!

 

Không thực hiện được bước căn bản xé rào quá khứ từ bản thân- Chúng Ta sẽ chỉ đi vào đấu tranh bằng cơi ḷng nhỏ hẹp chia rẽ! Dân Chủ Tự Do Pháp Trị không thể có bằng những tâm tư cố chấp, nhỏ hẹp như vậy!

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

Mùng 1 tháng 8-Nhâm Ngọ- (7-9-2002)