Make your own free website on Tripod.com

 

Hăy Nh́n Tất Cả là Việc Chung.

NKPTC

 

Như đă từng thưa với đồng bào của Tôi khắp nơi. Trong cuộc đấu tranh chung này, sự thẳng thắn phải được áp dụng triệt để. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề ngay:

 

1-Vấn đề những ngựi đấu tranh dân chủ trong nước, những ngựi yêu kính của tất cả chúng ta.

                                                                     

Xin tất cả chúng ta, dù ở giáo hội tôn giáo nào, đảng phái hội đoàn nào, hăy để các vị chiến sĩ đấu tranh dân chủ là của chung một dân tộc Việt Nam. Nguyễn Văn Lư, Phan Văn Lợi, Cụ Liêm, TT Quảng Độ, HT Huyền Quang v.v hoặc Nguyễn Đan Quế, Trần Khuê, Phạm Quế Dương, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cuờng, Nguyễn Thị Hoa; hay cả những ngựi đă khuất như Trần Văn Bá , Hoàng Cơ Minh, Trần Độ, Bảy Trấn v.v

 

Đừng bao giờ thiển cận cục bộ mà nhốt những con ngựi yêu kính của chúng ta vào một cái tháp riêng cho đảng nhóm ḿnh. V́ như vậy trưóc hết chúng ta đă chia rẽ tự làm tŕ trệ sức tiến của đấu tranh. Và nhất là chúng ta đă phản bội lại mục đích đấu tranh tối hậu của các vị này! Họ đấu tranh cho cả nhân dân và đất nưóc Việt Nam, tuy sự khởi đầu có khác nhau!

 

Hăy để tất cả các vị yêu kính này là của chung mọi ngựi! Là của dân tộc Việt Nam! Hăy nói về các vị, gọi tên , tuyên xưng các vị là Con Ngựi Việt Nam. V́ sự thật họ chính là những hạt ngọc của cả dân tộc này! Chứ không  thuộc riêng hội đoàn, tôn giáo, đảng phái  nào hết!

 

Đừng mắc bẫy đ̣n ly gián, chia để trị của CSVN,  đừng thiển cận dùng những vỏ bọc của chia cắt ngắn hạn nhất tḥi mà phụ ḷng  nhũng con ngựi con yêu quả cảm của nhân dân Việt Nam!

 

2- Thực hiện Đại Đoàn Kết Dân Tộc.

 

- Việc xử anh Lê Chí Quang rồi sẽ chung kết. Kết quả ra sao nhân dân vẫn tiếp tục đấu tranh cho mục tiêu tối hậu: Dân Chủ Tự Do Pháp Trị!

 

Chúng ta đă làm hết sức để tuyên xưng chính nghĩa việc làm của Lê Chí Quang, Ngyễn Khắc Toàn , Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn, cũng như đă hỗ trợ  và vận động gia đ́nh anh cùng những ngựi thân quen vững ḷng trong  cơn đi6n cuồng của chế độ. Chúng ta đă và đang thắng!

 

Bây giờ là lúc chúng ta hăy cùng nhau tuyên xưng việc làm chính nghĩa cũng như hổ trợ, vận động giữ vững tinh thần cho gia đ́nh thân nhân các anh chị Nguyễn Trực Cường, Nguyễn Vũ Việt, và Nguyễn Thị Hoa cũng giống như chúng ta đă và đang làm cho anh Lê Chí Quang vậy.

 

Tất cả những con ngựi đấu tranh Dân Chủ Tự Do này đều xông vào nơi ṿng hung hiểm dưói chế độ phi nhân CSVN v́ dân chủ, tự do, dân quyền cho nhay6n dân Việt Nam, cho tất cả chúng ta. Tất cả những con ngựi kiên cường anh hùng này là tài sản chung của dân tộc Việt Nam! Đứng trưóc quyền lợi chung của Tổ Quốc, trong công cuộc đấu tranh chung, giá trị của những con ngựi này như nhau: đều là nhũng hạt ngọc yêu kính của tất cả chung ta.

 

Đừng chạy theo thị hiếu và mực thưóc thông tín của báo chí nưóc ngoài mà định lượng cân đo khác biệt giá trị của những ngựi đấu tranh này. Nếu không chúng ta sẽ tự giết chính ḿnh và bỏ rơi đồng bào ḿnh trong cơn cuồng loạn của chế độ tàn bạo này.

 

Phải vạch ngay tội ác cũa chế độ qua bản cáo trạng đối với ba anh chị cháu linh mục Nguyễn Văn Lư-  Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cuờng, Nguyễn Thị Hoa. Phải vận động để họ đuợc công khai xét xử và có luật sư biện hộ như đă , đang làm cho anh Lê Chí Quang!

 

Các vị dân chủ Bắc Hà hăy lên tiếng bênh vực nhũng chiến sĩ dân chủ này đồng lúc với Lê Chí Quang! Phải vạch tội ác phi nhân của chế độ  CSVN cho mọi ngựi dân thấy. Chúng ta hăy bưóc lên trên mọi lằn ranh, vượt lên mọi sợ hăi, đố kỵ, e dè cục bộ  v.v để quát tiếng nói ngay thẳng, đ̣i hỏi chân lư cho mọi công dân Việt Nam, con ngựi Việt Nam.

 

Đă đến lúc phải vượt lên trên tất cả để cùng nhau  vạch mặt chế độ, và tấn công chế độ phi nhân bản CSVN, đẩy nó ra khỏi ngôi độc trị, cái ngôi độc trị mà nó đă ngồi trên đó bằng khủng bố và gây chia rẽ dân tộc!

 

Đă đến lúc tất cả chúng ta phải thực hiện ngay tinh thần Đại Đoàn Kết Dân Tộc bằng việc làm cụ thể đấu tranh, trong đấu tranh, bằng t́nh đồng bào cùng khổ, cùng bị áp bức!

 

Tất cả là tài sản quí báu của dân tộc. Tất cả vẫn cứ là việc chung của tất cả chúng ta!

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.

9-11-2002