Make your own free website on Tripod.com

Vẫn là Việc của Chúng Ta!

 

Theo tin tức trong nước từ gia đ́nh anh Lê Chí Quang và các nguồn tin khác. Đảng CSVN đă  sai một tên Công An nào đó , gọi điện thông báo với gia đ́nh "nghi can" rằng phiên xử Lê Chí Quang lại hoăn v́ lư do kỹ thuật hoặc để bổ túc thêm bằng chúng để buộc tội v.v

 

Nhiều ngựi hồ hởi đoán già đóan non rằng tại v́ dư luận thế gíới đang chú tâm, lại có tin nhiều thứ luât sư các nước xin được vào bào chữa, cho nên CSVN e sợ!!!  .v.v  nhiên tất cả đều đúng một tí nào đó. Mỗi yếu tố đóng góp một phần. Nhưng vấn đề  chính  vẫn là  NẾU CHÍNH CHÚNG TA, những NGỬI VIỆT NAM, VÀ NHỮNG NGỬI ĐANG ĐẤU TRANH KHÔNG CỨNG RẮN, CƯƠNG QUYẾT, và  DỨT KHOÁT  Đ̉I HỎI với chế độ đương quyền,  th́ có ma nào nhảy vào đẩy thêm cho ḿnh ???  Mà họ cũng chỉ là đẩy thêm với gia trị biểu kiến thôi! 

 

Nhưng một vấn đề quan trọng bậc nhất c̣n lại, vẫn là DƯ LUẬN, THÁI ĐỘ NGỬI DÂN TRONG NƯÓC NHƯ THẾ NÀO? V́ đây mói là mũi dùi chính mà Đảng CSVN sợ hăi nhất và muốn đánh lạc hưóng cuộc đấu tranh. Chúng có thể vờ vĩnh ra vẻ sợ "Dư Luận Thế Ǵói", để bà con an tâm ngủ yên chờ các ông các bà "thế giói can thiệp" mỗi khi chế độ dở tṛ tồi bại.  Có nghĩa là chế độ vẫn gian ngoan muốn đánh lận con đen tiếp tục dạy thêm và nuôi dưỡng  cái "nếp sống văn hoá khiếu kiện, và vọng ngoại"  nơi ngựi dân : Bị đánh dập mặt, bị ăn cướp cũng chỉ làm đơn khiếu kiện, dù chẳng bao ǵ̣ đưọc trả lời hay ngó ngàng  đến! Mà nếu bị bắt vô cớ, th́ chờ thế ǵói can thiệp, luật sư thế giới căi thí!!!

 

V́ thế, sự suy tư và phản ứng của ngựi dân trong nưóc về vụ xủ Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Nguyễn Khắc Toàn phải được lưu tâm:  giải thích và thúc đẩy những ư niệm, giá trị về  Dân Quyền, Dân Chủ, Hiến Pháp, tiến tŕnh hành pháp và tư pháp (Công tố buộc tội- biện hộ) một cách đơn giản, rơ rệt, dễ hiểu và thường trực một cách rộng răi.

 

Phải nhận định sáng suốt rằng công cuộc đấu tranh hôm nay không chỉ đơn giản là Dân Vận, mà cơ bản then chốt là Dân Trí.. Chỉ có ngựi dân trong nước mới đủ tư cách và lực đẩy dứt điểm cơ chế độc tài đảng trị. Và khi ngựi dân ư thức và hiểu được những giá trị cơ bản của chính ḿnh nằm trong hệ thống hành pháp, tư pháp, ngựi dân sẽ buộc kẻ đương quyền, kẻ đă ăn cắp, ăn cướp những quyền căn bản của họ phai trả lại cho họ. 

 

Điển h́nh là ngay cái cung cách mọi rợ bán khai của chế độ đảng trị CSVN phải được nêu ra cho ngựi dân thấy. Pháp luật,cơ chế của đất nước Việt Nam hôm nay nó là cái thứ khỉ, thứ tườu ǵ mà cả ba cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, xúm vào bắt bớ, buộc tội hù doạ một công dân lương thiện, mà không lư ǵ đến ngay cả chính những điều luật họ viết ra thành hiến pháp!

 

Ở mộ đất nước mà cả một hệ thống đảng và nhà nưóc làm tṛ hề cho mọi ngựi:

 

-  Toa rập chụp mũ bắt bớ khơi khơi không cần chứng cớ. Xong rồi tự thông báo ngày xử! Rồi đùng đùng, một tên công an cha căng chú kiết nào đó gọi điện thoại cho gia đ́nh "nghi can" bảo là hoăn lại, chưa xử !!!  

 

Giời ạ! cái ưu việt của hệ thống pháp quyền CSVN là như vậy đấy !!! Chẳng cần văn pḥng toà án!  Toà án với công an (mà công an cha căng chú kiết cơ , bất cứ tên công an nào!)  tất cả là MỘT!!!

 

Hèn gi những người hiểu luật như Lê Chí Quang chỉ biết sổ toẹt cụi khẩy với cái đám quyền hành...

 

Nói gọn lại, công cuộc đấu tranh hôm nay phải vượt qua được giai đoạn "nài nỉ van xin Đảng và Nhà Nước " thương t́nh nghĩ lại v.v Có nghĩa   phải làm sao chấm dứt đươc những lá đơn xin, thư ngỏ v.v mà phải khởi bước xa hơn bằng những tuyên ngôn, quyết định, của từng tập thể nhân dân đ̣i nhà nưóc, đảng CSVN phải thực hiện pháp trị v.v

 

Công cuộc Đấu Tranh Đ̣i Dân Chủ đă đến giai đoạn NGỬI DÂN HẠCH HỎI Nhà Nước và cơ chế Đảng trả lời thẳng vào vấn đề Luật và Pháp Trị. Ngựi Dân buộc Đảng và Nhà Nưóc CSVN phải hành xử theo Pháp Luật... Nếu không chúng tôi, những ngựi dân, ngựi chủ thật sự của đất nưóc, ngựi chủ của tất cả các ban ngành công chức chính quyền,  sẽ làm pháp luật và xử Đảng và Nhà Nước sai luật.

 

Nói đến quyết định, tuyên ngôn là nói đến những ngựi đấu tranh trực diện trong nưóc thôi! Chứ không phải như ở ngoài này, cứ lâu lâu có dịp, lại một đám khoa bảng chức sắc chế độ cũ họp nhau lại làm tuyên ngôn! Để tỏ "chí của ḿnh" bây giờ không như "chí của ta" hồi trưóc!

 

Nhưng Tuyên Ngôn xong rồi làm ǵ??? Lại trở về lo việc nhà việc cửa, việc con việc cháu!!!! .... Cho đến khi thấy chán với cái "ǵ ǵ" đó của cái tuyên ngôn vừa qua, hoặc chán, không chơi với những ngựi bạn chiến hữu đă cùng đă kư tuyên ngôn trong kiếp tha phương, rồi  lại họp nhau làm một tuyên ngôn mới, dĩ nhiên, vẫn theo lối cũ!!!

 

Công cuộc đấu tranh trong nưóc đă bưóc qua giai đoạn mới, nó đ̣i hỏi những phương cách khác, th́ ngoài này cũng nên bưóc theo trong nước mà làm khác đi với cái lối ṃn cũ rích!!! Đừng hành xử như một nhóm ngựi ngủ ngày mơ mơ màng màng lạc điệu! Lực lượng, vốn liếng trong túi chỉ có năm đồng mà cứ nghĩ là năm triệu!!! Hô hoán mọi ngựi về "dưói trưóng của ḿnh" (Dù ḿnh chẳng có cái "trưóng" nào cả! Chỉ có "chướng" thôi! ) làm như viễn kiến minh quân!  Thật ra chỉ lập lại bản cũ, làm tṛ cười ngó ngẩn cho thiên hạ!!!

 

Kết luận lại, dù luật gia các nưóc có làm tṛ biểu kiến ǵ đi nữa, và tác dụng của nó có thuận lợi ở điểm nào đi nữa, th́ Cộng Sản Việt Nam vẫn cứ là Cộng Sản Việt Nam: độc tài độc trị thao túng nhân quyền, nhân phẩm, nhân vị của nhân dân Việt Nam. Việc Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, và cả cái việc lớn Dân Chủ Tự Do vẫn là việc của tất cả chúng ta.

 

Chúng ta phải cùng nhân dân trong nước đứng cùng với Nguyễn Van Lư,  Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn tranh đấu để đ̣i lại tự do, dân chủ, nhân quyền, pháp trị cho bản thân ḿnh, cho đồng bào ḿnh, cho đất nưóc ḿnh!

 

Đừng quên rằng mục đích tối hậu của Nguyễn Văn Lư,  Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn tranh đấu là Tự Do Dân Chủ Pháp Trị! Họ chấp nhận tù đày để mong chúng ta tiếp tục tranh đấu cho chính nghĩa này, chứ không phải chỉ để chúng ta, cùng "quốc tế" kéo họ ra khỏi tù!

 

Có quốc tế, luật sư nưóc ngoài ủng hộ hay không! CSVN xử có tội chung thân, tù đày,  hay tha bổng v.v  Chúng Ta vẫn cứ phải cương quyết, dứt khoát cùng nhũng ngựi đấu tranh đứng đầu gió đ̣i Tự Do Dân Chủ Pháp Trị cho bằng được, cho tới cùng,  và cùng nhau chấp nhận cái giá đắt nhất. V́ cuối cùng tất cả cũng vẫn là chuyện của chúng ta.

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.

28-10-2002