Make your own free website on Tripod.com

 

Tự Do Ngôn Luận và Đấu Tranh Dân Chủ Hoá Việt Nam

 

Hăy Xé Rào - Sổ Toẹt vào luật lệ phi nhân của Đảng để dành lấy Quyền Tự Do Ngôn Luận Báo Chí.

 

Ai cũng đă biết lư do tại sao phải giải trừ vai tṛ độc tôn của Đảng CSVN, để Dân Chủ Hóa xă hội, đất nước Việt Nam. Ngay cả đảng viên đảng CSVN cũng đă biết.  Không có Tự Do Dân Chủ, đất nưóc và Dân Tộc không những không thể tận dụng và phát huy hết được khả năng và nội lực để theo kịp thề giói, mà c̣n tụt hậu về đời sống, văn hoá và mất mát lănh thổ. Tất cả là do độc tài độc đảng, độc quyền độc trị.

 

Vấn đề là ai sẽ đủ lực buộc đảng CSVN lui về vị trí b́nh đẳng với nhân dân Việt Nam?  phải khởi đầu như thế nào?

 

Trước tiên phải xác định là chúng ta không có nhu cầu tiêu diệt hay giải thể Đảng CSVN. Nhu cầu cuả chúng ta là dân chủ hoá, đa nguyên hoá Viêt Nam, mà trong đó Đảng CSVN là một thành phần đưọc quyền hiện hữu và hoạt động b́nh đẳng như tất cả mọi đảng phái khác trong nguyên tắc dân chủ đa nguyên pháp trị. Như vậy mục tiêu của cuộc đấu tranh hôm nay là Chống Độc Tài Đảng Trị  để Dân Chủ Hoá Việt Nam- đẩy Đảng CSVN về vị trí b́nh thường của một đảng trong nền Dân Chủ Đa Nguyên Pháp Trị. Chúng ta đấu tranh để Dân Chủ Hoá Việt Nam, và chống lại  bất kỳ thế lực độc tài phi dân chủ nào, không nhất thiết là Cộng Sản hay không Cộng Sản.

 

Nói ngắn gọn, vấn đề hôm nay là giải trừ ngôi vị độc tôn, độc quyền của đảng CSVN. Buộc Đảng phải tranh thủ cầm quyển bằng sự thuyết phục đa số nhân dân qua lá phiếu tự do dân chủ chứ không phải bằng bạo lực và áp đặt điều 4 hiến pháp lên đầu nhân dân.

 

ÁP LỰC TỪ NHÂN DÂN .

 

Phải xác định thực tế là chỉ có nhân dân Việt Nam, những ngựi đang sống trên đất nước Việt, trong xă hội toàn trị của CSVN, nạn nhân trực tiếp và thựng trực của chế độ CSVN, mới có đủ tư thế, cơ hội và thực lực buộc Đảng CSVN từ bỏ ngô vị độc tôn, độc tài,  để tự cứu lấy ḿnh, cứu dân tộc, cứu đất nước, dành lại quyền làm chủ thật sự đất nưóc Việt Nam.

 

Tất cả những lực lượng khác ngoài dân tộc Việt Nam chỉ đóng vai tṛ hỗ trợ trên các lănh vực bên ngoài Việt Nam..

 

Nhận định rơ ràng như vậy, ngựi bên ngoài sẽ không  chủ quan về hoàn cảnh và vai tṛ của ḿnh trong tiến tŕnh đấu tranh dân chủ hoá Việt Nam. Ngựi bên trong sẽ không mơ màng, do dự và cḥ đợi lực lượng bên ngoài về giải cứu - hoặc thế lực quốc tế sẽ đẩy CSVN thoái lui và tự từ bỏ ngôi vị độc quyền, độc tôn của họ.

 

Lịch sử nhân loại đă chứng minh , và chính tâm lư con ngựi từ trong chính bản thân mỗi chúng ta cũng đă cho thấy rằng kẻ nắm quyền ngồi trên hưởng lợi sẽ cố bám đến giây phút cuối cùng cho đến khi nạn nhân thực sự phản kháng mạnh mẽ..và kẻ lạm quyền không c̣n có thể ngồi trên được nữa mà thôi..

 

Cho nên Chúng ta biết chắc rằng CSVN sẽ không từ khưóc một cơ hội hay thủ đoạn nào để tiếp tục kéo dài ngôi vị độc tôn toàn trị của họ. Kể cả hành động đốn mạt nhất là cấu kết và bán nưóc cho ngoại bang như chúng ta vừa thấy..

 

KHỞI SỰ NHƯ THẾ NÀO?

 

 

Muốn giải trừ ngôi vị độc quyền chính trị của đảng CSVN, thay đổi xă hội Việt Nam , điều tiên quyết là phải dành lại quyền tự do ngôn luận, phát biểu.

 

V́ Tự do Ngôn Luận Báo Chí là gốc, là nền tảng, là vũ khí bảo vệ  Dân Chủ, Nhân Quyền, Chống lạm quyền, tham nhũng, là phương tiện phát huy Dân Chủ và Nhân Quyền hữu hiệu nhất, và là vũ khí duy nhất mạnh nhất hữu hiệu nhất Tiêu diệt Độc Tài, Đảng Trị phi dân chủ, đặc biệt là trong trựng hợp và hoàn cảnh của Việt Nam hôm nay.

 

Ở một xă hội khép kín lâu năm như Việt Nam, nhất là dưói sự cai trị man rợ được kết cấu với tính phong kiến của xă hội Việt Nam từ sau năm 1945, ngựi dân sống đă quen với sự sợ hăi, sợ cho bản thân và sợ liên đới đến ngựi thân. Người dân chỉ quen cách lối ứng xử với nhà Cầm Quyền bằng đơn khiếu nại, đơn xin v.v hơn là truy tố, đ̣i hỏi.  Như vậy khó có thể  mong đợi những phản ứng cường đột như ở Nga, Ba lan, hay thậm chí Thiên An Môn được.

 

Nhưng chúng ta đă có thấy Thái B́nh, Tây Nguyên., Nguyệt Biều.. Chúng ta vẫn may mắn hơn Bắc Hàn...v́ ngày 30-4-1975 đă cho phép ngựi dân nh́n rơ sự thật cuộc sống hai miền Nam Bắc.. Nói một cách khác, CSVN hồ hởi tiến vào Sài G̣n toàn trị Việt Nam, nhưng vô t́nh tự lột mặt nạ của họ trưóc toàn dân, toàn đảng viên... V́ thế chẳng bao lâu, chúng ta thấy có Nguyễn Hộ, Bảy Trấn, những đảng viên Nam Bộ kỳ cựu quay gót vạch tội Đảng-Và kế đến Bùi Tín, Trần Độ, Phạm Quế Dương, Nguyễn Trung Thành, Lê Hồng Hà v.v Những cựu Đảng Viên sinh ra và lớn lên trong ḷng Đảng, phản ứng mạnh mẽ về những sai trái của Đảng CSVN-  Giới chuyên môn văn thi sĩ không Đảng Tịch như Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Dương Thu Hưong, Nguyễn Huy Thiệp v.v nhưng được nuôi dưỡng bởi chế độ của Đảng CSVN cũng quay gót đặt vấn đề với Đảng CSVN. Đó là chưa kể những ngựi trong phiá miền Nam như Nguyễn Đan Quế , Đoàn Thanh Liêm, linh mục Nguyễn Văn Lư, Phan Văn Lợi, Cụ Lê Quang Liêm và Cụ Nguyễn Thị Thu , Hồ Tấn Anh ,  các vị tăng sĩ Phật Giáo như Thượng Toạ Huyền Quang, Quảng Độ, Trí Siêu, Tuệ Sĩ v.v

 

Mỗi cá nhân hoạc tập thể tôn giáo, họ đă có phản ứng khác nhau- đặt vấn đề khác nhau, nhưng cùng nh́n ra, và vạch ra là Đảng CSVN đă sai và nói lên tiếng nói của ḿnh công khai. Một sự kiện chưa từng có sau phong trào Nhân Van Giai Phẩm.

 

Và hôm nay một thế hệ trẻ hơn đă nhập cuộc như Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ B́nh v.v và c̣n nữa... Dẫu chưa đồng bộ ăn khớp như Tiệp Khắc, nhưng đă chứng minh rằng nhân dân Việt Nam đă bắt đầu hồi sinh, đặc biệt là sự lên tiếng và thái độ rất thẳng thắn quả cảm của ǵói trẻ không có quá khứ của "hai cuộc kháng chiến".

 

Nhân Dân Việt Nam nói chung, va ǵói trẻ nói riêng, thật sự có phản ứng chậm trong những cơ hội đ̣i lại quyền làm ngựi-  đại đa số v́ sống dưói chế độ CSVN và độc tài quá lâu, ngay sau khi thoát khỏi sự nô lệ thực dận.. rồi chiến tranh v.v kế tiếp đến là sự đói nghèo lan rộng sau năm 1975... khiến đại đa số ngựi dân, đặc biệt là thành phần trẻ bận tâm nhiều đến sinh kế, đ̣i sống để bù đắp lại những thời gian quá đói kém thiếu thốn do chủ trương vô sản ngu tối, cách ly với thế gíoi bên ngoài, cho nên họ chưa có cơ hội nghĩ đến Dân Chủ, Dân Quyền hay có khái niệm về Dân Chủ, đặc biệt là  quyền  then chốt và cơ bản của Dân Chủ là Tự Do Ngôn Luận Báo Chí...

 

Nói ngắn gọn là hôm nay ngựi dân đă biết rơ chế độ thối nát và bán nước! Ǵói trẻ biết rơ là xă hội họ đang sống nhơ bẩn, thối nát, bất công v.v cần phải thay đổi.. Đất nưóc cần có Tự Do Dân Chủ, Nhân Dân Việt Nam phải được cởi trói...Nhưng chưa biết phải khởi sự như thế nào. Họ chỉ mới dọ dẫm khởi sự bằng  những kêu nài, kiến nghị chính thức với Nhà Nưóc Độc Đảng...C̣n quần chúng th́ phản ứng bằng cách viết vè, kể chuyện tiếu lâm bêu riếu, nói móc máy chế độ! Tất cả cho đến nay vẫn là những phản ứng gián tiếp....

 

Nghĩa là chưa ai thực sự sử dụng sức mạnh của Tự Do Ngôn Luận:  Tự Do phát biểu, Tự Do làm Báo để đ̣i hỏi quyền lợi đưong nhiên của ḿnh một cách trực tiếp, trực diện vói giới cầm quyền.

 

Thực lực của ngựi dân Viêt Nam chỉ được phát huy khi họ dám nói và nhận ra sức mạnh của tiếng nói quần chúng, tiếng nói của chính họ! Ngựi dân Việt Nam cần phải được thấy và hiểu rằng Chính Họ là chủ nhân của đất nước, và có quyền lên án và đ̣i hỏi Đảng và Nhà Nước chứ không phải khiếu nại xin xỏ Đảng và Nhà Nước.

 

Dành Lại Quyền Nói Quyền Tư Duy: Tự Do Ngôn Luận Báo Chí.

 

Không có chế độ độc tài phi nhân quyền nào lại muốn tự kết liễu đ̣i ḿnh bằng cách cho ngừoi dân được tự do phát biểu, tự do báo chí cả..

 

V́ vậy Chế Độ sẽ nhất định không buông,  th́ Chúng Ta nhất định phải giựt lại - chứ không thể chờ CSVN đổi ư  chấp thuận trả lại !..... Vậy Chúng Ta phải Giựt lại quyền tự do ngôn luận như thế nào?

 

Chúng Ta sẽ giựt lại quyền Tự Do Ngôn Luận bằng cách xé rào ra báo Công Khai không cần giấy phép của Đảng CSVN.  Nhân dân Việt Nam cần sổ toẹt vào những luật lệ phi nhân của  CSVN áp đặt lên đầu chúng ta một cách mù quáng phi lư.

 

Có nghĩa là Ngựi Dân cũng làm đơn xin ra báo và biết chắc rằng sẽ bị  chế độ từ chối. Nhưng làm đơn  thật sự  chẳng qua chỉ là để tuyên bố công khai "hợp lệ" với mọi ngựi chung quanh sự ra đ̣i của tờ báo.. Sau đó có "giấy phép" cuả Đảng CSVN hay không Chúng Ta cứ ra báo "trái phép Đảng". Tờ báo "trái phép Đảng" này là bằng cớ trực tiếp về sự chà đạp thô bạo quyền ngôn luận của nhân dân, đồng thời là tiếng nói công khai của lực đối kháng.. Báo không cần dầy! Chỉ cần hai hay ba trang để phơi bày tệ nạn bất công hàng ngày nhân dân đang phải gánh chịu! Tuyên bố và đ̣i hỏi những quyền chính đáng của người dân, đ̣i hỏi chế độ Đảng CSVN tôn trọng chính nhũng luật lệ họ đặt ra, tôn trọng và thực hiện những mỹ từ chính Đảng CSVN  rêu rao như Tự Do Hạnh Phúc, Dân Chủ, B́nh Đẳng Công Bằng Văn Minh v.v Gậy Ông ta cứ lưng ông mà nện..

 

Nói ngắn gọn là phải xé rào, sổ toẹt vào những luật lệ phi lư man rợ của CSVN! Không c̣ cưa dựa trên căn bản của CSVN- mà lực đối kháng Đấu Tranh Dân Chủ sẽ "c̣ cưa" với đảng CSVN dựa trên ḷng dân và nguyên tắc và tinh thần Dân Chủ Đa Nguyên Pháp trị thật sự... C̣ cưa để ép buộc Đảng thực hiện những cái "bánh vẽ" thành bánh thật, nghĩa là  bắt buộc Đảng CSVN phải đi vào lề lối Dân Chủ Pháp Trị, chấp nhận đa nguyên- Tức là ép Đảng thối lui và trở về vị trí b́nh đẳng với mọi ngựi công dân Việt Nam.

 

Khi Chúng Ta đă có những tờ báo  công khai phát hành .. Dĩ nhiên Chế độ sẽ đàn áp bắt bớ ,  nhưng chính sự đàn áp bắt bớ các tờ báo "Trái Phép Đảng" nhưng "Thuận Phép Dân" này, sẽ là lư cớ tiếp tục đấu tranh  và tố cáo bản chất của chế độ rơ rệt nhất, cụ thể nhất trưóc mắt nhân dân Việt Nam... Đánh thức thực lực Việt Nam trong quần chúng Việt Nam...

 

Phải sổ toẹt và Phép Đảng để vạch ra một cách cụ thể để cho quần chúng nhân dân Việt Nam thấy rơ rằng những Cái Phép Đảng là phi lư man rợ! Đảng không có có đủ thẩm quyền và tư cách ngồi lên đầu nhân dân Việt Nam, rồi tự đặt ra những luật lệ phi lư phi nhân quyền, phi dân chủ như vậy.. Man rợ nhất là dùng bạo lực cưỡng chế và trơ trẽn nhét vào Hiến Pháp với Điều 4.

 

Cho đến một lúc ngựi dân quen dần với những sự tự do "Trái Phép Đảng" như vậy... và họ sẽ nhập cuộc trong phong trào lên tiếng đ̣i Đảng, Nhà Nưóc, phải thực thi và tôn trọng chính những   Đảng Nhà Nưóc đề ra...B́nh Đẳng Công Bằng Văn Minh v.v

 

Từ đó khi ngừoi dân quen dần với ư thức tự do ngôn luận, quần chúng Việt Nam, nhất là giới  trẻ Việt Nam, sẽ thấy được sức mạnh của chính ḿnh qua Tự Do Ngôn Luận, và sẽ thích thú nghe tiếng nói "Trái Phép Đảng" nhưng "Thuận Phép Dân" của ḿnh một cách công khai, ư thức dân chủ càng lớn mạnh, vững chắc dần.  Và phong trào sẽ lớn mạnh theo sự tham gia "tự phát"  của quần chúng...

 

Từ những đ̣i hỏi "chính đáng" như thế, ngựi dân sẽ đ̣i hỏi xa hơn về Dân Chủ! Đ̣i B́nh Đẳng giữa ngựi dân đen và Đảng Viên trước pháp luật...dù là pháp luật trên giấy lộn của Đảng..Buộc Đảng phải "vuốt thẳng" lại những mớ giấy lộn của họ- Nhân Dân Việt Nam không thể chấp nhận trong một quốc gia- xă hội mà Đảng Viên phạm tội th́ chỉ xử lư nội bộ, hoặc đưọc xử theo một cách khác, c̣n ngựi dân phạm pháp bị xử một cách khác-  Ngựi dân cũng phải được lập hội, lập đảng v.v  Các đảng của ngừoi dân phải được b́nh đẳng với đảng CSVN..v.v

 

Nói tóm lại là Ngựi Dân Việt Nam nhất quyết phải chấm dứt t́nh trạng độc quyền của Đảng CSVN:

 

-Độc quyền quyền lực, độc quyền kinh tế, độc quyền lẽ phải , độc quyền nói và bưng bít thông tin.

 

-Vũ khí để tấn công độc quyền và chấm dứt t́nh trạng bưng bít thông tin là Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo chí . Tự Do ngôn luận và Tự Do báo chí  chính là phương tiện chống lại tham nhũng và lạm quyền để xây dựng Dân Chủ Tự Do thật sự.

 

Bằng những tờ báo Trái Phép Đảng, nhưng Thuận Phép Dân này, nhân dân quần chúng Việt Nam, qua các nha vận động dấu tranh Dân Chủ Nhân Quyền,  sẽ dạy cho Đảng CSVN cách sống và hành xử thât sự văn minh trong một xă hội Đa Nguyên Đa Đảng và Tự Do Dân Chủ Pháp Trị thật sự.


Những đ̣i hỏi này là những lưỡi dao cắt đứt sợi giây chằng cái ghế độc tôn của đảng CSVN, đẩy đảng CSVN về vị trí một đảng trong đa đảng, và giải trừ quyền  độc tôn, toàn trị của Đảng CSVN..

 

Ngựi Dân, ngựi chủ thật sự của đất nưóc, buộc Đảng phải làm, phải thực hiện, chứ không xin xỏ nài nỉ Đảng ban phát ơn huệ!

 

Đảng CSVN sẽ phải tháo lui ! Vấn đề là Đảng CSVN c̣n có sự chọn lựa: Tháo lui trong hoà dịu để sinh hoạt chính trị b́nh đẳng với mọi ngựi, hay cố t́nh cưỡng lại ư dân trong bạo loạn và sẽ bị giải thể! Tất cả là do sự khôn ngoan cuối cùng của đảng CSVN.. Nhân Dân Việt Nam phải thắng và sẽ thắng!

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương,

 

30 tháng 6 năm Nhâm Ngọ

(8-8-2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thân Kính
Nguyên-Kha? PhamThanhChuong..
http://www.loive.00books.com/