Make your own free website on Tripod.com

Tội của Chế Độ, Tội của Lê Chí Quang, và Tội của Người Dân!

 

Muốn chặn đứng tội ác của kẻ độc tài, không có cách nào khác hơn là chính nạn nhân của nó đứng lên phế bỏ chế độ độc tài! Người dân bị trị dưới chế độ độc tài muốn đứng lên phế bỏ sự độc tài man rợ đè trên đầu họ, trước tiên người dân phải ư thức và hiểu được nhân quyền và nhân phẩm của ḿnh. Có nghĩa là người dân đă biết nhục và không c̣n chịu nhục được nữa.

 

Ngày hôm nay người dân dù đă hết sợ đảng CSVN như trước đây, nhưng vẫn chưa biết nhục: Cái nhục của Người không được làm Con Người trọn vẹn với đầy đủ ư nghĩa cao quí tôn trọng của nó.

 

Cứ nh́n bản cáo trạng "tội lỗi" của một công dân lương thiện và có ư thức trách nhiệm như Lê Chí Quang, một con người b́nh thường ở thời đại thế kỷ thứ 21 tất sẽ thấy nhục cho chính ḿnh, cho đất nước ḿnh, cho tương lai con cháu ḿnh! Dĩ nhiên bọn cường quyền chế độ CSVN không biết nhục!

 

1/ Gặp Nguyễn Thanh Giang, nhận bài “Nhân quyền, khát vọng ngàn đời” - viết bài “Nguyễn Thanh Giang, một chí sĩ yêu nước”

 

2/ Viết những bài luận văn: “Nhận định về Hiệp ước Thương mại Việt-Mỹ”, “Đối thoại 2001”- “Thư gửi một chiến sĩ cách mạng mà tôi chưa gặp mặt” , “Góp ư sửa đổi Hiến pháp 1992”, “Góp ư về cải tổ”, “Hăy cảnh giác với Bắc Triều”.

 

3/ Gia nhập “Hội nhân dân chống tham nhũng” của Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính.

 

5/ Viết tín thư ở quán café-Internet gửi cho Nguyễn Gia Kiểng.

 

Như vậy, "Tội" của Lê Chí Quang và các ṭng phạm là tội của một con người muốn sống b́nh thường với những giá trị nhân quyền nhân phẩm b́nh thường:

 

- Đưọc quyền quan hệ gặp gỡ, kết thân với bất kỳ ai ḿnh yêu quí.

 

- Được quyền tham gia nhập hội với những ai ḿnh đồng quan điểm.

 

- Được quyền suy nghĩ độc lập để được viết tự do.

 

- Đưọc quyền chọn lựa sách vở để đọc.

 

- Được quyền tự do khen chê theo thiên lương.

 

- Được quyền ưu lo đến vận mạng tương lai của nhân dân đồng bào, đất nước của ḿnh.

 

- Và cuối cùng, cái quyền được SAI! Nếu có!

 

Những cái "quyền căn bản" này đă trở thành b́nh thường mà một đứa trẻ con tiểu học ở bất cứ quốc gia b́nh thường nào cũng được học hỏi và nhắc nhở.

 

V́ thế mà ở những mảnh đất b́nh thường, một đứa trẻ sẽ rất bực bội khó chịu và sẽ thấy nhục khi nó bị tước đoạt những quyền căn bản như thế. Một đưá bé b́nh thường khi bị xúc phạm và thấy nhục, nó sẽ phản ứng quyết liệt. Và tất cả những người chung quanh sẽ đều đồng t́nh quyết liệt ủng hộ nó để dành lại những cái quyền b́nh thường này. V́ nó đă là giá trị chung cho cả mọi người. Đây là nền tảng, sức mạnh bảo vệ Con Người của nền Dân Chủ Tự Do Pháp Trị.

 

Ở Việt Nam bây giờ, chỉ có những người như Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyển Văn Lư, Nguyễn Đan Quế v.v là thấy nhục. Thấy nhục cho nên những con người này mới phản ứng quyết liệt, bất kể an nguy tính mạng.

 

Chế độ độc tài không bao giờ buông tha những con người biết nhục. V́ chế độ CSVN sợ những ai biết nhục.

 

Nhân dân Việt Nam, kể cả trong lẫn ngoài nước, chưa biết nhục! Dù đă bớt sợ. Vấn đề c̣n lại là làm sao để họ biết nhục?

 

Trước hết là cái nhục ḿnh bị mất nhân phẩm nhân quyền!

 

Cái Nhục nằm sát bên cái bị mất nhân phẩm nhân quyền, là cái nhục không tự quyết tự lực, cứ phải ngóng cổ chờ người cứu giúp.

 

Người ta cứu giúp ḿnh thoát cái gông CSVN rồi, Người ta sẽ quàng vào cổ ḿnh cái gông khác sẽ nhục không kém!!!

 

Một con người, một dân tộc mà lấy được "tự do, nhân phẩm" do người khác làm hộ, th́ cái "nhân phẩm tự do" đó không thể có ư nghĩa đích thực và trọn vẹn. Nó sẽ mất ngay khi vừa lấy lại! Nó mất ngay trong năo trạng vọng ngoại không tự quyết.

 

Bởi v́ chính ḿnh không tự tranh đấu cởi trói, đ̣i lại giá trị cho chính ḿnh, th́ chính ḿnh không đủ tư cách để ǵn giữ những giá trị máu xương này.

 

Lịch sử cận đại của Việt Nam sau thời thực dân cho đến nay đă xác quyết điều này. Dân Tộc Việt Nam đă trả bằng nước mắt, bằng máu xương, bằng đất đai tiên tổ cho bài học này. Và nó đang nằm sờ sờ trước mặt.

 

Cho nên muốn chặn bàn tay tội ác của bọn cường quyền CSVN, chỉ c̣n cách duy nhất là vận động dân trí người dân. Mọi người phải vận động nỗ lực chính đồng bào ḿnh!

 

V́ nh́n cho thấu đáo, chế độ độc tài đương nhiên nó là như vậy! Và nó sống hiên ngang v́ Người Dân chưa biết nhục!

 

-Cái "Tội" của Lê Chí Quang và những người "ṭng phạm" đối với chế độ CSVN, là tội của kẻ đă biết nhục!

 

-C̣n lại nhân dân Việt Nam hôm nay, cả trong lẫn ngoài, cái tội của họ là cái tội chưa biết nhục!

 

Khi ngựi dân đă biết nhục, dù họ sống bất cứ nơi nào, th́ không có bọn cường quyền hay thế lực ngoại bang nào đè đầu cỡi cổ họ được nữa, dù bất kỳ dưới h́nh thức nào!

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.

 

27- Tháng 9- Nhâm Ngọ

 

1-11-2002.