Make your own free website on Tripod.com

Nhân một độc gia  góp ư về cách nhận dịnh lịch  sử cận đại của Tôi qua từ ngữ Ngụy Quyền Tay Sai Và cho rằng chỉ có những ngựi như  tôí - ngậm máu phun ngựi như CSVN mơí sử dụng....

-Tôi xin đưọc đănglá thư trả lời như sau:

 

 

Chào Bạn,

 

Trước Hết cảm tạ bạn đă bỏ  giờ  đọc và viết cho Tôi cảm nghĩ cá nhân của bạn.. V́ vậy tôi cũng có bổn phận trả lời dù trong thâm tâm Tôi không muốn trả lời đôi co với bất cứ cá nhân nào- Tôi đă muốn vất bỏ những ḷi lẽ ruờm rà cảm tính phù phiếm vào thùng rác của cuộc đời.. Hơn nữa Với tôi tôi nói nhữngǵ tôi nghĩ v  tôi trải qua voí những ngựi tôi có cưu mang ân t́nh và trân trọng.. C̣n ai nghi ngờ hay chỉ trích- tôi đề duói gót chân tôi... Tôi không có nhu cầu thanh minh viêc của Tôi với ai cà.. V́ không có ai đủ tư cách chất vấn tôi..Như thế bạn tin hay không với tôi chẳng có ǵ quan trọng vẫn chỉ là cái quyền cá nhân của bạn..và tôi tôn trọng cái quyền cá nhân này..

 

1- Tôi tôn trọng quan điểm cá nhân và cảm tính cuả bạn nh́n về xă hội và những tiêu biểu của chế độ Ngụy Quyền miền Nam.

 

Với Tôi Tôi không nhận định chủ quan theo cảm tính của một ngựi thuộc phe phái..hay tiêu chuẩn của một phe phái cảm quan chính trị. Tôi nh́n với cái nh́n của lich sử  - Mà lịch sử th́ không tương nhượng cảm tính- Lịch sử là sự trưởng thành của Tư Duy..của nhận thức đúng đắn và nh́n sự kiện đánh giá như là chính nó không thêm bớt. V́ thế Lich sử thựng tàn nhẫn và không có từ  tâm .. Chính v́ vậy Ngụy quyền tay sai Miền Nam vẫn cứ là Ngụy quyền tay sai miền Nam.. dẫu có thế nào --- v́ thật sự nó là Ngụy quyền tay sai...Cũng như Phỉ Quyền Công Sản, là phỉ quyền Cộng Sản dù có thế nào v́ bản chất nó là như vậy.. 

 

-Cho nên việc bạn dùng cảm tính đề nh́n sự việc ví   như môt ngựi vợ cũ là chuyện của Bạn - Nó khác với cái nh́n sự việc từ góc độ lich sử.. Tôi đánh giá cận sử v́ tính chân xác của lich sử KHÔNG PHẢI V̀ CHIỀU L̉NG MÔT NGỬI HAY MÔT NHÓM NGỬI NGAY CA Đó LÀ ĐA SÔ.. V̀ LICH SỬ LÀ SỰ KIÊN KHÔNG phải của CỦA ĐA SỐ hay thuểu số..

 

2- Ngựi CSVN họ nh́n vấn đề theo nhu cầu chính trị, quyền lợi  của họ.. Họ thay đồi từ ngữ quan điểm cũng chỉ để tồn tại..hoặc cơ hội chính trị để có lợi ít nhất là kinh tế. Điều này chẳng nói lên đưọc cái ǵ trên căn bản chính đáng vè quan điểm đánh gia lịch sử- C̣n Lich sủ vẫn cứ là lịch sử.. Chẳng dính ǵ đến quan điểm lich sữ  của Tôi. Tôi nh́n vấn đề VN như một tổng thể và đặt nền tảng nhận định là cả dân tộc này với chiều dài lich sử tương ứng của Nó... Và ví thế Công Sản Ngu Xuẩn Ngậm Máu Phun Người khi dùng từ ngữ  Ngụy... v́ họ dùng để mạt sát đối phưong và thủ thắng.. Cũng là chuyện của họ.. Hôm nay họ thay đổi để thủ LỢI.. thế thôi... Chỉ có kẻ tối dạ đầy cảm tính mới hí hửng và cho rằng  CSVN đă thay đổi quan niệm..  Ngụy không là Ngụy..

 

3- Việc bạn yêu ghét trọng khinh cá nhân Tôi  là quyền cảm tính của cá nhân bạn...Toi tôn trọng bạn như môt cá nhân..- C̣n về quan niệm hành xử và khiá cạnh nhận định  sử th́ sự yêu ghét trọng khinh  vơí Tôi chỉ là thú phù phiếm TÔI không  để bận ḷng....và chẳng có giá trị ǵ..

 

4- Ngôn ngữ của sử  thựng tàn nhẫn v́ nó cần chuẩn xác để minh định sự kiện và bản chất sự việc - đăc biệtt là của một thể chế chính trị..Hiều được điều này hay không tùy vào nhận thức của cá nhân... Lich sử không thuộc một triều đại hay phe phái quan đểm chính trị.. là của một dân tộc dựa  trên quan điểm dân tộc đó..

 

5- Tôi cũng ước mong bạn t́m hiểu lich sử là chính nó hơn là từ cảm tính của một anh chồng nhớ vợ cũ..hai sự viêc hai lănh vực khác nhau...  Ngựi Viêt Nam chưa có ai mất nưóc hết... chỉ có một số nào đó mất đi cái chế độ của họ.. Quyền bíunh của họ mà thôi.. đất nưóc VN c̣n đó bạn ạ. Chưa nói là bây giờ họ đă có đất nươc mới và gắn bó với nưóc mơí hơn đất nưóc cũ.. Nói một cách khác, họ đă tự nguyện mất nưóc bỏ dân tộc họ để chọn quê hưong thú hai.. Họ khóc cho quê hương  thứ hai nhưng không c̣n khóc. được cho quê cũ cũa họ nữa.. Như vậy những lấn cấn của từ ngữ Ngụy Tai Sai-  chẳng qua là những ức chế của năo trạng nô lệ tự ti hơn là của tính chính đáng lich sử hay yêu nưóc, ít nhất là cái nưóc miền Nam trưóc 1975. 

 

6- Trí tuệ và tự trọng không cho phép lưong tâm và công lư đặt vào t́nh cảm riêng tư phe nhóm... Chỉ có sự thấp kém bè phái mới đ̣i hỏi sự xét lại và tương nhượng tư duy... Mong bạn hiểu đưọc điều này..c̣n ba.n chịu hiểu hay có khả năng hiểu hay không cứ tùy..

 

Cảm tạ bạn nhiều  và chào bạn nhé.. chúc bạn b́nh tâm và có cơ hội hiểu biết hơn....

 

 TB-

-Tôi lên máy bay qua Úc mà ḷng buồn vô hạn. Tất cả chưong tŕnh chưa thực hiện đưọc một phần..Quả thật, CSVN đă khôn hơn nhiều.. Họ không băt  giữ tôi lâu, đối đăi khoan hoà, và không trục xuất vĩnh viễn....

 

Chỉ có bọn Tối Dạ ngoài này là vẫn c̣n cái thói hồ đồ độc đoán, suy tư theo lối ṃn..Cho rằng hễ bị V.C bắt nhất định phải bị tra tấn dă man, nhốt vào nơi dơ bẩn v.v như những phim RamBo của Mỹ...

 

Nghĩ cũng đúng, vơí những năo trạng mà coi trọng cái lá cờ hơn con ngựi, coi trọng một thể-chế  văng , hơn dân tộc Viêt Nam th́ nó thế. Đất nưóc linh thiêng v́ có con ngựi Viêt Nam, Tổ Tiên Viêt Nam linh thiêng. Tất cả những ngụi đă nằm xuống, họ đổ máu hy sinh v́ nhân dân, đât nước này,  đâu phả v́ cái lá cờ, cái thể chế? Cái lá cờ , có thể thay đổi và sẽ thay đổi- Thể chế cũng vậy. Nhà Lê cũng chỉ có 300 năm- Dân tộc là trường tồn- Nhân Dân là sinh linh cao quí nhất.

 

-Nhân- Thần - Vật.. Con người là linh thiêng cao quí nhât.. Thần là những con ngựi đă đổ máu xương -vun trồng tâm huyết cho dân tộc, cho con ngựi Việt Nam thế hệ hiện tại và tương lai....Nhờ máu xương, thịt da, và tinh anh của con Người, những ngựi đă thành Thần, đă trộn chung trong đất đai sông núi. Cho nên Tổ Quốc có Hồn Thiêng Sông Núi . C̣n cái lá cờ màu sác biểu tượng, một cái chế độ chính trị, vô tính có ư nghĩa linh thiêng nhân bản ǵ mà phải v́ nó mà chém giết Con Ngựi, Bán Buôn Tổ quốc????

 

Tại sao lại ngu xuẩn đồng hoá Tổ Quốc Dân Tộc vào  cờ, vào Thể Chế Chính Trị.???? Mở óc ra mà nh́n th́ cái nào trựng tồn cái nào đoản kỳ???? Nhân Dân Viêt Nam, Tổ Quốc Viêt Nam, hay lá cờ, hay là cái tên cũa một chế độ chính trị.????

 

Tổ Quốc Việt Nam là của Nhân Dân Việt Nam- Lich Sử là của Nhân dân.. không phải của Đảng Phái - hay Chế Độ Chính Trị.. Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai Việt Nam là của tât cả con ngựi Viẹt-Nam.

 

Bài học "non nưóc môt đoạn đựng" dẫu bé nhỏ - nhưng tôi thấy nó chan chứa t́nh ngựi- tinh thần Duy Viêt, và nét Nhân Chủ tuyệt ṿi nơi anh Khuê, nơi những ngựi công an trẻ Tôi gặp gỡ. Nhất là những tấm ḷng trong sáng của quí anh chị em  PalTalk đă ưu ái trao cho Tôi trưóc lúc lên đường.

 

Tôi nguyền rủa- khinh bỉ chế đổ phỉ quyền Cộng Sản Việt Nam - Tôi ghê tởm cái năo trạng Ngụy Quyền miền Nam giờ này vẫn làm cản trở sự thống nhất ư chí Dân Tộc để giải thể Đảng Cộng Sản VietNam.

 

Quán tính phe phái -lối ṃn suy nghĩ nông cạn một chiều-độc quyền chân lư đă đẩy dân tộc vào vực thẳm phân chia- đất nưóc tan hoang. Đảng Trị- Gia Đ́nh Trị- Quân Phiệt-  Bởi v́ Cái năo trạng  tự kiêu phe phái - tự cho ḿnh là lẽ phải là chính thống.- Đă không c̣n chỗ cho sự sáng suốt để nh́n ra  quyền lợi của Đại Khối Dân Tộc..Quyền lợi của dân Tộc, Tương lai của Dân Tộc không đặt nền tảng vào  cờ  Đỏ Sao Vàng hay Vàng Ba Sọc...Không đặt nền tảng trên chủ thuyết nào cả, Cộng sản hay Cộng Ḥa.. v.v mà đặt trên giá trị nhâm phẩm con ngựi Viêt nam- Tính Duy Viêt và tinh thần Nhân Chủ.

 

Xin trân trọng cảm tạ, tất cả những ngựi Viêt nam, trong và ngoài , những ngựi tôi đă đưọc hân hạnh gặp gỡ, dẫu đă biết mặt hay chưa , nhớ tên hoặc đă quên, có liên quan đến sự kiện này. Tôi Xin ghi nhận sự ưu ái và t́nh đồng bào đẹp đẽ nhất mà các bạn đă dành cho Tôi.

 

 

Xin dành lại sự phán xét cho tất cả quí anh chị em. Và Đồng Bào  dấu yêu của Tôi ...

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương