Make your own free website on Tripod.com

Lời tản mạn cuối năm.

 

Một năm lại gần hết,

Non nưóc vẫn mờ sương!

Quê hương buồn trăn trở

Núi sông mấy dặm trường

 

Năm hết, Tết lại gần đến! Người văn gia, văn sĩ, hoặc ngựi có tí máu văn chương chữ nghĩa hay có lệ khai bút đầu năm để nói lên ước vọng, chí nguyện của ḿnh cho một năm mới. Không biết cuối năm họ có lệ viết “gom bút” khoá bút không? Tôi không phải nhà văn, chỉ  viết những ưu tư vụn vặt của ḿnh về đất nước, về đồng bào của ḿnh. Thựng cũng chỉ là những bốc phét tinh tướng, nói càn, nói cho đă miệng, đấu tranh bằng mồm vậy thôi… Nên chỉ xin phép được cùng đồng bào khắp nơi, khóa sổ, đưa tiễn năm cũ, bằng những lời tản mạn nghị sự không đầu không đuôi, về những việc to nhỏ của đất nước c̣n “tồn đọng” của năm Nhâm Ngọ này.! Với ước mong tất cả chúng ta, sẽ đón mừng năm Quí Mùi sắp đến bằng tư duy mới, đường hướng mới, để có thành quả mới tốt đẹp hơn cho tiến tŕnh dân chủ hoá  đất nưóc của chúng ta. Thế thôi!

 

Để đi thẳng vào vấn đề, việc tồn đọng tôi cho là quan trọng nhất, muốn góp ư với mọi ngựi, để  vun quén cho gọn, trước khi bước qua năm mới, đó là t́nh trạng đấu tranh chung trong lănh vực dân trí. 

 

Dân Trí!!!

 

Chế độ độc trị của CSVN sở dĩ c̣n tồn tại và chưa buộc phải thay đổi, dù đă có nhiều ngựi phát biểu chống nó, nêu ra những hiện tại tiêu cực, sai trái của nó v.v chính là bởi v́ dân trí của ngựi dân vẫn chưa đưọc khai mở đến điểm tối thiểu cần thiết để  quần chúng ư thức được nhu cầu phải có một cuộc “tự thay đổi của xă hội”!

 

Đấu tranh để một xă hội tự lột xác, nó khác hẳn với đấu tranh chống ngoại xâm, ngoại trị. Đấu tranh chống ngoại xâm ngoại trị, chúng ta chỉ cần những thủ đoạn chính trị để vận động bằng cách nào đó, làm cho thế lực ngoại trị nó chán nản, đánh nó, mặc cả với nó v.v miễn làm sao đẩy đưọc thằng ngựi ngoài nó bỏ đi, là xong!

 

Cho nên phần lớn, trong trựng hợp này, những chiến thuật, ngay cả chiến lược, thường là trí trá để vận dụng ngựi dân sao cho đưọc việc. Như Lư Thường Kiệt sai lính núp trong vách núi “hét thơ” -Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư!  Nguyễn Trăi sai ngựi lấy mật viết lên lá “Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trăi V́ thần” v.v  Đấy là thời xưa, nó có nhu cầu nhất định của thời đại lúc ấy… Nhu cầu của xă hội phong kiến tập quyền trong một thế giới chưa mở rộng tương tranh về mọi mặt- miễn sao đạt mục đích đẩy thằng ngựi ngoài đi mất, và giữ vững quyền cai trị cho gịng họ, triều đại là được!

 

Nhưng ở thời cận đại, khi mà nhu cầu phát triển con ngựi cho một xă hội tiến bộ, dân chủ tự do, người dân làm chủ, kể cả về ư nghĩa tinh thần lẫn sức mạnh kinh tế cụ thể cho xă hội, th́ vấn đề lại khác hẳn. Tất cả những thủ đoạn chính trị lợi dụng và nuôi dưỡng sự yếu kém dân trí sẽ chỉ làm tàn hại quốc gia xă hội, v́ nó tiêu hủy sức mạnh của ngựi dân, nền tảng của xă hội đó, đó là Dân Trí!!!

 

Hồ Chí Minh , đảng CSVN và các chế độ độc tài quân phiệt đă hành xử như những triều đại phong kiến tập quyền trong thời quốc cộng, Nam Bắc tương tàn. Đảng CSVN tung huyền thoại “Bác Hồ mắt có  4 đồng tử”, những gương sáng như “mẹ đem con bịt ṇng đại bác, cả dân làng gh́ cánh trực thăng” v.v Phe “Quốc gia” nắm đuôi Pháp Mỹ, th́ tung tin “Đức Mẹ Đồng Trinh vào Nam” để kéo dân theo Gia Tô giáo vào Nam v.v đại loại chỉ cần kết quả ngắn hạn, nuôi dưỡng, duy tŕ, và lợi dụng sự dốt nát, kém dân trí của ngựi dân làm sức mạnh của tập đoàn chính trị chủ trưong tranh thủ nắm quyền.

 

CSVN bây giờ cũng vẫn thế! CSVN cố t́nh duy tŕ, nuôi dưỡng và lợi dụng t́nh trạng kém dân trí để tiếp tục dối trá đè cổ nắm quyền! Không ai nghĩ đến cái hại cho cả dân tộc về dân trí trong thời kỳ phát triển cả. Giai đoạn mà đất nưóc cần cả dân trí của quần chúng để thay đổi xă hội theo đà tiến của nhân loại, không những về tự do dân chủ dân quyền, mà c̣n cả về kinh tế, kỹ thuật khoa học nữa!

 

Và hậu quả mà đất nưóc Việt Nam bây giờ phải gánh chịu, là ngay cái khái niệm cơ bản về dân chủ , dân quyền, công dân v.v cũng rất mù mờ ngay cả đối với ngựi đọc sách, cầm bút! chứ nói ǵ đến ngựi dân đen, chỉ lo canh cánh miếng cơm cho ngày hôm nay đă tối mắt! Th́ dân chủ sẽ đến làm sao!!!???

 

Cái năo trạng chỉ quen với thói quen “nói một nửa sự thật” này đă làm tàn hại bao nhiêu cơ may của đất nước. Bài học này lẽ ra ngựi có kinh nghiệm sống trong miền Nam phải hiểu rơ. Chúng ta nói một nửa sự thật cho ngựi dân , đồng bào của ḿnh, chỉ là hại chính đất nưóc ḿnh mà thôi. Ḿnh che dấu, tránh né sự thật với đồng bào ḿnh, nhưng làm sao bưng bít được với búa ŕu dư luận, nghiên cứu chứng cớ của thời đại thông tin???  Miền Nam Việt Nam cố che dấu tội ác của Mỹ trong những vụ tàn sát đàn bà trẻ con vô tội như ở Mỹ Lai, Thanh Phong v.v Có cứu được chế độ không? Hay chỉ làm cho ngựi dân thêm mù mờ về thực chất của  bang giao quốc tế, cái tai hại của thế lực ngoại bang, cái tàn nhẫn của quân đội ngoại bang trên đất nước ḿnh!!!

 

Đồng bào Việt Nam của chúng ta cho đến hôm nay, ngay trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa toàn diện này, cũng chưa được nghe đủ sự thật, vẫn cứ là “một nửa cần thiết” cho “đấu tranh chính trị” mà thôi!!!!

 

Cũng chính v́ chỉ có một nửa nên ngựi ta chưa phân biệt được những tiêu cực sai trái của “chế độ ngày hôm nay”, nó chính là hậu quả, kết quả  liên đới trực tiếp của cái nền móng chế độ và con người của chế độ từ những ngày hôm qua!

 

Tố cáo cái hiện tại, ngựi ta cũng đă nghe, đă biết! Nhưng bên cạnh những tố cáo sai trái tiêu cực lại là những “ưu điểm ngày xưa” của đảng CSVN, và dĩ nhiên, cũng là của chế độ hiện thời!!! Cho nên trong năo trạng của đa số ngựi dân, đảng CSVN dù có thế nào đi nữa, vẫn c̣n những “nền tảng chính đáng” để cầm quyền và tồn tại!!!

 

Những “chính đáng” mà họ, đảng CSVN, vẫn c̣n bám víu vào đưọc, chính là những  cái quá khứ hư cấu của hào quang “Bác Hồ”, hào quang “Kháng Chiến chống ngoại xâm” v.v Chẳng lạ ǵ khi ngựi dân, đặc biệt là ǵói trẻ sinh viên học sinh vẫn c̣n có thái độ ngần ngừ với chế độ CSVN, dù trưóc những bằng chứng bán nước, hành động độc tài phi nhân nhăn tiền!

 

Đây là cuộc đấu tranh thay đổi toàn bộ xă hội, đất nước, chứ không phải cuộc đấu tranh chính trị giữa các phe nhóm tương tranh nắm quyền! Như thế  phải đi từ ư thức của quần chúng, của giới trẻ, của xă hội! Làm sao mà ngựi dân có được thái độ dứt khoát, khi mà  không ít các nhà dân chủ hàng đầu, thựng vẫn cứ viện dẫn những “cái đẹp đẽ từng có” của chế độ CSVN, của “Bác Hồ” v.v,  để chỉ trích giới cầm qưyền hôm nay! Như thế có nghĩa là cả cái nền móng cơ bản của chế độ này nó đúng, nó chính đáng! Chỉ có riêng cái đám cầm quyền phải gió hôm nay nó sai mà thôi! Cứ quay ngược lại vói thời Hồ Chí Minh, Vơ Nguyên Giáp, Trường Chinh v.v là giải quyết xong vấn đề!!!

 

Phải chi những “cái đẹp đẽ từng có” ấy là thật, th́ c̣n khả dĩ chấp nhận được! Đàng này tất cả chỉ là hư cấu không tưởng, nên dù có muốn quay lại với “thời vàng son” ấy, với đầy đủ “đạo đức, nhân nghĩa, dân chủ tự do, pháp trị” đi nữa! Th́ quay vào đâu?!? Vào hư vô chăng??? Có ai c̣n nhớ những “đạo đức tốt đẹp, công lư, tự do, dân chủ” thời Hồ Chí Minh, Trường  Chinh, Vơ Nguyên Giáp, mà cụ Phan Khôi, Phùng Quán v.v phải gánh chịu không??!!

 

Chúng ta, cho đến hôm nay, dù với những bài học đắt giá chưa khô máu, vẫn mang một cố tật hư hỏng đă làm hoang phí bao cơ hội phát triển của xă hội, đó là chỉ biết giỏi “làm chính trị đúng cách”! Nghĩa là chỉ giỏi “nói một nửa sự thật!” Phơi bày một nửa mà thôi! Sao cho được việc trưóc mắt! Chứ nhất định không làm “cách mạng chính trị xă hội”!

 

Đă có mấy ai trong nước đă dám nhắc nhở lại tội ác, hành động phản bội dân tộc Việt Nam của Hồ Chí Minh, của hệ thống đảng CSVN, đi từ  cái gọi là “cuộc chỉnh huấn”, mục đích là để loại trừ thành phần kháng chiến yêu nưóc, nhưng không theo Đảng, theo chủ nghĩa cộng sản!

 

Rồi đến cái gọi là Cải Cách Ruộng Đất, đă đẫm máu người dân vô tội, tàn hủy nếp văn hoá đạo lư Việt Nam, bách hại ngựi đă bỏ công bỏ của v́ đất nước!

 

Chưa hết c̣n tội ác Tết Mậu Thân, bất chấp ngày giao thừa linh thiêng của dân tộc, chủ động phát động chiến tranh với đồng bào miền Nam, giết hàng ngàn ngựi vô tội khi tháo chạy!

 

Cũng chưa hết, ngay sau khi cái gọi là chiến thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nưóc, CSVN, lấy cớ trả nợ Nga  Tầu,  đă ti tiện tiến hành trả thù tàn nhẫn lên đầu ngựi dân miền Nam bằng cách, không những bỏ tù hàng loạt cả một thế hệ con ngựi, nhân lực của đất nước, trong cái gọi là “trại cải tạo”; rồi đánh gục tư sản, mà c̣n bỏ đói cả nhân dân miền Nam cho bơ niềm mặc cảm, căm tức!

 

Cái năo trạng “chúng ông đă từng đói khổ, bây giờ phải đến lần chúng mày!” đă chỉ đạo chính sách cai trị đồng bào miền Nam như là một thuộc địa bị chiếm đóng của CSVN. Cả miền Nam đói rạc xương, rạc xác, trong khi hàng đoàn tàu chở hàng hóa lương thực, xe cộ máy móc từ Nam ra Bắc! Đất miền Nam, nơi mà thọc tay xuống nưóc là có cá, cúi xuống cắm mạ là có gạo! Thế mà hột gạo không có ăn, rau cỏ cá mú đắt như quế ngọc!!! Một lạng trà, một lít gạo cũng quốc cấm!

 

Chính v́ chưa có ai vạch ra hết sự thật, và sự thật chưa đến tai, vào năo quần chúng, giới trẻ! Cho nên hôm nay tất cả cứ từ từ chờ! Chờ có đảng viên, ủy viên chính trị, tổng bí thư ‘tốt đẹp” “giống Bác Hồ” chấp chính!!! Hoặc tệ ra những “vĩ nhân” c̣n sót lại như Vơ Nguyên Giáp trở lại nắm quyền! để giải quyết vấn nạn xă hội hiện tại! Nhưng …vẫn bằng những kiến nghị, thư ngỏ gửi hết tổng bí thư này đến tổng bí thư khác!!!

 

Chính v́ thề mà dù đă có đến 89% phần trăm giói trẻ sinh viên đồng ư phải chống tham nhũng! Nhưng không chính thức lên tiếng chống , hay  thắc mắc về cả cái cơ chế thối nát, cả cái hệ thống chính trị CSVN này nó đến từ ṇng súng, và tồn tại duy tŕ bằng bưng bít và khủng bố v.v Và chính nó,Hồ Chí Minh, đảng CSVN đă đẻ ra, nuôi dưỡng và tồn tại bằng tham nhũng! Đảng CSVN từ đầu đến đuôi đă vi phạm quá nhiều tội ác với nhân dân và đất nưóc Việt Nam, không c̣n khả năng tự sửa chữa nữa! Đúng như bà Dương Thu Hương đă nhận định CSVN  rằng “…Một chính quyền xây nên từ ṇng súng sẽ không bao giờ đủ nội lực và duyên cớ nội sinh để chuyển sang h́nh thức dân chủ!”

 

Nghĩa là, muốn CSVN thay đổi, xă hội tốt đẹp hơn, phải có lực tác động áp suất chính từ quần chúng nhân dân, đặc biệt là giói trẻ sinh viên! Nhưng có bao nhiêu phần trăm quần chúng và nhất là giới trẻ sinh viên biết và hiểu sự thật cơ bản này???!!!  Ai can đảm nói cho họ biết???!!!!

 

Chúng ta, trong và ngoài, Quốc hay Cộng, Bắc hay Nam, có chơi tṛ “nửa sự thật” với những “nền” dân chủ Hồ Chí Minh, dân chủ Ngô Đ́nh Diệm, dân chủ Nguyễn Văn Thiệu v.v để đạt cái mục tiêu ngắn hạn mà chúng ta “nghĩ rằng” sẽ có đươc hôm nay đi nữa, nhưng chúng ta đă và đang hại toàn thể nhân dân Việt Nam, tương lai đất nưóc Việt Nam.

 

Kinh tế, chính trị hư hỏng chỉ cần muời năm điều chỉnh! Văn hóa, dân trí hư hỏng phải mất hàng thế hệ con ngựi để bồi đắp!

 

Một xă hội không thể lột xác khi chính ngựi dân không nh́n thấy cái thối nát của xă hội họ đang sống từ tận gốc! Đó là chưa nói đến là bên ngoài lănh thổ Việt Nam, một cậu, một cô sinh viên chỉ cần bỏ ra một hai  giờ để đọc, để xem h́nh ảnh về cận sử Việt Nam, là sẽ biết ngay những cái “nền dân chủ” ấy nó quái đản như thế nào!!! Chúng ta chỉ có thể  lảng tránh sự thật được với ngựi bị bưng bít “trong nhà” mà thôi!!! Nhưng cũng chỉ ngắn hạn, tạm bợ!!! V́ như các cụ ḿnh đă sáng suốt nhận định: Cái thúng không úp được con voi! Vậy sao lại tối dạ cứ cố t́nh úp cho bằng được thế nhỉ???!!!

 

Cả một xă hội, đất nước với truyền thống đấu tranh từ trong máu! Không có thời nào mà đấu tranh vắng bóng tuổi trẻ. Tuổi trẻ ở đây là tuổi từ 16-17 đến 25! Thế mà từ khi đảng CSVN toàn trị, không có lấy một cao trào sinh viên tranh đấu! Đến khi Lê Chí Quang xuất hiện, dù đă  ngoài 30, chúng ta vội vàng la lớn lên là giới trẻ đă nhập cuộc!!!! Chỉ v́ Lê Chí Quang so ra với các vị đanh đấu tranh th́ quá trẻ!!! Có ai nhớ Lê Chí Quang c̣n “già”  hơn Phùng Quán lúc đấu tranh!!!  Xem như thế, đủ biết cái khát vọng , nhu cầu có mặt của giới trẻ nó đến thế nào rồi!!!

 

Người dân Việt Nam hôm nay, trong tiến tŕnh tự do, dân chủ hóa cả xă hội, phải được quyền biết, và phải được thựng xuyên nhắc nhở rằng CSVN không phải bây giờ, ngày hôm nay nó mới tệ, mới tham nhũng, phong kiến cửa quyền, mới bất nhân, mới phi dân tộc, mới bán nước! Không phải chỉ ở thời này, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, mới có những “cái xử án, tội danh ” quái đản như Nguyễn Văn Lư, Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ B́nh, Trần Khuê, Phạm Quế Dương v.v Tất cả đă từng xẩy ra từ thời Hồ Chí Minh, và bây giờ chỉ là hệ quả tất yếu nối dài của quá khứ! V́ đó chính là bản chất và cơ nguyên của cái lư thuyết vô sản, và cái đảng CSVN mà Hồ Chí Minh đă tạo ra! Và CSVN sẽ không ngừng những tội ác ấy ở ngày hôm nay, ngày mai, nếu không ngăn chặn bằng cách nhắc nhở, vạch ra toàn bộ sự thật cho mọi ngựi biết! Để mọi ngựi đứng lên, buộc nó phải từ bỏ ngôi độc quyền, độc trị!

 

Tư tưởng phát sinh hành động! Xă hội chỉ chuyển biến khi có một luồng tư tưởng mới mà trong đó tất cả những mực thước giá trị của hiện tại và quá khứ liên đới với thế lực, hệ thống hiện tại bị đưa ra mổ xẻ, phê phán, và loại bỏ.

 

Nưóc Mỹ thay đổi khởi đi từ Tom Pen nơ- với Quyền của Con Ngựi- và sau đó A bờ ra ham linh côn- đă đưa  hội Mỹ thay đổi bằng cuộc giải phóng nô lệ da đen với những tư tưởng phê phán tận gốc những sai trái  của hệ thống chính trị, hệ thống kinh tế sở hữu nô lệ  của nước Mỹ kể từ trong quá khứ đến hiện tại. Cái kết quả của cuộc “nội chiến Mỹ” nó c̣n phải chờ cho đến khi có những kẻ “to mồm” như Mạc Tin -Lu thờ Kinh, th́ bộ mặt, và thực trạng nưóc Mỹ mới được như hôm nay! Sự b́nh đẳng, dân quyền giữa các “sắc dân”, mới khả dĩ tốt đẹp hơn!

 

Ngay cả ở Pháp, cái gọi là cuộc cách mạng 1789, mà không có những phân tích lư giải mạnh mẽ về thối nát tận gốc rễ của nền phong kiến quân chủ, th́ có phá đến mựi lần ngục Bát Ti xă hội vẫn không tiến được như hôm nay.

 

Nói ngay như phong trào giải thực cũng thế, phải có những tư tưởng cựng đột không do dự, phê phán thẳng thắn và dứt khoát với những thối nát của hiện tại và quá khứ liên đới của thực dân phong kiến, mới làm thành được cuộc đổi đời. Chứ ngựi dân ngựi ta chỉ bất măn thực tế, có nổi dậy đưọc mà không có những tư tuởng khai phá và chỉ đạo th́ sau cơn tức giận, dù là bị dẹp tan, hay được “thoả măn” những “đ̣i hỏi cục bộ, trưóc mắt”, tất cả sẽ tan đi không tạo đưọc thành quả đường dài thay đổi xă hội.

 

Xă hội Việt Nam của chúng ta, đă hư hỏng thối nát từ cơ bản con nguời đến cơ chế, sau hơn nửa thế kỷ thiếu vằng dân chủ tự do pháp trị. Nói theo ông Hà Sĩ Phu, là khủng hoảng nhân cách toàn diện! Đồng bào cả nước, sau tḥi thực dân, cũng chỉ sống trong bưng bít và gian trá, chèn ép của các chế độ chính trị.. Bây giờ mà không có một luồng tư tưởng cường đột, không phê phán tận gốc rễ cái hiện tại thối nát và cái quá khứ liên đới đă đẻ ra nó, cái hiện tại thối nát, th́ làm sao thay đổi???

 

Có ngựi bảo phải từ từ, phải nương vào những cái chưa đúng, v́ Việt Nam chúng ta chưa có nhiều nhà đấu tranh dân chủ xuất hiện! Có thật không??? Chưa có thời nào, hay nói ngay rằng chưa có quốc gia độc tài nào trong quá khứ và hiện tại, lại có nhiều nhà đấu tranh dân chủ như Việt Nam hiện nay! Các quốc gia cộng sản cũ như Liên Xô cũ, Ba lan Tiệp Khắc, hoặc ngay cả quân phiệt Hàn Quốc, v,v số ngựi đối kháng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng ta có đến hàng chục! Họ đứng lên từ những thành phần, quá khứ khác biệt! Quân đội, cựu đảng viên, nhà văn, nhà báo, tu sĩ v.v đủ cả. !!!!

 

Cái thiếu, cái chưa có là những nhà đấu tranh này chưa đứng vào thành một khối, một hướng, một mục tiêu với những lập luận đồng thuận! Để ngựi dân, đặc biệt là giói trẻ có điểm tựa tư duy để  dứt khoát và nhập cuộc! Tức là cho đến nay đa số nhân dân quần chúng vẫn đứng ngoài, hay nói ngược lại là những nhà dân chủ, những điều các nhà dân chủ nói, vẫn chưa đi được vào trong năo của nhân dân quần chúng! 

 

Nói cách khác, cái thiếu vắng là thiếu một cao trào, mà trong đó các nhà dân chủ có kinh nghiệm, thực tế hiểu biết chế độ CSVN từ đầu, như ông Nguyễn Minh Cần, mạnh dạn đưa hết tất cả bằng chứng sai trái, lừa bịp nhân dân, phản bội dân tộc, đất nưóc ra công luận. Nếu cần, xé thẻ đảng, đốt cháy nó , từ bỏ nó trước công chúng như cựu đảng viên Cộng Sản Liên Sô  Bô rít Den Sin đă làm! Ngắn gọn lại, là chưa có hậu thuẫn của quần chúng!V́ quần chúng chưa thấy hết sự thật tồi bại không thể chữa được của đảng CSVN!

 

Nhưng cũng c̣n may mắn là có được Nguyễn Trung Thành và Lê Hồng Hà, ít ra c̣n dám can đảm xác nhận lư thuyết CNCS sai, không tưởng, và xác nhận Công An chế độ từng dă man bắt bớ, đầy ải, bức tử ngựi vô tội! Nhưng mà Bác vẫn đúng vẫn anh minh và Đảng vẫn không sai!!!!

 

Sau này lại có được Ông Trần Độ, với cái dũng trí của một ngựi yêu nước, yêu đồng bào, với sự thẳng thắn uy vũ của một ngựi quân nhân chân chính, Ông mới thét lên được rằng cái chế độ này nó tàn độc dă man hơn cả Tần Thủy Hoàng và Hít Le!!! Nhưng tiếc rằng Cụ không c̣n thời gian và tỉnh táo để nh́n lại toàn bộ con đường cụ đi để tŕnh bày thẳng thắn cùng đồng bào những sai lầm phản bội của  đảng CSVN, mà cụ đă góp công góp sức vào!

 

C̣n nếu lư luận rằng ḿnh nói một nửa sự thật thôi để c̣n “tồn tại” mà nói nữa! Th́ ôi giời ơi! Đă chỉ dám nói có một nửa, th́ có sống cả một trăm năm cũng vẫn chỉ có “một nửa”! Mà bằng chứng đă rành rành là với CSVN, nói một nửa, một phần tư, hay nói hết sự thật, nó cũng đối xử như nhau thôi! Có khi c̣n ngược đời, càng nói thật, nói thẳng chế độ nó đâm ra lại né, như bà Dưong Thu Hưong chẳng hạn!

 

Chưa có một xă hội nào thay đổi tốt hơn, xây dựng tốt hơn bằng nửa sự thật hết! Chỉ có tệ hơn, khốn nạn hơn mà thôi! Như lịch sử loài ngựi, lịch sử Việt Nam đă minh chứng! Bài học này không mới mẻ ǵ! Chúng ta đă học bằng xưong máu của nhân dân, lănh thổ của tổ tiên!!!  

 

Niềm Hy Vọng!

 

Ngoài cái tồn đọng “nửa sự thật” như thế ra, năm Nhâm Ngọ cũng đánh dấu một biến chuyển mới thật vui mừng! Đó là cả trong và ngoài nưóc, không phân biệt quá khứ,  thành phần v.v đă cùng nhau đứng kư tên chung trong văn bản tuyên bố đ̣i hỏi nhà cầm quyền CSVN phải công khai vấn đề hiệp định biên giới. Văn bản này do chính tay các nhà đấu tranh dân chủ nơi đất Bắc soạn thảo! Ước mong sự kiện này sẽ trở thành một đường lối chung cơ bản trong công cuộc đấu tranh dân chủ hoá Việt nam trong năm mới.

 

Cũng chính v́ thế mà Cộng Sản  Việt Nam đă đánh hơi được mối nguy kết hợp này! Chế độ đă khởi sự ra tay đợt đàn áp mới,  bắt bớ những ngựi dân chủ yêu nước hàng đầu như ông Phạm Quế Dương, Trần Khuê! Họ cho rằng làm như vậy là dập tắt được ưóc vọng dân chủ tự do!!! Cộng Sản Việt Nam vẫn cứ tiếp tục điên cuồng lầm lẫn! Thực dân Pháp đă bắt bớ cầm tù, đầy ải, giết hại bao nhiêu là người yêu nước Việt Nam, mà chúng có tồn tại đâu? Chế độ Ngô Đ́nh Diệm cũng bắt bớ bách hại những ngựi dân chủ, nhưng cuối cùng vẫn sụp đổ!

 

Ai cũng biết cái “tương lai tù tội” này những con ngựi cao cả yêu nước đă lượng được trưóc! Như tôi nhớ, ông Trần Khuê đă từng nói với công an chế độ:

 

“ Tôi bước vào con đựng đấu tranh v́ công lư, v́ nhân dân đất nước này, đă dám nói, dám làm, th́ tay túi tay nải đă xếp sẵn, chờ các ông cứ đến bắt th́ tôi đi!”

 

Bởi v́ ông và những ngựi yêu nưóc chân chính, không t́m sự yên thân cho riêng ḿnh, mà …

 

“….. phải gạt hết, đem thân lấp lỗ châu mai cho giới trẻ chứ.. Đất nưóc không Dân Chủ Tự Do th́ không có cái ǵ hết..”

 

Tất cả cũng vẫn mong cho giới trẻ, cho những thế hệ sau, soi vào để ư  thức được vấn nạn chung của đất nước mà nhập cuộc hồi sinh của dân tộc!

 

Đêm giao thừa năm nay sẽ phải linh thiêng hơn! V́ anh linh tổ tiên,  hồn thiêng sông núi đă có thêm nhân thần của thế hệ này: Vũ Huy Cương, Cụ Bà Thu, Hồ Tấn Anh, cụ Trần Độ v.v

 

Và năm mới sắp đến chắc chắn sẽ mở đầu một cho một hợp lực đấu tranh mới, với sự góp mặt công khai của những ngựi trẻ tuổi- Tất cả v́ tự do dân chủ cho dân tộc, đất nưóc Việt Nam.

 

Là ngựi vụng về, ăn nói ấm ớ, cho nên chỉ xin cùng đồng bào khắp nơi tiễn năm   bằng những suy nghĩ vụn vặt không đầu không đưôi thế thôi.

 

Xin cùng nhau thắp một nén hương trong đêm giao thừa ngương kính anh linh các vị tiền nhân, những ngựi yêu nước đă nằm xuống v́ độc lập, tự do, dân chủ cho Việt nam.

 

Xin cùng nhau, dù đang ở bất cứ nơi đâu,  gửi vào không gian linh thiêng của đêm giao thừa những hơi thở chân t́nh quí mến, lời chúc tụng b́nh yên, ḷng vững chí, đến những anh chị em đồng bào yêu nưóc, v́ dân chủ tự do, đang bị giam cầm đầy ải nơi ngục tù của chế độ phi nhân CSVN.

 

Xin hồn thiêng sông núi, anh linh tiền nhân, anh linh các vị dân chủ vừa khuất, phù trợ cho những anh chị em yêu nước, đang trực diện với cường quyền trong cuộc đấu tranh tự do, dân chủ cho dân tộc.

 

Trân trọng thân kính,

13-tháng chạp-Nhâm Ngọ.

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.