Make your own free website on Tripod.com

Sổ Toẹt Vào Luật Lệ Phi Lư, Phi Nhân Của ĐCSVN Mà Tiến Lên!!!

 

Nhận được bản văn kiến nghị lên Quốc Hội Việt Nam khoá XI ,kỳ họp thứ nhất, của 21 công dân Việt Nam. Đọc xong, dù vẫn đang buồn về sự ra đi của chiến sĩ Dân Chủ Cao Niên Trần Độ, ḷng mừng phấp phới! Chắc chắn những ngựi này phải thật sự yêu Chân Lư và Công Lư, nhất là yêu phải yêu Đất Nưóc nhân dân Việt Nam nhiệt thành mới đủ đảm lược công khai danh tính, nơi cư ngụ, để tố cáo với đồng bào cả nưóc và khắp nơi sự đàn áp thô bạo và tính phi nhân lừa bịp tráo trở, nói trắng làm đen, của hệ thống Đảng trị nhà nước Độc quyền CSVN.   

 

Nội dung bản kiến nghị đă nói lên rơ ràng:

 

1-Đảng CSVN chỉ là một Đảng cướp Mafia, một đảng đă tổ chức và đứng sau lưng bao che cho tên Năm Cam phá hoại xă hội Việt Nam!  

 

2-Một Đảng đă phản bội xương máu đồng bào và Quân Đội Nhân Dân Việt Nam , dâng đất cho ngoại bang. Hai sự vụ này chỉ là điển h́nh tội lỗi của Đảng CSVN và hệ thống Nhà Nưóc của nó!

 

3- Một Đảng CSVN tráo trở nói xuôi làm ngưọc, nói trắng làm đen, lừa bịp dối trá nhân dân đồng bào.

 

4- Một Đảng CSVN và Nhà nưóc của nó, đă phỉ nhổ, chà đạp chính những điều luật mà họ rêu rao đưa ra..

 

5- Một Đảng và Nhà Nưóc đă dă man bội phản và ăn thịt nhũng đưá con ưu tú của đất nước qua những chiến dịch càn quét  " Cải Cách Ruộng Đất"  "Nhân Văn Gia Phẩm" , và  "Xét Lại Chống Đảng".

 

Tất cả là do sự Độc Quyền cai trị của Đảng CSVN! V́ Độc Quyền cho nên Đảng đứng trên cả Pháp Luật, bất chấp Pháp Luật, và đă thao túng tự tung tự tác, bất chấp ư nguyện của Nhân Dân, không lắng nghe lời can gián nói phải..

 

Điều vui mừng nhất là cuối cùng những Công Dân yêu Dân Chủ Tự Do, yêu Đất Nưóc và Nhân Dân này đă sáng suốt nh́n ra được vai tṛ của Quốc Hội.

 

Qua tinh thần bản văn kiến nghị,  Họ đă xác định và đặt "niềm tin" vào quyền lực của Quốc Hội Việt Nam : Quốc Hội lớn hơn Đảng, lớn hơn Nhà Nưóc!

 

Cho nên 21 công dân Việt Nam lần này, thay v́ kiến nghị à ơ dí dầu với Đảng CSVN, với Tổng Bí Thư,  đă kiến nghị thẳng với Quốc Hội và nhắc nhở  Quốc Hội phải thực hiện đúng vai tṛ của ḿnh:

 

Đại Diện Nhân Dân Giám Sát và Truy Tố, Xét Xử việc làm của Đảng CSVN, của Nhà Nưóc do Đảng CSVN đặt ra!  

 

Như thế có nghĩa là phải chấm dứt sự nghịch lư phi dân chủ  Độc Quyền Tối Cao của Đảng!

 

21 Công Dân Việt Nam này đă xé rào, sổ toẹt vào  "điều 4 Hiến Pháp" bằng cách xác định Vai Tṛ và Tư Thế  Quyền Lực, Trách Nhiệm Bổn Phận của Quốc Hội Nhân Dân Việt Nam. 

 

Họ đă sổ toẹt vào nỗi sợ hăi Chế Độ Độc Tài CSVN, bất chấp lối hành xử man rợ bắt bớ hăm doạ, tù đày  cá nhân và các thành viên gia đ́nh liên hệ! 21 Công Dân Ưu Tú da can dảm công khai vạch rơ những sai trái của Đảng CSVN,và  xác định yếu tố dân chủ pháp trị của vai tṛ Quốc Hội và Hiến Pháp.

 

Một điều đáng chú ư nữa là 21 Công Dân Việt Nam này bao gồm mấy thế hệ: Từ thế hệ Kháng Chiến, Đảng Viên kỳ cựu, Cán Bộ của chế độ, đến thế hệ trẻ hiện đại của Tự Do Tin  Học và Dân Chủ, nơi cư ngụ trải dài từ Nam ra Bắc!  Tất cả cùng chung một ḷng yêu Chân Lư và Công Lư, yêu Đất Nưóc, Nhân Dân Việt Nam nhiệt thành. Tất cả đều đảm lược và đầy nhân cách trong một xă hội đă khủng hoảng nhân cách gần một thế kỷ !!!

 

Điều đáng chú ư hơn là trong 21 Công Dân ưu tú này có những ngựi đang bị tra khảo giam giữ, dù đúng "phép Đảng CSVN", nhưng "trái phép Nhân Dân", thậm chí trái cả "pháp luật" do Nhà Nưóc của Đảng CSVN đặt ra để mị dân, như Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn, Trần Khuê, Nguyễn Khắc Toàn v.v  

 

Và càng đặc biệt hơn nữa là sự có mặt, chữ kư của thân nhân gia đ́nh nhũng Công Dân Ưu Tú này, như bà Nguyễn Kim Chung,mẹ của Lê Chí Quang; Bà Nguyễn Thi Quyết, mẹ của Nguyễn Khắc Toàn; Vũ Thúy Hà, vợ của Phạm Hồng Sơn..v.v

 

Tất cả đă can đảm xé toạc cái  "quy ưóc sợ hăi" mà Đảng CSVN và hệ thống Công An trị của nó đă cố công xây dựng 70 năm nay trong xă hội, và năo trạng con ngựi Việt nam!

 

Tất cả đă nối ṿng tay lớn, tạo dưng một giây liên kết cho trận tuyến vận động Dân Chủ Tự Do.

Tất cả đang xé rào giành lại quyền nói, Tụ Do Ngôn Luận, và Tụ Do Lập Hội, Đoàn Thể!

Tất cả sẽ xé rào giành lại quyền Tự Do Hội Họp, quy tụ quây quần, gặp gỡ nhau bàn thảo chuyện đất nưóc dân tộc Việt Nam.

 

Hôm nay niềm vui hồi sinh của đất nưóc Việt Nam là như thế! Ngày mai giới trẻ Sinh Viên Trí Tuệ Việt Nam sẽ xé rào, sổ toẹt vào nhũng qui ưóc lạc hậu của Đảng, để giành lại cái quyền Tự Do Tư Duy Ngôn Luận, Tự Do Hội Họp để bàn thảo mọi vấn đề xă hội đất nưóc. Đ̣i lại quyền sống và hành xử, quyền sinh hoạt thật sự của sân trựng Đại Học,  xứng đáng với vai tṛ trí tuệ của Sinh Viên Việt Nam.

 

Chúng ta, những ngựi con dân Việt Nam trong và ngoài nưóc, đều có bổn phận và trách nhiệm chung sức với 21 Công Dân Ưu Tú này bằng tất cả nhũng phương tiện và điều kiện sẵn có của ḿnh. Chúng Ta có thể

 

- Tự nguyện trợ giúp, đóng góp tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp đến những Công Dân ưu tú này,

- Trợ giúp kinh tế cho thân nhân gia đ́nh họ trong những lúc họ bị chế độ độc đảng CSVN bắt bớ , ngăn cấm sách nhiễu..

 

Nhưng phương cách hữu hiệu nhất là Chúng Ta phải nối bưóc cùng họ xé rào, tham gia trực tiếp với họ phát tán những văn bản đầy tâm huyết này rộng răi đến quần chúng khắp nới trong nước!

 

Riêng những Đồng Bào hải ngoại, cách tiếp tay hữu hiệu nhất là khi có dịp về thăm Quê Hương, Chúng ta hăy đứng thẳng đối diện với CSVN! Chúng Ta  nhất quyết:

 

- Không sợ hăi công an vô lư.

- Không hối lộ, cho tiền quà cáp cán bộ Công An, Hải Quan- phải dạy họ hành xử văn minh tôn trọng luật pháp.

- Không né tránh vấn đề thời sự, xă hội, chính trị!

- Không ăn chơi đàng điếm tiếp tay cho tệ nạn xă hội Việt Nam, làm mang tiếng Việt Nam Hải Ngoại..

- Không vung tiền bừa băi làm sai giá sinh hoạt ...

 

Tất cả Chúng Ta, con dân Việt Nam trong và ngoài đều phải nắm tay nhau, xé rào, sổ toẹt vào những tập ước xấu, những lề lối phi nhân bản, và  tâm trạng sợ hăi, mà Đảng đă áp đặt trên đầu nhân dân, đất nưóc Việt Nam mà đi thẳng đến Dân Chủ Tự Do.

 

21 Công Dân Ưu Tú đă khởi đầu, Chúng Ta phải có trách nhiệm và bổn phận nối tiếp! Xé rào, Xé rào và phải Xé rào!

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.

 

Mùng 6-tháng 7-Năm Nhâm Ngọ

14-8-2002

 

 

*****
Muo^'n d-o.c d-u+o.c UNICODE xin nha^'n va`o VIEW- ENCODING va` cho.n
UNICODE UTF8-hay la` Windows European etc.. tre^n khung cu?a Browser IE hay
Netscape...
*****

Cộng Hoà Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Kính gửi:  Quốc hội khoá XI nước CHXHCNVN
     Họp kỳ thứ nhất
. 

Chúng tôi, những cử tri kư tên dưới đây, trân trọng đề nghị các đại biểu Quốc hội khoá XI (cơ quan quyền lực cao nhất nước, có quyền lập pháp và quyền giám sát những việc làm của bộ máy Nhà nước) lưu tâm đến mấy đề nghị sau đây, đặng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng cho toàn dân rơ, theo tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, của một nhà nước của dân, do dân, v́ dân, như Hiến pháp qui định. 

1). Việc chống tham nhũng: Việc này các vị lănh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đă từng nói rất hay, hô hào rất nhiều, nhưng kết quả th́ thế nào? Tham nhũng cứ tràn lan, tinh vi hơn, bè cánh hơn, ngày càng trắng trợn hơn, trở thành quốc nạn nội xâm nhăn tiền. Lấy ngay như vụ băng đảng xă hội đen Năm Cam đang diễn ra trước mắt suốt chục năm nay mà xem xét. Các vị lănh đạo đều nói (trích dẫn):

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh: “Xử lư nghiêm những cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bất kể họ là ai, giữ chức vụ ǵ.” (Báo Thanh Niên số 141 ngày 21-5-2002).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An: “Không bao che cho các cán bộ sai phạm dù cao cấp đến cỡ nào.” (Báo Thanh Niên số 136 ngày 16-5-2002).

Chủ tịch nước Trần Đức Lương: “Bất kỳ ai, dù ở cương vị nào, nếu bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm, đều phải bị đưa ra ánh sáng và bị xử lư nghiêm minh trước pháp luật.”

Thủ tướng Phan Văn Khải: “Cần lên án thái độ thờ ơ, né tránh trước hoạt động của bọn tội phạm.” (Báo Thanh Niên số 141 ngày 21-5-2002)

Nói th́ như vậy, nhưng cụ thể việc làm th́ sao? Hội nghị TƯ 6 khoá IX  họp vừa qua, xét về vụ Năm Cam, mới chỉ băi bỏ danh hiệu Trung ương ủy viên của Trần Mai Hạnh và Bùi Quốc Huy. Huy bị giáng một cấp từ Trung tướng xuống Thiếu tướng. Thật là giơ cao đánh phủi bụi với cán bộ cao cấp, mà ngôn từ dân gian gọi là găi ghẻ. Tội của Bùi Quốc Huy là cực kỳ nghiêm trọng trong việc bao che, tiếp tay, đồng loă với mafia Năm Cam và bọn tay chân của nó (Xem Biên bản kiểm điểm trách nhiệm của Bùi Quốc Huy, nguyên Giám đốc CA Tp HCM từ năm 1996 đến tháng 4-2002, tại Hội nghị Ban Thường Vụ Thành uỷ Tp HCM - Báo Thanh Niên, 18 - 6 - 2002, và nhiều bài báo đăng tải công khai khác).

Ban Tư tưởng Văn hoá th́ triệu tập báo chí mấy lần để ḱm hăm việc đưa tin về vụ Năm Cam. Một vụ án mà cựu Thủ tướng Vơ Văn Kiệt phải thế chấp cả chức Thủ tướng để quyết tâm bắt Năm Cam đưa ra toà. Cựu Bộ trưởng công an Bùi Thiện Ngộ cũng quyết tâm bắt. Thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nói: “Hồ sơ lúc đó đă đủ cơ sở xử lư h́nh sự đối với Năm Cam”; “Sở dĩ Năm Cam thoát tội lúc đó là do được can thiệp quá nhiều”. (Báo Tuổi Trẻ TP HCM, 11-5-2002, bài “Ai không bắt và đă tha Năm Cam trước thời hạn?”) Bắt rồi lại phải thả. Th́ cái ô dù bao che cho Năm Cam hẳn phải to hơn Thủ tướng Vơ Văn Kiệt và Bộ trưởng công an Bùi Thiện Ngộ. Cái ô dù ấy là ai? Báo chí đang phanh phui vụ án th́ bị chặn lại. Vậy là thế nào? Dư luận bàn tán xôn xao: Bộ Chính Trị TƯ Đảng  cố t́nh bao che cho những kẻ đại trọng tội này đây??!

Nếu cứ để những người tham nhũng tổ chức việc chống tham nhũng, th́ làm sao có kết quả tốt đẹp được. Nhiều lăo thành cách mạng, các cựu chiến binh, trí thức làm đơn xin thành lập Hội nhân dân Việt Nam ủng hộ Đảng và Nhà nước chống tham nhũng, 2/9/2001, th́ ba hôm sau, 5/9/2001, bị công an đàn áp, bắt bớ xét hỏi, gây náo động trong dân chúng Hà Nội. Vậy lời nói và việc làm khác nhau một trời một vực. Mất ḷng tin của nhân dân là mất hết. Đề nghị Quốc hội khoá XI phải được nghe điều trần về vụ Năm Cam, và ư nguyện của nhân dân quyền được thành lập Hội chống tham nhũng. Những người tham gia Hội tự nguyện không cần lương bổng. Chỉ có dân mới chống được tham nhũng, c̣n bọn quan chức tham nhũng này làm sao chống được tham nhũng! Đơn giản là như vậy.

Nếu Quốc hội khoá XI mà không nghe điều trần về vụ đại quốc nạn tham nhũng mafia Năm Cam th́ lại rơi vào vết xe đổ của Quốc hội khoá X là Quốc hội chỉ để phục vụ các quan đại thần Cộng Sản Tham Nhũng chứ không phải v́ nhân dân. Và như vậy là phản bội lừa dối nhân dân.

2). Việc kư kết Hiệp định biên giới: Các cử tri chúng tôi đề nghị Quốc hội khoá XI buộc Chính phủ phải giải tŕnh về Hiệp định biên giới trước Quốc hội. Ta thiệt bao nhiêu diện tích đất đai với Trung Quốc? Quốc hội khoá X trước kia có thông qua Hiệp định biên giới không? Làm sao lại phải giấu giếm không cho dân biết? Hiệp định trên biển với Trung Quốc đă kư chưa? Phải công khai báo cáo với dân.

Nếu các Hiệp định đă kư làm tổn hại đến quyền lợi đất nước, Quốc hội có quyền phế bỏ. Nếu không làm thế, chúng ta sẽ mắc tội với tổ tiên và mắc tội với hậu thế. Lịch sử sẽ kết tội Đảng Cộng Sản Việt Nam này và cái Quốc Hội này là những kẻ dâng đất cho ngoại bang, đời đời bị lên án và nhân dân nguyền rủa.

3). Việc trấn áp, bắt bớ, những người khác ư kiến: Việc công an gây phiền hà, xét hỏi, bắt giữ những người có ư kiến về dân chủ là vi phạm quyền công dân và quyền làm người, ngày càng tăng. Chỉ tính sơ sơ từ sau Đại hội Đảng IX đến nay đă có:

·        Hai ngày sau Đại hội Đảng IX bắt Cựu chiến binh Vũ Cao Quận ở Hải Pḥng. Sau chín ngày giam th́ phải thả. Thế mà Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Phan Thúy Thanh lại nói với thế giới rằng không có chuyện bắt Vũ Cao Quận. Chính Cựu chiến binh Vũ Cao Quận đă tố cáo việc này.

·        Tháng 7-2001, công an thành phố Hồ Chí Minh đă có hành động cướp đoạt bản thảo của Nhà văn Trung tướng Trần Độ trên đường phố Sài G̣n, đă làm cụ Độ uất ức phải đi bệnh viện cấp cứu.

·        Tháng 9-2001, công an Hà Nội bắt các ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê kư đơn xin thành lập Hội nhân dân Việt Nam ủng hộ Đảng và Nhà Nước chống tham nhũng lên công an xét hỏi.Cả ông Hoàng Minh Chính cũng bị bắt theo làm xôn xao dư luận Hà Nội. Ngoài ra hơn 20 người khác đều là trí thức dân chủ, lăo thành cách mạng, cựu chiến binh, bị sách nhiễu.

·        Các tháng 9 và 10 năm 2001, Công an Hà Nội dựng cảnh đấu tố kiểu cải cách ruộng đất khắp các khu dân cư đối với các ông Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Lê Chí Quang, Trần Khuê. Đặc điểm của các cuộc đấu tố này đều là tổ chức vắng mặt đương sự để dễ bề thoá mạ bừa băi bất chấp sự thật, bất chấp đạo lư.

·        Bắt giam hơn bốn tháng nay không xét xử các anh: Nguyễn Khắc Toàn, Cựu chiến binh, v́ đă giúp đỡ bà con ở các địa phương đưa đơn khiếu nại trước hội trường Quốc hội họp; anh Lê Chí Quang, Cử nhân luật, v́ phản đối Hiệp định biên giới, viết bài bày tỏ ư kiến với lănh đạo; anh Phạm Hồng Sơn, Thạc sĩ kinh tế, v́ dịch tài liệu “Thế nào là dân chủ” và bức thư gửi lănh đạo Đảng về dân chủ; gần đây lại gọi lên xét hỏi quyết liệt, liên miên anh Nguyễn Vũ B́nh, cựu Biên tập viên Tạp chí Cộng Sản, v́ bài trả lời phỏng vấn nước ngoài cũng về vấn đề dân chủ đất nước.

·        Chặn bắt nhà thơ Bùi Minh Quốc trên đường trở về Đà Lạt sau một chuyến đi thực tế mấy tỉnh biên giới phía Bắc lấy cảm hứng sáng tác, ra lệnh quản chế hai năm. Cũng bị quản chế hai năm là nhà nghiên cứu Khoa học xă hội nhân văn Trần Khuê và Tiến sĩ sinh học Hà Sĩ Phu chỉ v́ tội có tư tưởng dân chủ tự do đóng góp ư kiến với đất nước.

·        Các nhà hoạt động tôn giáo cũng bị quản chế và bắt giữ như các vị Thích Quảng Độ, Lê Quang Liêm, Nguyễn Văn Lư...

·        Tháng I năm 2002, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin - Phan Khắc Hải, kư quyết định truy lùng và thiêu huỷ bốn cuốn sách: “Đối thoại năm 2000” của Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân; “Nhật kư rồng rắn” của Trần Độ; “Suy tư và ước vọng” của Nguyễn Thanh Giang; “Gửi lại trước khi về cơi” của Vũ Cao Quận. Quyết định này là lặp lại tội ác “đốt sách chôn nho” của bạo chúa Tần Thủy Hoàng cách nay trên 2000 năm, bị dư luận trong nước và thế giới lên án rất mạnh mẽ.

·        Suốt cả năm trời nay Sở bưu điện Hà Nội theo lệnh công an đă cắt điện thoại cả gia đ́nh của các ông: Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Hoàng Tiến, Trần Dũng Tiến, Trần Khuê, Nguyễn Đan Quế, Hà Sỹ Phu, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Vũ B́nh... Hành động phi pháp, đê tiện này người ta không ghét công an v́ họ chỉ là những người thừa hành mà chính dư luận phỉ nhổ những người cầm quyền là lũ vô văn hoá, xuẩn ngốc trước thế kỷ văn minh thông tin này. Dư luận cho rằng: ở Việt Nam nhiều công dân bị đối xử tồi tệ hơn tù nhân ở các nước phương Tây; ở đấy, ngay cả tù nhân vẫn c̣n được sử dụng điện thoại.

T́nh trạng đàn áp liên tục, trắng trợn, bất chấp đạo lư, không cần chứng cứ, ngang nhiên ngày càng vi phạm thô bạo pháp luật, Hiến pháp làm cho dư luận đông đảo nhận xét rằng: Tiếp theo những đàn áp “Nhân văn Giai phẩm” và “Xét lại chống Đảng” th́ nay là một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lĩnh vực văn hoá, tư tưởng, nhân văn ở Việt Nam.

Trân trọng đề nghị Quốc hội khoá XI giám sát và yêu cầu Chính phủ phải tôn trọng quyền công dân và quyền làm người của người Việt Nam đă được ghi nhận trong Hiến pháp nước nhà và luật pháp quốc tế, khỏi để thế giới luôn lên án ta vi phạm nhân quyền.

Quốc hội khoá XI lần này cũng phải xem xét và hủy bỏ Nghị định 31/CP đă trở thành một luật định dă man, vi phạm trắng trợn Hiến pháp và luật pháp nhà nước, cho phép các địa phương có thể giam giữ người dân tại nhà hai năm trời, không qua toà án xét xử, nghĩa là chẳng có tội danh ǵ. Yêu cầu phải trả tự do vô điều kiện cho tất cả những công dân bị gian cầm, quản chế phi pháp, vô căn cứ như đă nói trên.

Đồng thời, chúng tôi cũng xin phép được kêu gọi tha thiết các cơ quan chức quyền Nhà nước dân chủ trên thế giới cùng vị Cao uỷ nhân quyền LHQ hăy vui ḷng nhắc nhở và yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải tôn trọng Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền (của LHQ), phải tôn trọng Hiến chương LHQ, phải tôn trọng Công ước Quốc tế về các Quyền dân sự và Chính trị mà Việt Nam gia nhập ngày 24-9-1982.

4). Việc thành lập toà án Hiến pháp: Nguyện vọng của cử tri chúng tôi trân trọng đề nghị Quốc hội khoá XI, đă đến lúc phải thành lập Toà án Hiến pháp, để xét xử những việc vi phạm Hiến pháp, điều mà một nhà nước pháp quyền nào cũng phải làm.

Tỉ dụ như, Luật báo chí đă vi phạm Hiến pháp, không công nhận báo chí dân lập, báo chí tư nhân, nghĩa là đă tước bỏ điều 69 của Hiến pháp nước CHXHCNVN: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin ...”

Lại tỉ dụ như Nghị định 31/CP đă cho giam giữ và trừng phạt công dân không qua toà án xét xử. Trong khi đó th́ Điều 79 của Hiến pháp ghi: “Không ai bị coi là có tội và phải chịu h́nh phạt khi chưa có bản án kết tội của toà án đă có hiệu lực pháp luật.” Và Điều 2 của Bộ Luật h́nh sự ghi: “Chỉ người nào phạm một tội đă được Luật h́nh sự quy định mới phải chịu trách nhiệm h́nh sự. H́nh phạt phải do toà án quyết định.”

T́nh trạng hiện nay ở nước ta, về mặt luật pháp trống đánh xuôi kèn thổi ngược rất nhiều. Cần phải có một Toà án Hiến pháp. V́ Hiến pháp là luật mẹ. Các đạo luật khác phải tuân theo luật mẹ, phù hợp với luật mẹ, không được làm trái luật mẹ. Điều 146 Hiến pháp nước CHXHCNVN ghi rơ: “Hiến pháp nước CHXHCNVN là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lư cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.”

Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp, th́ nghị định, thông tư, chỉ thị đi vào những quy định cụ thể cho các cơ quan chức năng thi hành, càng không thể trái với Hiến pháp.

Dân có kêu ca, phàn nàn, th́ các cấp chính quyền giải thích thông tư này, nghị định kia, chỉ thị nọ, quy định như thế. Dân c̣n biết kêu ai? Ai giải quyết? Ai xét xử? V́ đă ghi thành các “luật con” bất luận trái Hiến pháp !!!

Công việc hành pháp ngày càng sai trái nặng nề, v́ không có Toà án Hiến pháp phân giải, xét xử. Thiết nghĩ, cần thiết lắm rồi, chúng ta phải lập toà án Hiến pháp. Và các ông quan chức nào kư những nghị định, thông tư, chỉ thị, trái với Hiến pháp phải ra hầu toà, th́ cơ hồ đất nước mới xây dựng được Nhà nước pháp quyền, và mới thực hiện được khẩu hiệu: “Người Việt Nam sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, mà lâu nay vốn chỉ là khẩu hiệu suông.

Sau hết, để tiện cho việc giải tŕnh trực tiếp với Quốc hội và các cơ quan Đảng-Nhà nước, nhóm dân chủ chúng tôi nhất trí cử Người đại diện phát ngôn là: 1- Nhà báo Đại tá Phạm Quế Dương (trú quán 37 Lư Nam Đế, Hà Nội); 2- Nhà nghiên cứu Khoa học Xă hội Nhân văn Trần Khuê (tức Trần Văn Khuê trú quán 296 Nguyễn Trăi, Tp Hồ Chí Minh) thay mặt chúng tôi tiếp cận giải tŕnh, đối thoại công khai về các vấn đề nêu trên và các vấn đề quốc kế dân sinh khác.

Trên đây là ư nguyện của cử tri chúng tôi tŕnh với Quốc hội khoá XI, kỳ họp đầu tiên. Rất mong Quốc hội lưu tâm. Kính chúc Quốc hội hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề, đưa đất nước phát triển không hổ thẹn với khu vực và thế giới.                                               

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2002
Những cử tri cùng kư tên

          Tên tuổi và địa chỉ những cử tri cùng kư tên 

1- Phạm Quế Dương - nhà báo, Đại tá QĐNDVN - nguyên Tổng biên tập  Tạp chí Lịch sử Quân sự - Người phát ngôn nhóm dân chủ.
ĐC: 37 Lư Nam Đế, Hà Nội.

2- Trần Khuê - tức Trần Văn Khuê, Nhà nghiên cứu Khoa học Xă hội - Nhân văn - Người phát ngôn nhóm dân chủ
ĐC: 296 Nguyễn Trăi, Tp Hồ Chí Minh.  (đăng kư tham gia nhưng không tiếp xúc để lấy chữ kư được).

3- Hoàng Tiến - Nhà văn .
ĐC: Pḥng 420, Nhà A 11, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội.

4- Hoàng Minh Chính - nguyên Tổng thư kư Đảng Dân chủ Việt Nam; nguyên Tổng thư kư Hội Liên hiệp TNVN; nguyên Viện trưởng Viện triết học.
ĐC: 26 Lư Thường Kiệt, Hà Nội.

5- Nguyễn Thanh Giang - Viện sỹ, Tiến sỹ Địa Vật lư.
ĐC: Nhà A13 , P 9 - Tập thể Pḥng không Hoà Mục, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giâư, Hà Nội.

7- Trần Dũng Tiến - Cựu chiến binh, Quyết tử quân Tiểu đoàn 523 Hà Nội.
ĐC: 12/95 Cự Lộc , Thanh Xuân , Hà Nội.

8- Chu Thành -  Nhà thơ, bút danh Tú Sót.
ĐC: 16 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội.  ĐT: 8 535911

9- Nguyễn Thụ - 75 tuổi, nguyên cán bộ cơ mật Xứ uỷ Bắc kỳ; nguyên Vụ phó Vụ Trọng tài Kinh tế Trung ương.
ĐC: 14 Ngô Thời Nhậm, Hà Nội.   ĐT: 9430718

10- Trần Đại Sơn - 54 tuổi Đảng, CCB, Quyết tử quân Đội tự vệ chiến đấu Thành Hoàng Diệu (1945), nguyên Trưởng ban Trinh sát đặc công Sư đoàn 308 B.
ĐC: 51 Hàng Bài, Hà Nội.   ĐT: 8 263700

11- Phan Long (Hồng Long) - 85 tuổi đời, 56 tuổi Đảng, tham gia CM từ 1936 trong phong trào Đông Dương Đại hội, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh, nay vẫn sinh hoạt Đảng đều đặn.
ĐC: Số nhà 2, ngách 43/43  đường Chùa Bộc, Hà Nội.

12- Vũ Cao Quận - Cựu chiến binh, nhà văn.
ĐC:  1 C / 246 B  Đà Nẵng ố Hải Pḥng.

13- Vũ Kính - 73 tuổi, CCB, thương binh chống Pháp, tham gia quân đội năm 1947, vào Đảng năm 1947,  Thiếu tá QĐNDVN.
ĐC: 41 C, ngơ 120, Đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. ĐT: 8 472968

14 - Nguyễn Vũ B́nh - nguyên Phóng viên Tạp chí Cộng sản.
ĐC: Số nhà 26 , Tổ 67 B , Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

Biệt chú : Nhà báo Vũ B́nh đă từng tham gia vào các Văn bản Tập thể về Chống tham nhũng, về Vấn đề Biên giới, về Phản đối Việc trấn áp, bắt bớ nhứng người khác ư kiến. Về việc thành lập Toà án Hiến pháp, anh Vũ B́nh đă được tham khảo ư kiến và nhất trí. Ngoài ra, anh Vũ B́nh đă chính thức đề nghị: “Mỗi khi có Văn bản Tập thể th́ xin được tham gia”. Căn cứ vào thực tế đó, trong Văn bản này chúng tôi vẫn để có tên Anh, bất kể Anh đang bị CA Hà Nội bao vây chặt, thẩm vấn triền miên.

15- Nguyễn Kim Chung - Kỹ sư Nông nghiệp, Mẹ đẻ của Luật gia Lê Chí Quang.
ĐC: 22 phố Trung Liệt, Hà Nội .  ĐT: 8 514 000

16 - Vũ Thuư Hà - Thư kư Văn pḥng Gíam đốc Francophonie Châu Á-Thái B́nh Dương, vợ của  Bác sỹ y khoa, Thạc sỹ kinh tế Phạm Hồng Sơn.
ĐC: Nhà riêng 72 b, Thuỵ Khuê, Hà Nội   ĐT: 9 840858

17 - Nguyễn Thị Quyết - Cán bộ hưu trí.  Mẹ đẻ của Cựn chiến binh Nguyễn Khắc Toàn.
ĐC: 11 ngơ Tràng Tiền, Hà nội - ĐT: 8 260244

18 - Nguyễn Mạnh Sơn - Kỹ sư máy tàu thủy, nguyên Phó giám đốc Xí nghiệp sửa chữa cơ khí thuộc Liên hiệp xí nghiệp xây dựng đường biển, Cán bộ hưu trí.
ĐC: 268 Lư Thường Kiệt,  Hải Pḥng.  ĐT:  031.859170

19-  Nguyễn Văn Tẫn - nguyên Hiệu trưởng một số trường Phổ thông Cấp II, Huyện An Hải. Cán bộ hưu trí.
ĐC: Số 7  Lô 49 , Đồng Bún, Niêm Nghĩa, Lê Chân.  Hải Pḥng.

20 - Nguyễn Hữu Tiến - Giáo viên Văn hoá, Quân khu bộ Tả ngạn;  nguyên Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Vật tư Đường thủy. Cán bộ hưu trí.
ĐC: Số 22  Ngơ Xóm 5,    Hàng kênh,  Hải Pḥng.

21 - Đào Đức Khả - Kỹ sư. Cán bộ hưu trí.
ĐC: Xóm 6, xă Hoàng Diệu, Thị xă Thái B́nh.  

Địa chỉ gửi:

- Quốc hội khoá XI nước CHXHCNVN ố Họp kỳ thứ nhất.
- TBT Nông Đức Mạnh
- Chủ tịch QH Nguyễn Văn An
- Chủ tịch nước Trần Đức Lương
- Thủ tướng CP Phan Văn Khải
- Các cơ quan truyền thông báo chí
- Các Lăo thành CM,  CCB
- Các Bạn hữu xa gần.


Thân Kính
Nguyên-Kha? PhamThanhChuong..
http://www.loive.00books.com