Cái Nếu và Cái Não Trạng

Ðúng là cái nghiệp chữ nghĩa. Ðã nhất định ngừng tay để lo việc riêng mà rồi cũng cứ phải viết nhăng. Dẫu sao vẫn còn hơn là Tô Ðông Pha, hối hả quay mũi thuyền chỉ vì tiếng rắm của Phật Ấn!

Có muốn đọc đâu! Nhưng đã chót nhúng vào "mạng" thì không thể gỡ được: mình không đọc thân hữu lại gửi cho mình vì sợ mình không cập nhật thời sự. Thế mói chết! Ðúng là mạng liên tín (Internet).!!! Thành ra cũng liên luôn hai bài vào một lời tản mạn này...Cái Nếu của các "chiến Sĩ Dân Chủ" và cái "Não Trạng" của Diễn Ðàn và của Nguyễn Gia Kiểng.

Cái Nếu

Hình như người Tây có câu rằng "với những cái Nếu, người ta có thể bỏ thành phố Ba Lê vào một cái chai" thì phải. (Avec les Si, On peut mettre Paris dans la bouteille). Tôi nhớ lõm bõm thế. Có sai xin nhắc.

Vừa đây các "chiến sĩ dân chủ" ta có hợp lại viết "thêm" kiến nghị gửi nhà cầm quyền Việt Nam hủy bỏ nghị định 31CP. Và lý sự rằng "Cụ Hồ đã nói: Nưóc độc lập mà Dân không có hạnh phúc thì.....v.v " (Biết rồi khổ lắm! Nói mãi, phát nhàm!!!") .. và vì thế "Chúng Tôi nghĩ rằng nếu cụ Hồ còn sống không bao giờ Cụ cho thông qua và áp dụng thứ nghị định phản dân chủ như vậy." Toàn bộ kiến nghị rất đúng và cần thiết. Tuy nhiên nói có sách mách có chứng, lý sự thì phải có lập luận, lập luận cần hữu lý cho nên nghe đến chữ Nếu cũng phải Nếu tiếp cho tròn lý luận và thuận lý.. chứ không bỏ lửng nửa chừng xuân được.. Không nó lại "thoắt gãy cành thiên hương" thì lại bỏ mẹ nó cái nỗ lực đòi dân chủ của nhân dân, đồng bào.

Nếu Cu Hồ (chữ "Cu" không dấu nặng đấy nhé!) yêu Dân Chủ và Nhân Quyền Pháp Trị đến thế thì làm sao lại có cái sự đàn áp bắt bớ ghép tội những người trong Nhân Văn Giai Phẩm nhẩy? Tôi không sống ở "thiên đàng dân chủ" có cu Hồ còn sống "phất phơ", nên không hiểu nó có cái nghị định gì không? Nhưng đàn áp, thủ tiêu phi dân chủ, phản dân chủ, phi pháp trị nó đã khởi đì từ thời cu Hồ, từ phủ chủ tịch cho đến khắp ngõ ngách Cụm, Ðội đầy rẫy cơ đấy. Mà xét ra còn nhiều hơn bây giờ đấy nhá!

Vì thế dựa vào "bằng chứng" này. Tôi cũng được phép nghĩ rằng "nếu" Cu Hồ nhà ta mà còn sống thì sẽ chhẳng cần có cái nghị định 31CP làm gì cho phí giấy mực, Cu Hồ nhà ta vẫn cứ bắt, thủ tiêu hàng loạt có ai dám ì xèo gì! Hiến Pháp của Hồ làm ra lúc ấy có điều 4 đâu mà Ðảng CSVN hay Ðảng Lao Ðộng vẫn cứ độc quyền... Tôi lại nghĩ rằng tại cái lũ đảng viên thời này không mặt dày, và "giỏi" bằng Cu Hồ nhà ta nên vẫn phải mượn "chữ nghĩa, văn bản" để làm càn cho nó "đúng đắn theo pháp trị".

Lại nữa "nếu mà quả Cu Hồ nhà ta chỉ yêu nhân dân và dân chủ nhân quyền như thế" thì sao Cu Hồ không đuổi cái đám Ðảng Viên "ngu tối phản dân chủ " như Lê Duẫn, Lê Dức Thọ, Trần Quốc Hoàn, Ðỗ Mười v.v ra khỏi cái Ðảng vĩ đại tốt đẹp ấy đi , và chọn toàn những cháu ngoan, cộng sản chân chính như là ......để phục vụ đất nưóc và nhân dân nhẩy.!!! Lạ thật đấy! Một người anh minh, sáng suốt, yêu nhân dân, yêu dân chủ, tôn trọng dân chủ, pháp trị nhường ấy mà lại...để như thế , và chịu thua những cái như thế nhỉ...Bao nhiêu kẻ nhúng máu nhân dân trong cải cách ruộng đất chưa đền tội, kể cả Hồ. Bao nhiêu nạn nhân của đấu tố chưa được bồi thường. Bao nhiêu nạn nhân của Nhân Văn Giai Phẩm, Xét Lại chưa được minh oan bồi thường... ngay từ hồi Hồ còn sống...Nhất là lại để bà Nông Thị Xuân và gia dình thân nhân bà oan khuất đến thế đến giờ chưa giải được!!!

Hay là cái "não trạng nếu " của con người "Cựu", người " Già" ở nước ta nó thế...??? Có thể vì thế mà không thấy bóng dáng người hào kiệt trẻ tuổi Lê Chí Quang chăng ? Thôi Cái Nếu cũng chỉ nên "nếu "có giói hạn không nó lại lố bịch cả ra.. Xin ngưng ở đây để sang cái não trạng.

Cái Não Trạng... Hố Nai

Nguyễn Gia Kiểng vừa đây lại làm một màn náo nhiệt. Ông Kiểng lý giải rất đúng cái não trạng của Diễn Ðàn dùng để phân tích "Công Giáo Hố Nai"! và thực ra của không ít những người cựu đảng viên CSVN và những người Bắc Hà đã sống quá lâu với chế độ, vì ít hoặc không biết gì về đời sống trước 1975 của miền Nam đặc biệt là người Gia Tô Hố Nai Gia Kiệm..

"Công Giáo Hố Nai", đúng! Họ chỉ muốn ăn thua đủ với Cộng Sản! Mà nghĩ cho cùng họ không ăn thua đủ không được cơ...(Ðúng hay Sai xin miễn bàn ra!) Vì cái não trạng Cộng Sản ( Nhất nhị tam tứ ngũ gì cũng thế!!!) nó cũng cứ "ăn thua đủ" với tôn giáo nhất lại là gia tô La Mã nữa cơ. Cứ thấy nó đàn áp Hoà Hảo, Cao Ðài, Phật Giáo là biết rồi! Ðối với não trạng Cộng Sản thì "dao nào cũng là dao, dao cạo dái, dao phát, dao thiến chua v.v. Cái này miễn chứng minh. Không tin cứ hỏi đồng bào mình họ sờ đầu gối nó cho nghe!!!

Cái mà không thể hỏi đầu gối nông dân được khi đọc Diễn Ðàn là cái não trạng ăn thua đủ với phe "chống Cộng" mà theo họ là "cực đoan" .... Cho nên họ cũng bất chấp một sự kiện là họ là một thiểu số "Khoa Bảng" sống xa đất nước đã lâu, có cái "Não Trạng" thích "dâng sớ" và "mong thánh đế hồi tâm" ... Vì không ít thì nhiều họ đã có một thời giây dưa, có "ân tình" với chủ nghĩa CS và vói chế độ CSVN, để rồi hễ không giống mình thì đều là cực đoan cả...

Nhưng vui một cái là người "nhắc nhở " Diễn Ðàn lại là Ông Kiểng "Tổ Quốc Ăn Năn" cơ mới chết... người!

Tôi không nghĩ được một người đã làm được cái việc bêu xấu "chúng ta" (TQAN) lại cũng vướng vào cái xấu rất sơ đẳng như vậy:

Ông Nguyễn Gia Kiểng cũng "Chỉ thích ăn thua đủ" với người không giống mình bất biết đúng sai, có hay không!!!

Nói có sách mách có chứng đàng hoàng nhé!

Ông Kiểng không ưa Mặt Trận (MTQGTNGPVN) vì nhiều lý do, và gần nhất là bị thành viên của MT hành hung đến nằm nhà thương.. Nên cái sự "Kiểng ghét MT" là hiểu được và chính đáng, và phải đồng ý và tôn trọng Ông Kiểng, cũng như mọi người phải đồng ý và tôn trọng cái sự ghét V.C của vô số những nạn nhân của đảng CSVN vậy...

Cái khác và không thể thông cảm và tôn trọng Ông Kiểng ở đây, cũng như Tôi đồng ý không thể thông cảm và tôn trọng cái nói lấy được của Diễn Ðàn về "Não Trạng Hố Nai", là cái tính Phản Trí Thức mà lại đi dạy đời của Ông Kiểng. Ông căm thù ghét MT đến mức chỉ muốn "ăn thua đủ".

1- Ông dựng đứng cái vụ MT bắt học tập về đức vua Quang Trung, đề chỉ trích MT, dù việc này không có. Tôi là một cựu đoàn viên của MT từ năm 1983-1990, cũng "làm đến chức Ủy Dziên" và xoay vần các trách vụ tuyên vận, tuyên huấn, kế hoạch..linh tinh lắm.. Tôi bỏ MT đi ra cũng vì lắm lý do.. (mà đã là lý do thì đều chính đáng cả ... kể cả lý do ăn cướp !!! Nên xin miễn nêu ở đây.) Tôi chỉ xác nhận rằng MT trong khoảng thời gian tôi là Ðoàn Viên không hề có cái vụ học tập về đức vua Quang Trung. (Dù cá nhân Tôi, lúc ấy đang chịu trách nhiệm lo học tập, rất muốn cuộc đời của Ngài là một chủ đề học tập mà không được, nên Tôi đã "giận lẫy". Tổ Chức nó kẹt thế đấy, không tự tác, tự tung được..) Các tài liệu học tập bao gồm hai tập tài liệu chính là Vận Dụng I, Vận Dụng II v.v đều không phải là học tập về Ðức vua Quang Trung.. Như vậy chứng tỏ Ông Kiểng dựng đứng hoặc nghe hơi không tra cứu.. mà đã hàm hồ nói càn...

2- Ðến khi vừa đây Ông Hoàng Cơ Ðịnh, em Ông Hoàng Cơ Minh, vẫn đang là một đoàn viên cao cấp của MT viết bài xác nhận không có cái vụ học tập như thế.. Nhưng Ông Kiểng vẫn cứ với cái não trạng ăn thua đủ bất chấp sở cứ, tính trí thức, vẫn cứ giữ "lập trường chống MT đến cùng"..

Một trong những phẩm tính của "Trí Thức" là không dựng đứng, và phục thiện nếu mình sai. Hoặc ít ra là chưa có sở cứ rõ ràng để tuyên bố mình đúng ...Cho nên Trí Thức có ghét ai đến thế nào vẫn cứ không "để dưa phải có dòi" và không để "củ ấu cũng tròn" được.

"Não Trạng Hố Nai", Não Trạng Diễn Ðàn , hay Não trạng "Nguyễn Gia Kiểng" cũng giống như nhau thôi! Nghĩa là đã để cho cái sự yêu, ghét của mình nó làm mờ hết cả (Tôi cũng không ưa gì MT và nhân sự lãnh đạo MT, nhưng cái và cái không phải rõ ràng). Ông Kiểng đã dựng đứng, gán ghép, không chứng minh được điều mình tố cáo... Rồi cũng không phục thiện nhận lỗi.. Còn đi dạy người Diễn Ðàn , cũng như Diễn Ðàn lại muốn dạy người Hố Nai, là những người có cái nợ máu rất lớn và rất dài với CSVN, hơn cả nợ "ân tình" của Diễn Ðàn với Chủ Nghĩa Mác, và dĩ nhiên hơn cả nợ "máu" của N.G. Kiểng với MT nữa!

Như vậy xét ra cái "Não Trạng Hố Nai" nó có tệ hại thật như Diễn Ðàn đã đưa ra đi nữa (vì phần lớn CSVN quá tệ và quá hại với họ), thì cũng chưa tệ hại bằng cái Não Trạng Diễn Ðàn vì nó là của cả một nhóm "khoa bảng, thầy giáo" chứ không "răng đen mã tấu, quê mùa ít chữ" như Hố Nai. Nhưng khi so với Ông Kiểng của "Tổ Quốc Ăn Năn"thì thiên hạ cũng buồn nôn! Ông Kiểng đã kêu gọi cả Tổ Quốc Ăn Năn mà một chuyện nhỏ như thế Ông còn ngoan cố "giữ vững lập trường", phản "trí thức" và bướng bỉnh như một đứa trẻ con, không chịu ăn năn thì làm sao đây hả giời???

Cái não trạng "Diễn Ðàn" và "Nguyễn Gia Kiểng" cho thấy nó vừa Ngu, vưà Lười, vừa Hèn.

1-Ngu ,vì nghĩ rằng thiên hạ ngu cả không ai biết gì về CSVN,người Hố Nai, hoặc MT cả,
2-Lười ,vì không chịu truy cứu, kiểm chứng những gì mình nghe hơi thiên hạ, hoặc nghiên cứu , kiểm chứng trước khi đưa ra công luận.
3-Hèn, vì không đủ can đảm trí thức nhận cái sai của mình dù đã rõ như ban ngày .

Hay là tại cái tính "Kiêu Ngạo Cộng Sản" (Tam hay Tứ gì gì đi nữa..) nó thế..??? Mà đã là kiêu ngạo, dù là "Cộng Sản" hay "Quốc Gia", thì cũng "phản trí thức" cả....

Tôi thiển nghĩ như vậy! Nếu có lòng nào xin quí vị độc giả xa gần, trong ngoài, yêu ghét, cứ sáo măng... Có sáo thì sáo nưóc "lập luận sở cứ, hữu lý" , chứ đừng sáo nước "lấy được" đau lòng nhân gian...

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

***TRỞ VỀ .

Make your own free website on Tripod.com