Make your own free website on Tripod.com
Nhân Đọc Lại Các Đối Thoại 1, 2, 3, 4, 5 và hết...

Rào Trước!

Tự do ngôn luận và tinh thần tự do quả thật hữu ích.. Đọc ngang, đọc dọc, đọc cái mình thích, và đọc cả cái mình không thích mơí thấy ra mình học được nhiều cái hay ở điều mình KHÔNG THÍCH. Chứ cứ chỉ đọc cái mình Thích thì thường là có hại cho tư duy.. Vì Đọc cái mình Thích, phần nhiều, chẳng qua là để ổn định sự thiếu tự tin trong tiềm thức mình, trong khả năng lý luận, tư duy của mình. Nhất là cái tâm lý sợ phải đối đầu với cái khác biệt, cái đốp chát của thiên hạ họ lý sự....sợ cái "phức tạp" !!! Và thế cho nên đại đa số ngưòi ta chỉ Đọc cái THÍCH, hoặc của phe mình, để củng cố niềm tin đã có sẵn như một định kiến, thiên kiến...

Đọc cái mình "không thích" nó tạo thêm cho ta cái sự gan lì, bén nhậy của trí tuệ... để rồi bình thường hoá được tư duy mà gắp nhặt những cái độc đáo "trung quán, trung dung" của thiên hạ... Tôi đọc về Hồ Chí Minh, các bài bốc thơm, tán tụng Hồ của đủ mọi loại người: vừa Ta vừa Tây, trong tinh thần như thế.... Và ... "nhiễm" luôn cái thói mặt dày của Hồ Chí Minh, mà tôi thấy là "hay", cần ứng dụng... Đó là ta cứ thấy cái ý nào hay, câu nào độc đáo thuổng luôn, cần thì sửa đi đôi chút và cứ nhận bừa đi là của mình...Dân Việt Nam mình lại ngu, dễ bảo, dễ tuyên truyền, lại có cái tính rất "dễ thương" là:

Tiếc thay cái nghĩa cũ càng,
Dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng..
.

Ngưòi ta đã lỡ "cảm" mình rồi có dứt ra cũng khó...Thì mấy chục năm sau, ai biết đó vào đâu! Mình cứ lờ cha nó thiên hạ, những đứa cùng thời với mình, những đứa biết mình đi, rồi sau này mình được cũng thế... cũng có hương án, miễu hoang đàng hoàng lo gì... Cái truyền thống gọi dạ bảo vâng của hệ thống giáo dục Việt Nam nó không như người ta, nên giới trẻ Sinh Viên nó đâu có biết lập luận mà sợ! Chúng nó cứ đọc sách thấy Bác Nguyên Khả nói những câu sấm sét, hàm súc... cao vời vợi , rồi gặp vài ba thằng bạn cũ bốc thơm mình, là chúng coi như chân lý cần mẹ gì sở cứ chứng luận!!! Chúng chẳng bao giờ thắc mắc chất vấn gì nữa đâu mà lo! Cứ nhìn hôm nay chẳng có đứa nào chất vấn thắc mắc lời Hồ Chí Minh, Nghị Quyết Đảng thì biết ngay rồi!!!!

Hồ Chí Minh đã được như thế, trở thành tâm linh cho một lũ, một bọn, một đám.. Diệm cũng thế, cũng đã trở thành tâm linh của một phe, một nhóm, một cụm... Rồi mạnh thằng nào thằng ấy ca ngợi, tán tụng tăng thêm đến mức độ Anh Hùng Dân Tộc, Thánh Nhân của Đất Nước...Đưá không còn quyền thì dùng tiền mà phất, mà phét, mà nhồi vào đầu con trẻ... Thằng có quyền thì cứ súng đạn, nhà tù mà hăm dọa, mà hét, mà la, mà nhồi vào óc giới trẻ... Đã có chết ai đâu? Cả dân tộc khốn nạn chứ có phải riêng gì một mình đám con em giòng họ mình đâu mà lo! Có khốn cùng, Có đi làm tôi tớ, làm đĩ, thì bọn con nhà nghèo, thất học! Chứ đám con cháu mình cứ ngồi trên ăn chốc! Tiền của gửi nhân hàng nước ngoài, chúng nó lại được "bưu điện" gửi đi làm công dân của các xứ văn minh dân chủ.... cuối cùng có làm Việt Kiều lại càng Xông Xênh !!! Chẳng chỗ nào thiệt cả....!!!!

Được thì Ông ở làm cha!
Còn không Ông bỏ đi ra nước ngoài!
Đô La một đống cứ sài
Gửi ra ngoại quốc có hoài đi đâu!!!

Đón Sau:

Tôi đã đọc mấy tập Đối Thoại... đã có ý kiến lai rai.. vì nghĩ ra cũng chẳng phải chuyện của mình... Ngặt một cái bằng hữu ! Lại bằng hữu! Thì cũng phải giữ cái nghĩa của người biết đã đành, còn cái nghĩa của tri giao "kẻ sĩ tránh hữu" nữa. Nên cũng đành phải có đôi lời dứt khoát!!! Một lần nào đó Tôi đã có nói rằng:

Xét việc của Vua, mà xét quá nó không nghe, đâm sẽ bị nhục! Xét việc của Bạn mà Xét quá nó ghét, đâm tình nghĩa "sơ tán" cả!!! ( Sự Quân sác, tư nhục hỹ. Bàng hữu sác, tư sơ hỹ!)..

Nhưng vì thiên hạ là của chung cho nên Tôi cũng đã "phán" luôn...rằng :

Cứ dùng cái ngay thẳng đúng đắn mà xét. Không được thì "một lần rồi thôi vậy"! Chứ không ì xèo đâm nhục, phí giờ cả ra! (Trung cáo nhi thiện đạo chi. Bất khả tắc chỉ. Vô tự nhục yên!)

Đối Thoại xét cho cùng là Đối Thoại Nội Bộ của đám người Cộng Sản Việt Nam, những người đang cầm độc quyền.. . Đối Thoại có định hướng. Định hướng của Đối Thoại đây là chấp nhận đảng CSVN cầm quyền là chính thống...dù có sai đến thế nào!!! Hồ Chí Minh là Thánh của Dân Tộc Việt Nam... dù thế nào đi nữa... Chứ không phải Đối Thoại tự do, bình đẳng, tôn trọng nhau.. như chúng ta thường hiểu...Như vậy Đối Thoại ở đây nghĩa là Đối Thoại trong cùng một phe thôi... Khác phe là đối đầu cần phải tiêu diệt, bỏ tù hay cải tạo hay gì gì đấy.... vì nó phức tạp...!!! Cứ máy Công An là giải quyết xong những ứ đọng không cần phí lời đả thông!!!

CSVN nghĩ về phát triển dân tộc, nhân bản kinh tế thì ngu, chứ chúng nó nghĩ cách hại người hành hạ người ta cho cùng cực thì lại dư thừa "trí tuệ"... Mình đừng dạy đĩ vén sống cái khoản này.!!!

Nói chung, Đối thoại nhìn qua là những phương án chữa cháy, chữa lửa, chữa bệnh, sửa sang v.v cho cái Đảng của họ... những cái gì đó của họ... Mình cũng phải tôn trọng... Quyền tự do của họ mà... Chẳng ăn nhậu gì đến mình cả...!!!!

Mình đã có chủ đích rồi! Đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam, dù có đổi tên gì đi nữa thì:

ĐẢNG

Đảng như hòn đá tảng
Đè lên vận mạng quê hương
Muốn sống trong hòa hợp yêu thương
Việc trước nhất, phải tìm phương hất xuống!

(Nguyên Khả PTC 3-2-1933)

Còn đối với Thánh Hồ thì càng rõ ràng hơn vì bằng chứng đã rõ ràng:

BÁC HỒ

Mấy chục năm xa nước,
Bác không viết phong thư nào, về thăm gia đình trong nước.
Cách mạng thành công, Bác vịn cớ bận, bất cần
Bác Hồ ơi! Bác không yêu nhà, Bác làm sao yêu được nước
Không yêu người thân, Bác làm sao yêu được nhân dân!
Chỉ những kẻ ngu đần
Bị mê lóa bởi tuyên truyền điêu trá
Mới tin Bác là đạo cao đức cả
Yêu nước thương nòi, có nghĩa có nhân
Đến chị ruột Bác kia, khi còn sống ở dương trần
Cũng từ Bác, coi là không có Bác.
Vì Bác đối với thâm tình quá bạc
Chị Bác- bà Thanh- nói vậy nhiều lần
Bác vu cho bà là bị tâm thần!
Bác ranh ma, Tây không bắt nổi một lần
Làm cách mạng ở nước ngoài thoải mái
Bác xứng đáng được tôn là cáo quái
Bác quái hơn nhiều so với lũ tay chân!
( (Nguyên Khả PTC 3-2-1933)

Bác Hồ Rồi Lại

Bác Hồ rồi lại Bác Tôn!
Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
Nước da hai bác màu hồng
Nước da các cháu nhi đồng màu xanh
Giữa hai cái mặt bành bành
Những khăn quàng đỏ bay quanh cổ cò!
( Nguyên Khả PTC 3-2-1933)

TÊN HỀ

Chân đi dép lốp
Mồm đốt đô la
Bác Hồ chúng ta
Kịch gia xuất sắc!

(Nguyên Khả PTC 3-2-1933)

Vì thế cho nên mình mới cố gắng thực hiện, chứ không chỉ bốc phét, viết lách, để rồi trăm voi không được bát nước sáo cho thế hệ đi sau.. Ông Lội Ngược đã nhắn rằng viết thì có người đọc, nhưng đói thì người ta đi ăn phở:

Sẽ Có Một Ngày.

Sẽ có một ngày con người hôm nay
Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Đảng
Đội lại khăn tang, quay ngang vòng nạng
Oan khiên!
Về với miếu đường , mồ mả, gia tiên
Mấy chục năm trời bức bách lãng quên
Bao hận thù độc địa dấy lên
Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng
Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng
Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân
Sống sót về đây an nhờ phúc phận
Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân
Đứng bên nhau trên mất mát quây quần
Kẻ bùi ngùi hối hận
Kẻ bồi hồi kính cẩn
Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông
Khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng !
Tiếng sáo mục đồng êm ả
Tình quê tha thiết ngân nga
Thay tiếng tiến quân ca
Và quốc tế ca
Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la !
((Nguyên Khả PTC 3-2-1933)

TRONG BÓNG ĐÊM

Trong bóng đêm đè nghẹt
Phục sẵn một mặt trời
Trong đau khổ không lời
Phục sẵn toàn sấm sét
Trong lớp người đói rét
Phục sẵn những đoàn quân
Khi vận nước xoay vần
Tất cả thành nguyên tử
( Nguyên Khả PTC 3-2-1933)

Bàn Vào, Bàn Ra

Chuyện của nội bộ nhà họ

Xét tổng quát nội dung các sự Đối Thoại thì người của họ đấu đá dạy dỗ nhau trong nội bộ... mình không nên xía vào... Mình cũng phải tôn trọng họ, chứ không lại mang tiếng xen vào nội bộ...Không tin quí độc gỉa cứ đọc hết các tập Đối Thoại, nhất là đối thoại 4&5, mà xem... Ông Trần Khuê rất chí tình vói Đảng, với Bác... Ông cố gắng sửa sai...dạy dỗ lại đám "tiêu cực" làm mất uy tín Bác, và Đảng... Những Cố gắng này hầu mong giữ vững ngôi vị lãnh đạo trường trị của Đảng...v.v Mình cũng nên cảm phục sự tận tụy và kiên nhẫn của Ông ấy chứ! Dẫu là tận tụy với Bác, với Đảng, với chủ nghĩa vĩ đại của Mác, của Lê Nin...

Vì cứ theo những cái Đối Thoại nói lên thì Đảng đang nát bét rồi! Nhân sự thì rặt một lũ tối dạ, đầu óc chỉ có phe nhóm quyền bính, tiền đô la... đầy những tư bản đỏ nhung nhúc như dòi đang đục khoét đất nước dân tộc.. Cơ chế thì chồng chéo, hỗn loạn... mạnh thằng trên thằng trên làm, mạnh đứa dưới hiếp dân theo đứa dưới...

Thế nên tôi đã bảo chuyện không ăn nhập gì đến mình cả... Mình có phải đảng viên đâu? Nhưng có những cái Đối Thoại đưa ra dưới danh nghĩa Dân Tộc Việt Nam, thì quả là chuyện của mình.... Mà đã là chuyện của mình thì phải nói đến nơi, đẩy chữa nghĩa đến cùng, phải không ạ!?

Ngày xưa Tôi đã có nói rằng:

Một người yêu nước không sợ gì hết và nhất thiết không được sợ gì. (Nguyên Khả Hà Nội 1999)

Sau này bôn ba, nhìn ra, nhìn vào lịch sử dân tộc mới thấy sai bét và quá nguy hiểm! Nên mới vừa nói lại cho các cháu mình nghe rằng:

Một người yêu nước chân chính thì phải biết sợ ! Và nhất thiết phải biết sợ sự thật, nhất là sợ Nhân Dân khổ, sợ máu Nhân Dân đổ!!!. (NguyênKhả 2001)

Vì yêu nước là phải yêu Nhân Dân trước....Biết sợ như thế mới không cực đoan, ngoan cố, mới không ngụy biện, mơí không lấy xương máu nhân dân, tương lai đất nuớc làm phương tiện để biện minh cho cứu cánh đẹp đẽ nhưng xa vời hoang tưởng. Mới tránh được sự phí phạm xương máu đồng bào... Như Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông đã sợ!

Chính vì Hồ Chí Minh vội vã học câu nói sai, nghĩ chưa đến nơi của Tôi nên hắn đã không biết sợ cái gì nữa! Mồ mả gia tiên, xương máu đồng bào! Chưa có dân tộc nào sau thế chiến lại phải trả cái giá Độc Lập quá đắt đến như thế, để rồi cũng không độc lập ra trò được , nào Tàu, nào Nga, còn mất luôn tự do, nhân quyền... Cho đến bây giờ thế kỷ thứ 21, năm 2001 vẫn chưa có !!!

Ngày xưa khi Tôi còn đang ở trong đầu gối của Ông cụ Tôi, nghe cái vụ cách mạng Nga nổ ra , Tôi đã Tối dạ hét lên đến nỗi ông Cụ tôi đứng không vững, rằng:

Nước Nga có chuyện lạ đời,
Đem người nô lệ thành người tự do
(Nguyên Khả PTC 1 ngàn 9trăm lâu lắm!)

Bây giờ thấy dân Nga phá xích xiềng đạp đổ chế độ Xô Viết, vứt bỏ chủ nghĩa, để có Tự Do thật sự, mới thấy lúc ấy mình tối dạ và vội vã nhắm mắt nói bừa. Nói không sở cứ... nói theo người ta, nói như vẹt...

Cái tật của Tôi là thế, cứ nói bừa không cớ chứng đã quen... Mà lại cứ hay nói, hay cãi, và không bao giờ biết phục thiện! Đã bảo tôi đọc nhiều nên bị nhiễm!!!! Vì chợ không bán thịt người mà!

Nhưng đã bảo Đối Thoại là chuyện nội bộ nhà họ... Họ có bàn đến chuyện nhà cầm quyền CSVN dự trù giết sạch phật tử tăng ni trong ngày 7-6-2001 vừa rồi đâu? Họ không dám dùng Quân Đội vì Quân Đội Nhân Dân quyết không làm thế.. Cho nên họ dùng cả tiểu đoàn công an, và đám côn đồ du kích để khiêu khích và thực hiện ý đồ dã man..

Đã bảo họ Đối Thoại với nhau.. Không phải chuyện của mình...họ muốn bày ra cái chủ nghĩa mới, tư tưởng mới, cũng là quyền tự do tư duy của họ... Mình cũng vẫn cứ phải tôn trọng...Không dám lạm bàn...chuyện nội bộ người khác. Họ không bàn chuyện của Nhân Dân, cuả Đồng Bào Phật Tử... Thì mình cũng không bàn chuyện của họ... Huề!!!

Chuyện Thánh Nhân và Thánh Nhầm

Có điều Đối Thoại bảo rằng Hồ Chí Minh là Thánh của Dân Tộc Việt Nam thì .....quá Ngụy Biện và không sở cứ.... Lại bảo rằng người ta (trong đó có Tôi, Nguyên Khả Phạm Thanh Chương) đem chuyện lầm lẫn cá nhân của Hồ ra để bôi nhọ... Và rằng Thánh Nhân cũng có lúc lầm, rằng trước khi là Thánh Nhân thì ai chẳng là người phàm tục...

Khổ thế! Phải chi mình ngu đi có phải đỡ mất giờ đôi co! Đôi co với bằng hữu cũng khổ tâm!

- Thứ nhất dùng chữ bôi nhọ là không chuẩn... Vì Bôi Nhọ là lấy cái đen (nhọ nồi) bôi bẩn cái trắng, cái sạch! Chỗ không nói có! Dựng đứng sự kiện v.v

Có hai cách bôi nhọ- Thứ nhất dựng đứng môt câu chuyện hoang tưởng đẹp đẽ lên để khen cho nó chướng thiên hạ.. cười chơi- Chẳng hạn như Hồ Chí Minh tự viết khen mình và ký tên Trần Dân Tiên...hoặc là dựng đứng những sự can trường của đàn bà Việt Nam như "mẹ đem con bịt nòng đại bác" để thiên hạ ngưòi ta cười vào cái trơ trẽn thô bỉ của cả một dân tộc, là bôi nhọ...Ai đời lấy thân xác con thơ đem bịt vào nòng đại bác!!!...Mà có đến gần được để mà bịt đâu, một khẩu đại bác cả gần tiểu đội pháo binh nó vây chung quanh...Nếu có đến gần được đi nữa thì Khẩu đại Bác nó chổng nòng cao lắm chứ đâu có thấp như của chồng mình! Mà con nít là da thịt bịt vào nòng đại bác cũng như không! Có phải chì hàn gì đâu! Đạn cứ thế mà bắn! Nó nói lên cái ngu độn của cả người Nói lẫn kẻ Nghe...

Thứ hai là trực diện dựng đứng những sự vụ tồi tệ để chê, chuyện không nói có. Đấy mới là bôi nhọ. Còn nêu những chuyện có thật, có sở cứ ra để nhận xét thì không phải bôi nhọ...Bởi nó đã Nhọ sẵn chứ có ai thêm vào đâu? Người ta và Tôi chỉ vén cái màn bưng bít lên thôi...chứ có thêm bót cái gì???? Không lẽ Tôi viết rồi ký tên Trần Dân Tiên à! Mà nếu Tôi có viết đi nữa thì làm sao mà bắt học sinh học bờ hơi tai những năm trước đây! Bây giờ lại dấu??? Chuyện bà Nông Thị Xuân, và gia đình bà bị thảm tử cả Hà Nội ngưòi ta biết.. Giấy tờ án tịch của bà Xuân còn ở Ủy Ban Hà Nội, đơn kêu oan, kêu cứu còn đó... Các ông Huân, Hanh .. con cụ bà Nguyễn Thị Năm còn đó,. Con cháu cụ Phan Khôi còn đó...và nhất là bản kiến nghị 8 điểm ký tên Nguyễn Ái Quấc (không phải Quốc) còn đó... Học sinh Sinh Viên học như vẹt mà có hiểu gì đâu!!!! Còn đó!!!

Mà đuối lý, đuối sở cứ, rồi ngụy biện rằng thánh nhân cũng có lúc nhầm, và rằng trước khi là Thánh Nhân thì ai chẳng là người phàm tục...v.v Nghe ra có lý nhưng là lý sụ cùn... Bởi vì Thánh nhân tự bản chất là con người phàm tục, nhưng lại có hành xử, tư duy, chí Nhân, yêu người... Cho nên Thánh Nhân có nhầm thì chỉ nhầm cái phần cá nhân của mình... như Đức Hưng Đạo lúc trẻ rất phàm tục là rình rập trèo tường vào "thăm" bà vợ tương lai cơ đấy.. Không biết bà vợ tương lai có nói khẽ:

"Chuột kêu rúc rích trong rương,
Anh đi cho khéo kẻo đụng giường cha mẹ hay!"
hay không?

Không thấy sử ghi lại... Và Đức Thánh Trần có nhầm ở chỗ Ngài sợ hậu hoạn cho nhân dân Việt Nam nên đã nuốt lời đục thủng thuyền của đám hàng quân Mông Cổ để chúng chết giữa đưòng về Tầu... Nhưng Đức Thánh Trần không nhầm đến độ gây chết chóc điêu linh cho hàng triệu đồng bào của Ngài... cho mấy thế hệ, cho cả dân tộc...Thánh nhân không cố tình nhầm, giết vợ, bỏ con chỉ vì danh vọng cá nhân....Thánh nhân không cố tình nhầm bằng cách giết hại hàng loạt những người có công ơn với bản thân mình, với đại cuộc kháng chiến, vói đất nước...chỉ vì cá nhân mình, và khác ý mình... Thánh nhân không cố tình nhầm bằng cách hứa cuội ăn cướp của Nhân Dân như Hồ Chí Minh... Cứ xét cái kiến nghị 8 điểm rồi đem ứng vào thời của Hồ, lẫn bây giờ thì sẽ thấy, chưa kể lá thư nhượng đất cho ngoại bang... chứng cớ rành rành, chứ có ai bôi nhọ...

Mà nếu cứ cho cái lý sự thánh nhân có lúc là thánh nhầm là đúng đi, thì Ngô Đình Diệm cũng là Thánh của Việt Nam. Chí sĩ cũmg lang thang quê nguời hất Bảo Đại dành lại tự chủ của miền Nam, một cách "ổn định" không đổ máu... từ tay Pháp, mà Hồ đã ký trao cho Pháp năm 1945 (tuyên bố độc lập trong liên hiệp Pháp), rồi 1954 (Ký hiệp Ước Giơ Ne Vơ chìa đôi đất nưóc với Pháp).... xét xem sử sách có ghi rõ.. (Bảo Đại tuyên Bố Độc Lập trước, Hồ tuyên bố sau cùng với các lãnh tụ Việt Minh, như cụ Huỳnh Thúc Kháng v.v rồi sau đó thủ tiêu người ta...) Và cứ theo cái lý sự thánh nhân cũng có lúc nhầm thì Chí Sĩ Diệm cũng có lúc nhầm giết hại nhân dân.. nhưng vẫn có công đẩy miền Nam thoát khỏi sự bảo hộ của Pháp và tay sai Bảo Đại một cách êm thắm, và ít nhất dân miền Nam đuợc no ấm hơn dân miền Bắc của Hồ, đi đứng thoải mái hơn con cháu Bác.. hát hỏng viết lách tương đối cũng không ngột ngạt như con cháu Bác...Nói chung, dù không bằng người khác, nhưng cái gì cũng hơn đất Bắc và con cháu Bác cả. Ngay bây giờ miền Nam, nói chung và Sài Gòn, nói riêng, cũng vẫn là đầu tầu kéo cho cả nước mọi mặt ( trừ lãnh đạo chính trị), dù đã một lần bị đánh tư sản, mấy lần đổi tiền xụm bà chè!!!! Công bằng, tự trọng thì lý sự như thế cho đều...Chí Sĩ Diệm cũng là người trần tục mà! Phải không? Dân Bắc kỳ gia tô di cư trốn Hồ và con cháu Hồ vào Nam được cho sống tương đối tự do hơn , ăn uống đầy đủ, đọc kinh rì rầm tối ngày, không ai rình bắt cấm đoán, (Chỉ rình Phật Giáo thôi!!!).. Ai muốn tu thì cạo đầu lên chùa, hoặc lên nhà thờ!!! Người ta tôn kính Chí Sĩ Diệm, thờ Diệm là Anh Hùng Dân Tộc cũng là có cái lý của ngưòi ta chứ! Phải không?

Riêng Tôi thì chắc chắn không đồng ý với cả hai cái lý sự cùn như thế! Ít nhất là trên quan điểm có sở cứ về sự yêu nưóc kính dân.... và dựa trên hiện trạng đất nước lúc họ còn đương quyền.. Còn nói như Đối Thoại và các con cháu chí sĩ thì vô cùng... và huề cả làng... Mà có huề thật sự thì cũng là đại phúc cho dân tộc... chứ lại lôi nhau ra mà cắt cổ....chỉ vì thế!!!!

Còn nếu bảo Hồ được nhân dân tôn làm thánh thì chứng cớ đâu? Tôi dám thách đố Ông Đối Thoại hỏi những người phật tử, hoà hảo, thiên chúa giáo, bị bức hại, đàn áp vì niềm tin của họ xem Hồ có phải là tâm linh, thần thánh của họ hay không? Còn can đảm hơn nữa, Tôi thách Ông Đối Thoại cho người ta Tự Do Ngôn Luận Báo Chí xem người ta nói gì về Hồ Chí Minh... Cho in lại Trần Dân Tiên v.v Chứ chưa nói đến làm một cuộc thăm dò dư luận bằng phiếu tự do..sẽ biết ngay mà..

Còn chỉ các ngôi miếu hoang chen lén để làm bằng cứ, thì hỏi ông Nhân Dân nghèo xác sơ, và có tự do được xây chùa đâu mà xây... Đi tu còn phải xin phép nữa ... thì ai xây vào đó mà nhanh thế.... Chưa kể chẳng có ma nào nó thắp hương cúng vái.... Người ta cúng vái Đức Thánh Trần, Cụ An Sinh Vương, Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, Ông Trần Quốc Tảng (đền cửa Ông)v.v khói um trời.. Chứ cái miếu hoang có gì đâu? Đây là chính mắt tôi nhé,.. Nếu không tin cái thằng ăn tục nói phét này thì cứ đến lễ hội Tết nhất đi mà xem... Còn không ra được đất Bắc, thì cứ ở trong Sài Gòn lên Lăng Ông Bà Chiểu mà thấy xem sự tâm linh chân thật của nhân dân như thế nào? Nhà nước ganh tị đến độ cấm nhang khói viện lý cớ "mê tín dị đoan", để người ta phải quay ra "dị đoan" miếu Bác...cũng không xong.... Chưa kể mặt dày lãng phí tiền của xây đền Hồ ở làng Sen Nghệ An, rồi lại phao lên rằng đây là "nội lực" của nhân dân.. Nhân Dân mà có nội lực như thế con em xứ Nghệ đã không bỏ vào Hà Nội đi đánh giày! Các cô xứ Nghệ đã không vào Karaoke tiếp khách!

Tôi cũng là người Việt Nam, lại gốc Bắc, sống gần nửa đời người mới phải bỏ nước mà đi.. Không phải thằng Tây con Đầm học giả Việt Nam học đâu mà xí xoá , nhì nhằng với tôi được. Cái đám học giả "Việt Nam học" ấy đã đụng tôi từ Đại Học ở đây đụng về đến Hà Nội rồi....

Còn bảo quốc tế ngưòi ta tôn thờ xiển dương Hồ là nhân vật văn hóa cũng không có sở cứ.. Tôi ỏ ngoài này 20 năm .. đi cũng lai rai.. và cũng có "chen" vào sinh hoạt văn hoá giáo dục mấy năm có thấy gì đâu... Chỉ có một lần cơ quan Văn Hoá LHQ định tổ chức phong "thánh" theo lối dề nghị của các đại biểu văn hóa... nhưng cuối cùng phải bỏ vì các sử gia, học giả thế giới gửi về những khám phá mới về hành trạng, tội ác của Hồ Chí Minh...v.v Đấy là chưa xét đến khía cạnh chính trị ngoại giao của vấn đề... Chứ LHQ phong "thánh" cho cụ Ưc Trai Nguyễn Trãi có ai dám ì xèo đâu... Có cần súng đạn, tuyên truyền, nhồi nhét, lý sự văng bọt mép đâu...Nó không phong không được nữa đấy chứ!!!

Thành ra các ông nội bộ cứ việc yêu quí Hồ Chó Minh, ca tụng v.v đó là quyền tự do của các ông "nội bộ"..Tôi hoàn toàn tôn trọng..cái sự yêu ghét cá nhân, phe nhóm... Chứ còn vơ cả Dân Tộc vào, và có sở cứ ... thì quá hồ đồ, ngụy biện... nhất là trong lúc này....chưa có tự do.. nghiên cứu, truy tìm , phản bác...v.v

Đứa Con Bạo Ngược

Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không hết là bất nghĩa
Còn nói được mà không nói là bất nghĩa, Không còn nói đưọc mà cứ nói là bất trí..
Người còn giữ được mà không nói là phí người, Kẻ mà không giữ đưọc mà cứ nói là phí lời

(Nguyên Khả PTC nói trong lúc tâm sự với người yêu ...Cố giữ người Yêu đừng bỏ mình theo người khác...)

Ông Đối Thoại lo chữa chạy cho đứa con của Ông là Đảng CSVN. Ông bảo rằng Đảng CSVN là đưá con "yêu" của nhân dân Việt Nam... Đúng nhưng mà đúng sai... vì đúng có một nửa... Phải nói Đảng CSVN là con "yêu tinh" của nhân dân mới đúng... Vì Nó đóng góp vào có một chuyện tốt là kháng chiến.. nhưng lại ỷ vào đó mà phá hoại người ta đến hơn 70 năm trời!!! Khiến người ta chán !!!! Độc lập là bài toán nhỏ. Sau độc lập là cái gì mới quan trọng ! Là Tự Do Dân Chủ, Ầm No Hạnh Phúc..Công Bằng Văn Minh ....Và nó đã không làm được chỉ có phá..hoại... Các dân tộc khác cùng hoàn cảnh với Việt Nam, người ta không tốn xưong máu, hoặc tốn ít xương máu để có độc lập, sau đó người ta khôn ngoan đì đứng chọn lựa để bây giờ phát triển, ấm no... Còn ở ta thì chỉ bốc phét với người trong nhà về thành tích hy sinh xương máu... mà cho đến bây giờ vẫn cứ lạc hậu nghèo khổ... Thật là một vinh dự.!!!! Đến Sỉ Nhục!!...

Khi ở Hà Nội, Tôi có nghe người Hà Nội yêu dấu của Tôi kể cho câu chuyện thủ tướng CHXHCNVN đi qua Thái lan gì gì đó khoe rằng dân tộc VN anh hùng đã hy sinh xương máu để dành độc lập v.v Ông Thái chỉ tủm tỉm cười bảo ngưòi Thái chúng tôi rất hãnh diện vì đã dành độc lập mà chẳng phải hy sinh xương máu gì cả...Thế là Thủ Tưóng nhà ta im bặt.... và khi về VN vẫn cứ tuyên bố ta đã thắng ngoại giao và thiên hạ rất khâm phục nhân dân VN và Đảng CSVN...v.v.

Thôi, mà cái chuyện ấy là chuyện nghe hơi! Không bàn... Chỉ bàn là cái Ông Đối Thoại này lại lôi cả Dân Tộc vào làm mẹ Đảng CSVN... Thực chất mẹ Đảng CSVN là Liên Xô, là Đệ Tam Quốc Tế ấy chứ...!!!! Đừng cãi nghe.. nói có sách vở của Đảng đàng hoàng à...Lời của Hồ còn ghi..à nghe!!!

Vì thế các người Đối Thoại nội bộ ra sao Tôi không dám chen vào...Nhưng không thể bảo là con của Dân Tộc được...Con của quí vị thì ...nhất trí...Quí vị muốn ví Đảng là cái xe, là phương tiện, hay Đảng là con thì tuỳ quí vị...

Đồng ý! xe quí vị hỏng, cũ, quí vị tíếc cái xe tình nghĩa lâu năm phục vụ đắc lực... không nỡ vứt bỏ. v.v Quyền của quí vị... Nhưng quí vị không có quyền bắt cả làng, cả nước, ngồi vào cái xe thổ tả của quí vị... Hoặc không được đi xe mới hơn, tốt hơn cái xe cũ vừa nổ to, đi lại chậm, lại nhả khói đầy ô nhiễm của qúi vị! Quí vị tiếc thì đem cất vào trong nhà riêng của mình...Mà cố luyến thương đem ra đường chạy thì phải sửa làm sao cho không gây ô nhiễm tai nạn.. không người ta có quyền bảo vệ sức khoẻ, môi sinh vác búa đập ráng chịu...

Còn nếu quí vị bảo rằng Đảng là con.. Không ai nỡ bỏ con... Nó bệnh phải lo chạy chữa! Cũng đúng! Vì đó là chuyện gia đình của quí vị! Con của quí vị có bị SIDA hay bị bệnh bạo ngược thì ráng mà giữ nó trong nhà, hay đưa vào bệnh viện... Chứ đừng để nó hung hăng gây hại cho lối xóm, hay chính anh em ruột thịt của nó thì cái lỗi NGU không cãi được... Quí vị thương con của mình muốn chữa chạy, mà coi thường sinh mạng và an nguy của con cái, gia đình người khác à...Con của quí vị là ngọc, là vàng.. vậysinh mạng tài sản của bá tính là cỏ rác à... Phải chịu đựng cái bệnh bạo ngược của Thằng Con đó của quí vị đến bào giờ... Mà nếu nó hết thuốc chữa thì bắt cả xã hội chịu mãn đời à? Lý sự gì mà ngược ngạo vậy ông Đối Thoại???

Chưa kể là các cụ mình ngày xưa rất phân minh! Các cụ mà dạy con thì cho roi cho vọt cơ đấy!!!! Còn nếu mà không dạy được thằng con hư thân, mất nết thì ... các Cụ từ luôn... Nhưng nếu mà thằng con thuộc loại bất nhân gây hại cho xã hội, thì các Cụ sẽ đem bóp mũi cho chết để khỏi làm điếm nhục tổ tiên, gia môn nữa cơ...Thanh Lý môn hộ!!!

Các Cụ mình sống và hành xử có nhân, có nghĩa, có tình có lý, có mình và có người.. Chứ không xử kiểu vơ vào..chỉ vụ lấy cho mình! Phải không ạ?

Phương Trình Kỳ Cục!!!

Tôi không biết Ông Đối Thoại lấy ở đâu ra cái Chủ Nghĩa mới này. Nhưng đó cũng cứ là cái quyền của Ông ấy... Có điều Ông Đối Thoại định đưa vào để ứng dụng cho cả dân tộc Việt Nam ở thề kỷ thứ 21 này nên Tôi có quyền được ý kiến...

Thứ nhất mà nói Dân tộc này đã khốn nạn với đủ loại chủ nghĩa rồi.. thử nghiệm đủ thứ cả. Nào là Chủ Nghĩa Mác, Lê Nin, Mao ít, Nhân Vị, Quân Phiệt v.v và v,v Đã gần trăm năm tối tăm mặt mũi... Bây giò lại thử cái chủ nghĩa của một tên đã chết... mà lúc sống cũng không dám dùng hay nói ra.. Chỉ cứ theo Mác Lê Nin và Mao... Chưa ai biết CNXH HCM là cái gì.. và chưa biết nó có khả thi hay không? Nhưng thôi, lý thuyết thì nói theo lý thuyết cho vui...chẳng hại gì ! Vẫn cứ chỉ là chữ nghĩa lăng nhăng lo gì... Ông Đối Thoại này hay chơi chữ! Mình cũng để "chữ" chơi, cho bớt khô khan!

CNXH Hồ Chí Minh = Kinh tế TBCN + sự lãnh đạo của Đảng + sự quản lý và điều tiết của Nhà nước dân chủ nhân dân.

Nhìn cái phương trình mà nóng lạnh! Ông Đối thoại không biết có học Hoá hay không chứ đem cân bằng thì không cách nào... Cái vế Đảng Lãnh Đạo làm sao mà pha được với Dân Chủ Nhân Dân..Chỉ có một trong hai, cái mâu hoặc cái thuẫn.. Mà nếu nói đây là phương trình toán học lại càng khổ.. vì như thế là nó Vô nghiệm hoặc nghiệm ảo (i mũ)...do hai phần tử đối nghịch nằm chung một vế!!! Nên là số KHÔNG !!!! Thế là Nhân dân vẫn cứ há hốc mồm ra mà chờ một nghiệm số rõ rệt để mà ứng dụng ...nữa... Và sẽ phải chờ một chủ nghĩa khác... XHCN Nông Đức Mạnh chẳng hạn.. hay sau này XHCN Nguyên Khả Phạm Thanh Chương nữa ... cho dân này khổ chơi... chúng mày thích theo, thích bám chủ nghĩa... Thì đây Ông có một mớ!!!!

Thế giói người ta không cần thần tượng, chủ nghĩa và cứ tiến.... Nhưng Việt Nam phải khác mới được... phải có thần tượng và chủ nghĩa mới ăn thua!!!! Có những cái ở Tây thì được còn ở Ta thì Đừng!!!!

Ắn mặc đã theo Tây.. Nhà ở xây theo Tây, chữ viết Tây làm nghe! Tóc chải theo Tây, đua nhau học tiếng Tây.. Gửi con đi Tây, học ở Tây, bằng cấp Tây, gửi Tiền đi Tây, nhận viện trợ Tây, buôn bán theo Tây, xem phim Tây, nghe nhạc Tây, muá kiểu Tây, lấy vợ lấy chồng Tây, dùng kỹ thuật Tây, sản phẩm hàng hoá Tây, Chủ nghĩa của Tây, học thuyết của Tây , trò đồi trụy của Tây, Bóng Đá Tây, TV tây, Điện Thọai Tây...Nói Chung Tiền Đô La của Tây đổ vào thì bao nhiêu cũng vừa...!!!! v.v Nhưng ... có cái của Tây vẫn không dùng được....Đặc biệt là cái Tự Do, Dân Chủ, Pháp Quyền của Tây.. nó kỳ làm sao ấy.. Nó không vừa với người của Ta !!!! Khổ thế..!!!!...

Người Nam Bộ vẫn hay nói: Thiệt là thầy chạy! Hết thuốc chữa!

Não Trạng Nam Kỳ Quốc

Nghe Ông Đối Thoại mắng cái não trạng Nam Kỳ Quốc mà khoái quá! Thực sự cái não trạng này nó có từ thời thực dân Tây.. Khi mà Tây nó chia nước ta làm ba kỳ... Dân Nam Kỳ là thuộc địa nên ưu tiên.. Dân Tây mà ....và từ đấy người ta .... cứ ăn theo.... Thật ra Nam Kỳ tức là Bắc Kỳ vào Nam lâu ..lâu... lâu ơi là lâu rồi.. mà thôi.... Mà sao giờ này đất nước thống nhất, trí dân, kiến thức đã tăng mà còn chia "kỳ" như dzậy?!??

Cứ theo những gì Xuân Vũ Bùi Minh Triết, Tám Hà, Dương Đình Lôi đã trải qua! Rồi xét những gì Ông Nguyễn Hộ và ông Bảy Tấn nói thì cái não trạng Nam Kỳ Quốc hôm nay không phải là cái thời thực dân nó để lại... Mà nó là sự phản ứng từ cái não trạng "Bắc Bộ Phủ" Bắc Kỳ Chính Thống nó đẻ ra cái Tân Nam Kỳ Quốc mà thôi... Tôi biết, vì chính tôi là người Việt Nam.. gốc Bắc...Cũng về ăn dầm nằm dề "Tam Cùng" với người ngoài Bắc... Người Bắc cái gì cũng đúng, cái gì cũng nhất, cái gì cũng hơn, lịch sự hơn, văn hoá hơn, thông minh hơn, cần cù hơn, và nhất là chính thống hơn và có công hơn...!!!! Cho nên Mặt Trận GPMN chỉ là con...

Cũng vì thế mà sau 1975, Đảng mới đưa một loạt cán bộ các ngành vào Nam để cai trị cái thuộc địa mới chiếm được...Không tin gì cái lũ miền Nam "ruột thịt"...đã ăn ở với Tây, với Mỹ với Ngụy... Trại cải tạo lập ra! Đánh tư sản ... Bần tiện nhất là tháo gỡ tất cả các tiện nghi, kỹ thuật ở trong Nam đưa về Bắc... v.v Như thế người miền Nam làm sao mà không oán, không muốn tách biệt tự trị Nam Kỳ Quốc...

Đồng ý với ông Đối Thoại là muốn thay đổi cái não trạng Nam Kỳ Quốc này quả rất khó.. Vì nó phải làm một cái khó hơn là thay đổi cái não trạng "Bắc Bộ Phủ" trước.. Cũng như muốn người ta bỏ não trạng ôm mông cụ Diệm, Quốc Gia v.v thì mình cũng phải bỏ cái não trạng tao đúng, mày sai, tao thắng, mày thua đi trước cơ.. mới hoà giải dân tộc được...Ngược lại các ông Quốc Gia cũng như thế...Nhưng mà chuyện này nó dài lắm...lắm...

Lời Tạm Biệt

Đại loại những gì có dính dáng đến Tổ quốc dân tộc thì tôi xin có lời lạm bàn vung vít như vậy.. Còn những cái khen chê thuộc nội bộ chế độ, Đảng của ông Đối Thoại, các Đồng chí này, đồng choé kia.. thì tôi xin miễn....hay, dở , dúng, sai là chuyện của nhà họ....Tôi không cùng phe nên không thể đối thoại kiểu có định hướng như vậy.. Hơn nữa, bản tính tôi không thích chen vào chuyện gia đình người khác... Con người ta người ta, anh em người ta, ngưòi dạy thế nào là việc của họ... Nhưng để nó sớ rớ phá làng phá xóm đến an nguy xã hội, thì mình cứ tóm cổ đánh cho chừa...là chuyện của mình....

Ông Đối Thoại là con cháu nhà Hồ, Cha Anh cái Đảng...Dù thế nào nó cũng là một phần đời sôi nổi của Ông..Không dễ gì cắt bỏ dù là bỏ để vì tương lai Dân Tộc Đất Nước... Nó cũng như nhiều ngưòi cựu miền Nam mà thôi...Xương máu, phần đời của họ đã đổ ra làm sao một sớm một chiều mà quên...Nếu quên được! Phải là người có đại hùng tâm như Ngô Thì Nhậm mà thôi..

Còn Tôi, chỉ là một ngưòi Việt Nam, đi làm Việt Kiều...đối nghịch của Hồ, kẻ thù của Đảng...!!! Thành ra khác nhau khá xa... Ông Đối Thoại tận tụy vì Đảng cuả Ông. Ông lo Đảng Trí , vận động làm cho Đảng Viên nghĩ khá hơn, tốt hơn, vì nước hơn, vì dân hơn... Đúng hay sai hồi sau mới rõ ...Nhưng Ông đáng kính... Vì nghĩ ra cuối cùng, cũng chỉ vì Yêu dân mới mong Đảng Viên tốt hơn, Trung Hiếu với Nhân dân, Tổ Quốc chứ không Trung Hiếu với Đảng là vì vậy.... Chỉ có điều muốn vận động để làm Đảng Viên Tốt Hơn, mà thiếu can đảm chấp nhận sự thật, nhìn nhận sự thật thì làm sao tốt hơn được? Vẫn cứ sợ cái đẹp, sợ sự thật thì làm sao tốt hơn được? Riêng đối với Đảng CSVN, mà không có can đảm nhìn nhận cái sai của mình, cái xấu của mình, của Đảng, sự thật về Đảng, cái sai của Hồ Chí Minh, cái xấu của Hồ Chí Minh, sự thật về Hồ Chí Minh, nhìn nhận tất cả một cách chân thành, công khai, rành mạch, thì làm sao gọi được là tốt hơn vì dân, vì nước hơn được?

Nhìn nhận sai lầm thành thật thì phải công khai rành mạch, rõ ràng, chứ chỉ nói qua loa, khỏa lấp là: Ừ ! Chúng tôi, Đảng sai nhiều, Bác có nhầm v.v thế thôi làm sao đuợc có sự thẳng thắn chân tình mà tốt hơn , vì dân hơn được? Muốn sửa sai, sửa lỗi, phải kê khai rõ những sai lầm. Sai cái gì, sai làm sao? Lổi lầm gì, lỗi như thế nào... Thì mới biết mà học kinh nghiệm mà sửa chứ...

Một tập thể lãnh đạo mà không kham nổi cái đẹp, không kham nổi sự thật về chính mình thì làm sao mà khá được...?

Muốn Chữa lành vết ung thư, phải can đảm chịu banh da mổ sẻ, cắt xén! Không chỉ cứ xoa xoa bóp bóp là xong đâu! Cái nguy hại của vận động đám đông để đạt mục tiêu ngắn hạn là không cần sự thật... miễn cứ đạt hiệu quả...Đảng CSVN và Hồ đã đạt hiệu quả với những thủ thuật vận động như "Mẹ đem con bịt nòng Đại Bác", mắt Bác Hồ có 4 (bốn) đồng tử, Bác thần thông v.v Đã nắm được quyền uy trên đất nước.... Hậu quả là hôm nay đây Đảng Trí là con số KHÔNG, Dân Trí là con số KHÔNG!!!

Nhưng để phát triển một quốc gia, tạo dựng một dân tộc trường tồn tiến bộ và hạnh phúc trong cộng đồng thế giới ...Cần Dân Trí, Đảng Trí, thì không còn nữa !!! Lại phải gây dựng lại từ đầu!!! Bịp thì chỉ cần một ngày, gỡ cái bịp thì cả thế hệ...Mà cứ nương vào cái ngắn hạn là Vận Động Lôi Cuốn, mà tiếp tục bỏ cái dài hạn là Thẳng Thắn Dân Trí, thì ôi thôi đến bao giờ???

Cho nên Tôi không chắc Ông làm được... Và không chắc là có lợi đường dài cho đất nước, dân tộc ...với những thứ lạ lùng như Chủ nghĩa Hồ, XHCN dân Tộc v.v Vì nó vẫn cứ là lẩn quẩn trong bóng tối tư duy không thoát ra được khỏi bóng đen quá khứ!!! Nhưng cứ chúc lành cho Ông....

Còn Tôi, Tôi không dính gì đến Đảng cả. Tôi chẳng có trách nhiệm gì với Đảng cả.. Nó bệnh nó chết Tôi càng vui, càng mừng! Nhưng dân tộc là đời của Tôi! Đất nước là đời của Tôi.. Nên Tôi lo Dân Trí, vận động Nhân Dân Quần Chúng hiểu được hoàn cảnh của mình, vị thế của mình, trí não của mình, quyền lợi của mình, và sức mạnh làm chủ của mình....Cho ai lên thì cho, Phế ai xuống thì phế, tôn ai là Thánh thì tôn, Mắng ai là qủy thì mắng... Nhân Dân là Cha Mẹ, Là Chủ quyết định mọi chuyện......

Vì thế.... cho nên lúc này Đối Đầu là cần thiết vì không thể Đối Thoại trong tự do thoải mái được... Đối Thoại mà có định hướng điều kiện, thì Đối Đầu vẫn cứ tốt hơn nhiều....Rất nhiều.. Vì nó có sự cạnh tranh...cẩn trọng....Đó là sự thường của Xã hội chính trị.. Chẳng có gì mà ầm ĩ cả...hay buồn phiền gì hết trơn..

Đây là lần cuối cùng tôi có lời bàn với Đối Thoại để trả cái nghĩa văn tự, viết lách... Theo đúng tinh thần lấy sự thẳng mà xét một lần... rồi thôi.. không giây dưa rườm rà nó mang nhục và mất nghĩa bằng hữu... Đúng Sai, hay dở, thiên hạ sẽ nghị luận... Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn...Sau này có dịp sẽ ba mặt một lời với Ông Đối Thoại.. lúc ấy tha hồ níu nhau mà thụi...mà gấu ó...chì chiết... cho thỏa chén Anh, chén Tôi... Rồi đường ai nấy đi vì đất nưóc này..... Đoạn đường nào chung thì bá vai, nắm cổ nhau, lôi nhau mà đi.....Đoạn nào không cùng chung, không thì cứ vẫy... tay mà tiễn biệt...Ai gặp nạn thì người kia giúp, Ai té thì người kia nâng... Không thì cứ đạp luôn một cái cho rảnh nợ đời như Hồ Chí Minh đối xử với các đồng chí Kháng Chiến cũng được! Rồi sẽ thành Thánh Nhân lo gì!!! Chẳng ai mất đi cái gì cả...Vì nếu thật sự mất, thì cả dân tộc này mất như đã mất và đang mất...chứ có phải mình tôi hay một mình ông Đối Thoại mất đâu mà sợ!!!!

Ngày 22 Tháng Tư nhuận, Tân Tỵ 13-06-2001
Nguyên Khả Phạm Thanh Chương..
T.B
*Ông Nguyễn Chí Thiện Không thưa gửi thì đừng ai há mồm mà nghe chửi đấy!!!!
nguyen.kha@ykien.net
* trở về