Một lần cuối cho ngày 30-4-1975
Make your own free website on Tripod.com

Một Dân Tộc, Một Đất Nước, Một Vấn Nạn.

 

Dân tộc Việt Nam cho đến bây giờ vẫn là một dân tộc bất hạnh nhất , và đau khổ  nhất trong ư nghĩa riêng của chính ḿnh. Chưa có dân tộc nào lại có những biến cố lịch sử cận đại  cưu mang sự  chia cắt sâu đậm và đau ḷng như dân tộc Viêt Nam.

 

Ngày 2-9-1945, một nửa dân tộc nô lệ bị trị chào mừng kỷ niệm Độc Lập; một nửa c̣n lại phỉ nhổ  sự kiện lịch sử này như là  một sự lừa bịp trơ trẽn cướp công, đánh lận con đen xương máu và khát vọng độc lập của  dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam chủ trương.

 

Ngày 20-7-1954, hiệp định Genevơ, một nửa nưóc chào mừng sự kư kết chia cắt đất nưóc như một chiến thắng, sau trận  Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954, với "chủ quyền tạm thời, một nền độc lập gian trá" giành lại từ tay thực dân Pháp..Một nửa c̣n lại, cố ư coi lờ trận chiến Điện Biên Phủ, và  coi  sự kư kết ngày 20-7-1954 tại Gơnevơ như một sự ô nhục đi ngưọc lại truyền thống toàn vẹn lănh thổ của tổ tiên Việt Nam...

 

Và gần ba thập niên qua, ngày 30-4-1975, với những ngựi thuộc xă hội "miền Bắc" là ngày  hân hoan mừng thống nhất đất nưóc, ngày của chiến thằng.. Một nửa nưóc c̣n lại, là ngày bại trận, ngày đứt phim, ngày mất nước, tháng tư đen !!!

 

Một Biến Cố Lịch Sử.

 

Cũng như ngày 2-91945, ngày  7-5-1954 hay ngày 20-7-1954, ngày 30-4-1975... Dĩ nhiên, tự bản chất của nó là một ngày lịch sử quan trọng. Một ấn dấu in hằn thêm trong vết thương vốn vẫn c̣n loang lở của ngựi Việt Nam. Nó là  ngày đất nưóc Việt Nam thống nhất, dù cung cách "thống nhất" này chỉ mang đầy đặc tính tay sai của Chủ Nghĩa Quốc Tế, ăn cướp dân tộc, và tính trả thù vặt của một Đảng thổ phỉ bất nghĩa, phi nhân, phản dân tộc. với chính sách phân biệt đối xử giữa nhân dân hai miền Nam Bắc và nhốt tù cải tạo hàng trăm ngàn ngựi miền Nam.

 

Nói sâu xa hơn và khúc chiết hơn, 30-4-1975 là ngày đánh dấu sự kiện một Đảng cướp đă hoàn tất địa bàn tội ác cướp bóc Niềm Tin Nghị Lực của Dân Tộc Việt Nam, bằng cuộc tiến chiếm một nửa phần di sản c̣n lại của Dân Tộc khốn khó này cũng đang bị xoay vần trong tay những tên độc tài, quân phiệt ẩn ḿnh trong các chế độ Cộng Hoà, những  tên ăn cắp vặt  rút rỉa phần Dân Chủ Tự Do c̣n lại của một nửa dân tộc vốn đă mong manh sau thời kỳ nô lệ thực dân.

 

 

Một Xúc Động Chính Trị ..

 

Dù thực trạng là như vậy, tuy nhiên, 30-4-1975, không tránh khỏi là một xúc động chính trị với một số ngựi Việt, những ngựi đă có ân nợ một thời với những chế độ ở miền Nam, đă có những mất mát hy sinh cho đời sống và chính bản thân gia đ́nh họ, dù không phải cho chế độ chính trị đó, họ vẫn có  những xúc động chính trị với biến cố này như là phần mất mát với những nuối tiếc quá khứ. Nhưng những xúc động này cần đưọc hiểu để vượt qua và bưóc xa hơn, bao quát hơn cho cả Dân Tộc và Đất nước đang ch́m chung trong ṿng đại họa của Đảng CSVN bán nưóc, mà bộ mặt thật của nó, bản chất thật, và mưu toan bỉ ổi của nó đă lộ rơ hơn. Phải nói chính xác hơn, là đă lộ ra một cách toàn diện. Cho nên đă có những người con yêu của "Bác, Đảng " như Trần Độ, Bẩy Trấn, Nguyễn Hộ, Trần Khuê, Hà Sĩ Phu, Phạm Quế Dương, Lê Hồng Hà, Nguyễn Minh Cần, Trần Thư  v.v. bừng tỉnh! Để chỉ c̣n thấy Đất Nước này Dân Tộc này là nạn nhân. Tất cả đă bị Hồ Chí Minh và Đảng CSVN lừa bịp đưa  vào ṿng tay sai nô lệ cho  chủ nghĩa Vô Sản Quốc Tế.

 

Những ngựi Viêt Nam sống trong miền Nam, ít nhiều, sau ngày 30-4-1975, cũng thấy đưọc rằng một nửa bên kia đất nưóc đời sống khốn cùng và đồi bại hơn họ gấp ngàn lần về mọi mặt, vật chất và tinh thần, văn hoá v.v... Và từ đó cảm tính "thiện hóa" cho phần may mắn nhỏ nhoi của ḿnh lớn mạnh thêm dần. Và xúc động Chính Trị này bắt đầu cô đọng, khô cứng khi đưọc cầm như là một đối chứng để chống lại CSVN.. Cảm xúc này đă kết tinh tai hại sau nhiều năm lưu lạc xứ ngựi nhưng vẫn ôm ấp một hoài bảo trở về ...  Hậu quả là ở nhiều ngựi Việt Nam lưu vong, nó không c̣n là một xúc động cần vượt qua để vưon cao hơn, xa hơn cho cả 80 triệu nhân dân và đất nưóc Việt,  đă lầm lẫn trở thành một trong những "nền tảng căn bản" để đối nghịch với Đảng CSVN...

 

Nh́n Lại Lần Cuối Cùng từ Con mắt của Dân Tộc Việt Nam..

 

Trong hoàn cảnh hôm nay, khi nạn nhân của Đảng CSVN và tên tội đồ Hồ Chí Minh là toàn thể nhân dân Việt Nam, kể cả những ngựi từng là đảng viên ưu tú, đă tận tâm hiến dâng cuộc đời hạnh phúc của họ, không v́ Chủ Nghĩa mà v́ ḷng chân thành cho tưong lai đất nước, tất cả đă thấy tận bộ mặt tráo trở bán nưóc của Đảng CSVN, của Hồ Chí Minh, th́ tất cả sự kiện lịch sử mang tính phân chia kia phải được nh́n lại một cách chân xác như là chính nó: Tất cả chỉ là những hệ quả tất yếu từ những toan tính bán nưóc hại dân của Đảng CSVN, của Hồ Chí Minh, và của những toan tính cá nhân bè phái của những nhóm không Cộng Sản mang danh Quốc Gia.

 

Khi nh́n rơ được như vậy, ngày 30-4-1975 sẽ hiện ra như một tấm gương "chiếu yêu" soi rơ những khuôn mặt gian trá, soi rơ những góc độ  lịch sử đă bị mờ ảo bởi thủ thuật tuyên truyền chia cắt ḷng ngườiViệt Nam, để nhân dân Việt Nam trở thành một khối đồng nhất đứng chung trong tiến tŕnh giải thể Đảng CSVN và xây dựng một nền dân chủ nhân bản dân tộc thật sự.

 

Như thế ngày 30-4-1975 mới không c̣n   nỗi đau buồn riêng của những ngựi sống trong miền Nam, và nhất là không chỉ c̣n là  tiêu biểu cho đặc tính lưu vong riêng biệt của ba triệu ngựi Việt hải ngoại. Chính đặc tính "đau buồn rịêng biệt" này đă đóng một phần lớn vào sự thất bại và tŕ trệ trong tiến tŕnh đấu tranh giải thể  Đảng CSVN và dân chủ hóa đất nước.

 

Vấn Nạn Chung.

 

Sự kiện Hồ Chí Minh đă thoả thuận dâng đất nưóc Viêt Nam, lănh thổ, nhân dân và văn hoá Việt khi chọn Chủ Nghĩa Vô Sản làm hưóng đi duy nhất, và đă khởi sự dâng nhượng lănh thổ cho Trung Quốc từ khi nắm quyền với chữ kư của cố thủ tưóng Phạm Văn Đồng, th́ hôm nay Đảng CSVN có kư kết rơ ràng cũng chỉ là một bưóc nối dài , một hành động "thực hiện di chúc Bác Hồ của họ" mà thôi.

 

Điều khốn nạn cho Dân Tộc này là nó không dừng ở đó. Đảng CSVN sẽ tiếp tục bán nưóc khi cần thiết để bảo vệ sự an toàn, sự toàn trị của Đảng CSVN trong tương lai, nếu hàng ngũ Dân Tộc vẫn c̣n những lấn cấn, cục bộ của phe phái quá khứ. CSVN đă và đang khai thác triệt để yếu tố này.

 

Ngày kỷ niệm Vua Hùng năm nay, lần đầu tiên Đảng CSVN, với bản chất phi dân tộc, bán nưóc, đă ǵỏ tṛ mặt dầy, trâng tráo dâng Tổ Tiên dân Việt chiếc bánh trưng vĩ đại!!!???

 

Có sự bỉ ổi trơ trẽn nào hơn nữa không? Khi mà một mặt, chính chúng nó, những tên bán nước có văn tự, dâng những phần đất, phần biển quan trọng của Tổ Tiên đă đổ xương máu bao đời cho kẻ thù Trung Quốc;  rồi bây giờ lại  bày tṛ giở duốc dâng lên tổ tiên chiếc Bánh Trưng Tiết Liêu, tiêu biểu cho Đất Đai Việt Nam đă vỡ nát hao ṃn? CSVN, Chúng muốn "kể công" bán nước với Quốc Tổ Vua Hùng chăng?!

 

C̣n chiếc Bánh Dầy Tiết Liêu, tiêu biểu cho Trời đâu? CSVN khôn nhưng không ngoan! V́  chúng không thể dối Nhân Dân này th́ làm sao dối Trời , dối hồn thiêng sông núi, dối Anh Linh Tổ Tiên  được? Nhưng chúng nó sẽ tiếp tục trơ trẽn khinh thường nhân dân, phỉ nhổ Tô Tiên,  khi chúng ta, những con dân đất Việt vẫn không dám vứt bỏ quá khứ và hiện tại tạm bợ nơi xứ ngựi của ḿnh để cùng nói chung một ngôn ngữ, cùng kiên quyết thể hiện một khát vọng, cùng dựa chung một nền tảng sức mạnh là Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam để đối đầu vói chúng nó, Đảng CSVN.

 

 

Nhũng tên bán nưóc CSVN đă phải vay mượn hơi hướng của Tổ Tiên để ḥng dùng vải thưa che mắt thánh. Chúng làm ra dáng vẻ  Duy Việt . V́ chính nó, Đảng CSVN đă tự biết ḿnh bán nước, ngập sâu vào tội ác cầu cạnh ngoại bang v́ tư lợi.

 

Chúng ta,  những ngựi Việt Nam thật sự không thêm bớt, sẽ không vay mượn hơi hướng  Tổ Tiên, v́ chúng ta chính là sự nối dài của Tổ Tiên. Chúng ta càng không cần dựa dẫm ngoại bang để đối đầu vói CSVN, v́ chính chúng ta có sức mạnh của đại khối Dân Tộc.

 

Hăy để ngày 30-4-1975tấm gưong "chiếu yêu" của cả nhân dân đất nưóc Việt Nam soi chung. Chúng ta sẽ thấy thấu suốt từng tên tội đồ bán nưóc tay sai ngoại bang, cho dù là  tay sai cho Nga Tầu hay Mỹ Pháp.  Có như thế, tội bán nưóc có văn tự của Hồ Chí Minh và Đảng CSVN mới sớm được xét xử bởi chính chúng ta. V́ chỉ có chúng ta những con dân của Vua Hùng, của Bà Trưng, Bà Triệu, của Trần Hưng Đạo, của Quang Trung mới đủ sức mạnh, thẩm quyền và tư cách giải thể chúng nó, Đảng CSVN, và xét xử chúng nó. Chúng Ta sẽ không chỉ xét xử Đảng CSVN về tội bán nước, mà c̣n tôi lơn hớn nữa lá đă làm khốn  cùng Xă Hội Đất Nưóc Việt Nam, tàn hại Văn Hoá Việt Nam, và sát hại bao triệu sinh linh con ngựi Việt Nam!

 

Chúng ta là một Dân Tộc, có một đất nưóc duy nhất, cùng chung một vấn nạn là đảng CSVN, và phải có chung một giải pháp.

 

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

 

(Viết trong mùa kỷ niệm Bà Triệu 21- tháng 2 -  Kỷ Niệm Vua Hùng 10-3-Nhâm Ngọ..    kỷ niệm ngày 30-4-2002 )

 

Buổi sáng mưa trên đất Mỹ 27-4-2002