Make your own free website on Tripod.com

Ở Một Nơi Tất Cả Đều  Được Là Con Người!

NKPTC

 

Mới hôm qua, có một bạn trẻ trong nước hỏi Tôi: “Nh́n cung cách “xử án” và cung cách đối xử với gia đ́nh anh Lê Chí Quang của nhà nưóc CHXHCNVN, đất nưóc ḿnh hôm nay không có chỗ cho một Con Người. Có nơi nào cho mọi ngựi đều đưọc sống với nhân cách và nhân phẩm thật sự cho ḿnh không?”

 

Trước khi trả lời thẳng vào câu hỏi, Tôi xin được phép nhắc nhở bạn trẻ một điều “nho nhỏ” rằng ở đất nước ḿnh đă lâu lắm rồi, đă không có chỗ cho một Con Ngựi Việt Nam thật sự, chứ không phải đợi đến khi Lê Chí Quang bị xữ mới thấy!   xảy ra từ thời thực dân da trắng độ hộ dân ḿnh- rồi c̣n tệ hại hơn khi  Hồ Chí Minh về nắm quyền! Thế cho nên xă hội mới đầy dẫy những xưng tụng thần thoại lố bịch với một ông lănh tụ mắt có bốn đồng tử, thần thông quảng đại, nhưng lại tôn thờ , đội những tên mũi lơ râu xồm như Mác Lê lên đầu, lên đỉnh thượng cao hơn cả tổ tiên Âu Cơ, Vua Hùng ! Thế mới xảy ra cái gọi là  “Cải  Cách Ruộng Đất” mà trong đó luân lư, đạo lư nhân chủ Việt Nam bị chà đạp, vứt bỏ , con mắng cha , vợ tố chồng, bạn bè dựng chuyện điêu ngoa phản nhau v.v dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quyền, của “lănh tụ anh minh”!  để rồi sau đó lại có Nhân Văn Giai Phẩm, hàng loạt nhân tài văn gia của đất nưóc bị bức tử nữa chứ! Và cứ như thế, cái đảng CSVN, nó triền miên ăn ṃn nhân t́nh, nhân tính, hủy hoại văn hoá của dân tộc ḿnh cho đến ngày hôm nay! Bạn trẻ phải nắm vững điều này để nh́n cho rơ là có một điều tồi tệ không b́nh thựng trong sự hiểu biết và lối suy nghĩ của người Việt Nam ḿnh ngày hôm nay!

 

Bây giờ, trở lại câu hỏi- để trả lời một cách triệt để nhất, và chân thật nhất, cho bạn trẻ đó, câu trả lời của Tôi là “KHÔNG! không có nơi nào trên quả đất này mà mọi ngựi đưọc sống với nhân cách và nhân phẩm thật sự cho chính ḿnh hết”, ít nhất là theo cái nh́n từ kinh nghiệm bản thân 20 năm trong xă hội dân chủ pháp trị nhất hoàn cầu! , dĩ nhiên, với lối suy nghĩ của riêng Tôi.

 

Không có hệ thống cơ chế chính  trị  xă hội nào có thể tạo được môi trường tuyệt hảo mà trong đó mọi cá nhân đều được bảo vệ và tôn trọng một cách b́nh đẳng cả! Chính bản thân mỗi cá nhân sẽ phải tự tạo nền tảng tự do dân chủ pháp trị trước, rồi cơ chế mới hoạt động như là một khung nền chung, để dựa vào đó mà cân bằng phát huy tính tự do dân chủ pháp trị!

 

Thứ nhất bản chất của quyền là nhũng lạm! (power is absolutely corrupt, and corrupts absolutely). Bất cứ chính quyền nào, ở thể chế nào cũng đều t́m đủ mọi phương cách, lư cớ để tăng quyền cho nhà nưóc và giảm dân quyền của ngựi công dân bất chấp nguyên tắc tinh túy của nền tự do dân chủ và nhân quyền! Cứ nh́n nước Mỹ với “bộ Nội An” (Home Security) và vói những lư luận phi nhân quyền, phi pháp trị, để chính đáng hóa hành động bắt ngựi giam giữ không thời hạn, không cần truy tố, th́ rơ nhất. (Theo American Law Association, và International Amnesty th́ có ít nhất là 6,000 ngựi hiện bị giam giữ trái phép vô thời hạn trên đất thuộc chủ quyền nước Mỹ). Nước Mỹ đưọc ca ngợi và tự nhận là xă hội dân chủ pháp trị đầu tiên, quy củ và vững chắc nhất, mà chỉ v́ một hai biến động đă vội quăng bỏ nguyên tắc và tinh thần giá trị nhân quyền, th́ chúng ta cần suy nghĩ, cân nhắc cẩn trọng hơn về bản chất  của cơ chế và dân trí.

 

Cơ chế tam quyền phân lập, và bản hiến pháp với nền pháp trị dù có chặt chẽ cách mấy đi nữa cũng vẫn chỉ là cái khung tổng quát, mà trong đó vẫn cứ là mạnh được yếu thua! Mạnh ở đây phải hiểu rộng là mạnh tiền, mạnh thế, và mạnh cả miệng nữa! Nếu mỗi cá nhân không đủ  hiểu biết và can đảm tự bảo vệ ḿnh! Th́ như chúng ta đă và đang thấy có bao nhiêu ngựi cứ phải lầm lũi sống chịu đựng bất công, thấy điều phi chính không dám lên tiếng!

 

Tôi biết rằng bạn trẻ sẽ nhẩy nhổm và hỏi ngay rằng: “Chú ơi! vậy chúng ta đă và đang tranh đấu với cường quyền CSVN để rồi thiết lập thể chế nào đây? Khi mà chẳng có thể chế nào hoàn toàn hết cả?”

 

Này bạn trẻ ơi! Như Tôi vừa thưa với bạn rằng Cơ Chế chỉ có giá trị tương đối như một cái khung cuả dân chủ tự do pháp trị, mỗi cá nhân phải tự ḿnh xây dựng đóng góp thêm vào cái khung sựn này mới nên chuyện. Tiến tŕnh xây dựng tranh thủ này liên tục không bao giờ ngừng nghỉ bạn trẻ ạ. V́ thế bạn cứ thấy bất cứ ở trong xă hội dân chủ tự do pháp trị nào họ cũng đều có những cơ quan hội đoàn tư nhân độc lập của nhũng công dân ư thức hiểu biết cao, thựng xuyên vận động “dân trí” về nguyên tắc pháp luật, quyền hạncông dân giới hạn của chính quyền v.v , và sẵn sàng xả thân tranh đấu với nhà cầm quyền để bênh vực và bảo vệ nguyên tắc dân chủ tự do pháp trị!

 

Đấy bạn trẻ ạ ! Cái cơ chế tự do, dân chủ, pháp trị tự nó không hoàn chỉnh và đưa lại công lư! Nó cần có nền Dân Trí được cộng hưỏng từ tŕnh độ dân trí của mỗi cá nhân ngựi công dân để thựng xuyên xây dựng và bảo vệ nguyên tắc tự do dân chủ pháp trị của họ.

 

Đúng đấy bạn trẻ! Tôi muốn nhấn mạnh đến “dân trí”, trong đó yêu tố lương tri đứng hàng đầu! Sau mới đến sự hiểu biết. V́ lương tri, chính lương tri nhân bản mới cho bạn cái can đảm để tranh đấu cho lẽ phải của bạn, của mọi ngựi!  V́ bạn có thấy không, ở nưóc Việt Nam yêu dấu của ḿnh, hay ở Trung Cộng, hay ở bất kỳ xă hội phi dân chủ, phi pháp trị nào cũng có những ngựi tụ do, tự tại, sẵn sàng bất chấp hiểm nguy lên tiếng bênh vực lẽ phải cho chính họ và cho mọi ngựi, như Nguyễn Văn Lư, Neo sần mân đeo la của Nam phi  (Nelson Mandela) v.v

 

Bạn trẻ chớ lầm lẫn với cái gọi là Lương tri tôn giáo ! V́ “lương tri tôn giáo” chỉ là một lối nói đi từ  ḷng ích kỷ dựa vào niềm tin cực đoan, nó sẽ chỉ đưa con ngựi vào hố thẳm của man rợ như bạn đă thấy  trong các cuộc xung đột tôn giáo, và nó cũng đang  xảy ra trên thế giới nhu bạn thấy!

 

Và càng chớ có lầm lẫn với cái gọi là   Lương tri chính trị , cái “lương tri” bị uốn nắn theo một quan điểm chính trị, chủ thuyết, khô cứng đầy định kiến và tàn bạo nó đă khiến con ngựi, đồng bào của nhau cầm đao cắt cổ nhau hằng mấy mươi năm, và  như bạn đang thấy nó đang tiếp diễn ở trên quê hương ḿnh!  Một loại lương tri độc quyền chân lư!!!

 

Cái lương tri mà Tôi mời bạn đến thăm, rồi ngắm nh́n ngay trong tâm hồn của chính ḿnh, và cầm bắt lấy nó, chính là Lương tri nhân bản…Lương tri thuần khiết của Con Ngựi! Nó là cái “bản thiện” mà có lẽ bạn trẻ đă dưọc nghe bậc cha mẹ, ông bà ḿnh nói đâu đó “nhân chi sơ tính bản thiện”.Cái lương tri mà anh chị em trong nước như Trần Khuê, Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Đan Quế, Phạm Quế Dương, Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cuờng, Nguyễn Thị Hoa. v.v  sinh ra và lớn lên trong một xă hội không có cơ chế dân chủ tự do pháp trị, nhưng họ vẫn hành xử đầy tự do dân chủ pháp trị. Chính cái lưong tri nhân bản đă soi sáng cho những con ngựi này!

 

Cái lương tri đă cho một con ngựi nh́n ra giá trị nhân quyền của chính ḿnh và giá trị nhân quyền của những con ngựi khác trong tinh thần công lư và b́nh đẳng! Cái lương tri đă cho họ biết xót xa và thâm cảm với nỗi đau của ngựi khác! Chia sẻ những bất hạnh đắng cay cùng cực của ngựi chung quanh để biết và can đảm phẫn nộ! Cái lương tri đă cho họ  tinh thần vô ưu vô úy để từ đó hành xử tự do, tự tại và an nhiên trong mọi t́nh huống! Những hiểu biết, kiến thức chuyên môn hay tổng quát khác sẽ  bổ xung và giúp họ cống hiến cho xă hội hữu hiệu hơn.

 

Thưa bạn trẻ! Như vậy chỉ c̣n một nơi mà mọi ngựi sẽ đưọc là Con Ngựi, đó chính là lương tri nhân bản của chính ḿnh bạn ạ!

 

Bạn nghĩ thử xem có phải không? Nếu chính bạn không có cái lương tri nhân bản đó, th́ dẫu bạn có ở ngay giữa cơ chế dân chủ, tự do bạn cũng sẽ không thấy có tự do, dân chủ! V́ một là, chính bạn sẽ vi phạm nhân quyền công lư với người khác- hay ngược lại bạn sẽ trở thành nạn nhân nhẫn nhịn và im lặng chịu đựng bị những ngựi khác vi phạm nhân quyền nhân phẩm của bạn! 

 

Chắc bạn thấy nó có vẻ trừu tượng lắm phải không? Tôi giả sử cho bạn ỏ trong một cộng đồng xă hội mà không c̣n đưọc một ngựi có lương tri nhân bản th́ nó sẽ như thế này đây!  Bạn có thấy xă hội Bắc Hàn không? Một xă hội “ổn định” và lặng lẽ nặng nề!  Mọi ngựi chỉ biết nín nhịn và sống như nhũng con heo, con chó trong chuồng! cả một xă hội không có lấy một ngựi đối kháng, đối lập, đấu tranh!!!

 

Đấy! bây giờ có lẽ bạn đă thấy ḿnh may mắn v́ ít ra trong xă hội của Viêt Nam ḿnh vẫn c̣n những ngựi có lương tri nhân bản. Những ngựi an nhiên tự do tự tại, dám ăn, dám nói, dám ngồi tù v́ công lư, v́ nhân phẩm cho nhũng ngựi khác!

 

Bây giờ xin  hỏi ngưọc lại bạn trẻ một câu hỏi trưóc khi chia tay! “ Bạn có cái lương tri nhân bản này không?”

 

Nếu bạn không có cái điểm ccơ bản và then chốt này, bạn đừng thắc mắc và kỳ vọng hay chỉ trích than phiền điều ǵ nữa!!! V́ nếu ngay chính trong tâm hồn của bạn không có chỗ cho một Con Người, th́ dù chung quanh bạn tất cả là Con Ngựi, trong một cơ chế tự do dân chủ, th́ bạn cũng không xứng đáng là Con Người, và bạn cũng chẳng cho ai được cơ hội  làm Con Ngựi đâu!

 

Dù ở Viêt Nam hay Mỹ, hay Úc, Đức, Pháp, Iraq, Iran, Nam Phi  v.v Vấn đề vẫn là nó đi từ chính bản thân, chính con ngựi của ḿnh trước. Khi nh́n thấy xă hội bất ổn, bất công, bất nhân, trước khi mong mỏi thay đổi, trông đợi một ai đó cất tiếng, đầu tiên, hăy moi tâm ḿnh ra và tự hỏi:  Lương tri nhân bản  của tôi ở đâu?

 

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

24-11-2002