Make your own free website on Tripod.com

Ông Phạm Quế Dương Có Tội!!!

 

Kính thưa ông Nguyễn Thanh Giang, ông Hoàng Tiến, và Bà Phạm Quế Dương,

 

Nhận đưọc hai lá thư dài của hai Ông viết để biện bạch cho ông Phạm Quế Dương hiện đang bị chế độ độc tài đảng trị của đảng CSVN bắt giữ. Tôi nhận thấy có nhiều điều khiên cưỡng, khập khễnh, không đúng vói sự thật của dân tộc Việt Nam, và nhất là không đúng với nguyên tắc pháp lư của vấn đề “tội phạm Phạm Quế Dương!”.

 

Cho nên Tôi, với tư cách là một ngụi Việt Nam, thấy có bổn phận phải lên tiếng trả lời hai Ông, và thưa chuyện với bà Phạm Quế Dưong, ngựi vợ hiền, ngựi đàn bà đảm, đang gánh chịu trực tiếp nỗi đau buồn của riêng bà, của gia đ́nh bà, và đau nỗi đau chung của dân tộc Việt Nam. Và đặc biệt xin được tŕnh bày làm sáng tỏ vấn đề với toàn thể nhân dân Việt Nam, nhất là với thế hệ trẻ Việt Nam, thế hệ sinh ra vào thời điểm 1975, (nay đă chiếm 60% tổng dân số cả nưóc).

 

V́ lư do thứ nhất, cũng là cái sai lầm lớn nhất của hai Ông, là vấn đề ghép tội và đem Ông Phạm Quế Dương ra xử, không phải chỉ là vấn đề giữa cá nhân ông Phạm Quế Dương và một số nhân vật đảng viên cao cấp  nắm quyền trong quá khứ và hiện tại của đảng CSVN, hay chỉ là vấn đề “nội bộ đảng CSVN với nhau”, mà nó là vấn đề chung của đất nưóc và nhân dân Việt Nam.

 

Ông Phạm Quế Dương Có Tội!!!

 

Từ những sự kiện đó, từ thực trạng của xă hội Viêt Nam ta với lề lối cai trị bạo ngược tùy tiện của đảng CSVN, Ông Phạm Quế Dương có tội! Tôi dám quả quyết với Ông và nhân dân Việt Nam, nhất là với bà Phạm Quế Dương như vậy!

 

Ông Dương đúng là “Tội Phạm”! Nhưng không phải là tội phạm của đất nưóc, nhân dân Việt Nam, ông Phạm Quê Dương cũng không vi phạm pháp luật, mà Ông là tội phạm của đảng CSVN! V́ Ông đă xúc phạm quyền cai trị độc tài theo ư riêng của Đảng CSVN!

 

Cái tội của Ông Dương đối với đảng CSVN nó rơ ràng, không cần bào chữa!!! Ông Dương đă có tội, trưóc tiên là đă không hiều hết cái bản chất và dă tâm của cái chế độ mà ông đă đi theo, phục vụ, và đóng góp cho nó trở nên cường bạo và cai trị đất nưóc như một đám thổ phỉ ma-fi-a! Một hệ thống phong kiến tập quyền! Cái tội của ông Dương trở thành nặng hơn là dám v́ ngưyện vọng của nhân dân Việt Nam đi ngưọc lại, noí ngưọc lại ư của Đảng.

 

Thưa Ông Nguyễn Thanh Giang và Ông Hoàng Tiến khả kính,

 

V́ thế, khi các Ông thưa gửi với Đảng, nhà nưóc của Đảng, ṭa án cửa Đảng, để biện bạch cho “tội đồ” của Ông Phạm Quế Dương, với những “công trạng” của quá khứ, vô h́nh chung ông đă  kéo ông Phạm Quê Dương từ một con nguời đấu tranh cho giá trị tự do dân chủ, một công dân gương mẫu thể hiện đúng quyền công dân trong Hiến Pháp, xuống trở thành hàng thấp hèn tranh chấp cá nhân, mất ḷng một vài cá nhân trong guồng máy cai trị!!!

 

Các Ông đă không nhớ rằng bên cạnh ông Dương, kể cả trưóc và sau ông Dương đă có bao nhiêu ngựi v́ nhân dân, v́ đất nưóc mà phạm tội với Đảng CSVN. Nếu ông không biết hoặc không nhớ, tôi xin phép sơ lược ra đây những “tên đồng lơa” với ông Phạm Quế Dương, kẻ  c̣n sống và ngựi đă chết:

 

-Cụ bà Thu, Hồ Tấn Anh, cụ Bẩy Trấn, Vũ Huy Cương, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Nguyễn đan Quế, Cụ Bà Thu, Cụ Liêm, Hồ tấn Anh, cụ Trần Độ, Trần Khuê, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Đ́nh Huy, Hoà thượng Huyền Quang, Quảng Độ, tu sĩ Nguyễn Văn Lư, Dương Thu Hương,  Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn-Vũ Thúy Hà, Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cường, Nguyễn Thị Hoa v.v

 

 

Những ngựi này đều có tội lớn với đảng CSVN, không phải là tội với đất nưóc nhân dân đồng bào Việt Nam, là họ dám nói thật, dám đ̣i ḥi dân chủ, dám đứng lên đấu tranh cho dân chủ thật sự. Và hai ông phải thấy rằng toàn thể nhân dân Việt Nam hiện nay đều mang án treo của Đảng! V́ nhân dân Việt Nam là đồng lơa của những ngựi dân chủ này! Bất cứ lúc nào họ muốn lôi ra hài tội là có tội, kể cả bản thân các ông! Cái tội ao ưóc đưọc biết sự thật, đựợc nói sự thật, và đưọc sống xứng đáng như Con Ngựi có Tự Do trong nền Dân Chủ!

 

Tội của Kẻ Biện Bạch không chính đáng!

 

Thưa hai ông, chính v́ biện bạch vớ vẩn lom khom, nói sai sự thật như vậy, hai ông vô h́nh chung đă mang tội với nhân dân đất nưóc, nhất là với thế hệ trẻ hôm nay.

 

Ông Phạm Quế Dương và những ngựi đấu tranh Dân Chủ chân chính có tội với đảng CSVN! Nhưng cái tội của hai Ông, ngựi viết lời biện bạch, bào chữa bênh vực không đúng đắn với sự thật, là tội với đất nưóc nhân dân, với chân lư, với nhân cách con ngựi đặc biệt là vói thế hệ trẻ sau hai ông!  Hai Ông đă vi phạm nhân cách của một kẻ sĩ Việt Nam, và nhất là nhân cách của Sĩ Phu Việt Nam! Cái nhân cách của các cụ Sĩ Phu Việt Nam tiền bối đă để lại, mà ông Trần Khuê đă lấy làm kim chỉ nam cho đời sống và hành xử của ông:

 

Biết mà không nói là bất Nhân. Nói mà không hết là bất Nghĩa! Biết, Nói mà không làm là bất Trí, vô Dũng! (Kiến nghĩa bất vi vô dũng dă!)

 

Ông Giang, Ông Hoàng Tiến kính mến,

 

Hai Ông chỉ dám nói một góc của sự thật! Nói một góc của sự thật, nó tai hại hơn là nói dối! Hai Ông đă cố t́nh lờ đi tất cả cái bản chất ban đầu của Nguyễn Tất Thành, tức Hồ Chí Minh, đă khởi sữ âm mưu bán đứng dân tộc, đất nưóc Việt Nam! Chính Hồ Chí Minh và đảng CSVN trong đó có sự đồng lơa của Vơ Nguyên Giáp, đă lừa bịp ắn cướp tự do dân chủ của nhân dân Việt Nam ngay từ ban đầu.

 

Ông gián tiếp giữ vững đảng CSVN của Hồ Chí Minh lập ra, kẻ tội đồ lớn nhất của dân tộc Việt Nam, kẻ chủ mưu mọi khốn nạn cho nhân dân và đất nưóc Việt Nam từ ngày  thực dân Pháp ra đi cho đến nay.

 

Tôi xin đưa ra một bằng chứng cụ thể nhất. Ông hăy nh́n lại, đọc lại cái “kiến nghị tám điểm” (nguyên văn viết bằng tiếng Pháp- Revendication du Peuple Annamite) mà tôi xin đưọc đưa nguyên văn “tám điểm” và dẫn giải ra dưới đây để nhắc Ông và các bạn trẻ Việt Nam nhớ lại. (V́ tất cả học sinh Việt Nam phải học chính trị, trong đó có đề cập đến bản kiến nghị này, nhưng đưọc dạy một cách cắt sén sai lạc bịp bợm, chứ không phải sự thật.)

 

 

 

1-    Thả tự do tất các tội phạm chính trị bản xứ;

2-    Thay đổi hệ thống công lư để bảo đảm quyền tư pháp ngang bằng cho ngựi Viẹt Nam  như ngựi Âu Châu, và sự đàn áp của các Ṭa án mà thật ra chỉ là công cụ khủng bố và áp búc chống lại nhân dân Việt Nam lương thiện;

3-    Đưọc Tự Do Báo Chí và Tự Do Phát Biểu Ư Kiến;

4-    Được Tự Do Hội Họp và Lập Hội;

5-    Tự Do Văng Lai, Cư Trú, và Du Lịch;

6-    Tự Do giáo dục học hỏi, phát triển kỹ nghệ, thương mại, nghề nghiệp;

7-    Thay thế chế độ cai trị bằng sắc lệnh bằng chế độ pháp trị;

8-    Được (Tự Do)Tuyển cử đại biểu thựng trực của nhân dân Viêt Nam ở Quốc Hội Pháp để có tiếng nói đại diện và bảo vệ quyền lợi của người Việt Nam.

 

….. Thay mặt nhóm ngựi Việt Yêu Nưóc.

Kư Tên Nguyễn Ái Quấc (Không phải Quốc!)[1]

 

 

Như vậy những điểm viện dẫn như  “đảng Hồ chí Minh”, “công trạng với Cách Mạng Việt Nam “…rằng chủ mưu là các ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, cho nên người ta hiểu ngay đây cũng là một hành động nằm trong hệ thống mưu đồ ấy, nhằm phủ định cương vị Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang của đại tướng Vơ Nguyên Giáp.”   “so với nhiều vai tṛ khác mà đại tướng Vơ Nguyên Giáp đă đóng góp lớn lao cho cách mạng Việt Nam.” v.v trong “bài văn bào chữa” của Ông và Ông Hoàng Tiến cho ông Phạm Quế Dưong, có đúng sự thật hay không?

 

Thẳng thắn và ṣng phẳng với cận sử Việt Nam, th́ từ ngày cái mà quí ông gọi là “Cách Mạng Việt Nam” do Hồ Chí Minh và những đàn em như Vơ Nguyên Giáp chủ xướng, đă đưa lại cái ǵ tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam? Tự Do cũng không, Dân Chủ cũng không, mà ngay đến nền độc lập toàn vẹn lănh thổ cũng không! Đúng như ông Nguyễn Hộ, một ngựi theo “Cách Mạng” hết cả cuộc đời đă đau đớn nhận ra trong “Quan Điểm và Cuộc Sống:

 

Tôi làm cách mạng trên 56 năm, gia đ́nh tôi có 2 liệt sĩ: Nguyễn Văn Đảo (anh ruột) - Đại tá quân đội nhân dân Việt Nam - hy sinh ngày 09/01/66 trong trận ném bom tấn công đầu tiên của quân xâm lược Mỹ vào Việt Nam (vào Cũ Chi); Trần Thị Thiệt (vợ tôi) - cán bộ phụ nữ Sài G̣n - bị bắt và bị đánh chết tại Tổng Nha Cảnh Sát hồi tết Mậu Thân (1968), nhưng phải thú nhận rằng, chúng tôi đă chọn sai lư tưởng: cộng sản chủ nghĩa. Bởi v́ suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng cộng sản ấy, nhân dân Việt Nam đă chịu sự hy sinh quá lớn lao, nhưng cuối cùng chẳng được ǵ, đất nước vẫn nghèo nàn, lạc hậu, nhân dân không có ấm no hạnh phúc, không có dân chủ tự do. Đó là điều sỉ nhục.

Điều tủi nhục cho dân tộc Việt Nam - dân tộc anh hùng lừng danh khắp thế giới - cuối cùng lại là dân tộc bị kềm kẹp nặng nề nhất, không có được một chút quyền dân chủ tự do (ngôn luận, báo chí, tư tưởng, quan điểm, mít tinh, biểu t́nh, đ́nh công,...)

Nguyễn Hộ- “Quan điểm và Cuộc Sống”  http://www.ykien.net/nguyenho00.html

 

Nhân dân Việt Nam và những ngựi như tôi đều hiểu rơ rằng Ông Dương và “đồng bọn Việt Nam yêu nưóc” của Ông, đang tiếp tục đ̣i hỏi tinh thần của “Kiến Nghị 8 Điểm” đó về cho dân tộc Việt Nam! Cái tinh thần Kiến Nghị mà Pháp đă trả lại cho dân tộc Việt Nam, nhưng cũng đă bị “Cuộc Cách Mạng Việt Nam do Đảng Hồ Chí Minh” và đồng bọn Vơ Nguyên Giáp, Lê Duẫn, Trựng Chinh v.v những đồng chí công trạng kính yêu của hai ông cướp mất!!! Và hơn thế nữa, ngày hôm nay, chúng ta đang đấu tranh là để đ̣i hỏi một nền tự do dân chủ thật sự, xứng đáng làm Con Ngựi ở thế kỷ thứ 21 này!

 

Vậy rơ ràng theo đúng tác dụng ảnh hưỏng, hai lá thư bào chữa cho ông Dương của Ông và của Ông Hoàng Tiến, thật ra đă không bào chữa cho ông Dương, mà hai ông đang bào chữa cho Hồ Chí Minh và Đảng CSVN, bằng thái độ năn nỉ, bằng những kể lể “công trạng” của ông Dương, mà kỳ thực là tái xác nhận tính “chính đáng” của chế độ độc tài CSVN. Hai lá thư biện bạch đă làm hại sự hiểu biết và tư duy của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay v́ những lời lẽ kém cỏi thiếu minh bạch thẳng thắn với sự thật!

 

Hai lá thư bênh vực cho Ông Phạm Quế Dương của hai ông đă khiến ngựi đọc nhận ra là nhân dân Việt Nam đang sống trong thời phong kiến! mà trong đó h́nh ảnh các “cựu công thần” đang run rẩy qùy mọp gối sân trưóng phủ dâng sớ kể lể công trạng xin tha cho một “cựu trung thần!” Chứ không phải một h́nh ảnh nhân dân Viêt nam chúng ta đang sống ở thế kỷ thứ 21 trong một xă hội pháp trị mà ngựi công dân phải đưọc b́nh đẳng, đưọc xem là vô tội trưóc khi có phán quyết của toà án độc lập. Và nhất là phải đưọc xét xử và biện bạch theo tinh thần pháp lư, nguyên tắc pháp luật, chứ không phải dựa theo công trạng!

 

 

Biện Bạch, Bào Chữa theo Nguyên Tăc Ngựi Công Dân và Pháp Luật.

 

 

Thưa hai Ông, nếu thật sự bào chữa cho Ông Dương, th́ phải đi thẳng vào hành vi của “tội phạm” của “nghi can”! Không cần quanh co, kể lể quá khứ công trạng vói chế độ! Mà phải  nêu  lên căn bản hành xử của ngựi Công Dân Phạm Quế Dương; và đem ra lư giải xem xét chiếu theo tinh thần Dân Chủ Pháp Trị của Luật Pháp hiện hành! 

 

Những việc làm của Ông Phạm Quế Dương rơ ràng đều thể hiện tính nhân bản của con ngựi nói chung, và đúng với tinh thần pháp luật hiến định nói riêng. Chẳng có ǵ là sai trái cả!

 

Hai Ông cứ xét bản Hiến Pháp của CHXHCNVN sau đây:

 

Điều 52  Mọi công dân đều b́nh đẳng trước pháp luật.

 

Điều 68 Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật.


Điều 69  Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu t́nh theo quy định của pháp luật.


Điều 70
  Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều b́nh đẳng trước pháp luật.


-Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.


-Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.


Điều 71
 Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.

 
-Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.


-Nghiêm cấm mọi h́nh thức truy bức, nhục h́nh, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.


Điều 72  Không ai bị coi là có tội và phải chịu h́nh phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đă có hiệu lực pháp luật.

 
-Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự.

 

-Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lư nghiêm minh.

 

Điều 73  Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

 

-Không ai được tự ư vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ư, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

 

-Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật.

 

-Việc khám xét chỗ ở, việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật.

 

Điều 74  Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xă hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào.

 

-Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định.

 

-Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lư nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự.

 

-Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.

 

 

Như vậy rơ ràng chính nhà nước CSVN đă và đang, không những vi phạm pháp luật của chính họ đặt ra (chưa phải của Nhân Dân), mà họ c̣n đặt ra những sắc luật, sắc lệnh, đạo luật vi hiến nữa!

 

Thí dụ, chiếu theo Chương V-các Điều 52, và những Điều 69,70,71,72,73, 74, th́:

 

-Nghị định 31CP là vi-hiến;

-Luật khai báo tạm trú tạm vằng là vi-hiến!

-Cơ Quan Viễn Thông và Công An nghe lén, cắt điện thoại của các công dân này theo lệnh của Nhà Nưóc là vi-hiến.

-Cấm đoán báo chí Tư Nhân là vi hiến;

-Báo chí của đảng như Nhân Dân, Công An v.v đă bôi nhọ kết tội những ngựi như ông Dưong khi chưa có phán quyết của ṭa án là phạm luật;

 

-Mà nhà nưóc làm luật để cho phép các cơ quan truyền thông này hành xử như vậy là Vi-Hiến!

 

-Nhất là Hiến Pháp của đảng CSVN, v́ chỉ là của đảng CSVN làm ra, cho nên bản hiến pháp này lại có nhũng điều vi phạm Nguyên lư Dân Chủ, Tự Do,Nhân Qưyền, đó là điều IV (bốn):

 

- Tự xác định vị trí, quyền hạn độc tài, bất b́nh đẳng giữa nhân dân và Đảng!

 

- Từ đó, tự xếp đặt để khống chế Tư Pháp, biến nền tư pháp, các ṭa án, chánh án, trở thành công cụ của Đảng, của nhà nưóc để khủng bố, đàn áp những công dân Viêt Nam lương thiện! Đúng như hành xử của thực dân Pháp bạo ngược với nhân dân ta, mà chính “anh thanh niên Nguyễn Ái Quốc” đă phải nêu lên ở điểm thứ 2 trong bản “kiến nghị 8 Điểm!”

 

-Cấm đoán anh Nguyễn Vũ B́nh lập đảng, Ông Trần Khuê lập hội  là vi phạm nguyên lư dân chủ tự do! Điều mà cũng chính cái anh nho nhỏ Nguyễn Ái Quốc đă tŕnh ở điểm thứ 4 trong Kiến Nghị 8 Điểm!    

 

-Nhất là Bản Hiến Pháp vi phạm danh dự và đạo lư văn hóa Viêt Nam- Đó là  trong lời tuyên bố mở đầu hiến pháp của Việt Nam, một dân tộc, đất nước có 4 ngàn năm văn hiến mà lại phải tuyên bố:

 

 Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh….. v. v” Đây là một sự sỉ nhục vào danh dự dân tộc, tổ tiên Viêt Nam!

 

Đây chỉ là những thí dụ điển h́nh, nhung sự thật trong đời sống hàng ngày của nhân dân Việt Nam c̣n rất nhiều những vi phạm, hay thẳng thắn mà nói là xúc phạm đến nhân quyền và nhân phẩm của mọi ngựi!

 

Như thế, thay v́ tố cáo và lư giải  cái sai trái bất chính của Đảng và Nhà Nưóc là tội phạm, vi phạm Hiến Pháp, và nhất là vi phạm Quyền Con Ngựi, vi phạm đạo lư văn hoá Việt Nam, để chứng minh Ông Dương vô tội- th́ các ông chỉ ṿng quanh quá khứ để xin tội cho ông Dương!!!  Một cái tội không có do đảng CSVN tưởng tượng ra! Và ngược lại, chính đáng hóa đảng CSVN!!!! Thế là thế nào nhỉ?

 

Các ông đă không hiểu trọng tâm của cuộc đấu tranh này là cơ chế Dân Chủ, (cũng là ư nguyện của Ông Dương, Cụ Tràn Độ, Anh Nguyễn Vũ B́nh, Anh Phạm Hồng Sơn v.v) đă đành, mà nguyên lư dân chủ các Ông cũng không nêu lên đưọc trong lời bào chữa, rồi cả đến nguyên lư pháp trị luật và hiến pháp của “vụ án” các Ông cũng không tŕnh bày rơ ràng cho nhân dân! Lạ lùng như vậy!!!

 

“Tai nạn” của Ông Dương chỉ là tiêu biều điển h́nh của cả một Vấn Nạn lớn mà cả đất nưóc nhân dân Việt Nam đang gánh chịu! Vậy chuyện không c̣n là của cá nhân ông Dương vói các đồng chí cũ, đồng chí lănh đạo nữa mà là của toàn dân! Tại sao các ông không lư giải tŕnh bày cùng nhân dân về vấn đề vi phạm pháp luật của các cơ quan Đảng, Nhà Nưóc, và sự Vi Phạm Hiến Pháp của Đảng CSVN, sự Vi Phạm Nguyên Lư Dân Chủ, Đạo Lư Việt Nam của bản Hiến Pháp????!!!!

 

Nếu lư luận rằng các Ông phải cúi đầu uốn luỡi bẻ cong ng̣i bút để lôi ông Dương ra khỏi nhà tù nhỏ của chế độ, th́ lại càng ngây thơ! Các ông có nhớ cụ Bảy Trấn không? Các Ông c̣n nhớ cụ Trần Độ không?  Công trạng của Ông Dương với chế độ thấm ǵ so với hai ngựi lăo thành này! Thế mà cái khiên chắn “Bác Hồ, cựu Đảng” cũng chẳng chống đỡ đưọc!

 

Thưa Ông Giang, ông phải là ngựi nhớ rơ nhất! V́ chính ông đi thăm cụ Trần Độ sau khi cụ bị hành hung, và đă hô hoán hăy cứu lấy cụ Trần Độ khi nhận ra là đám chóp bu lănh đạo cố t́nh muốn giết cụ!

 

Nhưng giả thiết là Ông Dương “được” ra khỏi cái nhà tù nhỏ, để rồi sẽ ra sao?  Khi nhân cách, hùng tâm, ư chí của Ông Dương tiếp tục không cho phép ông im lặng cúi đầu, uốn lưỡi, bẻ cong ng̣i bút?

 

Tôi xin để câu trả lời cho quí ông và đồng bào, nhất là bà Phạm Quê Dương đáng kính của chúng ta, ngựi đang gánh chịu đau khổ thiêt tḥi nhất, trực tiếp nhất trong sự việc này!

 

Căn Bệnh Quá Khứ!

 

Kính thưa hai Ông,

 

Bây giờ cho phép tôi được trao đổi rộng hơn một tí với hai Ông về hiện trạng của đất nưóc chúng ta. V́ thật ra nền tảng của vấn đề vẫn là chúng ta đang đấu tranh cùng ông Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang v.v cho giá trị Con Người, Tự Do, Dân Chủ, Pháp Trị. Những giá trị này là nền tảng của Hiến Pháp!

 

Cho nên Hiến Pháp đưọc viết ra mà không có cơ chế dân chủ tụ do pháp trị th́ Hiến Pháp không có hiệu lực và giá trị thực tế… Đó là hiện trạng của đất nưóc chúng ta.

 

 

Tại Sao Đấu Tranh Bế Tắc Và Hiện Trạng Độc Tài Bất Nhân, Bất Chấp Pháp Luật C̣n Tồn Tại?

 

Sự thật hiển nhiên mà ai cũng không thể chối bỏ là Chúng ta đang đấu tranh cho dân chủ!  Nhưng khổ một điều là trong chúng ta có những ngựi đứng lên đi vào đấu tranh lại không thể đứng thẳng, mà chỉ đi lom khom!

 

Chúng ta đi lom khom không chỉ v́ năo trạng già nua sơ cứng, mà trên lưng c̣n đeo nặng tảng đá của quá khứ hư cấu khiến những bưóc đi của chúng ta nặng nề chậm chạp! Hậu quả trưóc mắt là sẽ chỉ cần vấp nhẹ là té bổ ngửa, tự gây thương tích vỡ đầu sứt trán!

 

Trong chúng ta có ngựi dấn thân vào đấu tranh, nhưng không thế phế bỏ “Bác Hồ, Đảng Ngày Xưa Thân Ái!” V́ nếu phế bỏ “bác Hồ” tức đồng nghĩa vói phế bỏ vào “hào quang quá khứ mấy chục tuổi đảng” của ḿnh, hoặc của bố mẹ ḿnh!

 

Trong Chúng ta có những người đi đấu tranh dân chủ, nhưng không thể phế bỏ h́nh bóng Ngô Đ́nh Diệm , không thể phế bỏ hai nền Cộng Hoà, không thể vứt bỏ  “ơn huệ và công ơn của Mỹ”.. V́ nếu vạch mặt Mỹ, vạch mặt VNCH th́ tức là vất bỏ cái quá khứ “lẫm liệt” của ḿnh, của bố mẹ ḿnh..của ngựi chủ nhà ḿnh đang ở trọ! (mà thật ra chủ nhà Mỹ Úc, họ cũng không đỏi hỏi kể công!)

 

Dân Chủ Tự Do, Pháp Trị Nhân Quyền vẫn chưa phải là ưu tiên hàng đầu trong những năo trạng này!

 

Mặc dù chúng ta đều biết rằng đă là dân chủ tự do pháp trị thât sự, th́ không thể chộn chung lẫn với vinh quang Đảng, với “Bác Hồ”, không thể chộn chung với “cụ Diệm”, không thể có cái gọi là VNCH và mớ quân phiệt như vậy,  và càng không thể có hào quang của mấy chục tuổi đảng! của một thời cùng Mỹ “lẫm liệt!” Bởi chính những quá khứ này là một trong những nguyên nhân của phi dân chủ, tự do, pháp trị và nhân quyền!

 

Các Ông có nhận ra rằng chính những “năm tháng công trạng tuổi đảng”, những “lẫm liệt bên chân đồng minh Mỹ” này đă đóng góp phần to lớn vào gánh nặng lịch sử cho nhân dân và thế hệ trẻ  Việt Nam hôm nay đang phải giải quyết hay không?

 

Đấu tranh dân chủ, tự do, nhân quyền, khác với đấu tranh chính trị tranh giành quyền lực ở chỗ chúng ta không thể dùng thủ đoạn đánh lừa dân trí, mị dân để đạt thành quả ngắn hạn, mà  phải lấy sự thật làm nền tảng, làm tiêu chí, làm vũ khí để kết hợp và vận động toàn dân.

 

Sức mạnh của công cuốc đấu tranh Dân Chủ là sự thật, là thế hệ hôm nay, cho nên bổ phận và trách nhiệm của những ngựi có liên hệ quá khứ chúng ta là phải ṣng phẳng với quá khứ!  Sáu mươi phần trăm (60%)tổng dân số Việt Nam hôm nay là tuổi  30 trở xuống! Thế hệ sinh ra trưởng thành từ thời điềm 1975! Đất nưóc là của thế hệ này, tương lai Viêt Nam nằm trong tay thế hệ này!

 

Chúng ta, những kẻ c̣n sót lại của thế hệ cuộc chiến cũ, phải can đảm và tự trọng làm bổn phận, trách nhiệm của ḿnh. Đó là  nh́n nhận những sai trái mà  ḿnh đă từng cho là đúng; và nh́n nhận những ǵ đúng ḿnh đă từng cho là sai!

 

Kính thưa hai Ông,

 

Một trong những cọng rễ lớn của Cái gốc vấn nạn Viêt Nam  của chúng ta hôm nay,  là Chúng Ta, tṛn hay méo, xanh hay đỏ, bên này hay bên kia, đều chỉ rặt một lũ ngụy tín. Chúng ta nói rất thật, nhiều khi quá thật về "bên kia",  nhưng lại chỉ nói một nửa về ḿnh! Tốt khoe xấu che!

 

Năo trạng chia phe vẫn đè nặng lên tương lai dân tộc này, và ngay hôm nay đây, gánh nặng dối trá hư cấu này đang đè víu lên đôi vai non nớt của ǵói trẻ Việt Nam.

 

-Bên phe Ngụy, bưng bít nói láo con em ḿnh.... Nói láo để "bảo vệ chính nghĩa quốc gia"! Mà cái "chính nghĩa quốc gia sáng ngời" này phải có "hơi Mỹ", và phải chấp nhận Mỹ cái ǵ cũng thơm kể cả hơi "rắm" của Mỹ! Mặc dù chính nhân dân Mỹ họ cũng phải nhiều lúc bịt mũi không ngửi nổ chính họ!!! (điển h́nh Ia Rắc, Ha I Ti!!!)

 

Chính nghĩa quốc gia chống cộng mà không có hơi Mỹ th́ chưa sáng ngời!  Cho nên nếu ai không ngửi thấy Mỹ thơm th́ chưa giác ngộ đưọc Chính Nghĩa Quốc Gia cờ vàng! Sẽ là kẻ thù của "chúng tôi, kẻ thù của dân tộc Việt Nam !!!

 

Phe đưọc gọi là Vẹm, (Việt Cộng), cũng gian trá, lưu manh, dạy dỗ con em bằng hư cấu tất cả từ đầu đến đuôi về Đảng, về Hồ Chí Minh, về cái gọi thiên đàng CNXH, về "công trạng" của các đồng chí lănh đạo.  Và cái ǵ của Liên Xô cũng phải thơm, ít nhất đă từng thơm, và hôm nay cái ǵ của Tầu (Trung Quốc), cũng phải thơm và phải thơm .... như Mỹ!!!!  kể cả rắm, mới đưọc! Tất cả cũng chính là v́... để  bảo vệ "chính nghĩa sáng ngời của Đảng và Bác Hồ" của đảng Hồ Chí Minh, Vơ Nguyên Giáp- Hồ Vơ Chí Nguyên!!!  Của “ Cách Mạng Việt Nam”!!!

 

Giời ạ! Các cụ quốc tổ Hùng Vương xin linh thiêng ngó xuống mà xem con cháu của các Ngài! 

 

Giói trẻ đưọc nuôi dạy ở hai bên "mái nhà dân tộc" như vậy, th́ dĩ nhiên nó thể hiện ra ngay ngày hôm nay đây chúng ta đang thấy. Bên trong Việt Nam, h́nh ảnh một thanh niên Việt Nam, có nửa tên Mỹ,  vừa nghe nhạc Mỹ, , tay cầm tờ tiền Mỹ, nhưng miệng vẫn tung hô Bác Hồ, tung hô Đảng, tung hô Chủ Nghĩa  vẫn hăng say! Nó có khác ǵ h́nh ảnh một thanh niên "ngoại quốc gốc Việt"  không? Cũng có nửa tên Mỹ, Úc , Pháp, v.v vừa nghe nhạc Mỹ, tay cầm thẻ tín dụng, miệng hô hào chống Cộng bằng thứ tiếng Viêt, nếu không lờ lợ, ngọng nghịu như của một đưá Mỹ lai, th́ cũng thuộc tŕnh độ của phim bộ hồng kông. Tuyên bố chống Cộng đến giọt .... rựơu, giọt bia cuối cùng, hoặc chống cộng đến gịọt nưóc bọt, câu chửi thề cuối cùng!!!

 

Và khi cả hai loại "tuổi trẻ" này có cơ hội đối mặt nhau, th́ tất cả đều đằng đằng sát khí! và đều gào thét, rồi lải nhăi, một điệp khúc đă đưọc nhồi nhét học thuộc ḷng: "chúng tôi mới là đại diện chính thống của dân tộc, chúng tôi v́ tưong lai dân tộc. giữ ǵn, phát huy bản sắc dân tộc" !!!

 

Thật tội nghiệp cho tuổi trẻ Viêt Nam!  Họ phải gánh trách nhiệm lịch sử của thế hệ họ, hôm nay, với hành trang được bậc cha anh truyền xuống chỉ là một nửa sự thật, loại sự thât bóng gió th́ nó là  như vậy đấy!"

 

Cái may mắn nhỏ nhoi là vẫn c̣n những con ngựi trẻ tuổi, một cách nào đó đă thoát ra đưọc cái  thế giới của "hai phe Ngụy Cộng"  để tiến hành trọng trách lịch sử của họ, dù nặng nề và đơn độc! Nặng nề và đơn độc, v́ khi họ đă vưọt thoát đưọc hư cấu Ngụy Cộng, th́ những loại bậc cha anh Ngụy- Cộng này của họ-không chỉ xa rời họ, mà sẽ triệt hạ họ bằng mọi cách! "

 

Thưa hai Ông Thanh Giang và Hoàng Tiến! Thưa đồng bào kính mến!

 

Cho phép tôi kết thúc lá thư dài này bằng lời nhắn nhủ với thế hệ trẻ Việt Nam của chúng ta:

 

Thân kính các bạn trẻ Việt Nam, những chiến sĩ dân chủ tương lai của đất nước!

 

Hăy chào tạm biệt những ngựi già! Hăy cứ để họ lom khom, gánh tảng đá quá khứ mà lê chân bên lề đựng lịch sử Việt Nam. Nếu những ngựi này không vất tẳng đá quá khứ hư cấu để theo kịp chúng ta đó là lỗi của họ!

 

Các bạn trẻ nên nhớ rằng truyền thống tham gia chính trị, tham gia đấu tranh v́ công bằng xă hội của người Việt Nam chính là giới trẻ! Cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, Cô Bắc, Cô Giang v.v và ngay cả Nguyễn Tất Thành, Vơ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dưong , Bảy Trấn , Nguyễn Hộ v.v đều dấn thân vào đấu tranh chính trị từ tuổi 15-20!

 

Các bạn trẻ hăy nắm tay nhau đứng thẳng, bưóc nhanh và hiên ngang cùng nhân dân đấu tranh đoạt lại tự do, dân chủ và quyền làm Con Ngựi. Chúng ta sẽ tiến như vũ băo, v́ trên lưng chúng ta không có tảng đá của quá khứ hư cấu! Đây mới thât là vinh quang và lẫm liệt!

 

Tôi nhớ có một chiến sĩ dân chủ trẻ từ ngoài trở về nưóc đấu tranh, anh đă nằm xuống cho ưóc vọng ngàn đ̣i của dân tộc. Tên anh tôi không nhớ rơ, nhưng lời anh nói tôi xin ghi lại ở đây cùng đồng bào và các bạn trẻ Viêt Nam:

 

“Cách mạng đựng dài,

Ngựi đi như con nưóc miệt mài…”

 

Thế hệ trẻ chúng ta phải đứng lên làm cách mạng, Và chúng ta hăy như Con Nưóc miệt mài chảy xiết, và cuồng nộ vỗ bờ phi dân chủ. Bởi v́:

 

“Thế kỷ này là thế kỷ của chúng ta!”

 

Các bạn trẻ Việt Nam thân mến của tôi!

 

Kính bút

Đất tạm dung, ngày 12, tháng 2, Giáp Thân

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

 [1]

Tôi xin mở ngoặc ở đây để chú thích vài chi tiết lịch sử cùng các bạn trẻ!

 

1-Nhóm “Ngựi Việt Yêu Nưóc” này là tập trung những ngựi Việt yêu nưóc bấy ǵ̣ ở Pháp do Ông Nguyễn Thế Truyền chủ động, trong đó có Nguyễn Tất Thành. Cái tên Nguyễn Ái Quốc (Ngựi Yêu Nưóc) đưọc dùng chung để kư các văn bản, bài báo! Khi bản kiến nghị đưọc soạn ra và giao cho Nguyễn Tất Thành nhiệm vụ đi Vẹc Xây (Verseille) trao đến hội nghị của phe chiến thắng “đệ nhất thế chiến” năm 1919. Không hiều v́ sớn xác, hoặc có ư đồ riêng,  hay v́ dốt chữ Nguyễn Tất Thành đă kư thành Nguỳễn Ái QUẤC, thay v́ Nguyễn Ái Quốc!

 

2-Lúc Nguyễn Tất Thành vào tŕnh kiến nghị th́ bị chặn lại, cho nên bản kiến nghị này đă chẳng bao giờ đưọc đến tay Hội Nghị!

 

3- Từ An-Nam đưọc dùng thay v́ Việt Nam, v́ lúc đó Thực dân Pháp đă chia Việt Nam ra làm 3 nưóc sau hàng ưóc ngày 25-8 1883, tên nưóc Viêt Nam thống nhất Nam Bắc chính thức bị xóa trên văn bản.

 

-Miền Bắc- tên TonKin- chế độ bảo hộ;

-Miền Trung –tên An –Nam của Triều Nguyễn-

-Miền Nam- Cochin China- đă là  thuộc địa của Pháp từ năm 1867.