Make your own free website on Tripod.com

Hải ngoại ngày 27-08-2002.

 

Kính gửi Gia Đ́nh cụ Trần Độ,

 

Xin kính báo cùng quí quyến, do có sự trở ngại nhỏ về thông tin, cho nên một số Anh Chị Em đă không kịp thông báo kư tên cùng kính viếng vong linh Chiến Sĩ Dân Chủ Trần Độ.  Nay xin được mạn phép gửi lời kính viếng của quí Anh Chị Em này đến Quí Quyến.

 

Một lần nữa xin đươc thưa cùng Quí Quyến, Chúng Tôi, những người Việt Nam dù phải tạm ĺa xa quê hương, nhưng ḷng lúc nào cũng hướng về Đất Nước và Đồng Bào để  cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng những buồn vui vinh nhục của Đất Nước và Nhân Dân Việt Nam. V́ thế, sự ra đi  vĩnh viễn của Chiến Sĩ Dân Chủ Trần Độ đă là một mất mát lớn chung cho cả Chúng Ta.  

 

Trân trọng cùng kính bái.

 

- Ông Đoàn Thanh Liêm. (Hoa Kỳ)

- Ông Đỗ Mạnh Trí. (Pháp)

- Ông Ngô Văn Hiếu-(Hoa Kỳ)

- Ông Trần Nam, Câu Lạc Bộ Dân Chủ

- Ông Hoàng Cơ Định-(Hoa Kỳ)

- Bà Quản Mỹ Lan, thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, Bắc California-(Hoa Kỳ)

- Ông Đoàn Đức Tâm, thay mặt thân hữu nhóm LỬA TỰ DO.-(Hoa Kỳ)

- Ông Hùynh-Thái, (Pháp.)

- Thi   Nguyễn Chí Thiện. (Hoa Kỳ)

- Ông Huỳnh Tâm, báo Nhân Ái, (Pháp)

- Ông Nguyễn Minh Cần, (Nga)

- Ông Vũ Thư Hiên

- Ông Trường Xuân Triều (Đức)

- Ông Nguyễn Quốc Khải. (Điện Báo Việt Net)

 

Trách nhiệm chấp bút:

Nguyên-Khả Phạm Thanh Chương.

24 MacPherson St, Footscray VIC 3011, Australia

ĐT 61-3-9332-6264

 

 

 


------

Kính gửi: Gia Đ́nh Cụ Trần Độ

97 Trần Hưng Đạo- Hà Nội

ĐT :84-4- 9.424673

 

Kính Viếng Vong Linh Cụ Trần Độ

Một Chiến Sĩ Dân Chủ vừa ra đi vĩnh viễn

 

Chúng Tôi những ngụi Việt Nam hải ngoại hằng tranh đấu cho  Dân Chủ Tự Do,  rất đau ḷng và thưong tiếc Cụ Trần Độ, một trong những chiến sĩ cao niên hàng đầu của phong trào đấu tranh đ̣i Dân Chủ cho Việt Nam vừa ra đi ngày 9-8-2002 nhằm ngày mùng 1-Tháng 7-năm Nhâm Ngọ.

  

Chúng Tôi chân thành gửi đến gia đ́nh cụ Trần Độ lời chia buồn cùng sự đau xót cuả chúng tôi. Dẫu ngăn cách xa xôi, nhưng Chúng Tôi sẽ  không bao giờ quên được những điều tâm huyết của Cụ Trần Độ đă dành cho Đất Nưóc và Dân Tộc Việt Nam, đặc biệt là trong những ngày cuối đời của Cụ.

 

Chúng Tôi rất tự hào về Cụ Trần Độ cũng như gia quyến của Cụ đă tự hào về Cụ, ngựi con yêu của Đất Nưóc Dân Tộc Việt Nam.

 

Chúng Tôi thâm cảm được nỗi đau xót và sự mất mát của quư quyến, nhưng đây không chỉ là sự mất mát của riêng qúy quyến mà c̣n là sự mất mát to lớn cho phong trào Dân Chủ của Dân Tộc Việt Nam, trong nưóc và ngoài nước-  đặc biệt là đối với các chiến sĩ Dân Chủ c̣n ở lại đang đứng đương đầu với cường quyền CSVN để nối tiếp gánh vác trách nhiệm tranh đấu đ̣i Dân Chủ thật sự cho  Đất Nước và Dân Tộc.

 

Chúng Tôi những con dân Việt Nam khắp nơi,  dù ở nơi đâu ḷng Chúng Tôi cũng hưóng về sự an nguy vinh nhục của Dân Tộc Việt Nam,  xin dâng một nén hương đồng kính viếng vong linh Cụ Trần Độ . Chúng Tôi cầu nguyện cho vong linh cụ về an hưởng với Hồn Thiêng Sông Núi và Tổ Tiên  Việt Nam.

 

Chúng Tôi xin khấn một nén hương, nguyện sẽ cùng các chiến sĩ Dân Chủ khắp nơi , trong và ngoài nưóc nối tiếp con đựng và chí nguyện của Cụ Trần Độ đang dang dở. Xin anh linh của Cụ phù trợ cho Đồng Bào tranh đấu thành công để sớm có đưọc Nhân Phẩm, Nhân Quyền, Tự Do và Dân Chủ thật sự.

 

 

Đồng Phân Ưu

-Kính Bái..

 

- Ông Đoàn Thanh Liêm. (Hoa Kỳ)

- Ông Đỗ Mạnh Trí. (Pháp)

- Ông Ngô Văn Hiếu-(Hoa Kỳ)

- Ông Trần Nam, Câu Lạc Bộ Dân Chủ

- Ông Hoàng Cơ Định-(Hoa Kỳ)

- Bà Quản Mỹ Lan, thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, Bắc California-(Hoa Kỳ)

- Ông Đoàn Đức Tâm, thay mặt thân hữu nhóm LỬA TỰ DO.-(Hoa Kỳ)

- Ông Hùynh-Thái, (Pháp.)

- Thi   Nguyễn Chí Thiện. (Hoa Kỳ)

- Ông Huỳnh Tâm, báo Nhân Ái, (Pháp)

- Ông Nguyễn Minh Cần, (Nga)

- Ông Vũ Thư Hiên

- Ông Trường Xuân Triều

- Ông Nguyễn Quốc Khải. (Điện Báo Việt Net)

 

Trách nhiệm chấp bút:

Nguyên-Khả Phạm Thanh Chương.

24 MacPherson St, Footscray VIC 3011, Australia

ĐT 61-3-9332-6264