Make your own free website on Tripod.com

Kháng thư gửi

Quốc Hội -nưóc CHXHCNVN

Nhà Nước- nước CHXHCNVN

Đảng CSVN.

 

 

Kính thưa các ông,

 

Tôi, Nguyên Khả Phạm Thanh Chương, một  người Việt Nam ủng hộ nhóm dân chủ và đă làm đơn xin tham gia trở thành thành viên chính thức của nhóm dân chủ do quí ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê làm phát ngôn viên chính thức. V́ trở ngại thông tin liên lạc do cơ chế độc tài bưng bít, ngăn chận của các ông, Tôi chưa chính thức nhận được hồi âm.

 

Dẫu vậy, với tư cách thành viên dự bị nhóm dân chủ, Tôi viết thư này để chính thức lên tiếng phản đối hành động phi nhân vô pháp chế của nhà nước CHXHCNVN và Đảng CSVN.  Các ông đă bắt và xử bất công và bất chính những công dân yêu nưóc Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ B́nh, Nguyễn Trực Cường , Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Thị Hoa… chỉ v́ họ đă nói lên những ưu tư của họ về vận mạng dân tộc và đời sống an nguy của nhân dân.

 

Nay các ông lại bắt  bớ hành hung những ngựi yêu nước chân thành Phạm Quế Dương, Trần Khuê cùng bạn bè họ, cũng chỉ v́ họ hành xử theo đúng bổn phận và trách nhiệm của những ngựi công dân nưóc Việt Nam trưóc t́nh h́nh của đất nước.

 

Các ông bắt ngựi tùy tiện theo ư thích yêu ghét của các ông, bất chấp những điều luật do chính các ông ghi vào văn bản hiến pháp, những điều ước quốc tế  do chính các ông long trọng đưa tay kư.

 

Tôi cực lực phản đối lối hành xử phi nhân, thô bạo này.. Nếu các ông tự cho ḿnh là tài giỏi, có chính nghĩa đúng đắn, v́ nhân dân v́ đất nước vv. Th́ tôi, xin thách thức các ông :

 

-Đă dám viết ra luật lệ pháp quyền, dám kư điều ước quốc tế, th́ dám can đảm thực thi  nghiêm chỉnh!  Thả tự do ngay cho những công dân yêu nước và dám đối thoại với họ công khai trưóc quần chúng.

 

-Dám tranh cử công khai b́nh đẳng cùng những công dân yêu chuộng tự do dân chủ..

-Dám để ngựi dân Việt Nam tự do  chọn lựa những thông tin và để họ tự phân tích và phát biểu khen chê.

-Dám để ngựi dân Việt Nam lập hội nhóm công khai tranh thủ dư luận, góp phần cai quản việc nưóc, việc chính trị.

-Dám để ngựi dân Việt Nam ra báo thể hiện quyền tự do báo chí ngôn luận mà các ông đă ghi trong hiến pháp..

 

V́ danh dự của dân tộc Việt Nam, v́ tưong lai của nhân dân và đất nưóc Việt Nam, Tôi yêu cầu và  thách thức các ông trong Đảng CSVN- dám  cùng nhóm dân chủ và tôi, b́nh đẳng tự do đối thoại về công việc chung của đất nước.

 

Đất nưóc là của chung, góp ư xây dựng là trách nhiệm chung!

 

Trong khi chờ đợi sự trả lời của các ông, nhân dịp đầu năm Quí Mùi, theo truyền thống đạo lư nhân ḥa của dân tộc Việt Nam, Tôi xin kính chúc các ông cùng gia quyến được an khang, hoà ái. Cá nhân các ông, trí tuệ được thăng tiến, hiểu biết lư lẽ, đạo lư nhân bản hơn nữa.

      

Trân Trọng kính chào,

Mùng 3-Tháng Giêng Quí Mùi 3-2-2003

 

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương,

 

24 Macpherson st,

Footscray VIC 3011 – Australia

-----

1104 D st – Barling, AR, 72923

USA

Tel- 479-420-9975.

 

Nơi gửi:

Các ông lănh đạo Đảng và Nhà nước CHXHCNVN

Các cơ quan thông tấn, báo chí trong ngoài nước

Các thành viên nhóm Dân Chủ

Đồng Bào , và bè bạn khắp nơi.