From: "NguyenKha"
Date: Sat Dec 15, 2001 6:05 am
Subject: xin tra loi ban nguyen Ha Noi-dinh kem ho so am thanh
To:

Thân gửi bạn tên Nguyễn Hà Nội,

Cảm ơn bạn đã gọi điện thoại, nhưng số này Tôi không gắn máy nhe, chỉ dùng để vào mạng gửi FAX, và máy nhắn tin mà thôi. Vậy bạn có điều gì muốn nói cứ gọi cho Tôi số sau đây - 610417183001-.. Lẽ ra Tôi không trả lời bạn, vì nguyên tắc hành xử của Tôi, là không đối thoại với những kẻ hèn kém, nặc danh, chỉ dám dùng tên giả hay bút hiệu...Vì nói với những hạng này chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi...Ðó là lý do tại sao dù đã nhận nhiều thư của bạn nhưng tôi không trả lời. Nhưng vì Bạn "tận tâm" gọi điện thoại đến Tôi, cho nên Tôi cũng có vài lời đáp lễ..

-Tuy nhiên, mở đầu tôi thú nhận là Tôi đã đánh giá sai bạn, Tôi cứ nghĩ bạn, một sĩ quan C.A tất có trình độ và khá, có tuổi đời cao qua bài thơ bạn gửi, Nhưng khi nghe bạn nói, Tôi mơí thất vọng, bạn còn trẻ ,dốt nát, ấu trĩ, Vì:

1- Bạn bất lịch sự khi chính bạn dùng tên giả, Bạn chưa tự giới thiệu "lịch sử bản thân" mà đã đòi biết "lịch sử " của Tôi.

2- Bạn có ưu thế là Công An, có quyền và có phương tiện mà bạn không dám thẳng thắn xưng danh tính, nghề nghiệp.

3- Bạn trẻ con , và chỉ là thứ nhân viên quèn của chế độ, vì Tên Tuổi địa chỉ nghề nghiệp quá trình v.v Tôi đã gửi về bộ ngoại giao CHXHCNVN rồi, số 1 đường Tôn Thất Ðạm, hay Trường Quan Hệ Quốc Tế ở Lãng Trung, bạn nên đến đó xin đọc thì biết..

4- Bạn, cũng như bao nhiêu đứa vong bản khác, là ngộ nhận giữa Chế Ðộ Chính Trị và Dân Tộc. Nhân Dân Việt Nam, không phải là Ðảng CSVN-Chế Ðộ CS XHCN- Không phải là chế độ trước 1975 của Diệm hay Thiệu. Nhân Dân Việt Nam, Tổ Quốc VN có trước Ðảng CSVN, có trưóc cả Ðảng CS thế gìói của LêNin... Các Chế Ðộ Ðảng Phái lên xuống thay nhau cầm quyền hay phá thối, đến rồi đi như chế độ Xô Viết , hay như ở VN, nhà Lê dài lắm cũng chỉ có 300 năm. Nhân Dân Việt Nam là trường tồn, có từ 5 ngàn năm nay và mãi mãi sau này... Tôi yêu quí Nhân Dân Việt Nam cho nên mới xin hồi hương, nhưng khinh bỉ Ðảng CSVN, Khinh bỉ cái chủ nghĩa mà chính Nhân Dân Nga, nhân dân Ðông Âu, đã vứt nó vào thùng rác lịch sử. Nhưng Tôi không căm ghét nó..Căm thù là thái độ phi nhân, bất nghĩa của loài thú hạ đẳng..Chính vì bạn và Ðảng của Bạn xiển dương căm thù, nên Ðảng của bạn không những bắt bớ hành hạ những người khác biệt chính kiến, mà còn hành hạ hăm dọa những người thân cận quen biết của họ nữa...Ðiều này chưng tỏ sự mất tự tin vào khả năng thuyết phục và tính chính đáng của Ðảng CSVN của Bạn, Chính bạn cũng không tự tin vào chính mình khi không dám dùng tên thật, chức vụ nghề nghiệp thật, ngay cả khi bạn có ưu thế quyền bính trong tay. Tôi chỉ là một người dân bình thường thế mà Tôi nghĩ sao nói vậy, xưng tên tuổi, địa chỉ số điện thoại, để bạn biết và gọi đến. Ngay khi về VN-HàNội, Tôi cũng nghĩ gì nói nấy, chẳng sợ sệt lấm lét cái gì.. Bạn chắc đã hỏi các Ðồng Chí của Bạn và đã biết điều này rồi..

5-Bạn và những Ðảng viên trẻ cần phải tỉnh ngộ mới đúng, đừng u mê chống lại nguyện vọng Tự Do Dân Chủ của nhân dân VN nữa. Hảy nhìn cái gương tày liếp của Liên Xô, các đảng CS Ðông Âu trước mắt mà soi.. Ðảng CSVN nói dối Nhân Dân về tình hữu nghị Việt Hoa, nó đánh vào mặt mình, giết hại đồng bào mình, lấy đất của cha ông tổ tiên mình, nhân dân mình... thế mà bây giò vẫn khom cúi đi chầu chực Trung Quốc...Ðất nhưóc nghèo hèn phải ngửa tay nhận viện trợ từ các quốc gia thù nghịch Tư Bản.. Nhân Dân nghèo đói phải bị bán đi làm nô lệ lao động tình dục ở Ðài loan, bị đánh đập ở Samoa..Bạn có mở mắt ,mở trí ra chưa? Chắc là không bao giờ, vì những hạng người nói càn bất chấp lý lẽ, bất cố liêm sỉ, chẳng bao giờ mở mắt. Tôi thông cảm bạn, vì nghiệp vụ, nồi cơm manh áo, bạn phải làm những gì bạn làm. Nhưng truơc lúc ngủ nhìn lên bàn thờ gia tiên, đề thấy Tổ Tiên VN lớn hơn cái chủ nghĩa rác rưỏi XHCN mà tên ngu tối Hồ Chí Minh đã lôi từ Nga của Lê Nin về đè vào đầu nhân dân này.

6- Cảm cái "nghĩa" gọi điện thoại cho Tôi, Tôi sẵn sàng nói chuyện với bạn trong tình người, tình đồng bào, bạn cứ gọi số điện thoại Tôi đã cho, bất cứ lúc nào bạn muốn. Nếu bạn còn muốn noí chuyện, thảo luận sau khi đọc thư này..Còn nếu không thì cứ đợi đấy, sớm muộn tôi cũng về thăm đồng bào, thăm các vị đáng kính như các Thượng Toạ, cụ Trần Ðộ, Ông Hoàng Tiến, Ông Bà Trần Khuê v.v và đất nước của Tôi..Lúc này mới đối mặt và xem cái cung cách xử sự Văn Minh Nhân Bản, Thắm đượm bản sắc dân tộc của Bạn và Chế Ðộ CS XHCN của bạn nó rõ ra như thế nào... Nhớ dặn các anh em ở bộ ngoại giao và nội vụ làm việc ở toà đại sứ bên này cấp chiếu khán nhé..không thì lại phải đợi đến lúc Nhân Dân lôi cổ Ðảng xuống, thì bạn không còn thế thượng phong khi gặp Tôi đâu..

Thân Kính chào bạn và gửi lời vấn an đến toàn gia quyến của Bạn..

-Gửi bạn và mọi người băng ghi âm những lời bạn Nguyễn Hà Nội , nhắn trong máy của Tôi..

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.

Make your own free website on Tripod.com