Make your own free website on Tripod.com

 

Kính gửi  Anh Hoàng Tiến,

Pḥng 420 Nhà A11, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội.

 

Đất ngựi ngày mùng 5 tháng Chạp năm Nhâm Ngọ,(7-1-2003)

 

Kính thưa anh Hoàng Tiến,

 

Mặc dù năm mới của dân tộc chỉ mới đang đến, nhưng đọc lá thư “đầu năm Tây” của anh, Tôi rất cảm động và cảm ơn anh đă lấy hết tâm t́nh của một ngựi đọc sách viết văn nói lên những ưu tư của ḿnh cho xă hội. Tôi rất tâm đắc câu nói cuối lá thư của anh:

 

“Nếu chỉ sợ chết mà không dám nói những lời phải đạo để can ngăn, th́ đâu xứng đáng là người đọc sách.”

 

Tôi không phải nhà văn, cũng không phải ngựi đọc nhiều sách. Chỉ nhớ anh Trần Khuê cũng có nhắc lại lời ngựi xưa đại khái rằng:

 

“Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không dám nói hết là bất nghĩa!”

 

Riêng Tôi cũng   thêm được ông cụ thân sinh, lấy lời ngựi xưa dạy rằng : Kiến nghĩa bất vi vô dũng giă. Thấy điều nghĩa mà không dám làm là kẻ không có dũng khí.

 

Chính v́ vậy mà Tôi mạo muội xin thưa với anh vài điều mà Tôi thấy anh chưa nói hết, chưa lư giải hết! Tôi sợ các bạn trẻ Việt Nam lại hiểu sai lệch th́ khốn nạn cho cả đất nưóc. Giới trẻ, trẻ hơn Lê Chí Quang, như anh đă thấy, đang ưu tư cho Việt Nam, họ chính là tương lai của Viêt Nam trong nửa thế kỷ đang đến. Họ phải đưọc quyền suy nghĩ tự do và biết sự thật!

 

Trước tiên, xin phép anh cho Tôi tŕnh bày về vấn đề “Bác Hồ”!

 

Nhân vô thập toàn! Ai cũng có cái giỏi cái dở cả. Vậy ông Hồ là cái ǵ mà không ai đưọc chê? Ở một xă hội dân chủ, tự do ngôn luận, tư duy, th́ tất cả các nhân vật lịch sử, và nhân vật công quyền, công chúng v.v đều phải nằm trong làn dao lưỡi kéo của công luận quần chúng. Vấn đề là chê đúng hay chê sai, có chứng cớ hay không mà thôi. Riêng cá nhân Tôi, với những bằng chứng lịch sử, Tôi không những chê mà c̣n mắng Hồ Chí Minh là thằng bịp, tên phản quốc, đă ăn cắp niềm tin, ư chí độc lập, tự chủ, tự do dân chủ của nhân dân Việt Nam đem bán cho chủ nghĩa quốc tế cộng sản, nhượng bộ đất đai của tổ quốc cho đàn anh Trung Hoa. Tôi xin tŕnh những bằng chứng để chứng minh những nhận định cũa tôi.

 

Trưóc khi bỏ Đảng đi t́m Phật, anh từng là thành viên của đảng CSVN, chắc anh Hoàng Tiến c̣n nhớ cái gọi là “Kiến Nghị  8 điểm” kư tên Nguyễn Ái Quấc (không phải Quốc như ngựi ta viết bây giờ! Đây là Tên chung của nhóm đấu tranh ngựi Việt trên đất pháp) mà Hồ Chí Minh đại điện đệ tŕnh tại hội nghị Vẹc Sây năm 1919. Tôi xin lược dịch lại ở đây để anh và các anh chị em trẻ nhớ lại:

 

1/ Thả tự do cho tất cả tù nhân chính trị.

2/ Thay đổi hệ thống tư pháp, bảo đảm công lư như người Ấu Châu, thay thế cho hệ thống toà án đang dùng thực tế là công cụ tra tấn đàn áp khủng bố chống lại nhân dân Việt nam.

3/Tự Do ngôn luận, tư tưởng, phát biểu ư kiến.

4/ Tự do hội họp, lập hội đoàn thể.

5/Tự do cư trú, văng lai, du lịch.

6/ Tự do giáo dục mở trường học,

7/ Huỷ bỏ chế độ pháp lệnh, sắc lệnh thay bằng hệ thống tư pháp pháp trị.

8/ Có đại biểu thực thụ của dân chúng bản xứ  quốc hội để quyết định sự việc cho dân bản xứ.

(Revendications du Peuple Annamite, kư Nguyễn Ái Quấc)

Kính thưa anh Hoàng Tiến vá các bạn trẻ Việt Nam! Văn bản này đă được kư cách đây gần 90 năm tṛn để đ̣i thực dân Pháp trả lại độc lập, nhân quyền nhân phẩm cho nhân dân Việt Nam. Vậy sau khi Hồ Chí Minh và đảng CSVN dùng xương máu nhân dân Việt Nam yêu nưóc đánh đuổi Pháp đi rồi, 8 điều đ̣i hỏi này đâu? Bây giờ là năm 2003, thuộc thế kỷ thứ 21, đất nước và nhân dân có nhũng điều  này không? Hồ Chí Minh và đảng CSVN không những đă nuốt chửng 8 điểm này từ tay thực dân Pháp mà c̣n theo ḷi dạy của Sít Ta lin và Mao, áp đặt cuộc “Cải Cách Ruộng Đất” lên đầu nhân dân Việt Nam, không những giết hại ngựi vô tội c̣n tru diệt những ngựi yêu nước có công trong cuộc kháng chiến chống Pháp nữa, như gia đ́nh bà cụ Nguyễn Thị Năm!

 

Chưa hết, đến khi những ngựi kháng chiến yêu nước hiểu ra cái tệ hại của Hồ Chí Minh, của Đảng, của chủ nghĩa cộng sản, đứng lên đ̣i tự do dân chủ, liền bị Hồ Chí Minh và Đảng CSVN đàn áp giết hại như trường hợp phong trào Nhân Văn Giai Phẩm! Biêt bao nhiêu tấm ḷng yêu nưóc, tài năng của dân tộc đă bị phí phạm dưói tay của Hồ Chí Minh và đảng CSVN trong thời kỳ này!

 

Đây là tôi chưa dám nói đến nhũng cái khốn nạn tồi tệ khác của ông Hồ, như giả làm Trần Dân Tiên, và vụ Nông Thi Xuân mà nhũng oan khuất đè lên gia đ́nh chị em bà và nhũng ngựi liên đới, đến bây giờ vẫn chưa được hóa giải!

 

Nhưng thôi, thời buổi giao lưu mở rộng, tư liệu, sủ liệu rộng răi khắp nơi. Tôi xin để anh và các anh chị giới trẻ Việt Nam với tinh thần yêu công lư và sự thật, truy cứu thêm và có kết luận riêng!

 

Bây giờ xin nói chuyện về “ông Giáp siêu việt” của anh! Với tôi, cũng với những bằng chứng có đưọc, tôi lại cho ông Giáp là kẻ hèn bất nghĩa! Ít nhất là với những ngựi đă đổ máu và đă nằm xuống để ông được hưởng danh dự Đại Tướng! Ông Giáp biết thừa Đảng, Hồ Chí Minh, ra lệnh làm cuộc cải cách ruộng đất theo ư Trung Cộng, giết ngựi, giết những đồng chí đă  nuôi ông, cùng ông tiến công Điện Biên phủ. Nhưng ông Giáp không những câm miệng mà c̣n nối giáo cho Hồ Chí Minh và Đảng đứng ra chạy tội cho đảng CSVN!

 

Ông Giáp biết Hồ và Đảng ra lệnh cho Phạm Văn đồng kư văn bản bán nưóc cho Trung Hoa  vào ngày 14-9-1958! Nhưng cũng ngậm miệng! Rồi mới vừa đây, đảng CSVN kư nhượng đất đai biên giới cho Trung Hoa một lần nữa, Ông Giáp cũng vẫn cứ ngậm miệng!

 

So với nhân cách của cụ Trần Độ, cũng là một cựu tưóng lănh Quân Đội Nhân Dân, ông Giáp không đáng làm kẻ sách dép! Cụ Trần Độ hành xử đúng với nhân cách và tinh thần uy vũ bất năng khuất của ngựi quân nhân- Cụ dám thẳng thắn vạch mặt chế độ, vạch mặt sụ tàn ác, tráo trở bịp bợm, bán nưóc của chế độ mà Cụ từng phục vụ. Cụ dùng hết tuổi trời c̣n lại dấn thân đấu tranh dân chủ cho toàn dân. Không như Vơ Nguyên Giáp, đầu óc phong kiến công thần, an nhiên tự thưởng trong khi đất nước mất mát, nhân dân khốn cùng, ngậm miệng đồng lơa với chế độ để dành phần cho con trai, con rể làm ăn với chế độ!  H́nh ảnh Vơ Nguyên Giáp lom khom lấp ló không dám đứng thẳng nói thẳng, là một tương phản nhục nhă ngược lại với nhân cách đại lực hùng tâm của cụ Trần Độ!

 

Vậy mà sao anh lại đ̣i cả nưóc mừng sinh nhật của Giáp!!! Mà nói ví thử ông Giáp có thực sự siêu việt như anh nghĩ đi nữa, th́ kỷ nguyên dân chủ này cũng không có chỗ cho loại tư duy phong kiến làm sinh nhật cho  “khai quốc công thần” của một “triều đại” như vậy!!! Tôi mong anh nghĩ lại! Cá nhân anh có quyền yêu mến kính trọng Hồ Chí Minh và Vơ Nguyên Giáp theo cảm quan và nhận xét riêng của anh, nhưng xin đừng buộc cả nước đặc biêt là giới trẻ, gạt bỏ bằng chứng sự thật, và  trở về thời công thần phong kiến!

 

Nhưng dù sao, xin vẫn để anh và các anh chị em trẻ Việt Nam có thời gian suy cứu thêm và có sự nhận xét của riêng của thời đại ḿnh!

 

Bây giờ lại xin thưa với anh về cái “Chúc Văn” giỗ tổ Hùng Vương năm 2000! Tôi không biết rơ, rằng đảng CSVN có v́ ghét Vơ Nguyên Giáp mà loại bỏ hai sự kiện 1954 và 1975 hay không? Tôi chỉ xin xét trên b́nh diện chính hai sự kiện lịch sử này để luận đúng sai, hay dở của dảng CSVN trong hành xử “chúc văn” này.

 

Thứ nhất, loại bỏ chiến thắng Điện Biên,  xét theo sự kiện lịch sử, là sai lầm. V́ đây là chiến thắng dứt điểm thực dân Pháp dành độc lập của toàn dân, không phải của riêng đảng CSVN!

 

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ ra, quyết định này đúng đắn, ít nhất là theo quan điểm riêng của họ khi họ tự nhận chiến công Điện Biên. V́ mục đích tối hậu của chiến dịch Điện Biên không phải là nền độc lập tự chủ cho tổ quốc, tự do dân chủ cho toàn dân, mà chỉ là bưóc khởi đầu thực thi làm tay sai cho chủ nghĩa quốc tế. Và có thể đảng CSVN đă hối hận, mà v́ vậy đảng CSVN hôm nay sửa sai, muốn hoà giải với nhân dân, nên đă loại bỏ chiến tích này như loại bỏ một tṛ chơi bịp xấu trong quá khứ!

 

Nếu thật sự đảng CSVN đă nghĩ và làm như thế, th́ dù không đồng ư trong lối độc quyền nhận công lao Điện Biên, phủ nhận xương máu đồng bào yêu nước trong chiến tích này, Tôi cũng hoan hô quyết định này của đảng CSVN! Ít ra là trong lănh vực, thiện chí  hoà giải dân tộc!

 

Thứ hai, việc loại bỏ cái gọi là chiến tích “giải phóng Sài G̣n” lại càng đúng, nếu thật sự đảng CSVN nghĩ rằng tất cả chúng ta trong quá khứ đă tối dạ chơi ván bài của ngoại bang, của chủ nghĩa không tưởng!

 

-Miền Nam dưói sự cưỡng chế của Mỹ và thế lực độc tài quân phiệt duới chiêu bài chống “sự bành trướng chủ nghĩa cộng sản”, miền Bắc với huấn lệnh giải phóng miền Nam v́ tham vọng bành trưóng Chủ Nghĩa Vô Sản, chứ không phải v́ Thống Nhất Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam.

 

Bây giờ đảng CSVN đă ngầm chấp nhận sai lầm phung phí máu xương dân tộc.    đảng CSVN đang cố gắng loại bỏ những thành quả hư cấu đi ,để  hoà hợp hoà giải anh em, làm lại từ đầu trong t́nh đồng bào! Xây dựng dân chủ thật sự!

 

Giời ạ! Nếu quả thật như tôi suy luận, th́ xin phép anh Hoàng Tiến, tôi xin ủng hộ quyết định “Chúc Văn  này của đảng CSVN  bằng cả hai tay và hai chân!

 

Anh Hoàng Tiến thân kính và các bạn trẻ Việt Nam mến thương! Lạy giời! Lạy hồn thiêng sông núi! Cuộc chiến vừa qua là cuộc chiến tương tàn nhục nhă của dân tộc! Chẳng có ai nên ca ngợi tự đắc ǵ nữa! V́ cả hai bên giới lănh đạo làm đều làm tay sai, đă phung phí máu xương và ḷng yêu nưóc, yêu tự do, dân chủ chân thành của ngựi dân hai miền Nam Bắc..Lính Chiến Việt Nam Cộng Hoà và Bộ Đội Quân Đội Nhân Dân đă nằm xuống bằng cả niềm tin cho dân tộc.. nhưng lũ lănh đạo tay sai bán nưóc đă phung phí hết cả rồi..Bằng chứng bây gị là hiện trạng rách nát của xă hội Việt Nam!

 

Anh Hoàng Tiến thân kính cùng các anh chị em trẻ thân mến! Năm mới Quí Mùi của dân tộc đang đến. Nếu thật sự đảng CSVN đang hồi tâm hối hận những việc đă qua và đang cắn răng mở ḷng ḥa giải như gạt bỏ những tuyên truyền hào quang chiến tích phân chia dân tộc, để cùng nhau thiết lập dân chủ và đ̣i lại đất đai của tổ tiên, th́ chính tôi sẽ gửi một thiệp chúc mừng trân trọng nhất đến đảng CSVN trong đầu năm sắp đến.

 

Riêng anh Hoàng Tiến thân kính, thật t́nh mà nói, tôi ghét cay ghét đắng những ǵ anh nói về Hồ Chí Minh, về Vơ Nguyên Giáp v.v Nhưng tôi sẽ xả thân bảo vệ cái quyền được nói những cái mà tôi ghét cay ghét đắng ấy của anh! Tôi sẽ chống đến cùng những đứa nào, chế độ nào muốn bịt miệng, cấm đoán anh.

 

Anh và tôi, chúng ta chỉ là những công dân hành xử quyền tự do tư tưởng, ngôn luận. Cho nên anh có sai hay đúng, và tôi có đúng hay sai, để công luận phê phán.  Chúng ta có nói ngược ư nhau như thế nào đi nữa, Tôi vẫn kính anh và cũng sẽ vẫn gửi đến anh và gia quyến lời chúc chân thành và thân ái nhất của một đồng bào trong dịp Tết Quí Mùi đang đến.

 

Trân trọng thân kính,

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương