Make your own free website on Tripod.com

Thư Gửi Đồng Bào Việt Nam (Thư số 6)

 

Thưa đồng bào kính mến,

 

Hôm nay, tôi xin được thưa cùng đồng bào một vài vấn đề quan trọng có ảnh hưỏng đến công cuộc đấu tranh dân chủ hoá của toàn dân Việt Nam chúng ta.

 

Công cuộc đấu tranh Dân Chủ Tự Do chung của toàn dân Việt Nam đang bước qua những bước ngoặt vừa thuận lợi vừa nguy hiểm.

 

Thuận lợi v́ càng ngày dư luận thế giói và đồng bào hải ngoại, nhất là  đồng bào ta trong nước, đặc biệt là giới trẻ, càng chú tâm hơn và đă có nhiều phản ứng hành động cụ thể hơn đối với  những hành xử bất nhân của chế độ CSVN.  Một chế độ đối xử với đồng bào của ḿnh c̣n dă man hơn cả Thực Dân Tây. Rất đúng theo nhận định của ông Nguyễn Thanh Giang cũng như Cụ Trần Độ lúc sinh tiền. Nó tàn bạo hơn cả Quốc xă Hít Le hay Tần Thủy Hoàng.

 

Tất cả những kết hợp trong ngoài này, đặc biệt là sự can đảm và ư thức sáng suốt kiên tŕ bên cạnh của thân nhân những nhà đấu tranh Dân Chủ, như chị Vũ Thúy Hà vợ anh Phạm Hồng Sơn,  đă và đang đẩy mạnh áp lực lên chế độ CSVN trên  mọi khía cạnh. Kết quả vụ án anh Phạm Hồng Sơn, ba anh chị em cháu chiến sĩ dân chủ Nguyễn Văn Lư:  Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cường, Nguyễn Thị Hoa, là những điển h́nh nổi bật cho thấy đảng CSVN đă phải có thái độ tự chế, dù cái tự chế này c̣n rất nhỏ. Đó là bước ban đầu để ép CSVN phải tập nhượng bộ dần..nhất là trên những vấn đề mấu chốt như quan điểm chính trị-tôn giáo.!!!

 

Cuộc đấu tranh c̣n tỏ ra thuận lợi hơn nữa khi có những làn sóng phẫn nộ của giới trẻ Việt Nam ngay trong nước đang nổi lên từ từ nhưng chấn động đến nền tảng của chế độ, mà hệ thống an ninh mật vụ của chế độ CSVN đang ráo riết vùi dập nhưng vô vọng. V́ lư do an ninh cho các chiến sĩ dân chủ trẻ này, tôi chỉ nêu lên những chỉ dấu rơ nét, thí dụ điển h́nh như những lá thư của các bạn trẻ trong nước gửi đến các đài phát thanh Việt Ngữ, RFA, BBC để nói lên sự hiểu biết và ḷng quan tâm của ǵới trẻ đến nền chính trị và thời cuộc nước nhà.

 

Những gợn sóng đều nhấp nhô này là chỉ dấu của một trận triều dâng đang đến mà  không cường quyền nào có thể cưỡng chống được. Bởi trận triều dâng này là tổng hợp của hàng trăm ngàn Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn-Vũ Thúy Hà,  Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cường!

 

Thưa đồng bào,

 

Trong những lạc quan thuận lợi như vậy, dĩ nhiên, đảng CSVN không khoanh tay ngồi chờ chết như người lún bùn. Họ đang vùng vẫy đưa ra những kế sách để đánh phá-chia rẽ ngăn chặn hướng liên kết của phong trào dân chủ,  cũng như đàn áp để hầu làm suy yếu, phá hoại sự lớn mạnh của cao trào đấu tranh dân chủ. Trong bối cảnh này, chúng ta cũng lại thấy nổi cộm những g̣ dốc cản trở  có thể gây nguy hiểm cho cuộc đấu tranh chung của chúng ta.

 

Kính thưa đồng bào,

 

Trong khi đồng bào trong nước, anh chị em giới trẻ trong nước từ Nam Chí Bắc đang tận lực moi tim óc dồn hết nỗ lực vào mục tiêu đấu tranh chung là Dân Chủ Tự Do. Trong khi các chiến sĩ dân chủ đang bị chế độ CSVN ráo riết đàn áp, bắt bớ, bố ráp, cầm tù. Có người sống  chết chưa rơ như ông Trần Khuê… th́ đâu đó, nhất là tại hải ngoại lại nổi lên những lập luận chủ trương xác định lằn ranh quốc cộng. Xác định lá cờ  chính thống cho cuộc đấu tranh chung của toàn dân… để đấu tranh!!!

 

Thế th́ từ khi chưa có lập luân xác định lằn ranh, xác định lá cờ biểu tượng th́ các chiến sĩ dân chủ cùng đồng bào nhân dân trong nước họ đă và đang làm cái ǵ vậy??? Họ và thân nhân gia đ́nh đang đấu trí, thí mạng với CSVN v́ vô công rổi nghề, thất nghiệp làm chuyện bạt mạng chăng?!?

 

Hiện nay không c̣n lằn ranh nào nữa hết! Chúng ta đă có Hoàng Cơ Minh, Lê Hồng, Trần Văn Bá, Cụ Bà Thu, Cụ Liêm, Hồ tấn Anh, Trần Độ, Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Hoà thượng Huyền Quang, Quảng Độ, Nguyễn Văn Lư, Nguyễn Đan Quế, Dương Thu Hương,  Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn-Vũ Thúy Hà, Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cường, Nguyễn Thị Hoa v.v và ở hải ngoại, chẳng hạn đă có cả một thế hệ trẻ với Mạng Lưới Lên Đường v.v

 

Chúng ta chỉ c̣n một lằn ranh duy nhất là cuộc đấu tranh giữa Toàn Thể Nhân Dân Việt Nam trong nước và khắp nơi trên thế giới chống lại tập đoàn cai trị  Đảng CSVN mà thôi!!!

 

Chúng ta được trang bị bằng chính nghĩa, khát vọng Tự Do Dân Chủ của toàn dân tộc Việt Nam! Chúng ta dựa vào sự đại đoàn kết toàn dân làm vũ khí cơ bản và tổng lực! Biểu tượng của cuộc đấu tranh này là những Con Người Dân Chủ, những tấm gương sáng khởi lên từ đủ mọi thành phần dân tộc. Chúng ta c̣n cần ǵ nữa???

 

 

Mỗi chúng ta, trong tinh thần tự do dân chủ, tự do ngôn luận tư duy, đều có bổn phận tôn trọng quyền suy nghĩ chọn lựa của các cá nhân khác. Mỗi chúng ta, trong tinh thần nhân bản, có bổn phận tôn trọng t́nh tự, cảm xúc, kỷ niệm của những người khác. Nhưng mỗi chúng ta, trong tinh thần tự trọng, tôn trọng lịch sử, tôn trọng sự thật, tôn trọng quyền lợi danh dự chung của cả DÂN TỘC VIỆT NAM, đều có TRÁCH NHỆM nh́n một vấn đề của CẢ DÂN TỘC ĐÂT NƯỚC VIỆT NAM-   VƯỢT QUA KHỎI BẢN THÂN, PHE NHÓM, TỔ CHỨC, CỘNG ĐỒNG nhỏ bé của ḿnh.

 

Chúng ta không thể và không có quyền lấy những tiêu biểu của ḿnh, phe nhóm ḿnh, dù chính đáng và linh thiêng đến đâu, làm cơ bản nhận định cho quyền lợi danh dự, ân nghĩa, tiêu chí cho cả một dân tộc, một đất nước!

 

Hồ Chí Minh và đảng CSVN đă và đang hành xử độc đoán, bạo ngược như vậy và đă và đang gây tang thương chết chóc cho đất nước Việt Nam, khiến cho chúng ta, nhân dân đồng bào Viêt Nam đang phải đấu tranh ráo riết từng phút từng giây để giải thể năo trạng, hệ thống tư duy áp đặt bạo ngược này..

 

Trong tinh thần này tôi đưa ra nhận định thô thiển rằng:

 

Lá cờ vàng, hay cờ đỏ có thể là biểu tượng tự do hay biểu tượng đấu tranh, hay quyền lực cai trị của một nhóm người này hay nhóm người khác, có quá khứ Nam hay có quá khứ Bắc, có quá khứ Quốc  hay Cộng, nhưng đều không thể là biểu tượng tự do dân chủ  hay đấu tranh cho toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung!

 

Một tấm vải với những mầu sắc b́nh thường chỉ trở thành đại diện tiêu biểu, và trở nên linh thiêng cho cả một dân tộc khi nó được toàn thể dân tộc đó đồng chấp nhận và tôn trọng!

 

Nếu không tấm vải màu mè đó chỉ có thể là những cái cờ, phướn của hội đoàn riêng tư hay của những gánh hát phường chèo.

 

Có hai trường hợp để lá cờ trở thành tiêu biểu linh thiêng kính trọng của cả dân tộc.

 

a-     Lư tưỏng nhất, lá cờ được trưng cầu dân ư và được quốc hội tự do dân chủ thông qua.

b-     Lá cờ tiêu biểu của một tập hợp quần chúng đấu tranh đạt được thành quả độc lập tự do cho đất nước bằng mồ hôi xương máu của nhân dân, sẽ đương nhiên được kính trọng trong giai đoạn đầu tiên của kỷ nguyên mới. Nhưng vẫn có thể được thay đổi bằng lá cờ của trường hợp thứ nhất- nếu nhân dân đồng bào không chấp nhận và muốn thay đổi.

 

Nói tóm lại, trong tiến tŕnh đấu tranh dân chủ của toàn dân Việt Nam đối đầu với đảng CSVN hôm nay, nếu nhu cầu đ̣i hỏi một lá cờ để mọi thành phần dân tộc chung bóng đấu tranh, chúng ta sẽ phải cần một lá cờ của phong trào đấu tranh dân chủ, không phải quốc kỳ VN. Trong trường hợp này, h́nh thức, màu sắc lá cờ phải được lực lượng dân chủ đồng thuận. Lá cờ này sẽ được các chiến sĩ dân chủ trong nước trao đổi và phát động. Theo thiển kiến của Tôi, có thể đă đến lúc các chiến sĩ dân chủ trong nước nên chọn một lá cờ của phong trào Tự Do Dân Chủ, để làm biểu tượng cho cuộc đấu tranh chung.

 

Khi đất nước có dân chủ thật sự, quốc dân Việt Nam sẽ bỏ phiếu lựa chọn lá quốc kỳ cho một nước Việt Nam mới, trong kỷ nguyên mới.

 

Ngoài vấn đề này ra c̣n một vấn đề nổi cộm trong lề lối suy nghĩ nhận định về cuộc chiến tương tàn vừa qua, mà trong đó vai tṛ của Mỹ được thẩm định theo cảm quan hơn là sự kiện thực tế.  Vấn đề rất quan trọng v́ nó có thể cũng là mầm mống chia rẽ tác hại đến tính đoàn kết chung của nhân dân Việt Nam nói chung, và giới trẻ VN trong và ngoài nước nói riêng.

 

Khi đề cập đến vai tṛ của Mỹ, Liên xô hay bất kỳ một quốc gia nào có liên hệ  đến cuộc chiến vừa qua, chúng ta cũng cần thẳng thắn tŕnh bày đề ǵới trẻ trong và ngoài nước nắm rơ, hầu giải toả sự khác biệt tránh những định kiến hay mặc cảm gây chia rẽ.

 

- Thứ nhất, cá nhân mỗi chúng ta muốn mang ơn ai, ca ngợi ai, thánh hoá ai.. đó là quyền cuả mỗi người. Nhưng khi áp đặt rằng Nhân Dân Việt Nam mang ơn nhân dân Mỹ, Lính Mỹ trong cuộc chiến tương tàn vừa qua  th́ đó chính là thái độ áp đặt bạo ngược đi từ lề lối suy nghĩ phe phái riêng tư kém hiểu biết sâu xa về sự thật của bản chất bang giao quốc tế cũng như bản chất của cuộc chiến tương tàn VN.

 

Một “người thuộc chế độ miền Bắc”, muốn cảm ơn Liên Xô, Ba Lan Tiệp, Hung, Trung Quốc v.v do t́nh cảm liên đới chính trị qua lại cũ ngày xưa, có thể cộng thêm với hoàn cảnh hiện tại ăn ở, sinh sống làm việc, có bạn bè hay lấy vợ lấy chồng ở Nga, Tiệp, Ba lan, Hung v.v hoặc có thể có cháu nội cháu ngoại ǵ đó trên những đất nước này v.v  Đây là chuyện b́nh thường, và cũng là quyền CHÍNH ĐÁNG của  cá nhân mỗi người này. Đó là tính nhân bản.

 

Nhưng khi nói rằng nhân dân Việt Nam mang ơn cách mạng tháng Mười Nga, mang ơn Xít-ta-lin, mang ơn nhân dân Nga, Hoa, Tiệp, Hung v.v  th́ đó là hồ đồ, áp đặt bạo ngược không những với những đồng bào khác, mà bạo ngược với cả dân tộc đất nước VN.

 

Ngược lại một “người Việt phía miền Nam”, cũng có những liên hệ t́nh cảm từ chế độ VNCH cũ, hoặc đang sinh sống trên đất nước Mỹ có dâu có rể Mỹ, cháu nội cháu ngoại tóc hoe mũi lơ v.v Họ có cảm t́nh và lăng mạn hoá sự liên hệ đồng minh Việt Mỹ cũng là thường t́nh và cũng là quyền chính đáng của họ.

 

Nhưng nói rằng cả nhân dân VN đều mang ơn nước Mỹ, lính Mỹ th́ ḿnh đă bạo ngược với những người VN khác, nhất là những đồng bào ở đất Bắc đă chết tức tưởi dưới hàng loạt bom đạn của Mỹ.

 

Có những điều ĐÚNG và CHÍNH ĐÁNG ở b́nh diện một CÁ NHÂN, một PHE NHÓM, một CỘNG ĐỒNG.. nhưng sẽ rất SAI, và mang tính ÁP ĐẶT, BẠO NGƯỢC nếu đem đặt ở phương diện cho cả quốc gia dân tộc.

 

Lấy ngay trường hợp nước Miên Lào và Việt Nam làm thí dụ, v́ hiện nay cao trào chống Việt Nam lại đang lên . Viễn ảnh một cuộc “cáp dzuồn” săn đuổi, giết chóc Việt kiều có thể lại tái diễn.

 

Cuộc “giải phóng dân tộc Cao Miên” khỏi cái họa Pôn Pốt đứng từ góc độ của một người Việt Nam đang sống ở Miên dưới sự che chở của Hun Sen, th́ đây quả là một điều cao quí đáng ca ngợi. (Quân) Bộ đội CSVN tràn vào v́ “tự do dân chủ, nhân đạo!!!” tiêu diệt bè lũ tội phạm diệt chủng.

 

Nhưng nh́n tử góc độ của đa số nhân dân Cao Miên th́ vấn đề có khác. Khác như thế nào chúng ta đều đă rơ!

 

Nhưng nh́n thẳng vào sự việc với bản chất thật sự của nó. (Quân) Bộ đội CSVN có v́ chính nghĩa nhân bản, nhân đạo, tạo hạnh phúc cho người Cao Miên, đất nước Cao Miên, hay chỉ v́ lư do quyền lợi của đảng CSVN và nước CHXHCNVN?  Câu trả lời, ai cũng đă đều biết rơ ràng!

 

Vậy th́ cái gọi là “cuộc chiến bảo vệ tự do dân chủ của Mỹ” ở các nước khác đặc biệt là ở Việt Nam của chúng ta, thật ra tất cả chính là v́ quyền lợi chính trị, kinh tế, và an ninh tối thượng của Mỹ!  “Nguyên tắc quyền lợi quốc gia tối thượng” này,  cũng đă được minh xác bởi chính tổng thống Mỹ, tướng lănh Mỹ! (Đọc Beyond Peace của Richard Nixon và Hồi Kư của Tướng Norman Schwarzkopf, cựu tư lệnh Mỹ tại vùng Vịnh-từng là cố vấn cho binh chủng Dù của VNCH trước 1975)

 

Một quốc gia khi gửi tiêu tiền thuế (tài sản) và sinh mạng của (nhân) công dân họ đến một quốc gia khác, chắc chắn phải khởi đi từ quyền lợi tối thượng của họ trước. Riêng Mỹ, nếu là tối thượng không cần năn nỉ mời gọi, họ tự động đơn phương tràn vào bất chấp sự cảnh cáo, ngăn cản của cộng đồng thế giới, như Việt Nam 1965, Ia Rắc 2003, Cô Lum Bia  v.v . Nhưng nếu không phải quyền lợi tối thượng của Mỹ,  thế giới, LHQ có năn nỉ kêu gọi mỏi miệng, nhân mạng chết từng ngày như ở Liberia th́ họ vẫn cứ nhẩn nha c̣ cưa, và nếu phải vào th́ vào cho miễn cưỡng có lệ, cho đến khi xác định quyền lợi rơ ràng th́ họ sẽ  quyết định mời LHQ vào thế mạng và rút ra hẳn hoặc “tràn thêm vào” làm nghĩa vụ quốc tế!!!

 

Như thế nếu chúng ta, những người Việt ở nước ngoài ra đi từ miền Nam cứ ra rả nhận định là nhân dân Việt Nam nên cảm tạ ân nghĩa nước Mỹ, nhân dân Mỹ, 58 ngàn lính Mỹ v.v  chỉ là cảm tính rất nguy hiểm.

 

Thứ nhất nó đă không đúng với sự thật, mà c̣n bạo ngược xúc phạm đến toàn thề nhân dân, và nhất là không thể tạo đại đoàn kết toàn dân được, cho dù là cho cuộc đấu tranh hôm nay hay ngày mai cả khi đất nước đă có dân chủ.

 

Người Việt hải ngoại tập trung sinh sống ở Mỹ nhiều nhất, đông nhất và trù phú nhất. Nhưng không có nghĩa là  Việt nam hải ngoại là ở Mỹ!!! Và mọi vấn đề Việt Nam lại phải bắt nguồn ở Mỹ hay từ Mỹ mới được! Nó làm được ở Mỹ th́ nơi khác phải theo, phải chấp nhận!!!

 

Kính thưa đồng bào,

 

Nói như vậy để chúng ta học bài học lịch sử cũng như để xác định nhũng sai lầm trong quá khứ, để từ đó chúng ta vượt lên trên được nhũng cảm tính cá nhân hội đoàn của chúng ta mà ḥa nhập vào công cuộc đấu tranh chung. Và cũng để xác quyết nền tảng đấu tranh của chúng ta hôm nay là phải dựa vào dân tộc-nhân dân Việt nam làm cơ bản. Sự hỗ trợ của các hội đoàn tiến bộ yêu dân chủ thế ǵói phải được chúng ta đón nhận cẩn trọng.

 

Vấn đề c̣n lại không kém phần cấp bách, là đoàn kết sát cánh với các chiến sĩ dân chủ, hổ trợ các chiến sĩ dân chủ và gia đ́nh của họ một cách thiết thực và liên tục.. Đó là tiếp máu, tiếp sức cho họ làm việc, tiếp máu tiếp sức cho gia đ́nh thân nhân họ nếu họ đang bị cầm giữ tù đày. Được như vậy cá nhân các chiến sĩ dân chủ sẽ an tâm vững chí, và thân nhân gia quyến của họ sẽ vững vàng nối bước trong công cuộc đấu tranh dân chủ tự do này.

 

Kính thư

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.

Đất tạm dung, 16- tháng 8 năm Quí Mùi.