Make your own free website on Tripod.com

Tổ Quốc Trên Hết!

Nhưng dưới Bác Hồ!!!

Nguyên nhân Cần phải Tháo Gỡ!

 

Nguyên Khả.

 

Chưa bao giờ tôi có một niềm vui dù rất  nhẹ nhàng, nhưng rất ấm chạy suốt châu thân như lần này khi đọc bài viết của ông Trần Đại Sơn! Thật t́nh mà thú nhận, tôi đă rướm nưóc mắt! Bởi v́ đă lâu lắm, có thể nói từ năm 1945 cho đến ngày hôm nay mới nghe đưọc câu nói “Tổ Quốc Trên Hết” dơng dạc từ người dân Việt Nam, đặc biệt là từ miền đất Bắc, mà nhất là lại từ một ngựi đảng viên CSVN kỳ cựu.

 

Đây là một biến chuyển bất ngờ, chậm trễ, nhưng rất quan trọng trong lănh vực năo trạng tư duy của ngựi Viêt Nam nói chung và của ngựi miền Bắc nói riêng! V́ từ hồi Hồ Chí Minh thiết lập đưọc chế độ chuyên chế phong kiến tập quyền của Đảng CSVN trên đất Bắc, “Tổ Quốc” đă chỉ luôn luôn đứng sau chủ nghĩa Mác Lê-Nin, đứng sau Bác Hồ, đứng sau Kác Mác, Lê Nin, Sít Ta Lin, Mao Trạch Đông.

 

-Yêu Nưóc là  phải yêu luôn Xă Hội Chủ Nghĩa, Cộng Sản Chủ Nghĩa! Nếu không yêu CNXH, CSCN, Bác Hồ, các cụ Cách Mạng v.v, th́ ḷng yêu tổ quốc   không những vô nghĩa mà c̣n trở thành có tội lớn!!!

 

-Kác Mác, Lê Nin, Sit Ta Lin, Mao và Hồ Chí Minh luôn luôn phải đưọc cung kính gọi là “Ngựi”! Ngoài những nhân vật Cộng Sản này ra, không ai đưọc cái vinh dự cao quí gọi là “Ngựi” kể cả quốc tổ Hùng Vương, các anh hùng liệt nữ của dân tộc!

 

- Và ngay ngày hôm nay, một cách rất “trịnh trọng”, trong hiến pháp của Viêt Nam, tinh thần dân tộc Việt Nam vẫn c̣n phải đưọc chỉ đạo “dưói ánh sáng tư tưởng Mác Lê Nin vĩ đại!” 

 

Nói ngắn gọn- Tổ quốc trên hết, nhưng dưói Bác, Đảng, Mác, Lê-Nin v.v

 

Cho nên ở Việt nam chúng ta, ai cũng có thể phê phán hoặc chỉ trích Anh Hùng Liệt Nữ Việt Nam, văn hoá Việt Nam, nhưng không ai đưọc quyền phê phán b́nh luận Đảng, Bác Hồ, Kác Mác, Lê Nin, Sít Ta Lin, Mao Trạch Đông! Ngay như khi Hồ Chí Minh c̣n sống, cũng đă từng phê phán chỉ trích các nhân vật anh hùng lịch sử Việt Nam, nhưng không ai đưọc quyền phân tích phê phán Hồ Chí Minh! Tất cả chúng ta đă và đang chứng kiến những hậu quả kinh khiếp chụp lên đầu cá nhân và gia đ́nh  những ai dám vưọt qua những “vị thần thánh linh thiêng của chủ nghĩa cộng sản này!”

 

Chính v́ vậy mà Tôi đă  ứa nưóc mắt khi đọc cái tiêu đề “Tổ Quốc Trên Hết”. Chỉ vỏn vẹn có bốn từ thôi, bốn chữ đơn giản nhưng cao quí và cần thiết, đă vắng bóng trong tư duy của dân tộc yêu nước nồng nàn này từ khi thực dân Pháp ra đi!

 

Thực thể Tổ Quốc đă bị đồng hoá vói chủ nghĩa, với niềm tin chính trị, với cá nhân lănh đạo,  mà khốn nạn thay, với ngay cả “danh dự của nưóc đồng minh, đồng chí”; mà Tổ quốc  lại chỉ  được đứng sau chủ nghĩa, niềm tin chính trị, cá nhân lănh tụ, “t́nh đồng minh, đồng chí” như một điều kiện bổ túc, một yếu tố đính kèm có thể bỏ đưọc bất cứ lúc nào!!! Chính v́ thế mà đất nưóc đă gánh những hậu quả khốc hại:  sinh mạng, nhân phẩm của nhân dân Việt Nam, quyền lợi, danh dự, và lănh thổ của Tổ Quốc Việt Nam đă nhiều lần bị sang nhượng bán đứng trong suốt 60 năm nay trên toàn cơi đất nưóc Việt Nam cho đến bây giờ chưa chấm dứt!

 

Tôi đọc suốt hết bài viết, đọc lại hai ba lần một cách sung sưóng với sự cảm thông những khó khăn, những giới hạn mà tác giả Trần Đại Sơn đă phải cân nhắc khi tŕnh bày bốn chữ đơn giản quan trọng này! Nhưng tôi rất kính phục sự chọn lựa tiêu đề của ông! Chắc chắn ông đă phải trăn trở lấy hết tâm lực của ḿnh, vượt thoát đưọc nền nếp tư duy của chủ nghĩa trong hoàn cảnh hôm nay-để dơng dạc ngắn gọn như vậy! Tổ Quốc Trên Hết!!!  Ít nhất, với nhận định của riêng tôi, tổ quốc trên hết tính là tinh thần duy việt đă bị các thế lực chính trị vong bản cố gắng tẩy xoá trong bao nhiêu năm qua!

 

Cũng chính v́ như vậy, mà tiện đây tôi xin đưọc phép trao đổi với ông Trần Đại Sơn và thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay về nguyên nhân tại sao Tinh Thần Tổ Quốc Trên Hết đă vắng bóng quá lâu trong cách  hành xử của chúng ta hôm nay trên đất nưóc Việt Nam.

 

Một trong những thủ thuật, kỹ thuật tẩy xóa tinh thần duy việt Tổ Quốc Trên Hết này là chính sách tôn sùng  “linh thiêng hóa” lănh tụ! Linh thiêng đến mức độ bất khả tư nghị- không thể đưa ra bàn bạc b́nh phẩm phân tích!!!

 

Chính năo trạng xem một cá nhân “linh thiêng” đến bất khả tư nghị đă kéo tinh thần tổ quốc trên hết xuống trở thành phụ thuộc, đứng sau lưng sự tôn sùng cá nhân này! Sự tôn sùng cá nhân như vậy, đă trở nên một t́nh trạng bệnh hoạn tinh thần, một căn bệnh tư duy, hay nói theo cách nói của “tây du kư” nó là ṿng kim-cô kềm hăm năo trạng, kềm tỏa sức bật tư duy của dân tộc, đặc biệt của thế hệ trẻ! Và hậu quả tất yếu của nó, dĩ nhiên là sự tŕ trệ của đất nưóc, sự băng hoại của ǵói cầm quyền đang tồn tại và sống bám vào sự “linh thiêng” giả tưởng này!

 

Chúng ta đang sống ở một thời đại thông tin mở rộng mà trong đó quyền tự do tư duy ngôn luận đưọc phát triển và tôn trọng hàng đầu! Giá trị, sức mạnh  mới của nhân loại là KHÔNG CÓ CÁI G̀, ĐIỀU G̀, CÁ NHÂN NÀO, KỂ CẢ THƯỢNG ĐẾ, LÀ BẤT KHẢ TƯ NGHỊ.

 

Ngay đến “thượng đế”  “linh thiêng” của nhân loại như chúa Giê Su, Phật Thích Ca v.v cũng vẫn thựng xuyên đưọc đưa ra lư giải phân tích phê b́nh rộng răi, th́ tại sao một con ngựi như Hồ Chí Minh lại là ngoại lệ???

 

Nhưng dù sao đi nữa, để tŕnh bày vấn đề cho được nghiêm túc khoa học, tôi xin đưa ra những điểm cụ  thể  sau đây:

 

1-     Chưa có một bằng chứng cụ thể khoa học nào chứng minh là đa số dân Viêt Nam “linh thiêng”, hoặc tự nguyện “linh thiêng” Hồ Chí Minh cả! Mà tất cả chỉ là vơ đoán trong t́nh trạng tuyên truyền bưng bít và thiếu vắng tự do ngôn luận, phê phán của xă hội Việt Nam. Dĩ nhiên trừ một thiểu số có những liên hệ gần gũi với ông, có ân nghĩa cách nào đó với ông. V́ ngay cả Hít Le, Sadam, Tần Thủy Hoàng v.v cũng có một số tự nguyện ngương mộ “linh thiêng” nhất định! Và  ngay cả  một số giáo chủ của những “giáo phái bệnh hoạn” cũng có những tín đồ tự nguyện!!! Đây là điều b́nh thường trong tính bất b́nh thựng của “con ngựi!”

 

2-     Nhưng chúng ta chắc chắn có bằng chứng rơ ràng rằng nhân vật Hồ Chí Minh đă đưọc “linh thiêng hóa” bằng cưỡng ép tuyên truyền, bạo lực khủng bố, chứ không do sự tự do, tự nguyện của quần chúng như đối với các nhân vật lịch sử khác như Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung v.v mà sự linh thiêng, kính ngưỡng đă đưọc tự nhiên bàn luận phê phán, thể nghiệm, và  thử thách qua nhiều thế hệ để tồn tại trong ḷng dân tộc!

 

Từ đó cho phép chúng ta giả thiết rằng, nếu ngày mai xă hội Việt Nam thật sự có dân chủ tự do và có tự do ngôn luận để phân tích phê b́nh  th́ nhân vật Hồ Chí Minh chắc chắn không “linh thiêng”, dù cũng chắc chắn có nhiều ngựi vẫn ngương mộ khâm phục!

 

Nhưng đây không phải là điểm cốt lơi mà tôi muốn tŕnh bày cùng đồng bào Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam đang sống trong kỷ nguyên thông tin mở rộng.

     

Điều Tôi muốn tŕnh bày là  hăy cứ giả thiết chấp nhận rằng Hồ Chí Minh đưọc “đa số” ngựi Việt Nam linh thiêng như Đảng CSVN và một số người lập luận.

 

Tôi xin đưọc hỏi một câu là : Nếu bạn là Ga li lê  ô - mà  cả thiên hạ đều tin (theo tuyên truyền sai lầm của tôn giáo) rằng quả địa cầu vuông, bằng phẳng, mặt trời quay chung quanh địa cầu th́ bạn, với tinh thần “trí thức” và hiểu biết của “ga li lê ô” bạn phải làm ǵ?

 

Đặt vấn đề nhẹ nhàng cụ thể hơn, như ở xă hội ta vẫn có rất nhiều ngựi c̣n tin vào mê tín dị đoan, dĩ nhiên là do thiếu thông tin đúng đắn trung thực,  mà cho rằng uống tàn nhang chữa đưọc bệnh thay v́ cần bác sĩ chữa trị và  uống thuốc! Vậy bổn phận và trách nhiệm chúng ta, những ngựi có hiểu biết, có đủ thông tin đúng đắn phải làm ǵ?

 

Chúng ta cứ để chiều theo sự nhầm lẫn của quần chúng chăng?

 

-Niềm tin tôn giáo sai lạc về quả địa cầu mà  Ga Li Lê  Ô đă quả cảm vạch ra, đă kềm hăm trí thức, đà phát triển của nhân loại cả bao nhiêu thế kỷ! Chúng ta đă thấy!

 

-Niềm tin mê tín dị đoan chữa bệnh bằng phù phép, tàn nhang, đă giết chết hàng triệu ngựi qua hàng thế hệ, và đă kềm hăm sự phát triển của xă hội trong bao nhiêu năm! Chúng ta cũng đă có bằng chứng hiển nhiên!

 

-Và chúng ta cũng đă thấy niềm tin mù quáng linh thiêng sai lạc về một nhân vật lănh tụ chính trị, do tuyên truyền hư cấu, do áp đặt khủng bố trong t́nh trạng thiếu thông tin đúng đắn chân thật, thiếu tự do ngôn luận, phê b́nh cởi mở, đă hủy hoại nưóc Nga, nưóc Đức, nưóc Ia Rắc, các nưóc hồi giáo v.v nói riêng, và gây tai họa cho nhân loại nói chung như thế nào rồi! Chúng ta cũng đă và đang thấy! Không cần bàn căi.

 

Bây giờ hăy nh́n lại t́nh trạng xă hội, đất nưóc Việt Nam của chúng ta! Vẫn cứ giả thiết là “đa số ngựi dân linh thiêng nhân vật Hồ Chí Minh, vậy hậu quả “linh thiêng” Hồ Chí Minh như thế nào? Niềm “linh thiêng” Hồ Chí Minh có cần thiết, hay  làm lợi ích ǵ cho sự tiến bộ xă hội đất nưóc hơn không? Hay chỉ có tác hại đến sự thật, và nhất là có tác hại như một cản trở của sức bật tư duy con ngựi Việt Nam, của thế hệ trẻ Việt Nam, khi mà cả    hội, không một ai dám phê phán, và nghĩ ḿnh có thể vượt hơn,  làm hơn đưọc Hồ Chí Minh!

 

Mà cái “linh thiêng” này lại là hư cấu, tuyên truyền và áp đặt do nhu cầu chính trị! Vậy  nền tư duy, trí thức của  xă hội Việt Nam sẽ tiến cách nào đây??? Khi tri thức của những cá nhân trong xă hội bị tắc nghẽn cản trở như vậy, th́ xă hội sẽ  tiến làm sao??? Đúng như ông Hà Sĩ Phu đă cảnh cáo: “ Tiến như vậy th́ tiến đi đâu?”

 

Lịch sử phát triển của nhân loại và hiện trạng phát triển văn minh, tiến bộ của  thế giói đă và đang minh chứng rơ ràng rằng một xă hội con ngựi, một quốc gia chỉ phát triển, đời sống văn hóa đưọc thăng hoa thật sự đến mức tối đa của nó khi con ngựi trong xă hội ấy đưọc tự do, cởi mở hoàn toàn trong tư duy phê phán để loại bỏ hoặc đẩy lùi đưọc những linh thiêng hư cấu giả tưởng kềm hăm tri thức, tư duy con ngựi!

 

  hội  loài ngựi hôm nay đă không c̣n chỗ đứng cho những “bất khả tư nghị”!  Thế mà ở Viêt nam của chúng ta hôm nay, vẫn c̣n có những luận cứ cho rằng không nên đả động phê phán  sự “linh thiêng”  Hồ Chí Minh!

 

Sự sai lầm, mê tín của đa số quần chúng cần phải đưọc khai mở là  việc cần làm ngay đă đành! Nhưng những luận cứ cản trở, đ̣i “ném đá” nỗ lực của  Ga Li Lê, làm chậm lại sự hiểu bíết, nhận thức sự thật của con ngựi, như “tôn giáo pháp đ́nh” cần phải đưọc báo động, chặn đứng và loại bỏ ngay ở kỷ nguyên sự thật này!

 

Xă hội sẽ  KHÔNG THỂ    tự do dân chủ thật sự, khi sự mị dân vẫn c̣n, và sự thật không đưọc phơi bày khai mở! Muốn xă hội thay đổi để có  tự do dân chủ, phải thay đổi sự hiểu biết thiếu sót và sai lạc của quần chúng!

 

Tổ Quốc Trên Hết, và phải thật sự trên hết!

Xin cảm tạ ông Trần Đại Sơn đă nỗ lực nhắc nhở gây dựng lại  tinh thần  Tổ Quốc Trên Hết cao quí  thiết yếu này cho con ngựi Việt Nam hôm nay!

 

Đất tạm dung, Mùng 9 tháng 2 (nhuận) Giáp Thân (29-3-2004)

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

Phong Trào Dân Chủ Duy Việt