Make your own free website on Tripod.com
Những nhận định cơ yếu trong việc đấu tranh dân chủ hoá Việt Nam.

I- Phản Kháng và Ðối Kháng.

Chúng ta cho dến bây giờ vẫn đang ở trong vùng hoả mù của trò chơi Chính Trị Cộng Sản... Cho đến nay sự lập lờ nhì nhằng giữa hành động Phản KhángÐối Kháng đã bị đồng hoá một cách nguy hiểm... Không phân biệt được thì công cuộc đấu tranh sẽ bị trở ngại và trì trệ như đã và đang trì trệ.. Sự kiện nhà tu Nguyễn Văn Lý và đồng bào Nguyệt Biều bị trong nước cách ly lãng quên, TTQuảng Ðộ, TTHuyền Quang , Hoà Hảo bị cố tình lãng quên đã cho thấy điều này...Cộng Sản đã thắng một keo quan trọng vì đã vuợt qua được tình huống nguy hiểm trong ngày định mệnh 7-6-2001... Chỉ vì đã thành công trong cách tạo hoả mù và gây nhùng nhằng, đánh lận con đen giữa sự Phản KhángÐối Kháng....

1. Phong Trào Phản Kháng..

1.1 Phát Nguyên: Phong trào Phản Kháng chỉ chớm nở từ Nhân Văn Giai Phẩm và bị dập tắt bằng vụ án xét lại chống Ðảng. Phong Trào Phản Kháng này đã chỉ trở lại sau khi có chính sách Ðổi Mới của Nguyễn Văn Linh....Và lên cao mấy năm gần đây do Ðảng CSVN muốn làm giảm sức ép của lực Ðối Kháng!

1.2 Phong Trào Phản Kháng có đặc tính là nó đi từ TRONG đi ra. Nghĩa là do những nhân sự của Ðảng, của thế lực cầm quyền. Căn bản ở đây họ hầu hết là những người thuộc chế độ, cựu đảng viên , hoặc ít nhất là sinh ra và lớn lên trong môi trường XHCN VN..

1.3 Phản Ai? Phản Kháng Cái gì? Vì thế họ không chống cả cái Ðảng CSVN, hay chống lại sự bịp bợm Hồ Chí Minh. Họ Phản Kháng với những cá nhân trong guồng máy Ðảng và Cơ Chế Ðảng...Họ quan niệm tổng thể Ðảng CSVN, Hồ Choí Minh là tốt vĩ đại có công v.v Chỉ có những cá nhân đã làm sai và cần loại bỏ những thành phần này là vấn nạn Việt Nam đuợc giải quyết..

1.4 Vì thế đường lối của phong trào này là Dâng Sớ: Kiến nghị , năn nỉ, nhắc nhở, trông chờ Ðảng CSVN thay đổi.... với mong mỏi ép Ðảng tự dân chủ hoá.. để đất nước có Dân Chủ... Ðảng Văn Minh để Dân Chúng Văn Minh v.v Nói Chung muốn cái gì thì cũng phải đi từ Ðảng trước...Chờ Ðảng trước.... Võ khí phòng thân của họ là cao rao Sự Ổn Ðịnh...thay đổi trong ổn định v.v nhưng rất sợ Diễn Biến Hoà Bình!!!!.

2.Phong Trào Ðối Kháng...

2.1 Phát Nguyên: Ðối Kháng có từ khì Ðảng CSVN manh nha lòi đuôi nhuộm đỏ Việt Nam vào cuối thập niên 30 và đầu thập niên 40. Các Ðảng Phái không CS đã có nỗ lực lật tẩy Hồ và Ðảng CSVN nhưng thất bại vì chính bản thân những lực lượng đảng phái này cũng không thấu hiểu dân chủ, cũng như không có sinh hoạt dân chủ..Họ coi thường sự vận động quần chúng.. Chỉ dựa vào nhũng thành phần đảng viên của họ thuộc giới trung lưu...v.v.

Phong Trào Ðối Kháng Dân Chủ tiếp tục sinh hoạt trong suốt thòi kỳ Diệm Mỹ Thiệu, nhưng yếu ớt..và gần như thoả hiệp với các chế độ quân phiệt vì mục tiêu chống cộng được đặt cao hơn Dân Chủ.. Ðây là một nhận định kém cỏi và sai lầm đã làm suy yếu tiềm lực chính trị miền Nam... Chống Cộng không chỉ cần có vũ khí, mà phải cần Dân Trí, muốn có Dân Trí thì phải có Dân Chủ... Nam Hàn đang cho ta câu trả lời cụ thể.. Chỉ Có Dân Chủ Thực Sự mới phát triển và thắng Cộng Sản...Thế Gìói đã cho thấy Cộng Sản không thể khích động hoặc phát triển được ở những nước dân chủ pháp trị thật sự. Chính Trần Khuê , một ngưòi yêu CS và Hồ Chí Minh say đắm đã phải thừa nhận điều này khi ông thách đố Ðảng CSVN qua Tân Gia Ba hay Mã Lai khích động dân chúng ủng hộ XHCN và chống Nhà nước Tư Bản... (Thư Ngỏ NÐM, Ðối Thoại 4&5) . Hậu quả là bị Mỹ khống chế và 30-04-1975.. Chạy làng....

Cho đến khi Việt Cộng thống trị toàn lãnh thổ. Phong Trào Dân Chủ Ðối Kháng lại bùng lên với nhiều nỗ lực mang tính quân sự... Những phong trào phục quốc do những nhân vật dân sự , tôn giáo lãnh đạo... Vẫn bị vấp lối cũ và thất bại. .

Tuy nhiên , trong thập niên vừa qua Ðối Kháng đã thay đổi chiến lược nhưng mục tiêu không thay đổi và đã lan xa mang tính đại chúng nhiều thành phần khắp Nam Trung Bắc.. .

Cũng chính vì thế phong trào Ðối Kháng có nhân sự từ cả hai miền Nam Bắc, bao gồm nhiều thành phần dân tộc, và thường là không Cộng Sản.. như Nguyễn Chí Thiện, Kiều Duy Vĩnh , Nguyễn Ðan Quế, TTQuảng Ðộ, Huyển Quang, Hoà Hảo, Nguyễn Văn Lý v.v cựu đảng viên như Nguyễn Minh Cần ...v.v.

2.2 Ðối Kháng Ai Ðối Kháng Cái Gì? Mục tiêu tối hậu là Dân Chủ hoá đất nước.. Không chấp nhận Ðảng CSVN, vai trò chính thống anh hùng Hồ Chí Minh. Cho nên phong trào có những sinh hoạt tích cực như:.

a-Tích cực vận động quần chúng tạo sức ép trực tiếp để buộc Ðảng CSVN thối lui Mục tiêu tối hậu là bất tín nhiệm Ðảng CSVN, loại Ðảng CSVN ra khỏi chính trường để Dân Chủ Hoá.. Như Nguyễn Ðan Quế, Nguyễn Văn Lý, Quảng Ðộ.. v.v.

b- Thật sự muốn thay đổi đất nước với nỗ lực vạch trần sự bịp bợm dối trá của Hồ Chí Minh, và Ðảng CSVN.. Không chấp nhận thoả hiệp với Ðảng CSVN và không chấp nhận vai trò Hồ Chí Minh là Anh Hùng Dân Tộc...

c. Thường bị nhà cầm quyền Việt Cộng và các nhà Phản Kháng khoác cho nhãn hiệu Cực Ðoan hoặc Bạo Ðộng...để vô hiệu hoá họ trong quàn chúng... Ðảng Việt Cộng và các phong trào Phản Kháng lập lờ nhập nhằng tính tích cực và dứt khoát KHÔNG CHẤP NHÂN Ðảng CSVN, chủ nghĩa Cộng Sản của phong trào Ðối Kháng, và khoác cho họ cái áo Cực Ðoan, Bạo Ðộng.... Trong khi Cực Ðoan Bạo động nên hiểu là những Tổ Chức Nhóm có quân sự.. .

I I - Hệ Quả:.

Ðiều đáng buồn cho dân tộc là cho dến bây giờ V.C khá thành công trong chiến dịch này... Lực lượng quần chúng vẫn bị chia hai do tính hình chủ quan cũng như khách quan của vấn đề.. Nhưng những tác động chủ quan rất tế vi . Chúng thường phát suất từ chính hậu trường của Ban Chính Trị Việt Cộng hơn là do những người cực đoan thật sự đang sinh sống ờ nước ngoài gây ra. Như gây náo loạn, tai tiếng v.v Với mục tiêu vấy máu áo ngưòi để gây chìa rẽ trong lực lượng Ðối Kháng. Ðiển hình nhất là ngày 7-6-2001 vừa qua.. Việt Cộng đã tuyên truyền lả TT Quảng Ðộ, Huyền Quang v.v có người Việt Kiều giúp súng đạn chuẩn bị làm loạn... làm cho quần chúng lo ngại.. Gìới Phản Kháng tấn công lén.. hoặc cố tình tránh né coi như không có việc đàn áp xảy ra, không hiện hữu hoặc do không hay biết gì v.v Như chúng ta đã thấy nó hoàn toàn vắng bóng trong các bài viết của Ông Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân, dù Ông Bà này sinh sống ngay trong Sài Gòn. Và ngay trong sự trả lời của Nguyễn Thanh Giang với đài Á Châu Tự Do, Phạm Quế Dương v.v và ngay cả trong bài hận định mới đây của Lê Chí Quang cũng chỉ phớt nhẹ...

Mục tiêu của sự ly gián này:

1- Chìa rẽ lực lưọng quần chúng. Làm giảm thế lực Ðối Kháng.. Sức mạnh duy nhất có khả năng lật dổ thần tưọng Hồ, sức mạnh tiềm tàng của Ðảng. Khi Hồ đổ Ðảng sẽ phải đổ...

2- Gián tiếp tạo uy thế biểu kiến cho phong trào Phản Kháng để làm lu mờ những phong trào Ðối Kháng . Ðẩy những lực Ðối Kháng vào bóng tối quên lãng.. như đã và đang làm với TT Quảng Dộ, TTHuyền Quang, Nguyễn Ðan Quế, Tu Sĩ Nguyễn Văn Lý Hoà Hảo v.v..v..v

Chúng Ta phải nhìn thật rõ một điểm là CSVN rất nhẹ tay với phong trào Phản Kháng. Và rất nặng tay với phong trào Ðối Kháng.. Nếu không nói rằng họ có vẻ vừa răn đe, vùa nuôi Phản Kháng... Nhưng dùng đủ mọi biện pháp để trấn áp cách ly Ðối Kháng., không tương nhượng...

Khi những phong trào Phản Kháng (những lập luận như của Nguyễn Thanh Giang, Vũ Thư Hiên v.v ) đã yên vị chính thống... Người dân cứ chờ và chờ với những loạt kiến nghị và... kiến nghị.... tố cáo cá nhân này cá nhân kia ..v.v. Ðể chờ một nhân vật mói anh minh hơn giải quyết......Và như thế Ðảng, hình ảnh Hồ vẫn cứ còn mãi...Từ đây bất cứ ai muốn đi xa hơn, muốn lật đổ Ðảng, Lật đổ Chế Ðộ, Cơ Chế Ðộc Quyền Ðảng, Vạch trần hình ảnh thối nát bịp bọm của Hồ đều tự động bị "quần chúng" và các nhà Phản Kháng ngăn chặn, chống đối, chứ không cần lực lượng C.A nhà nước nữa.. Và Việt Cộng lại thành công trường trị một trăm năm nữa...

I I I-Giải Pháp

Cho nên hôm nay phải nhận chân cho rõ ràng những phong trào Dân Chủ Hoá... Dân Chủ thì không thể chấp nhận sự hiện hữu của Ðảng khát máu bất nhân CSVN. Dân Chủ thì càng không thể chấp nhận hình ảnh anh hùng dân tộc bịp bợm nhăn nhở của Hồ Chí Minh hay cả Ngô Ðình Diệm..

Muốn có dân chủ thật sự và mau chóng thì phải cảnh giác, để:

1-Tập trung lực lượng khả năng vào yểm trợ phụ lực với những phong trào Ðối Kháng để tránh bỏ lỡ cơ hội như ngày 7-6-2001 vừa qua..

2- Khi thuận tiện nỗ lực lèo lái phong trào Phản Kháng đi về phía Ðối Kháng thật... Thay vì phí tâm sức, tài vật thời giờ ủng hộ Phản Kháng thực chất chỉ là những lời hài tội cá nhân đảng viên Ất Giáp, và chờ Minh Chuá Bí Thư mới ra đời, và Thánh Ðế CSVN Hồi Tâm...

3- Luôn Luôn giữ uy thế , và sự hiện diện thường trực cho các phong trào Ðối Kháng ..Nghĩa là phải bằng mọi phương tiện nhắc nhở sự hiện hữu của họ.....Ðiển hình thực tế là phải dùng mọi cơ hội phương tiện trọ giúp Phật Giáo Thống Nhất, TT Quảng Ðộ, Huyền Quang, Nguyễn Van Lý, Hoà Hảo ,Nguyễn Ðan Quế v.v Thường xuyên nhắc nhở quần chúng về sụ hiện hữu đấu tranh cũng như sự đàn áp của Ðảng CSVN...không phải chỉ của lực lượng Công An.... Không để lọt bẫy V.C bằng những đòn gián tiếp bốc thơm, đình đám các nỗ lực Phản Kháng để đánh lạc hưóng lực yểm trợ cho Ðối Kháng Thật..

Trên đây là những nhận định và ý kiến Lối Về đã thể nghiệm trải qua và đúc kết. Xin chân thành đón nhận tất cả những đóng góp phê bình của quí độc giả thân hữu và các nhân sự dấn thân đấu tranh...để Lối Về được khai quang hanh thông thẳng tiến về Quê Hương Ðất Tổ Việt Nam..

Trân Trọng..

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

* trở về