Make your own free website on Tripod.com

PHẢI ĐẨY CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH DÂN CHỦ HOÁ ĐẤT NƯÓC LÊN MỘT BƯỚC MỚI.

nkptc

 

Đất nưóc Việt Nam phải có Dân Chủ Tự Do và Pháp Trị là một điều bắt buộc phải thực hiện. Nhân Dân Việt Nam phải đưọc có nhân phẩm và Nhân Quyền b́nh đẳng như bất cứ một con ngựi nào trên quả địa cầu này là một điều tất yếu.

 

Không ai có thể cưỡng lại được hưóng tiến của nhân loại cho dù tập đoàn thống trị CSVN có gian ngoan và tàn độc đến mức độ nào. Vấn đề là nhanh hay chậm.

 

Nhanh hay chậm hoàn toàn tùy thuộc vào Nhân Dân Việt Nam. Nếu Nhân Dân Việt Nam không đoàn kết và tự tiến hành cởi gông cùm, th́ dẫu t́nh h́nh thế giới có biến chuyển thuận lợi như biến cố Đông Âu cũng không giúp được ǵ cả. Chúng ta đă bỏ qua cơ hội ngàn năm , Chúng Ta đă thấy bài học trước mắt. Lỗi này là của Tất Cả Chúng Ta.

 

I - T̀NH H̀NH TRONG NƯỚC.

 

Phương cách cai trị tàn bạo và bưng bít thông tin của Đảng CSVN đă đẩy quần chúng Việt Nam vào thế bị động quá lâu, lại không có nhiều ngựi can đảm xé rào, hành xử "Bất Hợp Pháp Đảng",  khiến những tiếng nói đấu tranh thiếu vắng sự chú ư, quan tâm của quần chúng. V́ thế Chúng Ta đă không khai triển được thời cơ thuận lợi khi có cuộc biến động ở Đông Âu đưa sự sụp đổ của Liên Xô và khối Cộng Sản.

 

Nhưng hôm nay t́nh h́nh đă khác. Những bước xé rào đă cất mạnh! Từ  Thái B́nh- Tây Nguyên-đến phong trào Tôn Giáo đ̣i tự do tín ngưỡng Nguyệt Biều- An Truyền, Hoà Hảo, Phật Giáo v. - dân chúng đ̣i đất-  chống tham nhũng v.v Cộng với phương tiện thông tin mở rộng cho sự cổ vơ của đồng bào trong ngoài, đă cho thấy lực lượng đấu tranh Dân Chủ và quần chúng, dù chưa chặt chẽ, nhưng đang trên đà lấy lại thế chủ động.

 

Đảng CSVN và nhà nước của nó đang đi dần vào thế chống đỡ bị động. Đảng CSVN chống đỡ lúng túng bằng những chiêu đàn áp vụng về  .

 

II - NHU CẦU MỚI -HƯỚNG TIẾN MỚI.

 

Trong t́nh h́nh như vậy, Chúng ta cần tham gia trợ lực thúc đẩy mọi giới  quần chúng xé rào và bước mạnh đoạt lại nhũng  phương tiện căn bản then chốt, nền tảng của xă hội dân chủ tiến bộ.

 

A-ĐOẠT LẠI QUYÊN LẬP HỘI..

 

Ông Tràn Khuê và Ông Phạm Quế Dương đă mở màn chính thức xé rào sổ toẹt vào hệ thống giấy phép nhà nưóc CSVN, đă chính thức lập hội Nhân Dân Chống Tham Nhũng,  đă tuyên bố sinh hoạt, kêu gọi quần chúng tham gia. Dù bị quản chế và bị sách nhiễu, Hội vẫn công khai hoạt động, và vừa rồi hai Ông có viết bài kỷ niệm một năm thành lập hội.

 

Chúng Ta có bổn phận đây tiến tŕnh đoạt lại quyền lập hội để trường hợp Nguyễn Vũ B́nh lập Đảng được tiến xa hơn. Nghĩa là Chúng Ta sẵn sàng Công Nhận sự hiện hữu của Đảng, Hội Nhóm tân lập nào, miễn là không do Đảng CSVN lập ra như cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc.

 

-Trợ giúp điều kiện thông tin và sinh hoạt cho bất kỳ Đảng, Hội Nhóm tân lập nào.

 

-Trợ giúp quảng bá tên tuổi chủ trương của Đảng, Hội Nhóm tân lập.

 

-Nếu thấy hợp quan điểm, Chúng ta Tham gia lập chi nhánh để nới rộng, càng tốt.

 

 

B-ĐOẠT LẠI QUYỀN NGÔN LUẬN

 

Có Hội, Nhóm, Tổ Chức v.v phải có tiếng nói, ít nhất là một "bản tin" để:

 

- Nêu ra và thựng xuyên quảng bá chủ trương đựng lối,

- vạch trần sai trái tội lỗi của Đảng cầm quyền.

- Thông báo nhũng tin tức sinh hoạt đấu tranh v.v

 

Trường hợp Hội Chống Tham Nhũng chưa tiến được bưóc kế tiếp này, là đoạt lại quyền Tự Do Ngôn Luận, chưa ra đưọc Bản Tin, tiếng nói của Hội. Như vậy Chúng Ta sẽ phải hỗ trợ tiếp lực để những hội nhóm như Hội Chống Tham Nhũng, có phương tiện ra báo, cơ quan ngôn luận và hoạt động ngay..

 

V́ không có tờ báo hya bản tin, tiếng nói chính thức của Hội, Nhóm, sinh hoạt sẽ không đưọc liên lục và không tạo đưọc mạch nối kết liên tục, thường xuyên với quần chúng.

 

Chúng Ta không lo là sẽ bị đàn áp sách nhiễu bắt bớ v.v V́ đây là hệ quả đương nhiên dưới chế độ độc tài đảng trị đă mất hưóng. Nó mất hưóng nên sẽ đàn áp bừa băi lúng túng. Càng đàn áp bừa băi lúng túng càng tạo hố ngăn cách và rạn nứt từ trong Đảng cho đến xa rời quần chúng như Chúng Ta đă thấy.

 

Cùng hưóng tiến như thế. Chúng Ta cũng không lo vấn đề thiếu triệt để, hay đi "nước đôi" của một Nhóm, Hội nào đó. Thực tế, các hội nhóm khởi đầu có thể v́ chủ trương rất cục bộ, mục tiêu  khiêm tốn, nhưng càng bị sách nhiễu đè nén, sức bật càng mạnh  và sẽ đi đến đối lập trong quá tŕnh lột xác, đổi tư duy khi có sự chú ư, khuyến khích, và tham gia của quần chúng trong và  ngoài nước.

 

Tất cả Chúng Ta đă đưọc thấy từ Thái B́nh, Tây Nguyên, Nguyệt Biều, Hoà Hảo, chống Tham Nhũng Đ̣i Đất v.v Tất cả sẽ dồn Đảng CSVN vào thế bị động cùng quẫn.

 

C- SINH VIÊN ĐOẠT LẠI QUYỀN LÀM CHỦ SÂN TRƯỜNG, QUYỀN TƯ DUY ĐỘC LẬP

 

Cho đến nay Chúng Ta vẫn chỉ thấy các thành phần tôn giáo, cựu đảng viên ở thế hệ "cao" tham gia lực lưọng Dân Chủ. Ngay cả thế hệ mới như Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn v.v cũng thuộc thế hệ "đă ra đời". Chúng Ta chưa thấy thế hệ Sinh Viên nhập cuộc.

 

Trách nhiệm này một phần nằm ở các Hội, Nhóm cao niên đặc biệt   giới khoa bảng có điều kiện tiếp cận Sinh Viên trong nưóc. Quảng bá rộng răi quyền Tự Do Tư Duy, Độc Lập Tư Tưởng, B́nh Đẳng Giáo Dục, và liên kết trợ giúp  để Sinh Viên tự xé rào đ̣i hỏi thay đổi lề lối giáo dục học tập. Sinh Viên phải đưọc quyền chất vấn và phản bác trong tinh thần khoa học. Xé bỏ, sổ toẹt vào lối học nhồi nhét tuyên truyền, lừa bịp, chuyên đào tạo tay sai của nền giáo dục CSVN.

 

Ở hải ngoại, Chúng Ta có điều kiện khích lệ và giao tiếp với sinh viên du học để trao đổi tinh thần b́nh đảng và tự do tư duy, độc lập tư tưởng.

 

Sinh viên cũng phải xé rào, sổ toẹt vào cái Đoàn Thanh Niên cuả Đảng CSVN mà  lập hội Sinh Viên, lập hội sinh viên  Chuyên Ngành, sinh hoạt độc lập để bảo vệ quyền lợi  giáo dục, học tập  của Sinh Viên.

 

Vấn đề là Tinh Thần Đoàn Kết Dân Tộc  phải được thể hiện bằng  Chân T́nh, việc Công Nhận, Ủng Hộ, Khuyến Khích, Trợ Giúp từ chính Chúng Ta.

 

III- VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA HÔM NAY.

 

Muốn thực hiện việc đẩy mạnh công cuộc tranh đấu Dân Chủ hoá một cách rộng răi, Chúng Ta không thể tiếp tục câu nệ quá khứ dựa trên quan điểm chia rẽ chín trị bằng quán tính suy nghĩ đă cũ. Chúng ta đấu tranh với căn bản là NGỬI DÂN VIỆT NAM,  ĐẤU TRANH V̀ DÂN CHỦ TỰ DO CHO VIỆT NAM, v́ thế không thể  phân biệt quá khứ, thân thế của ngựi đấu tranh.

 

Bất cứ ai đứng lên đ̣i hỏi nhũng điều chính đáng cho quyền lợi hạnh phúc của Đất Nước và Nhân Dân Việt Nam với điều kiện và phưong cách hoàn cảnh riêng của họ cho phép, Chúng Ta đều có bổn phận và trách nhiệm ủng hộ, khuyến khích và liên kết với họ. Được như vậy, Chúng Ta mới kéo mọi ngựi tách xa Đảng CSVN, cô lập Đảng CSVN bằng sức ép từ nhiều phía, cả trong lẫn ngoài, và soi ṃn Đảng CSVN.

 

Nếu Chúng Ta không cởi bỏ đưọc nếp suy nghĩ, cung cách phân định đối nghịch chia rẽ như trong quá khứ. Chúng Ta sẽ tự cô lập ḿnh và đẩy bạn đồng hành vào nanh vuốt Đảng CSVN. C̣n Chúng Ta, cũng chỉ dậm chân tại chỗ trong mức độ kêu gào, tố khổ CSVN, và chạy ṿng quanh "lực quốc tế" vốn bấp bênh và trột sụt bất thựng theo nhu cầu quyền lợi quốc gia của họ. Bản chất quyền lợi quốc gia trong bang giao quốc tế là phù thịnh không phù suy.

 

Cho nên,  nếu Chúng Ta đoàn kết gạt bỏ tị hiềm phân chia của quá khứ, nh́n thẳng vào quyền lợi chung của Đất Nưóc Dân Tộc, để tạo đưọc thế liên kết đa diện, đa phương, dồn đưọc Đảng và nhà nưóc CSVN vào thế cô lập bị động do bị sức ép từ nhiều mặt, nhiều hưóng trong quần chúng, tức là chúng ta đă chủ động buộc "dư luận quốc tế", các chính phủ trên thế giới phải ủng hộ, và cùng Chúng Ta đẩy mạnh dân chủ hoá Việt Nam nhanh hơn v́ quyền lợi chính trị kinh tế của họ.

 

Thời điểm thuận lợi hay không là do CHÍNH Chúng Ta tạo ra. Công cuộc đấu tranh Dân Chủ Hóa đă tiến lên một bưóc mới trong t́nh h́nh mới. Chúng Ta phải góp sức đẩy mạnh để đạt đưọc kết quả càng sớm càng tốt. Đất Nưóc Việt Nam cần sớm có Cơ Chế Tự Do Dân Chủ để tạo điều kiện cho toàn dân phát huy nội lực Đại Việt  bắt kịp với thế ǵới bên ngoài sau bao năm ch́m đắm trong đêm tối Thực Dân, Chiến Tranh, và Cộng Sản .

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

Mùng 4 tháng 8, Nhâm Ngọ- 10-9-2002.