Make your own free website on Tripod.com

NHỮNG CÁI ĐẦU CON TÔM VÀ ĐẢNG CSVN.

 

 

Gần đây lại nổi lên một "chiến dịch bôi nhọ các Chiến Sĩ Dân Chủ trong nước. Điển h́nh là sau tang lễ của Chiến Sĩ Dân Chủ Cao niên Trần Độ, một loạt bài rêu rao ch́ chiết quá khứ liên hệ  với Đảng CSVN của những nhân vật Dân Chủ. Họ dùng những lơi lẽ miệt thị căm thù không kém bọn bút CSVN để bôi nhọ những Chiến Sĩ Dân Chủ và gây ly gián.

 

Trong bối cảnh TOÀN DÂN VIỆT NAM-TRONG NGOÀI KHÔNG PHÂN BIỆT QUÁ KHỨ THÀNH PHẦN, THÂN THẾ - ĐẤU TRANH ĐỐI NGHỊCH VỚI ĐẢNG CSVN Đ̉I LẠI TỤ DO DÂN CHỦ,  th́  câu hỏi phải được đặt ra là: "ai có nhu cầu bôi nhọ và hạ nhục danh dự nhũng Chiến Sĩ Dân Chủ?"

 

Câu trả lời đă rơ ràng: Chỉ có bọn CSVN và đám bồi bút tay sai mới sợ hăi phong trào Dân Chủ, trong đó có sự liên kết trong ngơài, sự đoàn kết toàn dân từ mọi phía mọi giới. Và CSVN mới có nhu cầu bôi nhọ thanh danh của tất cả những Chiến Sĩ Dân Chủ, đặc biệt là những ngựi đă từng nằm chung biết tẩy, biết tim đen của  CSVN, và đă quay gót đạp đảng CSVN để hưóng về Quyền Lợi Dân Tộc Việt Nam.

 

Chúng ta không cần phải bàn ra làm ǵ cho phí chữ nghĩa với bọn bồi bút tay sai này. Rườm rà phân tích với hạng này phí giờ!!! V́ ai cũng biết , để đánh phá những h́nh ảnh Dân Chủ bằng những chiêu liên hệ quá khứ với Chế Độ CSVN,  đám này phải dùng nền tảng Quốc Gia, cựu VNCH v.v mới có tác dụng ly gián phá hoại tốt ở hải ngoại !

 

Chúng nó định rằng làm như thế là một viên đá ném hai con chim.

 

1- Nhận ch́m danh dự các Chiến Sĩ Dân Chủ, đặc biệt là Chiến Sĩ Cao Niên Trần Độ vừa khuất. V́ uy tín lớn của Ông và Ông biết hết cả cái tẩy thối  của cả Chế Độ từ Hồ Chí Minh trở xuống!

 

2- Tạo h́nh ảnh một "Cộng Đồng Hải  Ngoại Quốc Gia "cực đoan đầy căm thù, thiển cận thiếu bao dung,  để răn đe, chùn bưóc những thành phần trong Đảng đang bất măn muốn xé rào theo bưóc chân Cụ Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Duong, Trần Khuê v.v

 

Nhưng chúng nó ngu xuẩn đến độ coi thường trí thông minh của đồng bào, đặc biệt là nhũng ngựi ở hải ngoại đến độ ngớ ngẩn trẻ con. Chúng nó quên rằng những ngựi Quốc Gia, dù là cựu VNCH và có "cực đoan" đến đâu đi nữa, họ cũng không tối dạ kém đầu óc chính trị mà bỏ mục đích chung  đến độ bôi nhọ những Chiến Sĩ Dân Chủ một cách thậm tệ kiểu như Việt Cộng như thế.

 

Có quá lắm th́ như những chiến hữu Tôi quen biết, họ chỉ yêu cầu đừng cường điệu quá đáng về các Chiến Sĩ Dân Chủ "Bắc Hà" thôi.. như giảm "truy điệu" thành "hội thảo về.." hay "tưởng nhớ về " v.v..  ngựi ta c̣n nhắc nhở rằng ngày trưóc VNCH c̣n có cả bộ Chiêu Hồi đây chứ!

 

Vậy chỉ c̣n lại có bọn CSVN bồi bút ném đá dấu tay muợn hơi Quốc Gia, mưọn hơi VNCH để làm tṛ mất dạy, bất nhân với ngựi đă khuất, với nhũng ngựi xông xáo v́ Dân Chủ Đất Nưóc.

 

C̣n giả như  một phần trăm sai sót theo xác xuất,    những kẻ rêu rao những lời lẽ bất nhân, tối dạ này  không phải CSVN và tay sai , th́ đích thị là một hạng ngựi có cái đầu của Con Tôm!

 

Đối với hạng này chỉ c̣n hai cách:

 

- Một là lờ chúng nó đi để Chúng Ta lo việc chung cho đến nơi đến chốn.

- Hai là lôi chúng nó ra, lật tẩy và chửi thẳng vào mặt chúng nó trưóc đồng bào trong ngoài. Dạy cho chúng nó nh́n ra cái thiển cận, hẹp ḥi, tối dạ, bất nhân của chúng nó. Để từ đây chừa cái tật nói càn nói bậy phá hoại đoàn kết Dân Tộc, cản trở đấu tranh.

 

Cái phương cách thứ hai này Ông Kiều Phong Lê Tất Điều đă chọn và   làm- với  lư sự rằng muốn đánh chó phải có gậy đánh chó. Mà chó nó chui xuông hầm phân  để trốn, ḿnh cũng phải nhẩy theo mà đánh. Đánh xong lên tắm gội xà bông thơm lo ǵ!

 

Cây ngay không sợ chết đứng, Sen th́ không sợ bùn!

 

Tôi đă chọn  phương cách thứ hai,  và có gậy đánh chó rồi đây! Xin chuẩn bị!!!

 

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

 11-9-2002