Make your own free website on Tripod.comĐảng Cộng Sản Ăn Cắp Thay Đổi Giáo Điều để Trở Thành Đảng Cộng Sản Ăn Cướp!

NKPTC

 

Cái cố tật của những kẻ ăn cướp trơ trẽn, mặt dầy là không bao giờ tôn trọng trí thông minh của ngựi khác!  Đảng Trung Cộng vừa chọn xong ngựi kế vị để làm ra vẻ cho có “sự thay đổi”! Nhưng sự đổi thay này chắc chắn chẳng lừa đưọc ngựi dân Trung Hoa. Có diều chúng ta cũng cần lưu ư một tí, v́ đảng CSVN là tên học tṛ tồi nhất của Trung Cộng, sớm hay muộn Hà Nội cũng sẽ theo thầy bày tṛ “đổi mới đựng lối ” như cũ!

 

Chủ trương ba đại diện nồng cốt thành phần của đảng cộng sản đă đưọc “thay đổi”. Từ giai cấp Công Nông lănh đạo nay đă có thêm “trí thức tiến bộ” và “tư sản dân tộc”!

 

Nói thẳng tuột ra là bây giờ, sau khi đă ăn cướp vơ vét của cải của quốc gia và của nhân dân, tất cả giới lănh đạo đảng đă trở thành nhũng tên tư sản, loại tư sản  “mỹ kim nứt khố đổ vách” hàng đầu của quốc gia, với một bầy con cháu dư thừa tiền bạc, ăn chơi mua bán bằng cấp, du học nước ngoài. V́ thế cái vỏ bọc Công Nông không c̣n dùng “một ḿnh” được nữa!

 

Nói như vậy không có nghĩa là những tên cộng sản đă “thừa nhận” giá trị của giới trí thức và tư sản! Họ chỉ thừa nhận những kẻ cùng “băng đảng cộng sản”  ăn cướp của cải của quốc gia và nhân dân với họ mà thôi! Và mỹ miều đặt cho cái tên “tư sản dân tộc”! Chúng ta phải hiểu ngay rằng thành phần này là “tư sản ăn cướp của cải dân tộc” hay “tư sản phản dân tộc” mới chính xác! Hay gọi đúng tên mà ngựi Hà Nội đă gọi là những tên Tư Bản Đỏ, chính là những đảng viên chóp bu trong đảng mà thôi!

 

C̣n thành phần “trí thức tiến bộ”, thực ra là lũ con cháu của họ, của những tên ăn cắp vừa lột áo để trơ trẽn tự nhận ḿnh là ăn cướp. Như vậy cũng phải hiểu ngay rằng thành phần “trí thức tiến bộ” tức là thành phần “trí thức nội bộ” mà thôi! Nghĩa là phải có đảng tịch, đảng tính v.v Chứ trí thức như Trần Khuê, Hà Sĩ Phu, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh v.v th́ vào tù!!!!

 

Những ngựi thích chơi chữ  với đám cộng sản, thựng nhẩy dựng lên vui mừng vỗ bàn gơ trống cho sự “thay đổi không đổi thay” này của đảng CSVN nên chuẩn bị  “hăm âm thanh vùa đủ nghe” mà thôi! Không sẽ làm phiền ḷng bá tính! Đảng cộng sản không thay đổi để bao gồm mọi người cùng chia sẻ lợi lộc của xă hội, cơ chế thị trựng, như họ diễn giải, mà chỉ là “hợp thức hoá” của cải đă ăn cướp từ bao lâu nay, và cướp luôn xanh xưng Trí Thức, Tư Sản về riêng cho đảng, bằng cách thêm vào cái tính từ đuôi “tiến bộ, dân tộc ” hoặc “yêu nưóc” như “Việt Kiều yêu nưóc” v.v

 

Bởi v́ đảng cộng sản đă từng là nhũng tên ăn cắp lén lút của cải xương máu của nhân dân! Hôm nay chuẩn bị cởi áo công nông, ăn cướp chữ nghĩa danh xưng “tư sản” và “trí thức” để ăn cướp trắng trợn hơn! Mà không phải chia sẻ, chia phần với những ngựi trí thức và tư sản thật sự, những ngựi đă từng bị đảng cộng sản đánh dập mày dập mặt!

 

Như thế, để xác định cho rơ để mọi ngựi cùng nghe cùng hiểu rằng :

 

-Trí Thức Tiến Bộ, nghĩa là chỉ những đảng viên, con cháu đảng viên có bằng cấp khoa bảng và đám tay sai mới đưọc xếp loại “tiến bộ”! C̣n trí thức mà đứng ngoài Đảng, th́ vẫn chỉ là cục phân…bón! Chỉ làm mầu làm mè cho chữ trí thức mà đảng cộng sản muợn mà thôi! Nhưng nếu không hành xử đúng mực trí thức như Hà Sĩ Phu, Trần Khuê, Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ B́nh v.v th́ quả thật, không cần đảng cộng sản xếp loại, tự những “ngựi trí thức” này đă biến thành cục phân rồi! Cứ nh́n thẳng đám khoa bảng trí thức trong nước  mặt lơ mày láo, thập tḥ lấm lét, hôm nay là quá rơ!

 

-Tư Sản Dân Tộc,  phải nhận ngay luôn, thẳng thừng là những đảng viên chóp bu, cùng gia đ́nh thân quyến của họ, những kẻ trở thành “tư sản” bằng cách vơ vét, bức hiếp và ăn cướp của nhân dân và bán buôn đất nước! Cứ nh́n các dại công ty như FPT hay kỹ nghệ du lịch khách sạn th́ biết! Toàn là đảng viên cao cấp, và các Bộ chia nhau quyền lợi, giữ cân giữ cán!

 

C̣n lại những ai làm ăn đàng hoàng mà “may mắn luồn lách” để có thể  “bốc lên” được, th́ sớm muộn cũng có một tội danh nào đó và chấm dứt cuộc đời với “cơ chế thị trường, định hưóng xă hội chủ nghĩa!”

 

Kết luận lại là đảng cộng sản với cái chủ nghĩa ấm ớ đánh lận con đen, đă từng lập lờ ăn cắp vói dáng vẻ đơn bạc giản dị “công nông” kiểu tác phong Hồ Chí Minh Trần Dân Tiên, nay đă trơ trẽn tuột luôn đôi dép râu, để sỏ đôi dầy tư bản sơn đỏ đặng để ăn cướp nhanh hơn, gọn hơn, nhiều hơn và ghê gớm hơn! Thế thôi!

 

Bản lănh của thằng ăn cắp, v́ nó thấp nên phải lén lút, ŕnh ṃ, giả vờ! Khi nó trở thành ăn cướp- nó sẽ bất chấp! Đảng CSVN cũng vậy! Nó đang trơ trẽn hiện nguyên h́nh, trơ trẽn bất chấp hết mọi thứ liêm sỉ giá trị, để vơ vét cho phe nhóm, gia đ́nh con cháu!

 

Khi kẻ cầm quyền bắt đầu ăn cướp công khai, vơ vét loạn xạ,  th́ kẻ thức giả biết đó là điềm bất tường! V́ đây chính là  triệu chứng của thối rữa, tháo chạy và sụp đổ!

 

Vấn đề then chốt nhất vẫn là những nạn nhân, kẻ bị cướp, nhân dân Việt Nam, có đứng dậy rượt đuổi và đạp đổ lũ ăn cướp hay không? V́ chẳng có thằng ăn cướp nào phải bỏ chạy- khi không có ai dám chống cự và rượt đuổi chúng nó cả!

 

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chưong.

17-11-2002

 

 

Vài góp ư về Chủ Trương Ba Đại Diện của Trung Cộng

 

LGT: Nhân đọc bài "Đảng Cộng Sản Ăn Cắp Thay Đổi Giáo Điều Để Trở Thành Đảng Cộng Sản Ăn Cướp!" của Nguyên Khả Phạm Thanh Chương. 

 

Sau khi Trung Cộng tổ chức Đại Hội Đảng lần thứ 16 tại Bắc Kinh. Việc Trung Cộng tổ chức Đại Hội Đảng lần thứ 16 vào trung tuần tháng 11-2002 vừa qua đă không được báo chí Việt và thế giới chú ư đúng mức. Kết quả đại hội này cho thấy là Trung Cộng đă cố tô điểm cho Huyền Thoại Chú Giang (Legacy of Chairman Jiang) đă tạo nên lịch sử tại Trung Hoa là lần đầu tiên trao chuyển quyền hành êm thấm (không đổ máu) giữa 2 ông Hoàng Đế. (Ông Hồ Cẩm Đào đă trở thành tân hoàng đế nước Trung Hoa và Giang Trạch Dân đă tự ḿnh leo lên ghế thái thượng hoàng) Họ Giang trước khi rút lui đă sắp đặt cho 7 tên tay chân bộ hạ thân tín nắm 7 trong số 9 thành viên thường vụ Bộ Chính Trị, và 2 người c̣n lại th́ thuộc phe thủ tướng Chu Dung Cơ, và 1 thuộc phe chủ tịch quốc hội Lư Bằng, c̣n gọi là tên đồ tể vụ thảm sát Thiên An Môn. Ngoài ra, Giang c̣n chính thức đưa ra và thông qua tại đại hội này chủ trương gọi là Ba Đại Diện cho Trung Cộng Đảng.

 

Nói trắng ra rằng với chủ trương này, Trung Cộng đă tự tuyên bố chính nó nay không c̣n là Trung Cộng Đảng mà thực chất đă trở thành Trung Quốc Đạo Tặc Đảng. Và như vậy sớm muộn ǵ chúng ta cũng sẽ thấy CSVN sẽ bắt chước Trung Cộng và sẽ đổi thành Đảng Cướp Việt Nam.

 

Xét qua triết lư và ư nghĩa của chính sách Ba Đại Diện của Trung Cộng, ta có thể cho rằng đây là cuộc "RỬA TIỀN và RỬA QUYỀN" vô tiền khoáng hậu . Thật là đại nhục cho tất cả chúng ta, nhất là giới trí thức và nhân dân 2 nước Việt-Hoa, v́ đă bất lực trong công cuộc đấu tranh cho công lư, tự do và hạnh phúc. Từ năm 1917 bọn Bolsevich tiến hành cuộc cách mạng chuyên chính vô sản Mác-Lê ở Nga, chính sách bạo tàn này đă lần lượt tràn ra khắp năm châu, tới Hàn Quốc, Trung Hoa và toàn cơi  Đông Dương. Sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, CSVN đă chính thức đưa Điều 4 vào hiếp pháp để hợp thức hóa nền độc tài đảng trị; và việc này cũng chỉ là bước chuẩn bị cho cuộc rửa tiền và rửa lực về sau.

 

Thực vậy, sau hơn 50 năm thống trị với khẩu hiệu "trí, phú, địa, hào; đào tận gốc, trốc tận rễ", Việt Cộng và Trung Cộng đă hoàn tất việc lợi dụng giới vô sản công nông dùng bạo lực để tước đoạt tài sản và tự do của dân chúng. Nay, chúng đă bắt đầu chính thức hóa việc rửa tiền và rửa quyền để tiếp tục chính sách thực dân mới thâm độc của chúng.

 

Xin có vài góp ư về chính sách Ba Đại Diện như sau:

 

1)     Đại diện cho giới Công Nông:

 

 Trên 50 năm trước, Việt và Hoa là 2 quốc gia sống chuyên về nông nghiệp nên phần đông là nông dân, c̣n công nhân chỉ có rất ít. Giới công nông hoặc làm chủ cơ sở sản xuất (ruộng đất và cơ sở tiểu thủ công) hoặc làm thuê theo kiểu tá điền hoặc công nhân cho các ông chủ tương đối nhỏ so với giới địa chủ ở Nga hay Tây Âu. Ngày nay, công nhân đă được "giải phóng" để trở thành "nô lệ" cho các công ty "quốc doanh", tư bản đỏ và "tư bản ngoại toa rập với Việt Cộng"; và nông dân cũng được giải phóng để làm tá điền cho nhà nước CS, v́ dân chỉ có quyền canh tác nhưng không sở hữu ruộng đất sau khi giải tán hợp tác xă. Dù là là làm "công nô" và "nông nô" nhưng những chỗ ngon và tốt cũng bị đảng CS giành cho những giới được ưu đăi như "gia đ́nh có công, thương binh liệt sĩ CS, bộ đội cán bộ phục viên, v.v." Như vậy, giới công công ngày nay đă trở thành giới nô lệ cho đảng CS cầm quyền; những người mà CS gọi là đại diện cho họ chỉ là những tên đốc công cai thầu, những cường hào ác bá mới. Những tên đại diện cho nông hội và công đoàn đều là những người không lao động; họ chỉ là cán bộ giúp đảng khống chế dân.

 

2)     Đại diện cho giới Trí Thức:

 

Hơn mấy mươi năm qua, với chủ trương coi "trí thức là cục phân" CS đă thực hiện triệt để việc triệt tiêu giới trí thức. Cái mà chúng gọi là giới trí thức hiện nay phần đông cán bộ và con em học tại chức hoặc được giáo dục tại các nước đàn anh hoặc các trường Đại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp trong nước; và gần đây, có thêm giới cán bộ trẻ và con em của đảng viên được du học ở các nước tự do. C̣n con em của những người bị gọi là Ngụy th́ hầu hết bị loại bỏ ra khỏi hệ thống giáo dục cao cấp trong nước.

 

Như vậy, hiện nay CS đă hoàn toàn thay thế giới trí thức dân tộc chân chính bằng giới "trí thức thực dân chính hiệu" để tiếp tục chính sách thực dân mới của chúng.

 

3)     Đại diện cho giới Tư Sản:

 

VN và Trung Cộng hiện nay đă hoàn toàn triệt tiêu giới tư sản, hay nói đúng hơn là giới tiểu tư sản truyền thống. Sau 20, 30, và 50 năm cướp bóc dân chúng và quốc gia qua bao chiến dịch như đổi tiền, đánh tư sản mại bản, quốc hữu hóa, sưu cao thuế nặng, kinh tế mới, v.v. tài sản đă chuyển từ của dân của nước sang tay của đảng của cán bộ lănh đạo. Nay CS có cho phép thị trường tự do th́ cũng để cho giới "quốc doanh" (gọi là đảng doanh th́ đúng hơn), giới tư bản đỏ, tư bản ngoại quốc toa rập với cán bộ CS, v.v. Tóm lại, ngoài đảng CS và các công ty quốc doanh, giới cán bộ đảng viên sau khi bóc lột dân và cướp của nước trở nên giàu có nên dùng tiền đầu tư trở thành giới tư bản đỏ mà chúng gọi là "tư sản dân tộc". Giới này tranh nhau "đi học", cấp bằng theo kiểu "tại chức" hay “hồng hơn chuyên”, nên trở thành "trí thức tiến bộ". Ngoài ra, chúng cũng cần phải cho các tên đốc công thuộc loại ngưu đầu mă diện ở các xưởng máy và làng mạc đại diện cho giới công nông mà chủ nhân ông là tư bản đỏ và nhà nước CS.

 

Trước chi nhắm mắt cựu TT Trần Độ có nói đại ư là : Chế độ CSVN tàn bạo hơn cả Tần Thủy Hoàng và Quốc Xă Hít Le. Nếu đă xấu xa như vậy th́ người ta phải làm sao? Giải thể nó càng sớm càng tốt. Như vậy, câu nói của Tướng Trần Độ là "lời khai tử" của chế độ CS tại VN và Trung Cộng, xét trên b́nh diện đạo đức xă hội. Đến nay, chủ trương Ba Đại Diện do Trung Cộng chính thức đưa ra và Việt Cộng đă làm thinh thực hiện lâu nay là một "chủ trương khai tử" tính đấu tranh giai cấp nếu có. Như vậy, đảng CSVN không những đă từng phản bội cha ông (đấu tố cả Cha Mẹ), phản đội cả đất nước (nhượng đất và biển cho ngoại bang), phản bội cả dân tộc (bắt toàn dân làm nô lệ cho Đảng), mà lại c̣n phản bội cả chính cứu cách "xă hội chủ nghĩa", "cộng sản chủ nghĩa", "thế giới đại đồng", "t́nh yêu giai cấp trong tim", "nghĩa vụ quốc tế", "chuyên chính vô sản", v.v. mà CS đă từng rêu rao.

 

Quả thật, Chủ Trương Ba Đại Diện của Việt Cộng và Trung Cộng là công cuộc rửa tiền và rửa quyền lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Trước sự kiện này, các lư thuyết gia và những người theo cộng sản chủ nghĩa (với chủ trương "vô sản công nông đoàn kết lại" để đấu tranh giai cấp triệt để) sẽ có thái độ như thế nào? Những người đấu tranh cho tự do dân chủ chúng ta nên tận t́nh khai thác cuộc chiến trong nội bộ CS để sớm mang đến thắng lợi. Tự do dân chủ và sự tận tâm tận lực đấu tranh cho công lư và tự do của quần chúng, nhất là giới trí thức chân chính Việt và Hoa, mới thật sự là tử dược của độc tài đảng trị, dù chế độ này có theo chính sách ba đại diện hay không.

 

Trân trọng,

Ngô Văn Hiếu