Make your own free website on Tripod.com

Vấn đề một Chính Phủ Việt Nam Lưu Vong.

 

-Tôi vẫn không hiều tại sao cho đến bây giờ nhiều ngưòi vẫn chưa nhìn ra được vấn nạn của Việt Nam. Họ vẫn chưa nhìn được căn bệnh thật, nguyên nhân chính đưa đến sự ung thối của Việt Nam -nhưng lại ồ ạt kê đơn thuốc cứu chữa. Ðiển hình là việc đề nghị thành lập một chính phủ lưu vong! Chính Phủ lưu vong là gì- Tại sao cần có nó? Và trong trường hợp Việt nam hôm nay, bây giờ, có thật sự cần hay không? Tôi chỉ xin góp vài lời thô thiển của mình với tư cách là một ngưòi Việt Nam không thêm bớt những ràng buộc lập trường chính trị quốc-cộng.

 

CHÍNH PHỦ LƯU VONG?

 

Khi nói đền một chính phủ lưu vong- là ta nói đến một thực thể Chính Trị  đã từng hiện hữu cầm quyền- với tính chính đáng tối thiểu của nó- là  được nhân dân tín nhiệm hợp pháp- Chế độ này bị truất phế trái phép- bị cướp chính quyền- và tiếp nối tính chính đáng ấy với hình thức một chính phủ lưu vong bên ngoài để hội tụ lòng dân-tranh thủ dư luận quốc tế v.v - thí dụ như chính phủ lưu vong Tây Tạng do đức Ða Lai Lạt Ma lãnh đạo..

 

1- Như vậy , vấn đề của Việt Nam hôm nay, ai có đủ tư cách lập chính phủ lưu vong? Và DỰA VÀO  căn bản pháp lý cũng như tính chính đáng nào? Khi toàn cõi đất nưuớc Việt Nam chưa hề có một Chính Phủ từ khi thực dân Pháp ra đi? (Nên nhớ rằng cái gọi là "Chính phủ Liên Hiệp" do Hồ Chí Minh làm chủ tịch  ngày 2-9-1945 cũng chỉ là tạm thời của tình hình miền Bắc trong Liên Hiệp Pháp- Miền Nam vẫn là thuộc địa)

 

2- Những nhân sự cầm chính của Chế độ VNCH không có đủ tư cách, và tín nhiệm để đại diện Nhân Dân Việt Nam- Bản thân của Chế Ðộ họ đã là Ngụy- là tay sai- thì làm sao họ đủ tư cách lập "CHÍNH PHỦ LƯU VONG"? Những nhân sự này hay sự nối dài của những nhân sự thuộc chế độ này, không đủ tư cách và vị thế lên án chế độ độc tài toàn trị CSVN là phi dân chủ- độc tài- tay sai v.v Vì khi họ cầm chính họ cũng không khác CSVN là mấy...Nghĩa là họ cũng không có Dân Mệnh.. Bây giờ họ đại diện cho ai?

 

Hay là các Công Dân Mỹ, Úc, Pháp v.v gốc Việt lập "chính phủ lưu vong" đại diện cho ba triệu Việt Kiều Hải Ngoại? Còn 80 triệu người Việt trong nước Việt Nam là gì ? Như vậy có được gọi là "chính phủ Việt Nam " không? Danh không chính-Ngôn không thuận!

 

3-Giả sử như một nhóm người nào đó thành lập và "CÓ"  tính chính đáng của những người còn chấp nhận chế độ VNCH, thì họ cũng không thể tiêu biểu đại diện cho toàn dân Việt Nam để được gọi là Chính phủ Lưu Vong. Khi họ thành lập cái gọi là Chính Phủ Lưu Vong đó, vô hình chung họ đã loại bỏ những người miền Bắc, những con người yêu Dân Chủ Tự Do nhưng không phụ thuộc và chấp nhận chế độ NGỤY QUYỀN miền Nam..

 

4- Hồ Chí Minh và Ðảng CSVN, càng không có tư cách và tư thế chân tín để lên án bất cứ ai là NGỤY QUYỀN , TAY SAI, BÁN NƯỚC.. Chính Hồ Chí Minh và Ðảng CSVN đã tư thông  làm tay sai cho  Tầu, và bán nước cho Tầu ngay những ngày đầu tiên của Chế Ðộ.- Hai nền cộng hoà  trong Nam là NGỤY, nhưng họ KHÔNG, hoặc CHƯA bán nước, nếu không muốn nói là họ đã có cố gắng bảo vệ đất nước lãnh thổ ít nhất là năm 1974.

 

Thực Trạng Vấn Ðề Việt Nam.

 

Thứ nhất cần nhìn lại vấn đề Việt Nam - đánh giá sự việc - thực trạng Việt Nam bằng con mắt của người Việt Nam không ảnh hưởng phe phái Chính Trị-

 

Ðó là từ sau khi thực dân Pháp bị đánh đuổi khỏi Việt Nam- cả hai miền Nam Bắc đều không có CHÍNH PHỦ- nghĩa là một Chính Phủ đúng nghĩa từ dân, do dân tín nhiệm bầu ra và vì dân mà hành sự- Cả hai miền Nam Bắc- Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hoà- Việt Nam Cộng Hoà- và ngay hôm nay Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam- đều không phài là CHÍNH QUYỀN-CHÍNH PHỦ- Nói tóm gọn lại là NGỤY- là không có DÂN MỆNH.

 

Biến cố 30-4-1975, nhìn cho chính xác bằng con mắt của một người Việt Nam không thêm bớt- Nó chỉ là cuộc thoán quyền, cướp quyền của một thằng  ĂN CƯỚP là CSVN, vào đoạt quyền của thằng ĂN CẮP là chế độ VNCH NguyểnV Thiệu. Cả hai tập đoàn này khác nhau về cơ cấu tổ chức nhưng đều ăn cắp, ăn cướp nền độc lập dân chủ của Nhân Dân Việt Nam đã dành lại từ tay thực dân Pháp, cả hai chế độ đều chà đạp nhân phẩm và quyền làm người của họ khi cầm chính- cho đến ngày hôm nay CSVN vẫn tiếp tục tư cách tay sai, bán nước, và ăn cướp của nó.

 

Vấn đề của Viêt Nam hôm nay là sự tiếp tục công cuộc đấu tranh giữa Nhân Dân Việt Nam bị trị chống lại bất kỳ thế lực cầm quyền bất chính nào- Và hôm nay thế lực bất chính ấy chính là Ðảng CSVN và chế độ đảng trị của nó đang hiện hữu. Ngày hôm nay là cuộc đấu tranh của Nhân dân Việt Nam đứng lên đòi lại quyền làm chủ cuộc đời họ, làm chủ Ðất nước họ, tương lai họ, và cái quyền Dân Chủ mà Nhân Dân Việt Nam chưa từng có- đó là quyền chọn lựa một CHÍNH QUYỀN cho họ với DÂN MỆNH của họ trao cho.

 

Như vậy nói ngắn gọn lại là hiện nay chỉ có hai thề lực- thế lực Dân Tộc- Nhân Dân Việt Nam- chống độc- tài- đảng- trị- tay -sai- bán- nước CSVN. Nhân Dân Việt Nam không tiến hành đấu tranh dựa vào bất kỳ quá khứ của chế độ chính trị nào hết- Nhân Dân Việt Nam dựa vào nền tảng con người Việt Nam, quyền lợi Việt Nam, tư cách con người Việt Nam nối tiếp của tiền nhân mà tranh đấu cho chính bản thân, đất nước và dân tộc của họ- Ðó là tính chính đáng duy nhất của cuộc đấu tranh Dân Chủ  Ða Nguyên-Tự Do Pháp Trị hôm nay. Nói rõ hơn công cuộc tranh đấu hôm nay là cuộc tranh đấu nối tiếp, và  keó dài của công cuộc chống thực dân Pháp-chống Ngụy quyền Ðộc Tài Quân Phiệt, chống  Ngụy quyền, Phỉ quyền CSVN-  để thật sự có độc lập, dân chủ, đa nguyên nhân quyền trong pháp trị. 

 

Vì thế nó không cần có cái gọi là Chính Phủ Lưu Vong, nếu không muốn nói chính cái gọi là "chính phủ lưu vong" sẽ tạo thêm vấn đề phân hóa , tản lực đấu tranh của Nhân Dân Việt Nam.

 

Những tụ điểm đấu tranh của Nhân Dân Việt Nam đã hình thành và đang lớn mạnh với những Hoà Thượng Huyền Quang, Thượng Toạ Quảng Ðộ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cụ Lê Quang Liêm, Nguyễn Ðan Quế, Trần Ðộ, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Hộ, Hà Sĩ Phu, Dương Thu Hương, hai vợ chồng Trần Khuê, Nguyễn thị Thanh Xuân v.v và nhiều các cựu đảng viên, nhân dân Tây Nguyên, Nguyệt Biều, Hoà Hảo, phật tử... với sự hy sinh cao quí của cụ bà Thu, ông Hồ Tấn Anh v.v Tất cả đã là một khối, mà trong tự bản chất đã có sự hoà hợp hoà giải giữa những khúc mắc chính trị đôi bên..và đang tiến lên đại diện cho Nhân Dân Việt Nam thay thế phỉ quyền CSVN..

 

-Nhìn một cách rộng rãi hơn, nếu cho phép, những nhân tố này đang là một  "Chính Quyền Cách Mạng", một "Quốc Hội Cách Mạng"- Vì nó đại biểu cho ước vọng của nhiều thành phần Nhân Dân Việt Nam trong môi trường  và hiện trạng đấu tranh. Và họ đang được nhân dân Việt Nam trong ngoài ủng hộ, tin tuởng- Dư luận quốc tế đồng tình bên vực. Ðó là lý do làm cho phỉ quyền băng đảng CSVN lo sợ , vì thế  chúng cố gắng khủng bố, trấn áp, cách ly, bôi nhọ, để gây chia rẽ không cho họ kết hợp! Dẫu họ đang có những khác biệt về cách nhìn, phương thức,  nhưng những nhân tố này có chung một mục đích: dành lại  Dân Chủ Da Nguyên, Tu Do, Pháp Trị cho nhân dân, đất nước. Vậy còn lập cái gì nữa???!!!Nếu không là cơ hội chủ nghĩa!

 

Cho nên , theo thiển ý của Tôi, chúng ta nên đẩy mạnh sự đoàn kết và yểm trợ những điểm hội tụ này, những  ngọn đưốc này,  để họ cháy mạnh hơn và sáng hơn nữa tỏa khắp các miền đất nưóc..Và trong tương lai gần những nhân tố này sẽ chính thức hội tụ như một đoàn đại biểu cho nhân dân Việt Nam, với bất kỳ danh xưng nào đó..Ðược như vậy, nghĩa là vấn nạn ViêtNam đã được tự nhiên giải quyết hơn một nửa- Như vậy , vấn nạn, và tai ương nguy hiểm duy nhất còn lại của Dân Tộc, Ðất Nước Việt Nam, là Ðảng CSVN và chế độ phi nhân của nó...sẽ được tổng lực giải quyết ngắn hơn và gọn hơn nữa..

 

Những ai còn níu kéo bám víu vào "hào quang cũ" của phe nhóm mình, để làm nền tảng cho công cuộc đấu tranh Dân Chủ chung của toàn dân Việt Nam, sẽ phí phạm thời gian công sức của Nhân Dân, của đất nước. Dẫu thiện chí có đến múc nào, tự nó sẽ chỉ là những lực cản trở , và  sẽ đi về phía hố thẳm tội đồ của Dân Tộc Việt Nam,  như Hồ Chí Minh, Ngô Ðình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, và đảng CSVN hôm nay đang ngập lún sâu không đưòng cứu gỡ... Càng cựa quậy, càng bám víu, càng lún sâu vào con đưòng tay sai bán nưóc như chúng ta đang thấy trước mắt.

 

Tuy nhiên trong tinh thần tự do chính trị- Quí vị nào muốn lập cứ lập-Tự bản chất cái tên, sự ủng hộ của Nhân Dân trong nước, sẽ là thước đo tính chính đáng của bất kỳ tổ chức hay tên gọi nào...Với Tôi, một người Việt Nam ưu tư và hành xử cho quyền lợi chung của Nhân dân, Ðất Nước Việt Nam, trong ý thức tạo lập môi trưòng Dân Chủ, Tự Do Ða Nguyên, Pháp Trị  với giá trị Nhân Chủ Duy Việt đã là đủ- Hay nói đúng hơn là yếu tố tiên khởi không thể thiếu trong hoàn cảnh đấu tranh vì Việt Nam-Cho Việt Nam hôm nay-  Tất cả những liên hệ bám víu  còn lại- chỉ là phụ thuộc-linh động theo nhu cầu hơn là một yếu tố quyết định, ắt có và đủ.

 

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

26-tháng Chạp-Tân Tỵ (7-2-2002)

 

--

From: phothong01

To: NuocVietmenyeu ; nhandanvn@vietnam.com

Sent: 08 tháng hai 2002 1:14 SA

Subject: Re: Chinh phu luu vong!!!

 

To^i ta'n ddo^`ng y' kie^'n na^`y.

Ho+n nu+~a, chi'nh phu? lu+u vong, ta.i sao kho^ng co' ma(.t tu+` nga`y ma^'t nu+o+'c, ba^y gio+` mo+'i co', nha^n da^n dda'nh gia' dda^y la` chu? nghi~a co+ ho^.i.

Co' the^? dda^y la` mo^.t y' nghi~ xa^y du+.ng, thoa.t tie^n nghe e^m tai, nhu+ng no' la.i la` ma^`m mo^`ng pha^n ta'n lu+.c tie^'p tu.c la`m suy ye^'u the^' ddoa`n ke^'t ddang na^?y ma^`m o+? ha?i ngoa.i, dde^? cuo^.c dda^'u tranh cu?a chu'ng ta ke'o da`i the^m ra ma` tho^i.

Hay ho+n nu+~a la` chu'ng ta ne^n ti`m ca'ch ke^'t ho+.p va` gia?i the^? bo+'t dde^? co' tu. ddie^?m ye^?m tro+. cuo^.c dda^'u tranh cu?a toa`n da^n, cu.c die^.n ho^m nay kho^ng pha?i la` dda^'u tranh Y' Thu+'c He^. nu+~a ma` dda^'u tranh vi` lo`ng ye^u nu+o+'c.

Nhu+ va^.y to^?ng lu+.c se~ co' va` mo.i ngu+o+`i da^n Vie^.t dde^`u ddu+o+.c tham gia.

 

Nguye^~n Hoa`i Nam

 

pho^? tho^ng australian newspaper
e-mail: phothong@bigpond.net.au

 

Tri'ch dda(ng tu+. do