Make your own free website on Tripod.com

Clinton, CSVN và cái cổ dài VN

 

Một nhà lănh dạo quốc gia đi công du, điều chắc chắn là v́ quyền lợi của quốc gia họ và có lợi cho riêng cá nhân nhà lănh đạo đó. Tổng Thống Mỹ cũng không ngoài mục đích này.

 

Riêng người Việt Nam, từ trong ra ngoài, lại bắt đầu với những xôn xao bắng nhắng. Họ quên một điều là cái quốc gia lớn nhất thế giới về kinh tế và quân sự này ĐĂ và VN đang bị hội chứng VN "chỉ đạo trong tiềm thức" chính sách bang giao với VN. Trong tâm trạng nghịch lư của một dân tc đầy mặc cảm tự tôn và tự ti đối với VN, Ông TT Mỹ này sẽ có những vấn đề khó xử khi đến VN.

 

Thứ nhất, ngoài vấn đề binh sĩ Mỹ mất tích và lôi VN xa dần Trung Cộng, Mỹ muốn đem rao giảng văn minh đến kẻ cựu thù lạc hậu VN. Một "mặc khải" chính trị truyền thống của phương Tây đó là Khai Hoá. Mà hiện đại, ta gọi là chính sách dân chủ hóa và nhân quyền!

 

Kẹt một điều là người Mỹ đă vi phạm nhân quyền VN trm trọng trong cuộc chiến tranh vưà qua mà Mỹ lại là kẻ thua cuộc bỏ chạy lấy thân, bỏ lại đàng sau nhiều đồng đội và đồng minh.

 

1-Quân đội Mỹ không được miền Nam "mời" đến mà xâm chiếm VN và buộc miền Nam phải chấp nhận sự "bảo hộ ngang ngược" của họ.

 

2-Những vụ vi phạm nhân quyền một cách man rợ như vụ M Lai ở Quảng Ngăi năm 1968, rải thuốc hoá học da cam, dội bom vào khu dân cư ở Hà Nội Khâm Thiên vv..

 

Trên mặt quốc tế, người Mỹ cũng không c̣n che dấu đuợc dụng tâm vụ lợi trong chính sách ngoại giao mặc khải nhân quyền của họ. Họ chỉ hô hào nhân quyền nơi những quốc gia thù nghịch mà có cơ hội thách đố sự ảnh hưởng và quyền lợi kinh tế củaMỹ mà thôi. Như Trung Quốc, Mă Lai v.v

 

C̣n những đồng minh như Do thái, Kuwait, Ả Rập Sê út vv. Mỹ không bao giờ nhắc đến tự do dân chủ cả.. Nói ngắn gọn, Mỹ không thực tâm v́ dân chủ cho ai hết, tất cả là v́ quyền lợi của Mỹ...

 

Như vậy Ông Clinton sẽ không thể thực hiện "sứ mạng mặc khải" này một cách suông xẻ, ít nhất là ở đất Bắc VN, khi mà hầu như gia đ́nh nào cũng có bàn thờ của một hoc hai thân nhân đă chết v́ bom đạn Mỹ.

 

Có thể cung cách ông Clinton sẽ thay đổi khi ông vào miền Nam, nơi mà những "đồng minh" bị bỏ rơi vẫn c̣n ngóng cổ chờ được đền bù công lao trong cuộc chiến dù đă bị dập mặt bỏ rơi nhiều lần từ những năm 1968, 1973, 1975. Nhưng t́nh trạng nội bộ của Mỹ và vị thế của Ông hiện tại không cho phép ông hứa hẹn. Như thế Ông Clinton, ngoài sự cố t́nh ngăn cản của phía VN, sẽ cũng tự ḿnh cố gắng tránh né những cơ hội lúng túng này cho cả hai phiá Việt và Mỹ. V́ Mỹ và nhà cầm quyền VN, cả hai đều ngầm hiểu là chính họ đu là thủ phạm vi phạm nhân quyền của Nhân dân VN. Cái chính là thương ước và giảm ảnh hưởng Trung cộng mà cả hai đều mong đạt được và sẽ đạt được, v́ đó mới chính là quyền lợi tối thượng của Mỹ.

 

Cuối cùng chuyến đi lịch sử này sẽ chẳng có ǵ lịch sử cả, ngoài sự tạo cơ hội trưng bày tŕnh diễn cho cả hai phía và đặc biệt hai cá nhân Clinton và Lê Khả Phiêu mà thôi..

 

Chỉ tội cho những cái cổ của một số người VN cứ tiếp tục dài ra theo sự mơ tưởng về một chính sách v́ tự do nhân quyền của Mỹ. Và cả dân tộc VN vẫn tiếp tục mỏi cổ với những hứa hẹn của Đảng và của "lương tâm thế ǵới".

 

Những người VN chết trong trận bom B52 ở Hà Nội, những người VN chết v́ quân Mỹ càn quét ở M Lai-Quảng Ngăi, những người VN chết v́ VC tàn sát ở Huế năm 1968, những Phật tử bị bắt b giam cầm giết hại trong thời Diệm hay CS vv. tất cả là đồng bào VN của chúng ta. Những người đă nằm xuống để đánh đuổi thế lực ngoại bang ra khỏi đất nước, dù họ ở chiến tuyến hay quan điểm chính trị nào, cũng là Anh hùng của dân tộc, là đồng bào của chúng ta. Chúng ta có bổn phận trân trọng và ghi ân họ. Người Mỹ, người Nga, người Hoa họ có bổn phận ghi ân Anh hùng của họ. Thế nên người Mỹ đă khôn ngoan vinh danh 58,000 chiến sĩ ưu tú của họ, dù chậm trễ, đó cũng là bổn phận của dân tộc Mỹ đối với những công dân đă bỏ ḿnh v́ quyền lợi của nước Mỹ. Nếu có bóng dáng người VN nào, th́ chỉ là lác đác một nhóm tay sai tôi tớ mà thôi. Mồ cha không khóc, khóc tổ mối bên đường.

 

Người Mỹ, người Nga, người Hoa, họ đến VN v́ quyền lợi của họ. Họ ra đi cũng v́ bảo vệ quyền lợi của họ bt chp quyền lợi xương máu và nước mắt của người VN. Nếu không căm thù họ, người VN cũng đă rộng lượng lắm rồi.

 

Lịch sử đă qua trang, người VN đă đi vào mặt trận mới đău tranh cho t do và nhân quyền đích thực cho chính VN, từ VN và của VN.. Ông Clinton đến hay đi là chuyện của Mỹ và Đảng cầm quyền. Trong tương lai, sau khi CS không c̣n cầm quyền, nhân dân VN sẽ đ̣i hỏi Mỹ phải chính thức xin lỗi dân tộc VN về những tội ác nhân quyền họ đă gây ra cho dân tộc này. ơc mong trong lần viếng thăm sau của một tổng thống Mỹ trên đất nước VN sẽ là ngày hội lớn của VN khi tổng thống Mỹ đọc lời xin lỗi dân tộc VN được chuyển từ quốc hội Hoa Kỳ.

 

Tháng 11-2000 (nghe tin Clinton quyết định thăm Việt Nam)