Make your own free website on Tripod.com

Chuyện Người Nước Ngoài gốc Việt!!!

 

Khi ngồi duyệt lại những giòng chữ Tôi đã viết về đời sống não trạng của những “người nưóc ngoài gốc Việt”. Tình cờ đọc được bản tin “chế độ Cộng Sản Việt Nam im lặng trưóc bằng cớ tội ác chiến tranh do lính Mỹ vi phạm năm 1967.” Dĩ nhiên là CSVN đã im lặng với một cái lý cớ rất “đẹp và cao thượng” : “ gác quá khứ và tiến đến tương lai”.

 

Thế là cả phe Mỹ Việt đều “đề huề”!!! Nhất là ông bà Mỹ gốc Việt, thở phào nhẹ nhõm, không thì khó ăn khó nói! Lỡ ôm đít Mỹ khen đồ hồi, bênh vực đủ thứ, mà Mỹ lại nhận tội công khai thì ăn làm sao nói làm sao bây giờ!!! Mỹ Lai, Thanh Phong đã rõ ! Giờ lại thêm cái vụ này...giời ạ.. còn bao nhiêu vụ nữa đang nằm trong ngăn thư khố cũ???? Ôi chân lý nhỏ giọt của lương tâm những con đà điểu!!!

 

Thôi, đấy là chuyện của đám đế quốc Mỹ, bọn CSVN bán nước độc tài, và lũ  Việt Kiều vong bản lai căng! Chuyện đau lòng ở đây là đồng bào tôi, những nạn nhân của tội ác đồi bại. Những tội ác chà đạp nhân bản còn nóng hổi ở thế kỷ “nhân loại tiến bộ” này...với những chứng cớ không thể cãi,  Quãng Ngãi, Mỹ Lai, Thanh Phong, Mậu Thân  v.v  Như vậy  Công Lý cho họ ở đâu??? Họ là con ngưòi có giá trị , nhân phẩm bình đẳng như tất cả những nạn nhận ngưòi Do Thái, người da trắng bị chà đạp bỏi phát xít Nhật và Đức Quốc Xã hay không?

 

Trong thời còn chiến tranh, bên này, Mỹ và nhà cầm quyền Ngụy miền Nam lấy lý cớ ổn định hậu phuơng để che đậy những trò vi phạm nhân quyền đồi bại này của họ.   Bên kia, Việt Cộng cũng che đậy tội ác ghê tởm vấy máu đồng bào trong dịp Tết Mậu Thân bằng những ngôn từ đẹp đẽ.

 

Ôi!!! Nhưng sao bây giờ, sau chiến tranh,  tất cả chúng nó, những tên đế quốc thực dân Mỹ, những thằng độc tài CSVN  bán nước, lại lấy cái cớ  “vì bang giao hoà hiếu” nên.....thôi đừng  truy cứu và không nhắc đến nữa!!!! Đưọc! Chúng mày là hàng chính phủ quốc gia không muốn nhắc cũng được! Nhưng những nạn nhân Việt Nam và thân nhân còn sống sót của họ,  là những Con Ngưòi với đầy đủ những nhân quyền, nhân phẩm mà thưọng đế và xã hội nhân bản văn minh đã trao cho họ một cách bình đẳng. Họ phải được xin lỗi và bồi thường bỏi những kẻ gây ra tôi ác, những tên da trắng hôm nay vẫn vỗ ngực to mồm rêu rao về công lý và nhân quyền. Hay ít nhất nhũng tên CSVN hèn mạt không muốn xích mích ngoại giao vì đồng “đô la”, thì cũng phải có trách nhiệm bênh vực, đền bù tưong xứng cho đồng bào, công dân của mình chứ!

 

Cái khốn nạn nhất, vẫn là những ngưòi cựu Ngụy miền Nam, hiện đang to mồm chống cộng vì Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền! Họ tối dạ và tồi bại đến độ cho rằng hễ chống Cộng là phải bênh Mỹ, phải bảo vệ Mỹ đến cùng, bất chấp xấu hay tốt! Kể cả Mỹ đã tàn sát đồng bào của họ như những trò thể thao sắn bắn tiêu khiển. Họ vẫn tin rằng họ phải có “trách nhiệm và bổn phận” bênh vực Mỹ, chứ họ không có trách nhiệm hay tình đồng bào, hoặc ít ra trên tình thần, nguyên tắc Nhân Quyền, bảo vệ Con Người, mà họ đang rêu rao, là bênh vực cho nạn nhân, là những ngưòi Việt Nam thưòng dân vô tội.

 

Họ lấy đủ lý cớ nào là trong tình trạng chiến tranh, và rằng Việt Cộng thế này, thế nọ v.v để gỡ tội cho Mỹ. Mà không hề chia xẻ với những nạn nhân cùng giòng máu với mình, hay ít ra là trên quan điểm Con Ngưòi.

 

Như vậy rõ ràng là họ đã không chỉ “chống Cộng”, mà họ đang chống luôn đồng bào Việt Nam của họ! Họ không thật tâm vì Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền cho đồng bào Việt Nam.. Mà bằng chứng đã cho thấy, họ chống CSVN vì mặc cảm thua trận của chính họ, vì muốn làm vừa lòng Mỹ, và vì quyền lọi của các nước đang cho họ ăn nhờ ở đậu! Thế thôi!!!  Những nạn nhân của Mỹ Lai, Thanh Phong, Quãng Ngãi, Sơn Tịnh v.v có phải là đảng viên CSVN -Việt Cộng hay không? Hay  họ chỉ là những ngưòi dân bình thưòng vô tội??? Hay là chỉ vì họ đã bị “Mỹ, đồng mình dân chủ” giết, chứ không phải  Trung Cộng giết, hay Nga giết, hay Việt Cộng giết, nên không hội đủ tiêu chuẩn “quốc tế nhân quyền, nhân phẩm” để đưọc xin lỗi và bồi thường???

 

Tổ cha nhà chúng nó!!! Một lũ đạo đức giả dân chủ văn minh! Một lũ hèn mạt nô lệ vong bản bám đít ngoại bang!!!  Sinh mạng của những đứa mũi lõ da trắng của chúng nó, sinh mạng “đồng minh dân chủ” của “quí vị” thì sao nó quí trọng thế!!! Trong thế chiến- từ 1945 đến bây giờ vẫn cứ còn truy cứu đòi Nhật bồi thường, Do Thái được trợ giúp lập ra một trung tâm lưu trữ tội ác và truy nã tội phạm, và vẫn cứ tiếp tục được nhắc nhở tưởng niệm, đòi Đức Quốc bồi thường xứng đáng!

 

Nhưng còn sinh mạng cả ngàn đồng bào Viêt Nam của Tôi bị tàn sát man rợ như những trò giải trí của lính Mỹ- thân nhân trục tiếp của hàng ngàn nạn nhân này còn sống lây lất vật vờ, thì chỉ là thứ cỏ rác, vô tri giác hay sao???!!! Hay chỉ vì họ đã lỡ sinh ra làm thân phận ngưòi Việt Nam! Đã lỡ làm đồng bào của một lũ tồi bại không tim, không óc! Một bọn lai căng, vong bản bội tình! Một lũ nô lệ , mặc cảm tự ti, ôm đít  tôn th ngoại bang, đã khinh bỉ coi thường xương máu đồng bào mình- từ những thằng ở trong chế độ CSVN, ra đến nhũng đứa to mồm vì “tự do dân chủ nhân quyền” ở  ngoài hải ngoại!!!???

 

Xin đưọc thắp một nén huơng, nơi đây đất tạm dung, đơn bạc dâng lên đồng bào tôi, những ngưòi chết oan khiên nơi Quảng Ngãi, đưòng mương Mỹ Lai, làng Thanh Phong, nơi những mồ chôn tập thể ở Huế, bên những con đường Khâm Thiên Hà Nội. .........

 

Sẽ có một ngày! Phải có một ngày - công lý phải được soi tỏ trên những nấm mồ của đồng bào Việt Nam vô tội, để cho đồng bào tôi, nhân dân tôi và thân nhân họ sẽ được đền bù dù rất nhỏ!    dù ngày ấy khi đến, sẽ là quá trễ!

 

29-tháng 9- Quí Mùi-24-10-2003 

NKPTC

--------------

Vấn đề một Chính Phủ Việt Nam Lưu Vong.

 

Tôi vẫn không hiều tại sao cho đến bây giờ nhiều ngưòi vẫn chưa nhìn ra được vấn nạn của Việt Nam. Họ vẫn chưa nhìn được căn bệnh thật, nguyên nhân chính đưa đến sự ung thối của Việt Nam -nhưng lại ồ ạt kê đơn thuốc cứu chữa. Ðiển hình là việc đề nghị thành lập một chính phủ lưu vong! Chính Phủ lưu vong là gì- Tại sao cần có nó? Và trong trường hợp Việt nam hôm nay, bây giờ, có thật sự cần hay không? Tôi chỉ xin góp vài lời thô thiển của mình với tư cách là một ngưòi Việt Nam không thêm bớt những ràng buộc lập trường chính trị quốc-cộng.

 

CHÍNH PHỦ LƯU VONG?

 

Khi nói đền một chính phủ lưu vong- là ta nói đến một thực thể Chính Trị  đã từng hiện hữu cầm quyền- với tính chính đáng tối thiểu của nó- là  được nhân dân tín nhiệm hợp pháp- Chế độ này bị truất phế trái phép- bị cướp chính quyền- và tiếp nối tính chính đáng ấy với hình thức một chính phủ lưu vong bên ngoài để hội tụ lòng dân-tranh thủ dư luận quốc tế v.v - thí dụ như chính phủ lưu vong Tây Tạng do đức Ða Lai Lạt Ma lãnh đạo..

 

1- Như vậy , vấn đề của Việt Nam hôm nay, ai có đủ tư cách lập chính phủ lưu vong? Và DỰA VÀO  căn bản pháp lý cũng như tính chính đáng nào? Khi toàn cõi đất nưuớc Việt Nam chưa hề có một Chính Phủ từ khi thực dân Pháp ra đi? (Nên nhớ rằng cái gọi là "Chính phủ Liên Hiệp" do Hồ Chí Minh làm chủ tịch  ngày 2-9-1945 cũng chỉ là tạm thời của tình hình miền Bắc trong Liên Hiệp Pháp- Miền Nam vẫn là thuộc địa)

 

2- Những nhân sự cầm chính của Chế độ VNCH không có đủ tư cách, và tín nhiệm để đại diện Nhân Dân Việt Nam- Bản thân của Chế Ðộ họ đã là Ngụy- là tay sai- thì làm sao họ đủ tư cách lập "CHÍNH PHỦ LƯU VONG"? Những nhân sự này hay sự nối dài của những nhân sự thuộc chế độ này, không đủ tư cách và vị thế lên án chế độ độc tài toàn trị CSVN là phi dân chủ- độc tài- tay sai v.v Vì khi họ cầm chính họ cũng không khác CSVN là mấy...Nghĩa là họ cũng không có Dân Mệnh.. Bây giờ họ đại diện cho ai?

 

Hay là các Công Dân Mỹ, Úc, Pháp v.v gốc Việt lập "chính phủ lưu vong" đại diện cho ba triệu Việt Kiều Hải Ngoại? Còn 80 triệu người Việt trong nước Việt Nam là gì ? Như vậy có được gọi là "chính phủ Việt Nam " không? Danh không chính-Ngôn không thuận!

 

3-Giả sử như một nhóm người nào đó thành lập và "CÓ"  tính chính đáng của những người còn chấp nhận chế độ VNCH, thì họ cũng không thể tiêu biểu đại diện cho toàn dân Việt Nam để được gọi là Chính phủ Lưu Vong. Khi họ thành lập cái gọi là Chính Phủ Lưu Vong đó, vô hình chung họ đã loại bỏ những người miền Bắc, những con người yêu Dân Chủ Tự Do nhưng không phụ thuộc và chấp nhận chế độ NGỤY QUYỀN miền Nam..

 

4- Hồ Chí Minh và Ðảng CSVN, càng không có tư cách và tư thế chân tín để lên án bất cứ ai là NGỤY QUYỀN , TAY SAI, BÁN NƯỚC.. Chính Hồ Chí Minh và Ðảng CSVN đã tư thông  làm tay sai cho  Tầu, và bán nước cho Tầu ngay những ngày đầu tiên của Chế Ðộ.- Hai nền cộng hoà  trong Nam là NGỤY, nhưng họ KHÔNG, hoặc CHƯA bán nước, nếu không muốn nói là họ đã có cố gắng bảo vệ đất nước lãnh thổ ít nhất là năm 1974.

 

Thực Trạng Vấn Ðề Việt Nam.

 

Thứ nhất cần nhìn lại vấn đề Việt Nam - đánh giá sự việc - thực trạng Việt Nam bằng con mắt của người Việt Nam không ảnh hưởng phe phái Chính Trị-

 

Ðó là từ sau khi thực dân Pháp bị đánh đuổi khỏi Việt Nam- cả hai miền Nam Bắc đều không có CHÍNH PHỦ- nghĩa là một Chính Phủ đúng nghĩa từ dân, do dân tín nhiệm bầu ra và vì dân mà hành sự- Cả hai miền Nam Bắc- Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hoà- Việt Nam Cộng Hoà- và ngay hôm nay Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam- đều không phài là CHÍNH QUYỀN-CHÍNH PHỦ- Nói tóm gọn lại là NGỤY- là không có DÂN MỆNH.

 

Biến cố 30-4-1975, nhìn cho chính xác bằng con mắt của một người Việt Nam không thêm bớt- Nó chỉ là cuộc thoán quyền, cướp quyền của một thằng  ĂN CƯỚP là CSVN, vào đoạt quyền của thằng ĂN CẮP là chế độ VNCH NguyểnV Thiệu. Cả hai tập đoàn này khác nhau về cơ cấu tổ chức nhưng đều ăn cắp, ăn cướp nền độc lập dân chủ của Nhân Dân Việt Nam đã dành lại từ tay thực dân Pháp, cả hai chế độ đều chà đạp nhân phẩm và quyền làm người của họ khi cầm chính- cho đến ngày hôm nay CSVN vẫn tiếp tục tư cách tay sai, bán nước, và ăn cướp của nó.

 

Vấn đề của Viêt Nam hôm nay là sự tiếp tục công cuộc đấu tranh giữa Nhân Dân Việt Nam bị trị chống lại bất kỳ thế lực cầm quyền bất chính nào- Và hôm nay thế lực bất chính ấy chính là Ðảng CSVN và chế độ đảng trị của nó đang hiện hữu. Ngày hôm nay là cuộc đấu tranh của Nhân dân Việt Nam đứng lên đòi lại quyền làm chủ cuộc đời họ, làm chủ Ðất nước họ, tương lai họ, và cái quyền Dân Chủ mà Nhân Dân Việt Nam chưa từng có- đó là quyền chọn lựa một CHÍNH QUYỀN cho họ với DÂN MỆNH của họ trao cho.

 

Như vậy nói ngắn gọn lại là hiện nay chỉ có hai thề lực- thế lực Dân Tộc- Nhân Dân Việt Nam- chống độc- tài- đảng- trị- tay -sai- bán- nước CSVN. Nhân Dân Việt Nam không tiến hành đấu tranh dựa vào bất kỳ quá khứ của chế độ chính trị nào hết- Nhân Dân Việt Nam dựa vào nền tảng con người Việt Nam, quyền lợi Việt Nam, tư cách con người Việt Nam nối tiếp của tiền nhân mà tranh đấu cho chính bản thân, đất nước và dân tộc của họ- Ðó là tính chính đáng duy nhất của cuộc đấu tranh Dân Chủ  Ða Nguyên-Tự Do Pháp Trị hôm nay. Nói rõ hơn công cuộc tranh đấu hôm nay là cuộc tranh đấu nối tiếp, và  keó dài của công cuộc chống thực dân Pháp-chống Ngụy quyền Ðộc Tài Quân Phiệt, chống  Ngụy quyền, Phỉ quyền CSVN-  để thật sự có độc lập, dân chủ, đa nguyên nhân quyền trong pháp trị. 

 

Vì thế nó không cần có cái gọi là Chính Phủ Lưu Vong, nếu không muốn nói chính cái gọi là "chính phủ lưu vong" sẽ tạo thêm vấn đề phân hóa , tản lực đấu tranh của Nhân Dân Việt Nam.

 

Những tụ điểm đấu tranh của Nhân Dân Việt Nam đã hình thành và đang lớn mạnh với những Hoà Thượng Huyền Quang, Thượng Toạ Quảng Ðộ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cụ Lê Quang Liêm, Nguyễn Ðan Quế, Trần Ðộ, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Hộ, Hà Sĩ Phu, Dương Thu Hương, hai vợ chồng Trần Khuê, Nguyễn thị Thanh Xuân v.v và nhiều các cựu đảng viên, nhân dân Tây Nguyên, Nguyệt Biều, Hoà Hảo, phật tử... với sự hy sinh cao quí của cụ bà Thu, ông Hồ Tấn Anh v.v Tất cả đã là một khối, mà trong tự bản chất đã có sự hoà hợp hoà giải giữa những khúc mắc chính trị đôi bên..và đang tiến lên đại diện cho Nhân Dân Việt Nam thay thế phỉ quyền CSVN..

 

-Nhìn một cách rộng rãi hơn, nếu cho phép, những nhân tố này đang là một  "Chính Quyền Cách Mạng", một "Quốc Hội Cách Mạng"- Vì nó đại biểu cho ước vọng của nhiều thành phần Nhân Dân Việt Nam trong môi trường  và hiện trạng đấu tranh. Và họ đang được nhân dân Việt Nam trong ngoài ủng hộ, tin tuởng- Dư luận quốc tế đồng tình bên vực. Ðó là lý do làm cho phỉ quyền băng đảng CSVN lo sợ , vì thế  chúng cố gắng khủng bố, trấn áp, cách ly, bôi nhọ, để gây chia rẽ không cho họ kết hợp! Dẫu họ đang có những khác biệt về cách nhìn, phương thức,  nhưng những nhân tố này có chung một mục đích: dành lại  Dân Chủ Da Nguyên, Tu Do, Pháp Trị cho nhân dân, đất nước. Vậy còn lập cái gì nữa???!!!Nếu không là cơ hội chủ nghĩa!

 

Cho nên , theo thiển ý của Tôi, chúng ta nên đẩy mạnh sự đoàn kết và yểm trợ những điểm hội tụ này, những  ngọn đưốc này,  để họ cháy mạnh hơn và sáng hơn nữa tỏa khắp các miền đất nưóc..Và trong tương lai gần những nhân tố này sẽ chính thức hội tụ như một đoàn đại biểu cho nhân dân Việt Nam, với bất kỳ danh xưng nào đó..Ðược như vậy, nghĩa là vấn nạn ViêtNam đã được tự nhiên giải quyết hơn một nửa- Như vậy , vấn nạn, và tai ương nguy hiểm duy nhất còn lại của Dân Tộc, Ðất Nước Việt Nam, là Ðảng CSVN và chế độ phi nhân của nó...sẽ được tổng lực giải quyết ngắn hơn và gọn hơn nữa..

 

Những ai còn níu kéo bám víu vào "hào quang cũ" của phe nhóm mình, để làm nền tảng cho công cuộc đấu tranh Dân Chủ chung của toàn dân Việt Nam, sẽ phí phạm thời gian công sức của Nhân Dân, của đất nước. Dẫu thiện chí có đến múc nào, tự nó sẽ chỉ là những lực cản trở , và  sẽ đi về phía hố thẳm tội đồ của Dân Tộc Việt Nam,  như Hồ Chí Minh, Ngô Ðình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, và đảng CSVN hôm nay đang ngập lún sâu không đưòng cứu gỡ... Càng cựa quậy, càng bám víu, càng lún sâu vào con đưòng tay sai bán nưóc như chúng ta đang thấy trước mắt.

 

Tuy nhiên trong tinh thần tự do chính trị- Quí vị nào muốn lập cái gì thì cứ lập-Tự bản chất cái tên, sự ủng hộ của Nhân Dân trong nước, sẽ là thước đo tính chính đáng của bất kỳ tổ chức hay tên gọi nào...Với Tôi, một người Việt Nam ưu tư và hành xử cho quyền lợi chung của Nhân dân, Ðất Nước Việt Nam, trong ý thức tạo lập môi trưòng Dân Chủ, Tự Do Ða Nguyên, Pháp Trị  với giá trị Nhân Chủ Duy Việt đã là đủ- Hay nói đúng hơn là yếu tố tiên khởi không thể thiếu trong hoàn cảnh đấu tranh vì Việt Nam-Cho Việt Nam hôm nay-  Tất cả những liên hệ bám víu  còn lại- chỉ là phụ thuộc-linh động theo nhu cầu hơn là một yếu tố quyết định, ắt có và đủ.

 

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

26-tháng Chạp-Tân Tỵ (7-2-2002)

 

--

From: phothong01

To: NuocVietmenyeu ; nhandanvn@vietnam.com

Sent: 08 tháng hai 2002 1:14 SA

Subject: Re: Chinh phu luu vong!!!

 

To^i ta'n ddo^`ng y' kie^'n na^`y.

Ho+n nu+~a, chi'nh phu? lu+u vong, ta.i sao kho^ng co' ma(.t tu+` nga`y ma^'t nu+o+'c, ba^y gio+` mo+'i co', nha^n da^n dda'nh gia' dda^y la` chu? nghi~a co+ ho^.i.

Co' the^? dda^y la` mo^.t y' nghi~ xa^y du+.ng, thoa.t tie^n nghe e^m tai, nhu+ng no' la.i la` ma^`m mo^`ng pha^n ta'n lu+.c tie^'p tu.c la`m suy ye^'u the^' ddoa`n ke^'t ddang na^?y ma^`m o+? ha?i ngoa.i, dde^? cuo^.c dda^'u tranh cu?a chu'ng ta ke'o da`i the^m ra ma` tho^i.

Hay ho+n nu+~a la` chu'ng ta ne^n ti`m ca'ch ke^'t ho+.p va` gia?i the^? bo+'t dde^? co' tu. ddie^?m ye^?m tro+. cuo^.c dda^'u tranh cu?a toa`n da^n, cu.c die^.n ho^m nay kho^ng pha?i la` dda^'u tranh Y' Thu+'c He^. nu+~a ma` dda^'u tranh vi` lo`ng ye^u nu+o+'c.

Nhu+ va^.y to^?ng lu+.c se~ co' va` mo.i ngu+o+`i da^n Vie^.t dde^`u ddu+o+.c tham gia.

 

Nguye^~n Hoa`i Nam

 

pho^? tho^ng australian newspaper

e-mail: phothong@bigpond.net.au

 

Tri'ch dda(ng tu+. do

 

Ðất Nước Một Màu Sương.

Vỗ bàn rót chén mở lời,

Ðiều căn bản không thể thiếu khi cầm bút viết, dẫu viết bất cứ điều gì, là sòng phẳng với chính bản thân mình trước. Vì thế cần phải thưa ngay ở những giòng đầu này là người viết không thuộc loại chuyên gia nào cả. Ngay cái bình thường mặc nhiên thường có của những người cầm bút là đọc, đọc nhiều, đọc kỹ, Tôi cũng không có. Tôi chỉ đọc, đọc kỹ khi buộc phải đọc. Thế thôi. Có lẽ cũng chính vì cái "tệ hại" này mà Tôi tương đối có được cái độc lập về sự nghĩ tản mạn và lý sự linh tinh. Cũng chính vì thế mà khi phải luận bàn những vấn đề "lớn" như Chính Trị, Kinh Tế, Tôn Giáo, Triết Học v.v Tôi luôn luôn viết những gì mình nghĩ trong đầu, những tom góp tích lũy từ những kinh nghiệm đây đó trong đời sống chung đụng thân quen thưòng ngày với thực tế đời sống của nhân dân, nhất là những người bình dân, và dựa vào đó mà lý sự.

Những lý sự như thế nó có tính đúc kết rất "trật duột" nhìn theo khía cạnh khoa bảng và thông thái.. Nhưng theo các nhận định, phản ứng của những người "sờ đầu gối đấu khẩu" với Tôi, thì "cái chuyện nghệ-thuật, nhân-sinh, văn hóa, tư tưởng gì gì đó nó cũng chỉ thế thôi à!" Mà quả thật, những cái thứ ấy cũng chỉ đến thế thôi! Cách nói, chữ nghĩa dùng có khác nhau chứ con ngưòi sống trong cùng quả địa cầu, cùng là xã hội con người, từ con người và cho con người thì khác thế nào được. Có phải kẻ trên tiên, người hạ giới đâu. Từ hồi nào tới giờ Tôi vẫn cứ nhìn mọi vấn đề như là chuyện của mọi người, của những người nông dân mù chữ, lấy đít trâu làm thước, của cô gái giang hồ với mớ từ ngữ chửi thề, tiếng tục là kho vốn liếng "văn học, văn hoá", chứ không phải của riêng các đại trí thức "ngông nghênh" v.v

Tôi không bao giờ thấy có được những bằng chứng cụ thể, khoa học là những vấn đề của con người này, nó thuộc về của một lớp người hay giới ngưòi nào cả. Bạn bè nói đùa thường bảo Tôi rằng : "Ông muốn kéo hết các phẩm tiên rơi xuống cho các tay hèn đấy phỏng?" Tôi cũng đùa lại rằng : Không ! Tôi trả lại cho các "tay hèn" những phàm tục đã bị những "thằng lên tiên" lấy đi mà thôi!"

Tính tôi vẫn ưa thích người bình dân, ăn cơm bụi, uống trà lề đường, hút thuốc rẻ hạng, uống quốc lủi, uống đế, và đấu hót bài bây, ngồi tùm hụp với mọi người . Tôi viết những lý sự cù nhầy, cù nhưa này trong cái phong cách và chủ đích như thế.

****

Quê Hương vì đâu bao tang tóc?

Ðất nước sao mãi một màu sương.?

Khi viết Hành Trình Tư Duy và Hố Thẳm, Tôi đã cố gắng trình bày từ những kinh nghiệm bản thân và những điều trông thấy về bóng tối của tư duy. Tôi đã viết bằng một thể loại pha tạp, bằng những lời lẽ của một anh lính chiến trong ngày nghỉ phép cuối, ngồi uống rượu với bạn bè trước khi trở lại đơn vị tác chiến. Nhìn lại những cớ sự đã qua, có những điều mình khiên cưỡng kéo nó dãn ra cho đơn giản lại không đạt được độ sâu bền, khúc chiết. Lần này Bóng Tối của Tư Duy sẽ được dàn trải bằng ngôn ngữ phong cách của một anh tình nhân, tay vừa vân vê mấy lọn tóc người yêu (hay vân vê bất cứ cái gì mà một anh đa tình có thể nghĩ đến!!!) mà thủ thỉ. ..

Có lẽ cái cách thủ thỉ hay nhất là mở đầu bằng một dụ ngôn ngắn mà Tôi vẫn thường kể cho các em, các cháu, học trò nghe, mỗi lần trước khi thảo luận về điều gì đó.

Người Mù Ði Trong Ðêm..

Có một đám tù vượt ngục kia bị lạc vào một động tăm tối, khi cùng nhau nỗ lực vượt thoát họ giãy dụa đụng nhau, chạm trán, chí choé, không tài nào tìm được lối ra. Cuối cùng mọi người đều phải nương vào một số anh Mù. Vì mù nên họ rờ rẫm sờ soạng rất khéo, thế là nhờ sự lãnh đạo của đám Mù, đoàn tù thoát ra được đến ngoài . Khi ra đến con đường hầm có ánh sáng le lói, mọi người nghỉ mệt và có ý bầu lại lãnh đạo vì đã ra đến nơi có ánh sáng. Thế là một cuộc cãi vã xảy ra. Một số nhất định tiếp tục tín nhiệm lãnh đạo Mù, họ lý sự rằng :

-Dẫu sao những anh Mù vẫn có công đầu, không thể bỏ, ta đã ra ánh sáng vậy tiếp tục để họ dẫn đưòng và ta sẽ giúp họ trong ánh sáng..

Những người kia phản đối rằng:

-Những anh Mù đã hoàn tất công tác trong điều kiện môi trường của họ. Giờ đây họ phải dựa vào những người sáng để đi hết phần đường còn lại. Họ không thể lãnh đạo được. Cái kinh nghiệm Mù và kỹ năng Mù không ứng dụng được ở nơi rộng rãi bao la sáng sủa.

Và cứ thế hai bên giằng co, rồi ấu đả. Riêng có cặp bạn trai gái trẻ kia, lẳng lặng đi nhặt những hòn sỏi trắng to và một cành cây rồi tuyên bố rời đoàn. Cả đám tù kinh ngạc nhìn họ, và hỏi tại sao lại tách riêng ra mà đi không sợ khó khăn trở ngại sao? Tại sao lại lượm sỏi, cây khô làm chi.? Cặp trai gái trẻ trả lời rằng:

-Bất đắc dĩ, vì vội vàng không kịp nghĩ mới dựa vào kẻ mù mà đi. Người Mù thì Tối cũng như Sáng chỉ biết làm theo ký ức thói quen, rờ mò, hên xui. Họ là những người Mù mắt. Nay đã ra đến chỗ sáng , chúng tôi còn thấy thêm là trong đoàn có thêm nhiều kẻ mù, họ mù trí não, nên sáng rồi mà vẫn tin vào kẻ Mù...rất mù quáng.. Vì thế Chúng Tôi phải tự cứu mình thôi không thể phí giờ bàn bạc được. Chúng tôi nhặt sỏi trắng và cành cây khô, để phòng có lạc vào động tối nữa thì đánh lửa lên và dùng gậy mà dò đường. Chứ không lệ thuộc kẻ Mù nữa . Lửa nhỏ dẫu có leo lét, nhưng vẫn sáng hơn là người Mù...

-Thế là cặp trai gái trẻ lên đường bỏ lại đám tù nhân vẫn còn tranh luận trong sương mờ.

Câu chuyện này tôi nghĩ ra trong lúc đã uống một vài chung quốc lủi. Ðương lúc ngà ngà mấy đứa cháu hỏi tới.. chúng hỏi dồn dập làm như Tôi là cái ông thánh đời có đủ mọi giải đáp cho những khúc mắc của thiên hạ...của hiện tình đất nước..Tôi bí, bí qúa mới nghĩ liều như thế để "thưa" với tụi nhỏ về lớp cha anh của chúng nó...Và một cách nào đó, đất nưóc Chúng Tôi đang vẫn một màu sương như đám người vượt ngục đó....

Nỗi Buồn Hôm Nay.

Ðồng bào Tôi trải mấy lớp người, mấy thế hệ, chưa có một ngày sống được trọn vẹn làm con người tự do xứng đáng với công sức máu xương đã đổ ra. Chưa có dân tộc nào đổ máu nhiều như dân tộc Tôi, mất mát đến cạn nhân tính, nhân tình như dân tộc Tôi, để rồi nô lệ vẫn hoàn nô lệ...Nô lệ cho người rồi quay ra nô lệ chính quá khứ của mình, nô lệ nỗi lo sợ của chính mình, về chính mình...Từng ngày, từng lớp, từng thế hệ, cứ thế cúi gằm mặt mà sống... giả dối với chính bản thân ngay trong giấc mơ...

Chúng tôi đã sợ tất cả và quay lại sợ chính đất nưóc mình. Và, Chúng tôi bỏ mồ mả gia tiên đi tứ xứ, bỏ đi bằng đủ mọi cách có thể nghĩ đến được, đánh đổi tất cả tài sản, tình thân, nhân cách mà đi khỏi dất nước. Ðể dù phải làm con sen, thằng ở! Chúng tôi sợ , ghê tởm chính bản thân mình, gốc gác của mình: Và đã cố gắng vất bỏ tất cả để làm một ai đó! Một thằng John, thằng Frank, con Cathy, Pauline v.v nào cũng được.. miễn không còn là Nguyễn, là Tuấn, là Chuơng, là Thị, là Huệ, là Hồng....

Người ta chiến đấu đổ máu, hy sinh mất mát để giữ lại căn tính của chính mình. Chúng tôi đổ máu, mất mát để "được" mất chính mình: Chúng Tôi biến thành đồng chí của Nga, của Tàu; biến thành đồng minh của Anh, của Mỹ, v.v

Nguời ta chiến đấu hy sinh để bảo vệ, phát huy bản sắc, xiển dương tổ tiên, tiền nhân. Chúng Tôi chiến đấu để vất bỏ bản sắc, và phát huy, xiển dương thiên hạ: Chúng Tôi là biểu tượng tinh túy của văn hóa vô sản, học trò trung thành và xuất sắc của Lê Nin, của Karl Marx... Tự hào thay!!!

Ðã mất đâu rồi những ước mơ lúc nhắm mắt xuôi tay mong về gặp lại tổ tiên ông bà cha mẹ! Thế hệ này nhắm mắt ước mơ gặp "Bác Hồ, gặp Lê Nin, gặp Karl Marx"... Ấm cúng thay! Hạnh phúc thay!!!

Tại Sao???

Ðấy, bạn thấy không? Chúng tôi những đứa con, thằng cháu của một giống nòi oai hùng, bất khuất. Có lẽ cũng chính vì oai hùng bất khuất nhiều quá, chảy máu, nhịn ăn, và bị đánh đập nhiều quá! nhiều quá đến nỗi tối tăm cả mặt mũi không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Chúng tôi trở thành "oai khùng, và bất nhất"! Những cái Oai Khùng Bất Nhất ấy thể hiện rất nhiều trong lối nói, lối nghĩ, lối cãi của Chúng Tôi bạn ạ.

Cũng bình thường thôi! Ít nhất là với Chúng Tôi. Bởi vì nếu không bình thường thì Chúng Tôi đã thay đổi hay ít ra cố gắng thay đổi. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng có một cái gì không ổn cũng được!!! Mà tại sao nhỉ! Khởi đầu Chúng Tôi nghĩ rằng tại cái Cộng Sản nó uốn nắn hay đúc khuôn như thế...Những 70 năm rồi cơ đấy.... Nhưng cái cô nhà văn bỏ Việt Nam đi sống ở Ðức, Phạm Thị Hoài nào đó, lại cho rằng không phải.... Nó là cái gì "kế thừa" từ lâu lắm quốc hồn quốc túy của Trí Thức Ta cơ. Một cách nào đó cô nhà văn này quy cho Trí Thức cái tội "tổ tông" nghèo khó lạc hậu ngu muội, học nửa chừng v.v Chứ Cộng Sản, nói chung, và già Hồ, cái Ðảng CSVN hôm nay chẳng có tội vạ mẹ gì cả!!!

Chúng Tôi không biết nhiều về văn học, văn hoá v.v nhưng hình như cái tội "bỏ đi, trốn đi" nước ngoài bằng mọi giá, kể cả làm đĩ, làm con ở, thằng bồi, ngày xưa nào có! Ngay cả cái "vinh dự" mỗi đêm đều mơ thấy lãnh tụ Hồ, và xưng tụng một hai thằng Tây mặt mũi lạ lẫm , tên nghe lạ giọng cũng không có! Các Mác, Lê Nin, Sì Ta Lin gì gì đấy! Thế thì bảo nó ăn nằm trong cái não trạng Trí Thức Việt Nam cũng hỏng...và nó làm sao ấy!!! Không ổn... Cái hỏng, và không ổn trước tiên là : "Vậy Hồ và Ðảng CSVN với cái CNXH trong 70 năm nay là cái gì? Nó đóng vai trò gì trong lịch sữ tiến hoá của Việt Nam.? Những cái chủ trương thực thi của nó ở Việt Nam từ năm 1945-1975 ở đất Bắc, và từ 1975 đến bây gìờ trên toàn cõi Việt Nam nó là cái gì? Chẳng nhẽ nó không có trách nhiệm, và cũng tại Trí Thức Việt nam cả hay sao? Thế thì lịch sử ai cầm nhỉ?

Thôi Chúng Tôi cũng chẳng phí giờ với một cô nhà văn "chờ thánh đế hồi tâm" ấy làm gì nữa. Chúng Tôi thử liều mạng lý giải xem sao! Sai đúng cũng chẳng chết thằng ủy viên chính trị nào cả! (Có chết thì cũng càng vui chứ!!!)

Bạn có thể tưởng tượng một đất nưóc mà người dân cứ muốn bỏ đi. Người ở lại cứ cúi gằm sống! Tương lai sẽ đi về đâu? Làm sao có thể nghĩ được lại có một dân tộc "oai hùng, yêu mồ mả cha ông" như vậy, bây giờ lại như thế nhỉ ? Những đứa ở lại thì cúi gằm mặt mà sống. Còn không ở lại thì cứ cắm đầu mà đi! Bất biết! Ðến nỗi Chúng Tôi còn câng câng nói với nhau rằng: "Ở nưóc Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nếu cây cột đèn mà có chân nó cũng bỏ đi!" (Kể cả cái cô nhà văn Phạm Thị Hoài nào đó! Thế mới lạ!) Nghe nó xấu hổ và dau làm sao! Mồ mả Ðức Hùng Vương, Bà Trưng, Bà Triệu chắc hẳn phải rung rinh, khinh động... nhưng nó rất đúng với hầu hết mọi ngưòi Chúng Tôi...

Ðại loại người ta, những ông chuyên gia thời sự, những bà học giả xã hội v.v cho rằng sở dĩ nó như thế vì lũ Chúng Tôi, trí thức hay trí ngủ, nông dân hay , công nhân v.v bây giờ chẳng ai thiết đến ai nữa! Ai cũng chỉ chú trọng lo cho mình, chính bản thân mình, tự cứu lấy mình v.v

Có thật vậy không? Nếu mà thật vậy thì đại phúc quá! Bởi vì những đất nưóc phát triển, có đời sống dư giả lại là những đất nước người dân họ rất ích kỷ. Họ chỉ biết lo cho đời sống của họ. Có xa ra thì họ lập hội, lập hè đặng để bảo vệ tranh đấu cho cái đám của họ... Họ tự cứu lấy bản thân. Và, nhà nước của họ "bỏ mặc" để họ tự mưu cầu lấy hạnh phúc cá nhân....

Không!!! người dân tôi, Chúng Tôi hôm nay không phải thế đâu! Từ những ngày đầu tiên thằng cha Hồ Chí Minh nào đó, Nguyễn Ái Quốc Ái Quần gì đó, cái thằng cha lắm huyền thoại nhiều tên "gìói thiệu" chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa vô sản thì người dân Việt Nam Chúng Tôi "buộc" phải lo "cho nhau", cho hàng xóm, cho cộng đồng tập thể, cho cả đất nước và cho đến cả các nước Anh Em trên thế giới nữa cơ.. . Hết nghĩa vụ cá nhân với phường khóm, cụm đội với tập thể chuyên môn, với Ðảng, với Bác, vói đất nưóc... rồi đến nghĩa vụ quốc tế với các nước anh em...v.v Nói chung là với "giai cấp" của mình.. Tất cả đã bị buộc phải sống vì "mọi ngưòi" nên nó thế...??? Có lẽ vậy!

Có thể là vì Chúng Tôi đã bị tước đi cái quyền, và khả năng tự cứu lấy mình, tự lo cho mình, tự mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Ai cố gắng tự lo cho mình, tự đòi lại cái quyền tự cứu, tự mưu cầu hạnh phúc cá nhân đều bị lên án mỉa mai cơ đấy. Lại còn có cái chuyện mỉa mai "lũ trí thức có làm gì cũng chỉ là tự lo, tự cứu lấy mình". Ý rằng lúc nào cũng chỉ ý đồ mưu lợi cá nhân, đầu cơ chính trị chính em gì cơ đấy!!! Còn ông đây, bà đây là vì tập thể! Cứ thế mà mỉa nhau...Chẳng ai trong Chúng Tôi dám "can đảm "nhìn ra, hay nói lên một chân lý nhỏ là cái xe của cơ quan thì lúc nào cũng nhếch nhác, hư hỏng và "yểu mệnh". Còn cái xe của cá nhân thì lúc nào cũng đẹp, sạch và rất "thọ"!!!

Chúng tôi có biết đâu!!! Không chỉ có "trí thức" tự cứu mình, mà ai cũng phải tự cứu mình. Trong tiến trình tự cứu mình khi ở mức độ tổng hợp, cộng hưởng thì thành cứu người, cứu xã hội, cứu nước. Cũng như thế mỗi cá nhân mưu cầu hạnh phúc cho mình, " khi chỉ giản đơn là lợi lộc cá nhân" và ở một mức độ tổng hợp, cộng hưởng, nó trỏ thành mưu cầu hạnh phúc cho người, cho xã hội. Vì mình chỉ là một thành viên của Xã Hội, và Xã hội là một tổng hợp của những "mình". Không có gìới nào là chủ động lịch sử, hay độc quyền chủ động lịch sử cả. Thế thì có gì đáng trách? Nếu không muốn nói là nên khuyến khích và bắt chưóc nhau như thế đi chứ.

Và cũng Có thể Chúng Tôi đã bị buộc phải tập nhiễm cái "đức tính vì mọi người" của cái thằng cha râu xồm nào đó (hình như là Karl Marx) đã nói đại loại rằng nếu một người chỉ biết lo cho bản thân thì chẳng khác một con thú chỉ biết liếm bộ lông của mình vv. và v.v. Và thế là mọi người buộc phải lo cho mọi người khác và "buộc " người khác phải nhận "sự lo lắng, chăm sóc" của mình!!! Không thì không thể được! Không nhận sự "lo lắng" của mọi người, của Ðảng, và không "lo lắng" cho mọi người, cho Ðảng là đi ngược lại đà tiến hoá, quy luật khoa học của xã hội tiến bộ vv và vv... Cả một xã hội không có cái gì riêng tư cả! Kể cả những ước muốn thầm kín, riêng tư! Thế mới bỏ mẹ cả đám!!! Có đúng không?

Phải chăng đây là những "giá trị văn hóa Tây Phương"? Chúng tôi đã quên lời khuyên của cái ông Tàu gàn Khổng Khâu nào đó rằng chỉ nên đừng làm những gì mình không mmuốn cho người khác thôi! (Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân gì gì đấy!!!) Chứ đừng "tích cực" mà làm những gì mình muốn cho người khác, là hỏng to. Hình như ông Tàu gàn này nói với anh học trò "tích cực, tử tế" Tử Lộ thì phải. Chuyện có ghi trong sách Luận Ngữ!!! Thịt chó ngon và bổ với một số người (ít nhất với Chúng Tôi dân Bắc Kỳ (Cục), đặc biệt là Tôi, khi còn ở Sài Gòn, một tuần một lần ở Ông Tạ, Cây Còn hoặc Nhật Tân Hà Nội khi về VN) nhưng không thể ép mọi người ăn thịt chó, đặc biệt là phật tử thuần thành thưòng hay ăn chay nằm "võng". Vì như thế là đẩy họ vào vòng khổ ải, tội lỗi không thể thoát khỏi luân hồi v.v. Xã Hội Chủ Nghĩa có thể hay, lôi cuốn hoặc tốt cho một số ai đó, nhưng ép mọi người "hưởng" nó là cả một đại họa! Ðại họa như đã từng thấy khắp thế giới XHCN!

Lối sống tư sản cũng thế mà thôi. Vấn đề là mọi người phải được quyền chọn lựa dẫu không thể hoàn toàn, do vẫn có những giới hạn khách quan của tự do chọn lựa. Nhưng không hiểu vì sao ChúngTôi đã dần quên cái triết lý rẻ tiền hè phố rằng thà vi phạm sai lầm đi xuống địa ngục nhưng bằng sự tự do lựa chọn còn hơn là bị ép buộc phải leo lên thiên đường! Vì nói theo cái cách vừa-uống-quốc-lủi (đế gò đen)-vừa -nhai- miếng- rựa-mận thì, khi bị "tống cổ" vào thiên đường, thì thiên đường trở nên khốn nạn hơn địa ngục! Nó na ná như dân nhậu Chúng Tôi bị đè cổ uống nước trà "trảm mã" với dĩa "chả chìa" ấy! Không hiểu ông cha căng chú kiết nào nghĩ ra được cái triết lý "thà rằng kè kè cái de chai xuống gặp diêm vương còn hơn lên thiên đàng để chỉ ngắm các Tiên nương mỹ miều mà chẳng được "nhúc nhích". Nôm na mà ví Thiên Ðường XHCN với Ðịa Ngục tư sản là như vậy cũng tạm rõ nghĩa! Mà quy kết đến nơi, thì lẽ ra Chúng Tôi phải được quyền chọn lựa tự quyết và quyền làm sai nữa cơ! Kể cả tự uống thuốc độc! Hút thuốc lá, uống rượu say là tự uống thuốc độc, hoặc ít nhất đúng là không chịu chăm lo sức khoẻ bản thân là gì!!!

Ở một xã hội mà mỗi con người đã bị tước đoạt cái quyền, cái cơ hợi, cái khả năng tự cứu, tự sống, tự mưu cầu...và tự do làm khổ mình (như yêu đương tự do, không đắn đo giai cấp, thành phần chẳng hạn) v.v Nhưng lại "được ban" cho cái quyền tự do hay phán xét người chung quanh thoải mái! Dĩ nhiên là trừ cấp cán bộ lãnh đạo ra, không được soi mói phán xét xăm soi!! Cuối cùng Ai phán xét Ai? hay tự chính Chúng Tôi nên tự phán xét mình trước hết. Xem Chúng Tôi đã thành thật với mình đưọc bao nhiêu! Bởi vì, cuối cùng kẻ phán xét Chúng Tôi, kẻ mà Chúng Tôi phải trả lời thẳng thắn là chính bản thân lương tâm mỗi người trong Chúng Tôi. Chúng tôi phải đối diện vói chính mình mỗi đêm. Có cái gì buộc Chúng Tôi phải nghĩ thế, nói thế? Hay là thật sự lương tâm, nguyện vọng Chúng Tôi muốn như vậy? Chúng Tôi sợ chính bản thân mình hạch hỏi hay đối thoại như thế nữa cơ đấy! Thành ra đêm về Chúng Tôi phải mơ thấy "cu Hồ"! Không mơ được cũng ráng cố gắng mà mơ cho nó quen dần đi. Vì nếu mơ cái gì khác mà ú ớ ra cửa miệng thằng con, hay vợ, hay hàng xóm nghe được là nát việc! Không hiểu Freud hay K. Jung có biết về khả năng "tạo giấc mơ" như người Việt Chúng Tôi hay không nhỉ? Trẻ con chỉ mơ có "Bác Hồ" đã là lạ, cả những người "đối kháng" mà vẫn hằng đêm mơ thấy Bác Hồ trong nỗi uất ức bất công thì lại lạ hơn nữa. Nhưng phải nói lạ nhất vẫn là sau khi học đòi làm tên tư sản nhỏ ở quê hương XHCN của mình, hoặc "bỏ đi làm tên tư sản nhỏ" ở xứ người, một số trong Chúng Tôi vẫn tiếp tục mơ thấy "Bác Hồ" mới khiếp!!! Cái này thì chịu thôi.. Các cụ Chúng Tôi xưa đã bảo... "Tâm địa con người không thể hiểu nổi"!!! Có lẽ Ðảng CSVN đã cướp đi cái quyền sống, quyền an nói công khai, công cộng thât...Nhưng Ai đã cướp đi những trăn trở thầm kín riêng tư như thế? Chính cái sợ, cái hèn của Chúng Tôi hay chăng?

Thật ra có thể là Chúng Tôi cũng muốn được tự do lo cho bản thân mình, được tự do ích kỷ, tự do làm khổ mình mà không có ai "lo lắng cấm cản" như thế! Nhưng đã lỡ bị trôi luyện trong cái "trách nhiệm" với giai cấp, lối xóm và quốc tế rồi thì làm sao đây? Trong bụng có ưa cha Hồ hay không không biết! Nhưng mở miệng là phải "Người thế này Ngợm thế nọ" mới là người Việt Nam hiểu biết, yêu nước cơ! Xong có thể về nhà là xúc miệng ngay! Cả lũ Chúng Tôi biến thành những thằng đạo đức giả! Nó nghịch lý đến buồn cười, rồi đâm buồn nôn. Buồn Nôn như thằng cha Tây nào đó viết hiện sinh ấy.

Nói đến hiện sinh rồi mới nhớ thêm vào đây cái ông cựu giáo sư Nguyễn Văn Trung có nhận định rằng dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, hiện sinh như là một thể chế! Nghe giật bắn cả người... Nó đúng quá, ít nhất là với kinh nghiệm bản thân Chúng Tôi: Chỉ biết ngày hôm nay tàm tạm là thế, và ngày mai thì không chắc ăn và đẹp hơn hôm qua được đâu! Thế là cái thời "bác Hồ cưòi hô hố" vẫn cứ là cái mẫu chuẩn mực cho mọi phê phán kình chống gì gì đấy! Ai có muốn thay đổi thì chớ có dại, vì "ngày mai" chưa chắc gì hơn hôm nay và hôm qua đâu đấy nhé! Và thế là mọi người Chúng Tôi cứ cúi gằm xuống mà sống và nói lấy được về "nghĩa vụ nhân bản" với mọi người...

Nhưng rất ít có ai từ chối "ngày mai tư sản" ở xã hội Tây Phương! Ít nhất là không thể từ chối những thứ của tư sản Tây Phương đổ vào, đem đến! Nếu được cho đi "thoái mái" thì hẳn không mấy ai chần chừ! Có lẽ chỉ có mấy thằng cha "lãnh đạo" chóp bu là chần chừ nhất! Vì chúng nó không thể chịu đựng nổi cái lối sống "tự do ích kỷ" cá đối bằng đầu của tư sản: Không có cái lãnh đạo nào là khả kính, đáng sợ cả !.Lãnh đạo, lãnh tụ v.v Sớ rớ nghe chửi tận tai, nhổ tận mặt. Ăn nói cái điệu chữ Hồ đầu chửi bố chữ LêNin đuôi thì ăn cà chua trứng thối vuốt mặt không kịp như tổng thống W.J.Clinton của đế quốc Mỹ đấy. Vì cái xã hội tự do tư sản nó "vô luân. ích kỷ" lắm. Ai chạm một xu của nó mà không giải thích đến nơi đến chốn cho hữu lý, có sở cứ, văn bản là không yên. Không thể ẩu tả, tầm bậy xong rồi hề hề như Ðỗ Mười, hoặc giết cả trăm ngàn nhân mạng, tan nát cả triệu nhà xong rồi rươm rướm nước mắt như Hồ Chí Minh là xong đâu. Ngưòi dân xã hội tư sản nó "nhỏ nhen" lắm! Sợi tóc chẻ làm mấy cũng được, Lãnh Ðạo, lãnh tụ mà có một lỗi nhỏ, sai sót vài trăm đồng dân chúng, báo chí nó xé ra to lắm, chứ không rộng lượng bao dung chín bỏ làm mười, củ ấu cũng tròn như người Việt Chúng Tôi đâu... Nhà cửa tan hoang, anh em thân thuộc mất mát, rách như tổ đỉa, dập mày dập mặt, sống như con chó, nhưng cứ bao dung đại lượng cười hề hề, "Bác" vẫn thần thánh, Ðảng cứ kính yêu và CNXH vẫn cứ tiến bộ nhất loài người!!!...Như thế Chúng nó, những tên lãnh đạo ưu việt anh minh tài trí cuả Ðảng CSVN, sẽ mất đi cái "cơ hội tự động được hy sinh và lo lắng cho quần chúng", buộc quần chúng phải hưởng sự lo lắng chăm sóc của chúng nó... Thế thì buồn quá! Không được làm thánh nhân tận tụy vì dân vì "nghĩa vụ nhân bản" như thế, ai chẳng sợ. !!! Cả như Chúng Tôi ở vào vị trí như thế, Chúng Tôi cự tuyệt hẳn chứ nói gì chần chừ!!! Cái lối Dân Chủ Pháp Trị của đám đế quốc tư sản nghe mà phát hãi!!! Sống sao nổi!!

Tiếng thở dài..

Ấy nhưng mà các bạn đừng chê bai hạch hỏi Chúng Tôi làm gì nhé! Chúng Tôi cũng như bao dân tộc khác thôi! Nghĩa là dọ dẫm sai thử ấy mà! Vậy hôm nay hãy để "dân tộc chúng tôi" lên đường dọ dẫm sai thử nữa! Ðừng có thúc dục phê phán! Thế đấy! sống theo lối "hiện sinh vì mọi người" đã quen rồi nên cái gì Chúng Tôi vẫn cứ vơ vào, kể cả vơ vào dùm người khác một cách trâng tráo và thô bỉ! Mặc! Có chết thằng cán bộ nào đâu mà sợ!

Tại sao Dân Tộc lại lên đường bằng dọ dẫm sai thử, trong 70 năm Dân Tộc đâu có được quyền lựa chọn "dọ dẫm sai thử" mà chính Hồ Chí Minh và Ðảng CSVN bắt ép dân tộc Chúng Tôi "dọ dẫm sai thử" cái chủ nghĩa hoang tưởng Marx Lê đấy chứ! Thưa có phải không ạ. Và hôm nay Dân tộc vẫn không được quyền "dọ dẫm sai thử", mà chính lại là Ðảng CSVN biết mình sai, và lại độc quyền dọ dẫm sai thử... Nhân Dân VN cứ phải cúi đầu đi theo....trong đó cũng có một số thành phần "trí ngủ" Chúng Tôi.

Tệ hại hơn nữa , mà thực tế rất sống sượng rằng, trong xã hội của Chúng Tôi, chỉ có một số nhỏ là được đặc quyền tự do chỉ lo cho bản thân, cho gia đình mình, cho Ðảng mình, nhưng lại ngăn cấm tất cả xã hội cái quyền được lo cho cá nhân của họ, gia đình họ. Như đã thưa với các bạn, bọn cầm quyền này, chúng nó không dừng ở đấy, chúng nó còn bắt mọi người nhường cho chúng nó cái quyền định đoạt, dẫu là định đoạt một cách rất "mơ hồ sai thử " nữa cơ! Thế mới khốn nạn,! Thế mới có chuyện mà nói.!!! Nếu "Ðược" và nếu có kết quả hên xui, Chúng Nó phùng mang trợn mắt, hô toáng lên, rầm rầm ca ngợi! Nhưng nếu mà có sai, cái khốn nạn là sai rất thường!!! Hầu như chẳng mấy khi đúng, thì chúng nó có cả một triệu lẻ một lý do trơ trẽn và sống sượng để đổ lỗi, bào chữa "lấy lệ"! Chúng chỉ bào chữa lấy lệ, vì chúng nó biết dư rằng chẳng có ai dám mở miệng. Vì nếu có ai mở miệng là cuộc đời bản thân mình, gia đình mình đi sẽ đứt. Cứ nhìn cung cách chúng nó đối xử với những "đại công thần" của chúng nó, Trần Ðộ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn v.v những đại công thần lúc gần chiều của cuộc đời, bỗng nhặt lại được "nhất điểm lương tâm", cái nhất điểm lương tâm đã làm cho họ trở thành vô dụng , và có hại với "cách mạng"!!! Ðúng y chang điều mà hình như nhà văn Arthur Koestler, một đảng viên Cộng Sản ưu tú, đã đưa vào miệng của IVANOV khi nói với Bukharov, trong "Bóng Tối giữa Trưa" ( Darkness At Noon) thì phải....(Cái Bóng Tối Giữa Trưa, mà hình như dưới con mắt của Vũ thư Hiên trên đất nước VN là Ðêm giữa Ban Ngày đấy! ) Nhân Dân Chúng Tôi đã "cay đắng" đùa cái ưu việt ấy rằng :

Mất mùa là bởi thiên tai,

Ðược mùa do bởi thiên tài Ðảng Ta!!!

Ôi không có ai như Chúng Tôi cả! Nhẫn nhịn đến mức như thế!

Mà thôi cũng phải thông cảm! Ai cũng là con người cả Chúng Tôi nói thế vì ở vào thế phải thế! Gặp thế thời như thế, thì cứ phải thế chứ lị! Nói hay viết thì cũng phải thế. Nên hiểu ám ngữ nghịch từ cái cho Chúng Tớ nhờ chứ!

Chúng Tôi ước mong các người thông cảm đàng hoàng đấy, chứ đừng thông cảm có tính toán và một chiều. Như "Người Ta" thông cảm những người cầm bút Chúng Tôi "bên trong chế độ" và sẵn sàng "tự nghĩ" ra đưọc một số mật mã, ám tả để hiểu ngược những gì "anh em" ấy nói.. nó phải thế và thông cảm cho Nguyễn Tuân của qúa khứ, và Trần Ðăng Khoa của hiện tại... bởi vì "Chúng Tôi" không ở trong hoàn cảnh của họ nên không thể lấy cái "bình thường mà phán xét!!! Nghe thật chí tình, thanh khiết tư tưởng, đầy tình đối thoại, trí thức cảm thông....

Nhưng không ai chịu thông cảm cho những người được đặt tên là "cực đoan"... những người đã có hàng chục năm bị hành hạ tù đày, cha mẹ, anh em, vợ con chia cách, mất mát, thảm tử. Có rẻ nhất cũng tan hoang nhà cửa sự nghiệp v.v Không ai mở lời thông cảm những người này và "lý luận" rằng vì "Chúng Tôi" không từng nằm cả chục năm tù đày đọa, mất mát vợ con anh em, gia sản, tương lai (như Nguyẽn Chí Thiện v.v).

"Cực đoan" vẫn cứ là ti tiện, ti tiện và có tính toán, đầu cơ!!! Những mất mát đày đọa ấy thì...thì... cho đáng đời!!! Ai bảo cực đoan thì nó thế!!!! Như vậy, với "Chúng Tôi" Nó, cái cực đoan ấy, ti tiện hơn những "thằng cầm bút nói láo, dựng đứng", mặc dù ai cũng hiểu rằng "Không Nói, và Nói Không Thật" khác nhau nhiều lắm...kể cả về mặt trí tuệ lẫn nhân cách nữa.. "Chúng Tôi" thích tha thứ, thông cảm cho Nguyễn Tuân.... Mà không thích nhìn, không thích nhớ cụ Phan Khôi, Phùng Quán, Hoàng Cầm v.v để đánh giá tư cách nhà văn nghệ!!!

"Chúng Tôi" thông cảm Trần Ðăng Khoa, nhưng không thích nhìn Nguyễn Hộ, Hoàng Tiến, Hà Sĩ Phu, Trần Ðộ v.v Ðể cân lượng nhân cách người cầm bút trước thời cuộc..

Trong một cuộc đối thoại trao đổi mà "chính trị" âm ỉ chảy dưới "giường" như hôm nay, mà một bên được rộng rãi thông cảm và có "quyền" Nói Không Thật, và một bên phải nương vào đó mà "theo" và không được phép "cực đoan".. Vậy ai là kẻ thượng phong? Và về đường dài Ai sẽ có tiếng nói "rõ tấm lòng" của mình hơn ai?

Có lẽ "Chúng Tôi", những người Việt Nam nói chung, và những trí thức văn nghệ sĩ nói riêng, phải bắt đầu không phải bằng sự "tử tế", mà bằng sự "thẳng thắn và sòng phẳng " với chính mình trước. (Tôi đồng ý với kinh nghiệm của Anh Nguyễn Văn Trung, cựu Giáo Sư Ðại Học Sài Gòn. Trong một lần trao đổi nhỏ Anh đã nói rằng sự thẳng thắn là cần thiết của người trí thức sống giữa các thể chế chính trị.. Vì thế Tôi thiển nghĩ Thẳng Thắn là thước đo tư cách người cầm bút, dẫu ngưòi ấy cầm bút ở đâu, nơi nào và nói cái gì..Có nghĩa là phải không biết sợ, nhất là không sợ chính mình...Tức là không hèn!)

Cái xác Nguyễn Tuân sống là vì biết sợ, nhưng cái khí Nguyễn Tuân chết vì hèn.. Hèn và Sợ khác nhau..Phan Thao không dám đi đưa tang Bố là cụ Phan Khôi vì Sợ hay vì Hèn? Những người (rất ít) đi tiễn cụ Phan Khôi ra nơi an nghỉ cuối cùng họ có biết sợ không? Có chứ! Nhưng họ không hèn! Sợ mới không dám mở miệng! Nhưng không hèn nên không thể nói lời không thật... Cái sòng phẳng với chính bản thân là ở chỗ này..

Nhưng mà khó sòng phẳng lắm! Khó mà lờ được chính mình lắm! Không sợ bọn diễn biến hoà bình, bọn cực đoan, bọn đa nguyên thì dễ , chứ không sợ Chính Mình thì khó quá! Vì bạn nghĩ mà xem, Chúng Tôi có khả năng "tạo giấc mơ" được, mà lại tạo liên tục hàng năm, hàng thế hệ không thay đổi cơ đấy nhé: Mấy thế hệ cũng chỉ mơ có "bác Hồ" và CNXH! Thậm chí trong Chúng Tôi có những đứa lúc yêu đương "xuất tinh" kêu lên thảng thốt "Ôi Bác Hồ ơi!" thay vì "Ôi Em Ơi!" hay "Anh Ơi !"gì gì đó...Không ! Không phải chuyện tếu đâu! Có thật đấy! Ít nhất là theo lời kể của đương sự!

(Câu chuyện nó như thế này: Trong một cuộc đi công tác gì gì đấy. Một đêm nông trường thì phải. Ðương sự "hì hục" với người yêu giữa trời bơ vơ đen như mực! Lúc lên "cao độ" không thể kềm hãm...nhưng vẫn còn tỉnh trí để nhận ra rằng nếu mà thẳng thốt "Ôi em ơi! hay gì gì đó giữa đêm khuya tịch mịch mà chung quanh toàn là đồng chí, đồng bào, vốn vẫn có đức tính đạo đức XHCN chăm sóc mọi người, là hỏng to! Nên mới đành phải thảng thốt kêu lên "Ôi Bác Hồ ơi!" để mọi người nghĩ rằng "ta" nằm mộng... thì có cựa quậy rung rinh cũng chẳng ai "lo lắng".. Và từ đó đương sự quen dần và cái "tình cảm" thiêng liêng ấy; nó nhiễm luôn thành một cái gì tự nhiên! Thế rồi ngay sau này thành vợ chồng có buồng riêng; mỗi lần hẹn nhau "đánh cuộc cờ người" dù ngoại thủy không ai được biết. Nhưng khi tượng đã vén phứa, pháo nổ thì cả hai vẫn cùng đồng thanh tương ứng "Ôi bác Hồ ơi!" cho dến bây giờ... ! Tật cũ khó bỏ các bạn ạ! Mà như đã nói, cứ phải thông cảm! Ai cũng là người.)

Ðấy cái Chính Mình nó đáng kính, đáng nể, đáng yêu như thế mà bảo bây giờ tập sợ nó đi thì chết à! Sợ Chính Mình có nghĩa là phải mơ thật, nói thật, rên thật, yêu thật, oán thật v.v...nghĩa là không hèn...thì hỏng... Các bạn cứ đọc những thư ngỏ, kiến nghị mà xem.. Hoạ có "trẻ con" như Lê Chí Quang thì may ra mới miễn nhiễm cái bệnh "sợ bản thân" này! Nhưng mà cái "thằng này" nó dại đấy chứ lị ! Chỉ có thiệt vào thân!

Ôi cái cung cách lý sự "Oai Khùng, Bất Nhất" nó thế! Mà nó không dừng ở đây mới khổ!!!!

Có lẽ tất cả chỉ là thói quen chăng? Và thói quen cũ, nhất là thói quen xấu lại càng khó bỏ. Nó như sự nghiện ngập vậy. Dẫu là nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện bài bạc đỏ đen, nhà thổ, hay nghiện cô đầu, cái thú thanh sơn đàn ai một tiếng...v.v . Như câu chuyện "người mù trong đêm" Tôi vừa kể ỏ trên. Chúng Tôi có cái "thói quen" gọi dạ bảo vâng lạ lùng như đám người đã ra đến chỗ sáng mà vẫn cứ "theo đuôi" người mù. Chúng Tôi "nghiện" được cai trị và dẫn dắt bởi những người cũ...cho nó không lạ... Nếu mà đổi những thằng cha mù ấy đi thì nó là lạ làm sao ấy..!!! Nó có vẻ kỳ cục khó chịu....Có thể là do cái hiểu cạn, hiểu nhầm về chữ "nghĩa", tình nghĩa, sự cả nể, mang ơn v.v Nhưng có nói gì đi nữa thì cũng rõ ràng là mù trí tuệ. Tại Hèn chăng?

Cái thằng cha Hồ thì rõ ra là như thế, một tên bịp trơ trẽn, lừa cả nước vào vòng đại hoạ với cái bánh vẽ thiên đường khoa học, tiến bộ, công bằng văn minh Cộng Sản! Cái Ðảng là như vậy, độc quyền tàn bạo ngu tối, phá hoại... mà vẫn khó bỏ...Nghĩ cho cùng cũng phải "hiểu" Chúng Tôi chứ.: Tự dưng đang có "Ðảng, có Bác" đè đầu mình! Nói gì cũng vẫn phải thì thầm, xầm xì...cũng thích chứ lị !!! Mà bỗng nhiên bây giờ thành ra đa đảng, nghị trường tranh thủ ồn ào "không ổn định", không còn mỗi sáng mỗi chiều nghe loa phát thanh đầu đường cuối phố oang oang chỉ có một Tổng Bí thư này nọ nữa! "Bác đang là yêu kính vời vợi" bỗng phải trở thành cũng như Chúng Tôi...cũng phải bị phân xử phán xét chi li thì ... giời ơi! Làm sao mà chịu được...kỳ thấy mồ đi ấy... Và Chúng Tôi bỗng có cảm giác sờ sợ phải sống trong cái "viễn ảnh mới lạ lẫm ấy"...Thành ra Chúng Tôi chỉ mong Ðảng ban cho ít thoải mái, tí trò chơi tư sản là được rồi! Không phải chực chờ Hợp tác Xã đã là lên tiên rồi...Chứ Dân Chủ Ða Nguyên Pháp Trị gì gì nghe nó lạ lẫm và không chắc là có được "yên" như bây giờ không?

Có thể vì thế mà khi nhìn ngắm hoặc "đọc" tất cả những bản kiến nghị thư ngỏ của những người "chúng tôi" trong nước mà xem. Các bạn sẽ thấy Tất cả hình như vẫn sợ một cái gì đấy.. Hình như chúng tôi không sợ chế độ nữa đâu.. Chúng Tôi dám lôi Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu v.v những tên đầu chóp bu ra mà nạo, kể cả những thằng đã "qui Karl Marx" như Lê Duẫn, Lê Ðức Thọ v.v Cơ mà! Thậm chí có đứa trong Chúng Tôi còn công khai gọi chúng nó là thằng Ðỗ Mười, Thằng Khải, Thằng Phiêu v.v Hình như là cái bà đanh đá nhà văn gì gì đấy! phải rồi Dương Thu Hương! Ðấy có sao đâu? Nhưng mà chớ có rớ đến "Thánh Hồ" !!! Sao vậy nhỉ? Hay là sợ chính mình thì phải! Sợ Quá Khứ của mình mất đi, sợ cái hình ảnh tương lai của mình không biết ra sao với những cái mới mẻ chưa bao gờ trải qua ấy!!!... Cái gì mình đã ôm ấp ca ngợi, một phần đời, dẫu hoen ố cũng khó mà bỏ. Chúng Tôi sợ chính mình phải làm cái việc vung đao tự thiến... Chứ chỉ nói trên những bằng chứng hiển nhiên thôi, thì Chúng Tôi có muốn bênh già Hồ hay CNXH cũng không có cách nào khả dĩ cho khoa học, hữu lý.... Nhưng mà bao nhiêu năm nay rồi bạn ạ! Với bao nhiêu là lời chúc tụng, ngợi ca với những ngôn từ câu thơ đẹp nhất...Không lẽ hôm nay lại quay ra nói ngược hay sao? Nó làm sao ấy... Sự thật có thế nào chứ.. khó quá.... Chúng Tôi đã quen óc, quen miệng rồi! Nói cái gì, nghĩ cái gì, làm cái gì không có "Bác" là không yên tâm!!! Bây giờ phế Bác, moi tội moi lỗi Bác ra ! Thì sau này có muốn lý sự, kiến nghị so sánh lấy đâu ra "gương sáng, lời đẹp" mà làm chuẩn!!! Khổ lắm! Các bạn thấy không? Chúng Tôi ở vào thế kẹt. Bế Tắc lắm!!!

Một cách nào đó nó giống não trạng của một tên nô lệ đã quá quen với cái lưng cong.. chợt nghĩ đến khi phải đứng thẳng lại là nó "cảm thấy đau xương sống". Và thằng nô lệ, con ở này, chỉ nghĩ đến năn nỉ cầu xin Ông Chủ thương tình nhẹ tay, bớt mắng mỏ đi mà thôi.. chứ không dám nghĩ đến lúc thẳng người bắt tay nói tay đôi với nhà Ông Chủ...

Nhưng dù sao Chúng Tôi có thể chia sẻ với các bạn một điều mơ ước nhỏ thầm kín của Chúng Tôi, là làm sao để những người trong Chúng Tôi viết những thư ngỏ, những lá thư kiến nghị không còn cần dựa vào "lời Bác Hồ v.v" nữa.. Vì rõ ràng "Cái lá chắn Bác Hồ" đã thủng rồi...Chúng nó chẳng coi vào đâu cả.. Ðến như ông Trần Ðộ là công thần như thế chắn bằng "Bác Hồ" kỹ thế mà có thoát đâu? Chứ nói gì cụ Nguyễn Hộ, cụ Bảy Trấn (đã quá vãng) là cái dân ruột ngựa Nam Kỳ (Ðà)!!!

Vì hơn nữa, thi thoảng Chúng Tôi dám nghĩ rằng nếu mà cứ dùng "Lời Hồ" để kiến nghị hay ngỏ để làm lá chắn như thế thì vô hình chung những người viết Chúng Tôi đã giúp cái dám Ðảng CS hiện tại, và chế độ này thêm "chính nghĩa" hơn là tố cáo chúng nó.. Bởi vì rõ ràng một mặt những lá thư kiến nghị, thư ngỏ một cách tích cực là tố cáo đám cầm quyền, hiện trạng đồi bại, tụt hậu, ung thối của xã hội, của giới chóp bu trung ương đảng, nhưng đồng thời lại góp vào mặt tiêu cực rất nguy hiểm là vẫn củng cố và nuôi cái ảo ảnh XHCN, ảo ảnh Hồ Chí Minh. Những cái này nó nguy hiểm lắm vì nó bổ xung vào cái Dân Trí đại chúng vốn đã rất mỏng, bị sói mòn bao lâu với những cái không thật như thế rồi. Bây giờ họ cần phải thấy rõ , thấy thật. Nhất là có hại lớn đến sự trỗi dậy tư duy của giới trẻ con em Chúng Tôi... Chúng Tôi cần học tập cái cung cách ứng xử, tư duy để biết bình thường hoá, tầm thường hoá, lãnh tụ, lãnh đạo, người chức quyền, kẻ trí thức khoa bảng..v.v. Nghĩa là tập thẳng thắn...

Chúng Tôi vẫn thấp thỏm nghĩ rằng Dân Chủ, Pháp Trị có được, sinh ra đưọc , sống được là do người dân đen Chúng Tôi biét coi bình thường và tầm thường những cái mặt mẹt có quyền chức, tiền bạc, và khoa bảng! Ðược như thế thì sẽ không còn thằng cha con mẹ nào xưng Cụ, xưng Bác, hay xưng Ðảng, còn khả năng giết Dân Chủ được nữa!

Cũng khó chứ phải chơi! Vì nó nằm ở não trạng chúng tôi chứ nó không nằm trong tay Ðảng đâu! Mà moi não mình ra mà mắng mỏ mà sửa nó khó lắm các bạn ạ! Chúng Tôi còn nhớ mang máng cha nào đó có nói rằng cái chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng chính mình cơ đấy! Chúng Tôi chỉ cần hết sợ Chính Mình là đã đủ!

Hiện Sinh mà đã như là một thể chế có chủ trương sắp đặt khiếp đến thế... Khó chừa lam.. Các bạn không ở trong nước như Chúng Tôi khó hiểu lắm xin thông cảm...

Nhưng mà khoan đã! !! Ở trong nước Chúng Tôi "phải thế" đã đành. Nhưng những có đứa Chúng Tôi "lọt" đưọc ra ngoài mà không "chừa" được mới lạ lùng làm sao chứ! Cứ lấy một thí dụ nhỏ thôi sẽ thấy Chúng Tôi không chỉ bị cái bệnh sợ , mà cái sợ đã thành thói quen như cái Anh chàng Thế Giang nào đấy đã viết về Thằng Ngưòi Có Ðuôi vậy!

Tôi lấy một ví dụ nhỏ thôi, không kể những ví dụ "lớn" như Bùi Tín hay Vũ Thư Hiên. Một số các sinh viên Chúng Tôi vì sợ phải trở về quê hương Oai Hùng, Anh Dũng XHCN ưu việt , phải cố tìm một lý do chính đáng...để ở lại cho Tư Bản nó bóc lột chơi, đặng để mà có kinh nghiệm trực tiếp...sau này về nước xây dựng XHCN cho vững mạnh!!! Thế là một số Chúng Tôi bỗng trở thành nhà báo!!! Không phải vì yêu tự do ngôn luận, hay yêu chân lý con mẹ gì đâu! Và càng không phải là vì oán ghét cái chế độ phi nhân thổ tả ở Việt Nam đâu... Nhưng vì sợ Chính Mình !!! Như thế những thằng trong Chúng Tôi "bỗng chốc" lập ra một vài cái tờ báo Chính Trị: nào là Cánh Én, Cánh Ó,Cánh Chuồn, Tia Sáng, Tia Mờ, Tia Tỏ v.v Với những "nhà văn, nhà báo bất đắc dĩ", à mà còn cả Tiến Sĩ, Chuyên Gia "bất thành văn" nữa cơ! Ðể lấy nền chứ : "Chúng Tôi yêu Tự Do Dân Chủ và là Tị Nạn Chính Trị đàng hoàng à nghe!!!". Như thế mới lấy được sự tin yêu của "đồng bào hải ngoại" mà làm ăn sau này chứ!

Nhưng rồi một chiều kia xa xa ... "bến bờ đất nước" vẫy gọi những đứa con xa nhà...hãy vì "quê hương đổi mới... Chúng Tôi khều nhau lập ra một cái Diễn Ðàn Trí Thức Văn Nghệ Sĩ Việt Nam trước Thời Cuộc. Mẹ nó ! nghe mà nhức nách không chịu được... Trên mạng coi như độc nhất vô nhị! Khởi đầu bằng đề tài rất "ăn": Ðổ lên đầu "Tư Cách Trí Thức VN"...Tất cả những cái khốn nạn của đất nước..và, phải nói là "Nhưng" mới chuẩn!!! Nhưng không được nói Chính Trị Thời Cuộc.. Có nghĩa là Trí Thức và Văn Nghệ Sĩ "đứng tần ngần" trước Thời Cuộc thôi! Cấm được nói.. Nếu nói thì Chúng Tôi yêu cầu sửa, cắt xén hoặc đục khoét v.v.. và Cảnh cáo và Cấm luôn! Ðếch cần chúng mày nữa!!! Ha..ha..ha.. Vì Chúng Tôi đã có độc giả và một đám "nghiện" đi theo rồi..Giai Ðoạn Một của Mục đích đã đạt...!!! Bây giờ chỉ còn Công Bố ngưng hoạt động "lý sự" qua lại thôi, nhưng vẫn nhận bài và đăng .... Thế là những bài đã có sẵn tuần tự lên khung theo đơn đặt hàng...độc giả có cánh mà bay à!!!

Các bạn làm sao mà hiểu được cái đặc tính láu cá, ma bùn vô sỉ của những đứa con cháu già Hồ như Chúng Tôi! Ấy như thế đã có gì mà lạ, mà bắng nhắng nhỉ? Chỉ lạ một điều giống như Anh Chàng Trường Xuân Triều, tác giả tập truyện cười "Chóp Bu Ðảng", đã thắc mắc là : Ở trong nước phải nhịn những cái trịch thượng mất dạy của bọn kiểm soát văn hoá đã đành, mà sao ở ngoài này mà bà con lại chịu đựng được cái thái độ mất dạy cắt xét, đục bỏ của mấy thằng Con Cháu Già Hồ Chúng Tôi mới lạ!

Ha ha ha...!!! Thật là thống khoái! Các bạn làm sao hiểu được cái thống khoái của những thằng láu cá mất dạy như Chúng Tôi! Tự dưng từ những thằng cha căng chú kiết, nói theo Trường Xuân Triều là những thằng (giả vờ) Chống Cộng kiểu Tỉnh Lẽ, bỗng chốc thành nhà văn, nhà báo, Tiến sĩ, Bình Luận Gia! Hơn nữa cơ.. Còn được quyền cắt xén, đục bỏ và cảnh cáo những "tay" sừng sỏ, giáo sư, luật sư, giảng sư, tiên sư gì gì nữa... Và cả lũ cứ hề hề lăn xả vào mà viết , mà xin đăng!!!! Các bạn cứ tưởng tượng ra cái cảnh một lũ Chúng Tôi, ngồi dạng chân, ấn nút bàn chữ "xoá", "cảnh cáo" những đưá khoa bảng bằng cấp, đám "khoa bảng sừng sỏ" này phải ngồi nặn óc viết và phải cẩn thận như thí sinh Lều Chõng dự thi, sao cho không "Chính Trị" để được Chúng Tôi đăng và không đục khoét... Nếu có lỡ thì sau cái cảnh cáo Chúng Tôi lại được cung kính xin lỗi năn nỉ!!! Ôi dào ôi! Có nằm mơ cũng không nghĩ đến được có ngày hôm nay! Chúng Tôi có ngờ đâu cái Diễn Ðàn thổ tả này lại quí giá và quan trọng với Trí Thức như vậy!

Các bạn làm sao mà ngờ được Chúng Tôi khinh bỉ các bạn đến mức nào! Hoạ chỉ có Xuân Triều, Văn Thanh là biết rõ.. Cùng là con cháu Bác cả, nhưng Xuân Triều, Văn Thanh không bị cái bệnh nghiện và sợ...Chính Mình như thế... Nhưng mấy tay này chỉ là thiểu số "chết tiệt" !!! Chúng Tôi chỉ cần họ trong lúc đầu cho có "Chính Nghĩa" Lôi cuốn độc giả thôi! Bây gìờ cóc cần và phải tìm cách mà triệt đi, không lại kỳ đà cản mũi!!! Bài Bản của "Bác Hồ của Ðảng CSVN" dạy từ lúc Kháng Chiến cứ thế mà dùng!!! (Bọn quốc gia tư sản, trí thức cứ dùng, cứ vuốt, cứ xưng tụng chúng nó! Xong việc thì mò tôm, cải tạo..) Chả sai đi đâu một bước!!!..Trí Thức đại Khoa Bảng nghiện Chúng Tôi nặng rồi...

Ôi cái bệnh sợ chính mình nó miên man lắm lắm cơ đấy! Mà hình như loài người bị chung thì phải.. Ai cũng sợ phải thấy mình ở trần truồng không còn vay mượn cái gì để che đậy nữa...Các bạn không tin thử chạy lại lột quần lột áo một ai đó xem sao.. Hay chỉ đề nghị rằng Cô hay Chị, hoặc Anh, làm ơn cởi áo cởi quần ra cho Chúng Ta nhìn nhau rõ hơn, thật hơn xem, có ăn tát hoặc vào tù mà ngồi không! Với Chúng Tôi, các bạn mà đề nghị bỏ quá khứ Quốc Cộng, Bác , Cụ, Ðảng sang một bên để nói chuyện sòng phẳng lý luận sở cứ là có chuyện ngay! Có lẽ Chúng Tôi cũng sợ phải hiện rõ Chính Mình.. Sợ đứng một mình không cần lãnh tụ, chủ nghĩa, lý thuyết!!! Ừ nhỉ ! Có thể Chúng Tôi sợ "Cô Ðơn" chăng????

Bà Aung San Sui Chky của Miến Ðiện đã nhận định là "Sợ là mộ thói quen mà thôi"! Quả là qúa đúng! Ít nhất là với Chúng Tôi... Từ những cái "não trạng nghiện sợ, thói quen sợ" này, nó dẫn đưa Chúng Tôi đến những lý sự nhận định rất lạ lùng.. Không phải vì Chúng Tôi dốt nát hay thiếu tư liệu đâu...Chúng Tôi cố tình bỏ qua vì sợ phải đương đầu với cái gì đó lởn vởn đâu đây..Trong tiềm thức, trong thói quen hàng ngày....lúc soi gương!!!

Thử bàn một vài vấn đề là rõ ngay thôi mà....

Cái tật nói dai nói dài nói dở ,nhiễm của Hồ Chí Minh, của đám lãnh đạo CS Việt Nam, nên có quên thưa cùng các bạn một việc nhỏ .... nhưng mà to, quan trọng nhưng ...lại vớ vẩn . Lẽ ra đã được ngỏ ngay ở lúc "vỗ bàn thét bài ca Khí Gió" . Sở dĩ cái ngôi thứ nhất số nhiều "Chúng Tôi" được dùng từ nãy đến giờ vì trong cái "Tôi": Người gốc Bắc Việt Nam, sinh ra lớn lên trong Nam, ở với Quốc Gia, hay Ngụy, tùy cách gọi..Bị Việt Cộng "giải phóng, tống cổ vào thiên đường XHCN", và trở thành V.C theo "công pháp"; rồi theo Phục Quốc, Phản Ðộng, rồi Vượt Biên, rồi lại theo Kháng Chiến chống Cộng... Rồi đổi quốc tịch thành thằng Tây cũng theo "công pháp"...rồi quay lại đi học buộc phải trở thành "một tí" Trí Thức Khoa Bảng (Không phải Sĩ Phu, Kẻ Sĩ đâu!!!) ... Xong quay đầu về VN xin hồi hương, dạy học...V.C nó không "kham được", rồi lại phải chạy ra, lại chạy vào Hà Nội, Yêu hì hục rồi lại chưa cưới v.v Như vậy cái "Tôi" nó bao gồm đủ những con người : Thằng người Việt Nam., đưá ở trong Nam, tên Quốc Gia, gã Việt Cộng, thằng Vượt biên, Tị Nạn, kẻ Tây gốc Việt, thằng có Khoa Bảng, xấu tốt, thối, thơm v.v đủ loại ... Cho nên Xưng là "Chúng Tôi" vì gồm những thằng Tôi như thế... Ai tức, ai có vấn đề ráng chịu...đựng hộ thiên hạ...một cái...

Cái hiểu , lối lý sự về Chính Trị Chính Em của Chúng Tôi:

Trở lại vấn đề xin bạn cho phép Chúng Tôi định nghĩa Chính Trị cái đã.. Không định nghĩa không xong vì trong chúng tôi hay thiên hạ vẫn cứ đè Chính Trị ra mà hiểu như là "việc nắm quyền, cai trị" ....Còn ngoài ra văn học nghệ thuật, tôn giáo v.v là phi chính trị . Thế mới chán!!! Thật ra có cái mẹ gì mà không chính trị cơ chứ.... Cái thằng Tây nào nó bảo : Con người là một sinh vật Chính Trị", là quá đúng... Cái hèn, sự thiếu tự tin, không thành thật , không dám đối mặt với sự thật cuộc đời nó đã làm cho thiên hạ , trong này có lũ Chúng Tôi, con cháu một dân tộc tràn ngập Chính Trị, Chiến Tranh và Ðấu Tranh, bày ra đủ lý cớ để cãi cối cãi chầy rằng : "tớ phi chính trị."... Nhưng mà sau khi tuyên bố "tớ phi chính trị" như thế, Chúng Tôi lẩm bẩm ngay, vì biết thừa rằng đó tức là một hành động rất chính trị rồi còn mẹ gì nữa!!! Thế mà có kẻ trong chúng tôi cứ giương cổ ra mà gào phân bua, đòi hỏi rằng Tôi phải được phi chính trị... Vì Chính Trị nó ghê tởm, đồi bại, độc ác, gian xảo, thủ đoạn v.v và v.v Ðúng quá đi chứ các bạn nhẩy? Con người , xã hội con người mà. Chẳng qua nó chính là "sản phẩm" của chính Chúng ta mà thôi, phải không ạ? Dài dòng giây dưa ra một tí, tất cả nó cũng như Tôn Giáo và Thượng Ðế vậy thôi. Nào là thiên đường địa ngục hai bên, Chúa Quỷ v.v Cũng chính là sản phẩm của Chúng Ta cả! Thằng cha Karl Marx nói có một câu vớ vẩn mà nổi tiếng như "cồn" Con người là sản phẩm của xã hội!!!". Thật là ấm ớ cả bầy, cả lũ! Xã Hội là Sản Phẩm của Con Người!!!

Thưa vâng!!! Xã Hội, hay Tất Cả những cái gì đẻ ra từ Tư Duy, Ước lệ của Trí Tuệ, của vận động Não Bộ v.v của Con Người là Sản Phẩm của Con Người!!! Vậy tại sao chúng ta lại "nghịch nặn nó" ra rồi đâm đâu bỏ chạy cả lũ như thế nhỉ..???? Chúng Tôi chạy trốn đủ thứ chứ không chỉ một chữ Chính Trị này đâu! Thư thả rồi Chúng Tôi cũng sẽ miên man đến Văn Học, Nghệ Thuật, Nhân Sinh v.v mà.. Hãy cứ nói Chính Trị cái đã, vì tất cả trên Cuộc Ðời này đều mở đầu và khép lại xuôi tay trong Chính Trị mà! (Chuá Phật còn không thoát được cái luân hồi này)..

Chính Trị hiểu theo nghĩa "nghệ thuật hành xử" gây ảnh hưởng, và chống lại ảnh hưởng, chi phối , chống lại chi phối người khác, để đạt được, hay giải quyết được công việc theo ý muốn! Như thế tự nó đã phải có những thủ đoạn, quyền hành... Như vậy không phải chỉ có người Việt, hôm qua,hôm nay, đã và đang chán ngán Chính Trị, mà hầu như có rất nhiều người trên thế gìới cũng có cái nhìn bi hài về chính trị như vậy..nhưng vẫn cứ phải sống chính trị và chết "chính em"...Cuộc sống vẫn cứ là một bi hài kịch chính trị!!! Và Ta "bị" (hay được) sinh ra làm "con vật chính trị"... (kết quả của hai kẻ yêu thương nhau nào đó, hay hai kẻ ghét nhau nào đó, hai gia đình âm mưu nào đó, hoặc là do sự bất hạnh bị cưỡng bức của người nào đó, và theo như bây giờ có thể là do sự "nghịch ngợm" của mấy thằng cha "sinh học" nào đó...v.v) thế là buộc phải làm chính trị dẫu có muốn hay không, yêu hay ghét..Chán, hay buồn nôn như các ngài hiện sinh, yêu cái Không cái Có như cả Phật cả Chúa v.v

Ấy nhưng mà cái cung cách chính trị thì vô thường.. ngây thơ, ngớ ngẩn, khôn ranh, chân thành, tinh tế, dại dột v.v cứ tùy. Ðể cho công bằng, và trước khi đi miên man rộng hơn và sâu hơn, Chúng Tôi xin kể lại một chuyện vui về Chính Trị của một đám khoa bảng đại trí thức luật gia, cựu VNCH Chúng Tôi . Nó lạ lùng lắm..

Cách đây không lâu, có một đám Chúng Tôi họp nhau lại làm đơn kiện V.C vi phạm hiệp định Ba Lê và đòi Quốc Tế trả lại miền Nam cho Chúng Tôi...Ðể Chúng Tôi lại được sống trong "Miền Nam Tự Do" cùng thế gìới Tự Do!!! Vì tất cả diễn biến từ sau năm 1973 là trái phép! Trái Công Pháp Quốc Tế...!!! ( Giời ạ ! Cứ nghĩ đến là không nín được đánh rắm!!! Ai mà khó sinh đẻ nghe chuyện này là xong ngay!!!)

Không biết mấy vị đại khoa bảng, trí thức luật gia này của miền Nam Chúng Tôi họ ăn học như thế nào! Có lẽ họ được du học và tu nghiệp ở mặt trăng! Cho nên họ mới nghĩ và tin tưởng cái hệ thống quyền lực "Quốc Tế " như thế....Giả sử mà có cái "Toà Án Quốc Tế" như thế và V.C nó "sợ" thật đi nữa, hoặc ngây thơ hơn nữa là V.C sẵn sàng thi hành "án lệnh, phán quyết" của mấy thằng thực dân mũi lõ, đông chữ tối dạ, nhưng ma lanh ấy đi nữa, thì còn cái số phận của đám anh em cùng một mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân miền Bắc thì sao? ... Thì ...thì ...thì kệ cha Bác Hồ với Chúng Nó... Anh Em đồng bào Ðất Nước Dân Tộc là .. hai cơ mà !!!!..Khổ! Cứ muốn văng tục.... nhưng mà nhịn cười không được! Dẫu là cười ra nước mắt! Cười đau trái tim. Cái thói chữ nghĩa nó lạ lùng nhỉ! Như vậy bây giờ thì các bạn chẳng lạ lùng gì về việc Chúng Tôi, những thằng con Nam, Bắc, cùng một mẹ một cha đã từng túm nhau, cắt cổ nhau thẳng thừng không thương tiếc! Và lúc nào cũng sẵn sàng ôm mông thằng Tàu, thằng Nga, thằng Mỹ, thằng Pháp v.v mà hít, mà hót nào thắm thiết hữu nghị, anh em, thày trò đủ thứ, tưởng niệm những Anh Hùng Ðỏ, Xanh đã khuất!!! Nhưng không bao gìờ có thể Nam Bắc nắm tay nói lời sòng phẳng! Sòng phẳng thôi, chứ chưa nói đến hòa giải, thương yêu...Ngay cái nghĩa, cái tình với những anh em hai bên đã khuất cũng không có...dẫu chỉ một nén hương đạm bạc dâng lên cho một đồng bào vô danh bất hạnh!

Ấy mà không hết đâu! Những cái cười ra nước .... này không chỉ là "độc hữu" của các người khoa bảng Chúng Tôi đâu nhé...Lắng nghe các vị "bô lão" của Chúng Tôi ở trong nước cũng sẽ "kinh ngạc" không kém! Dù họ được tôi luyện trong "chiến tranh chống ngoại xâm", và đấu đá phe đảng một thời cơ đấy.

Hãy cứ soi xét những sự vụ gần đây thôi, Chúng Tôi cũng thấy được các "bô lão" của Chúng Tôi rất "hiện sinh", cái Hiện Sinh Như Là Một Thể Chế, mà ông Nguyễn Văn Trung đã nhận định: Ngày Hôm Qua dẫu sao vẫn cứ tốt hơn hôm nay, và Ngày Mai thì không tin được!!! Dẫu có nhiều kẻ không đồng ý như vậy, theo kinh nghiệm hiếm hoi can đảm của họ, là không đúng. Mà thật thế , chỉ có một số nhỏ trước đây đã lấy sinh mạng và trí tuệ can đảm của mình để "khước từ" cái Thể Chế Hiện Sinh do chế độ cài đặt vào đời sống tư duy của họ. Họ dãy dụa để vượt thoát nó. Chẳng hạn như một số vị trong Nhân Văn Giai Phẩm như Cụ Phan Khôi, Phùng Quán, Ông Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Ðan Quế. v.v . Nhưng như hôm nay lại thêm đầy dẫy những ngưòi khưóc từ , và muốn đạp đổ nó, như đồng bào Phật Tử , Hoà Hảo, Gia Tô giáo Nguyệt Biều v.v Các vị vô ưu vô úy như Thượng Toạ Quảng Ðộ, Huyền Quang, Tuệ Sĩ, Không Tánh v.v Nhưng dẫu sao Chúng Tôi vẫn thấy đúng. Ít ra bằng kinh nghiệm não trạng của đa số Chúng Tôi, những người đã 70 năm bị lăn tròn, cuốn méo trong cái thể chế ấy, và sống như thế...dẫu một số ít đã "dám" ra ngoài đi vào cõi "tư sản" mà cái đầu Hiện Sinh như thế vẫn không suy giảm!!!

Các "bô lão" này của Chúng Tôi, kiến nghị, đề nghị, ngỏ ý hãy thay đổi để tiến về "quá khứ"!!! Cái quá khứ vàng son của các "bô lão có lão Hồ thánh thiện, tài năng vô địch, chí nhân, chí thánh v.v"

Những yêu cầu, kiến nghị hãy bỏ điều 4 hiến pháp, và thực hiện những gì "thánh Hồ đã thực hiện và dạy bảo"!!!

Chúng Tôi nghe mà mát ruột! Lục lọi ký ức tìm lại những "mảng hiến pháp cũ", so sánh với "hiến pháp mói", thấy cũng có gì khác đâu !!! Ðiều 4 hay không Ðiều 4, thì những khoản nhân quyền, pháp trị, quyền tự do của công dân v.v cứ vẫn thế! Nó cứ vẫn là trong văn bản, cái văn bản mà chẳng ai màng biết đến. Dĩ nhiên trừ những "tay lý sự" học "gỉa" v.v. Chứ từ Hồ Chí Minh cho đến bây giờ chẳng có ma nào hành xử theo nó cả! Tất cả Chúng Tôi sống như là những "thói quen", những "tiền lệ": Trên đè, dưới dạ! Thượng đội hạ đạp! Ai luồn được thì cứ luồn, viết thì cứ lách, lách rồi lại chui , chui rồi lại trốn v.v !!!

Như thế vấn đề là văn bản Hiến Pháp, Cương Lĩnh Chính Trị, Nghị Quyết Trung Ương, hay não trạng con người, cơ chế độc tài toàn trị, thể chế vô nhân phi pháp, phi dân chủ? Vậy có sửa Hiến Pháp hay gì gì đi nữa thì đã sao nào?

Chúng Tôi có bàn với nhau và gọi ới đám Chính Trị Trung Ương Ðảng rằng: Chúng Tôi mà là các ông Chúng Tôi vất mẹ nó cái Hiến Pháp ấy đi , và cũng chẳng thèm lấy lại cái Hiến Pháp khí gió thời già Hồ làm cái gì.. Lão chỉ vay mượn của Mỹ sơ sơ.. Còn Ta cứ lấy nguyên si cái Hiến Pháp của Mỹ về đổi tên sơ sơ cho mấy "bô lão" và học giả vừa lòng! Ðã chết ai đâu! Mình có đưa cho ai đọc, mà đọc rồi đứa nào dám làm trọng tài, ai "cho chúng nó làm trọng tài!!! Khi tất cả Tam Chế là Ðảng Viên cả!!! Còn có lợi nữa ! Trong thì bố bảo ai dám dẫn chứng Hiến Pháp, Pháp Luật... Mở miệng đi tù tội lạm dụng dân chủ ngay! Vi phạm luật an-ninh quyền lợi quốc gia... Chánh án là Ðảng, Công Tố là Ðảng...v.v Ðảng chẳng bao giờ Vi Hiến cả! Ðảng đẻ ra Hiến cho mọi người ngắm thôi...Ngoài thì ngoại quốc nó hí hửng ca ngợi đổ tiền vào đầu tư, viện trợ... nhất cử lưỡng tiện!!!

Ðấy các bạn thấy cái lũ Trung Ương Ðảng của Chúng Tôi có dốt không cơ chứ!

Chúng Tôi có lần đã vã bồ hôi hột khi tưởng tượng 100 năm sau này. Khi thế hệ con cháu Chúng Tôi truy tìm về thời đại "Hồ Chí Minh" với những bằng chứng như những lá thư kiến nghị của bà mẹ Ông Vũ Thư Hiên, vợ Ông Vũ Ðình Huỳnh, những kiến nghị bài viết của các bô lão, các văn gia "yêu dân chủ".. Thì sẽ không thể kết luận khác hơn được rằng quả thật "thời đại Hồ Chí Minh" là thời đại vàng son của dân tộc! Vì "Ai" cũng nuối tiếc như Bà Huyện Thanh Quan nuối tiếc nhà Lê!!!

Với những "sở cứ, bằng chứng" như thế. Có ai không kết luận rằng:

1-Hồ Chí Minh quả là minh chúa thánh nhân! Thập toàn từ thiện! (dĩ nhiên trừ cái tật hút thuốc nhiều và không có vợ!!!). Yêu Tự Do, Dân Chủ!!!

2- Thời đại của "Người" phải đầy dẫy Công Lý, Nhân Bản, Pháp Trị, Ấm No, Hạnh Phúc, Công Bằng Văn Minh v.v Bằng chứng là "lời Người Còn Ðó", Hiến Pháp của Người còn đó, và những lá thư kiến nghị, kêu oan, nỗi lòng hoài cổ về Người, thời Người còn đó!

3-Chỉ vì cái lũ "con cháu của Hồ" bất mục làm nát việc, hỏng đại sự Cách Mạng... Và do đế quốc có dã tâm, bọn diễn biến hòa bình, phản động nó phá mà thôi!

Nghĩ đến phát lạnh! Mà không lạnh không được các bạn ạ! Vì không cần phải đợi đến 100 năm sau đâu! Mới vừa đây thôi , cái ngưòi Vũ Huy Quang (VHQ) nào đó đã dùng lý sự , chứng cớ như thế (Thư của bà vợ ông Vũ Ðình Huỳnh, bà Ng thị Ngọc Lan, vợ Phạm Viết, Trần Ðộ, Lê Hồng Hà .. Và cả văn bản lời "Lê Nin" nữa cơ v.v) để phê bình quyển "Công Lý Ðòi Hỏi" của Ông Nguyễn Minh Cần đấy nhé! ( Vũ Huy Quang "Cùng nhìn lại lịch sử"...Báo Người Viêt, mục Diển Ðàn ngày thứ Năm 2-8-2001 trang B1).. Nhưng mà VHQ cũng đúng phần nào khi nhận định rằng những ngưòi "chống cộng" đa dạng ở Cali bây đâm ra chống nhau một cách "cũ kỹ" như thời chiến tranh lạnh!

Nhưng VHQ quên không nhắc đến những người "ôm cộng" cũng rất "đa dạng", và cũng vẫn còn "ôm nhau" một cách "cũ kỹ" của thời "lạnh chiến tranh"! Ôm cộng vì không thấy Tư Bản nó toàn bích như "Bác Hồ, Lê Nin nói về Thiên Ðường Cộng Sản"! VHQ này còn rất "duyên dáng" nêu lên những câu hỏi về tội ác thực dân đế quốc nữa cơ, để biện minh cho sự "chính đáng của Cộng Sản"! Những "thóai hoá của Cán Bộ mới là hậu quả" cơ đấy!!! Ðúng y chang "tinh thần kiến nghị, phò Chính Thống, chờ Thánh Ðế hồi tâm" của các "Bô Lão" Chúng Tôi... VHQ này tài thật!!!

Người mà đọc những lý sự phân tích này ắt sẽ phải hỏi rằng tại sao người ta nêu lên những "tội ác" hậu quả của Chủ Nghĩa Cộng Sản mà không ai lên án hay đúc kết tội ác của Chủ Nghĩa Tư Bản nhẩy? Thế mới có chuyện mà bàn chứ.. VHQ chê ông Nguyễn Minh Cần (NMC) là không phân biệt được đâu là chuyên chính Ðảng, và chuyên chính Vô Sản..Quả thật, Chúng Tôi cũng chịu, không thể phân biệt được! Vì Chữ thì Khác nhưng vật là một "duột"...!!! Nhưng mà Chúng Tôi lại phân biệt được rất rõ đâu là văn bản chữ nghĩa , và đâu là những hiện trạng xảy ra, đổ lên, đè lên trên đầu thân xác Ðất Nước, Dân Tộc chúng tôi từ những chữ nghĩa ấy cơ đấy!

Chúng Tôi còn khá hơn một bước, là cũng còn phân biệt được đâu là sụ tàn hại của Thực Dân, và đâu là cơ chế Tư Sản, tính Tư Bản, chứ không phải Chủ Nghũa Tư Bản! Vì Tư Bản không phải là Chủ Nghĩa mà chính là cái bản tính tự nhiên hành, ứng xử của con người trong xã hội tương tranh cầu lợi...ngay cả ở trong cái gọi là XHCN của Lien Xô hay ở đâu cũng thế...Cũng muốn sở hữu, muốn cầm cân nẩy lợi và sai phái người khác ếu được (dại gì không!!!)... Cái khác là làm sao có pháp luật để gia giảm cân bằng chứ không tru diệt ép buộc bằng bạo lưc khủng bố....Và thế là cái XHCN, lý tưởng CS nó chết không kịp dãy.. Và cái gọi là "Tư Bản đang dãy chết" lại cứ sống , và sống mỗi ngày mỗi khác.. dẩu không là thiên đường toàn phúc...nhưng ai cũng không muốn "bỏ hẳn".. kể cả VHQ... Và thật mỉa mai thay, nhất là các Ðồng Chí Lãnh Ðạo CS còn xót lại trên địa cầu này không những không muốn bỏ mà còn muốn chỉ ôm cho mình, cho gia đình mìh, mà không san sẻ cho nhân dân mọi người cái tính "tư bản tư hữu" ấy!!!

Vì thế nhận định cho đúng thì hôm nay ở những nơi "gọi là XHCN" thì chỉ là XHCN cho người cầm quyền, vì họ hưởng cái gì cũng "của chùa" của nhà nước, quốc gia lo cho họ. Nhưng "tư bản thị trường tự do" thì ứng dụng cho những người khác, nghĩa là mặc chúng mày sống sao thì sống, tự do đi, mạnh được yếu thua... nhà nước không có trách nhiệm lo!!! Nhưng cấm không được tự do nói, tự do đi lại, tự do phản đối, chọn lựa lãnh đạo v.v

Thật ra Chúng Tôi phần lớn cũng chỉ là các dân đen, lấy đít trầu làm thước, vo gối nhìn trời, nên không thông hiểu thiên hạ kim cổ và lý sự xa vời làm con mẹ gì! Chúng Tôi cứ nhìn vào mâm cơm hàng ngày, những cái bản mặt "sằng sằng như cặc phải nước sôi", những lời nói "câu trước chửi bố câu sau", nhan nhản hàng ngày của lãnh đạo, mà phán xét về hiện trạng và vận mệnh Chúng Tôi...Mỹ, Pháp, Nga, Tàu v.v nó sai, nó đúng kệ cha chúng nó.. Chỉ biết Chúng Tôi đã bị dí súng vào đầu ăn bánh vẽ, và cố tưỏng tượng mà nuốt.. Và cái nguyên nhân khốn nạn của cuộc đời Chúng Tôi rõ ràng là do Hồ Chí Minh đã đưa cái CNXH về ứng dụng. Và từ đó nó đẻ ra cái hiện tại bây giờ...Chúng Tôi cứ phải gầm mặt mà "hưởng" ....để chờ bỏ được đi ra nước ngoài mà lý sự "thoải mái , uyên bác" như VHQ thôi!

Hưởng những cái thứ này nhiều quá, mà lại được nghe, đọc những kiến nghị dẫn chứng của "cụ Hồ"nhiều đến nỗi Chúng Tôi mơ ước làm sao cho cái thằng cha Già Hồ này nó sống lại cho xong sự đời! Vì lão già Hồ này mà sống lại thì mọi vấn nạn coi như xong...Vì cho đến nay những dẫn chứng tốt đẹp đều hướng về "Người".. Nếu "Người" còn sống thì .....thì ... thì...Chúng Tôi sẽ còn và có thêm đủ thứ tốt đẹp hơn bất cứ quốc gia nào trên quả địa cầu này!!! Người là nguồn mơ ước, là quan toà, , là chân lý, là nền tảng của mọi tư duy ...Và là giải pháp v.v

Vì thế mà khi nghe Ông Trần Khuê "đòi" đem người đi chôn! Chúng Tôi đã dãy nảy lên! Chôn à ! Sao mà dại dột, phí phạm thế! Làm như vậy là ngu còn hơn những đứa trong bộ Chính Trị nữa! Và còn trái cả ước muốn của "Người" nữa cơ đấy! Những đứa trong Chúng Tôi dẫn giải rất khoa học rằng Người lúc nào cũng quên mình vì nhân dân, cố chỉ làm sao cho đất nước giàu có, dù đã chết đi.. Cho nên không được chôn Người nó phí phạm.

Hãy để người "nằm" ở phi trường Tân Sơn Nhất, nơi cố hương của nhiều đứa "Ngụy phản động, căm ghét Người". Vì biết thế Chúng Tôi sẽ để ra một khu đặc biệt để cho những "khúc ruột xa ngàn dặm" này về nhổ nưóc bọt vào quan tài kiếng của Người, giá chỉ lấy 10 Mỹ kim cho mỗi lần nhổ mà thôi.. Chúng Tôi biết chắc sẽ nhiều đứa cả Nam lẫn Bắc sẽ cố dành dụm để mà được nhổ nhiều lần.. Như thế Chúng Tôi sẽ vừa thâu tiền vé "nhổ mặt Người" vừa hốt tiền máy bay, tiền cư ngụ ăn sài của Chúng nó nữa! Như thế , không những sẽ lấy của những đứa "chạy trốn quê hương theo tư bản" 3 tỷ Mỹ kim hàng năm, mà là 300 tỷ Mỹ kim hàng năm... Và còn tạo ra công ăn việc làm cho nhân dân trong nước, không bao giờ hết việc...Cứ thấy chúng nó đủ các hội đoàn Chống Cộng thì biết...Chúng nó ghét căm "Người" càng nhiều thì ta càng lợi... Cái lợi nhất là chúng nó ghét "Người" cái kiểu "cũ kỹ " ấy, thì chỉ đổ tiền vào để được nhổ mặt Người... và không còn tiền để mà chống... và quên luôn chống "Chúng Tôi"...

Chúng Tôi đảm bảo "Người" sẽ hài lòng, vì đúng với ý nguyện của Ngưòi! Chết rồi mà cái xác thối vẫn còn có lợi cho lý tưởng Cộng Sản và Ðất Nước Nhân Dân XHCN đến thế, và hại cho kẻ thù đến thế...Ông Trần Khuê rõ khờ! Ðã bảo Chúng Tôi chỉ đa phần là nông dân, nên cái gì cũng quy ra thóc cả! Chắc ăn như bắp!!!

Phải chăng các "bô lão" của Chúng Tôi vẫn còn ẩn núp trong cái vùng "lù lù một đêm tối giữa ban ngày, nhưng lóng lánh đẹp nhất tên Người" của thời đại "thực dân đỏ" kiềm chế : loa kề tai, súng kề đầu! Trong khi âm vang chân lý, lòng can đảm, trí huệ núi sông cứ vọng đi mãi ở đâu đâu?

Những cái nhìn "trật duột" về Ta:

Có lẽ phải xin phép trở lại với bạn đọc về quan niệm cầm bút của Tôi, đó là sòng phẳng với chính mình trước. Tôi cầm bút là để nói với chính mình, để gạt bỏ những gian dối từ chính mình đến mức tối đa. Nhất là trong hoàn cảnh tha phương, thì thật ra có nói cái gì viết cái gì cũng vẫn chỉ là nói và viết lăng nhăng thế thôi. Chứ chẳng thể "làm" hay "mưu cầu" chi cả. Và như thế, Tôi nghĩ , qua kinh nghiệm thực tế làm người Việt Nam với gần 30 năm trên đất nước cũng như mấy lần trở về, Viết và Nói ở ngoài Việt Nam, nó không như ở trong nước. Mỗi lời , mỗi chữ là một "nghiệp" vận vào bản thân, nhãn tiền! Rõ ràng, Viết và Nói ở trong nước hay trong bất kỳ ở thể chế phi nhân, phi dân chủ nào cũng đều là cái "nghiệp" với những quả báo nhãn tiền đối với bản thân, gia đình và người thân quen lân cận, Tốt hay Xấu. Và , dĩ nhiên cho cả xã hội nữa!

Cái "nghiệp" của những sĩ phu cứ "dư nước mắt khóc người linh tinh" tự nhiên "một lời là một vận vào khó nghe". Sự chọn lựa tư thế và cách nói, dẫu có thế nào, đúng sai, hay dở, chân giả v.v đều vận vào thân và đi ra từ một quyết định tâm tư rõ rệt. Bồi bút Tố Hữu, Nguyễn Công Hoan, anh em Hoài Thanh Hoài Chân, Công An Nguyễn như Phong, hay những người chín trực Trần Ðộ, Cha Lý, Thượng Toạ Quảng Ðộ, Trần Ðăng Khoa , Dương thu Hương, hay Cụ bà Thu, Anh huynh trưởng Hồ Tấn Anh v.v đều như thế! Họ biết "nghiệp quả" của họ và trách nhiệm hành xử tư thế của họ.. Tôi không ở trong những hoàn cảnh trực tiếp như thế, nhưng vẫn thường đi về đất nước, nên cách nào đó cũng sẵn sàng chấp nhận "nghiệp quả" hành xử lời nói của mình, dẫu chỉ là những bốc phét. Tôi chỉ thể hiện hết cái chân tính "Trăm voi không được bát sáo, Ðánh trống bỏ dùi "của cái nghiệp nói và viết ở nơi tự do này của mình. Mà nói cho cùng, nếu chỉ cứ ở ngoài này mà nói, mà viết thì rõ ràng chỉ là "đánh trống bỏ dùi, trăm voi không được bát nước sáo".

Khi người yêu giận dỗi, người ta thường phải thủ thỉ nhỏ nhẹ để làm hoà. Hoặc ít ra để nói được những gì mình muốn nói. Vì Chúng Tôi biết những người Việt Chúng Tôi bây giờ họ giận lẫy cả đến Tư Duy, Chính Sự. Nói một tí là họ giẫy nẩy hoặc tìm đủ lý cớ mà buộc tội, nói hành nói tỏi Chính Trị, Quốc Sự... Cho nên ngay từ đầu Chúng Tôi đã tự nhủ rằng sẽ nói......bằng ngôn ngữ phong cách của một anh tình nhân, tay vừa vân vê mấy lọn tóc người yêu (hay vân vê bất cứ cái gì mà một anh đa tình có thể nghĩ đến!!!) mà thủ thỉ. ..Nhưng cái tính của người học ít lại ham nói nó đưa đẩy thành ra không vân vê tà áo được.. Cứ phải nắm tóc, níu áo nhau, quát nhau mà phân minh...

Không thế cũng khó lắm... Kể cả trong lẫn ngoài, cả cái ban Văn Hoá Tư Tưởng, A 25 gì gì đó, lẫn những người trong Chúng Tôi đều có chung một lập trường về Chính Trị rất vui... và cũng rất trật duột...

Ðảng CSVN hay những Chế Ðộ độc tài phi dân chủ, bất nhân thì luôn luôn có cùng một luận điệu rằng :

Ai có nghề đó, đừng có dính đến chính trị. Bất cứ cái gì Chính Trị đều xấu và mưu đồ gì gì đó, đều có tội... (Khổ thế! Chính Trị mà không mưu cầu cái gì hết thì có nghĩa khỉ gì cơ chứ. Ngay đi tu cũng là có ý đồ mưu cầu nữa là!) Và những phần tử Chính Trị ở trong nước là do "thoái hoá, mất lập trường, hoặc bị xúi dục, ảnh hưởng xấu v.v Còn ngoài kia là do một bọn tay sai hoặc không có nghề nghiệp vững chắc, không có tài sản ổn định, đời sống không no đủ .... nên bung xung cho đời nhớ tên mình mà chọn Chính Trị.. thế thôi! Nghe tưởng nó quân tử, cao siêu mạt thế vô nhân vời vợi!

Như thế Chính Trị, Chính Sự, Quốc Sự là một "đặc quyền" không thể chia sẻ với ai khác.. Buồn một điều là không chỉ những tên Cộng Sản, độc tài nghĩ như thế! Nó còn ăn nằm trong đầu óc của những "nông dân" Việt khắp nơi nữa cơ.. Những người đã ra đi vì "chính trị " cơ đấy.. Thiên hạ, dẫu có khoa bảng, ngâm cứu, cứ hiểu Chính Trị, Nói Chính Trị, Làm Chính Trị, Ðấu Tranh Chính Trị v.v lộn tùng phèo..

Làm Chính Trị và Ðấu Tranh Chính Trị. (hay nôm na là làm cách mạng đấy!!!)

Làm Chính Trị là vận động quần chúng để thay đổi chính sách, thay đổi và ứng dụng những điều mình tin tưởng trong một cơ chế đồng thuận, bình đẳng tản quyền. Ở các quốc gia tư sản ổn định, như thế làm Chính Trị trở thành một "nghề", như tất cả các nghề khác.. cái khác là nghề chính trị nó không cần khoa bảng hoặc điều kiện huấn luyện, kinh nghiệm, hoặc tốt nghiệp chính thức nào cả... Nhưng nó lại chi phối các nghề nghiệp khác...vì bản chất của nó là ứng dụng và thực hiện chính sách...Ðiều đặc biệt là không ai thần thánh hoá , nghiêm trọng hoá , hay cưòng đìệu hoá cái nghiệp vụ Chính Trị cả. Bực bội một chính sách gì gì đó của nhà nước là nhẩy ra làm chính trị một mùa rồi thôi cũng được!

Ngày hôm nay, điều kiện của những quốc gia ổn định và đã phát triển đặc biệt là với hệ thống và cơ chế tư sản, rất khó cho một người bình thường đi Làm Chính Trị , vì nó rất tốn tiền, (chẳng hạn như ở Mỹ, vợ ông Bob Dole phải bỏ cuộc chỉ vì không đủ tiền!!!). Vì thế ở các nước Tư Sản Dân Chủ ổn định, những chính trị gia đa số là các nhà tư sản lớn, hơn là những trí thức gia. Trong khi ở VN ta, và trong "Cộng Ðồng" ta, những vị "đấu tranh chính trị" thường là những vị Sĩ Phu ( khoa bảng và không khoa bảng) có ý thức cách mạng xã hội..

Cho nên nhận định một cách " miệt thị " những người không có "thành quả" tài chính mà làm chính trị là rõ ràng có "ý đồ xấu"! Theo Chúng Tôi, nếu không phải là lối nhận định quá đơn giản và thiếu tham cứu sâu sắc..Và, nếu không muốn nói là cũng bị mặc cảm, hoặc định kiến hình thành từ một số kinh nghiệm xấu nơi vài cá nhân "làm chính trị cộng đồng xôi thịt"....

Lịch sử VN chưa bao giờ có Dân Chủ thật sự và chưa bao giờ là xã hội tư sản ổn định dân chủ, nên hầu hết những người trong Chúng Tôi, trong hay ngoài, đều là các nhà "đấu tranh chính trị". Chúng Tôi chưa hề ở vào vị trí "làm chính trị trong một chế độ" như những người Chính Trị gia phương Tây, nghĩa là hợp pháp và vận động quần chúng công khai, [nhiều khi chỉ vận động giới hạn bằng một hoặc hai vấn đề xã hội (issues) cũng là Chính trị gia! ] với những phương tiện truyền thông công chúng v.v Mà ngược lại Chúng Tôi, những người Việt Nam thường phải "đấu tranh chính trị" chống lại với một thể chế, chứ không "làm chính trị trong một thể chế", có nghĩa là luôn luôn bị đặt ở ngoài vòng pháp luật hoặc "bán công khai" mà thôi...như thế hầu hết những ngưòi VN dính líu đến Chính Trị từ đầu thế kỷ thứ 20 đều ít nhiều mang tính chất "cách mạng".. Có nghĩa là họ Ðấu Tranh Chính Trị để thay đổi một thể chế chính trị, thay đổi não trạng của đại đa số quần chúng, thay đổi xã hội, hơn là làm chính trị ứng dụng, thay đổi chính sách như các nước đã ổn định...

Như vậy làm sao mà có thể nhận định đơn giản, nhầm lẫn và hồ đồ như thế được! Cụ Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học và ngay cả Hồ Chí Minh v.v đâu có thành công về tài chính đâu? Và ngay ngoài này, dù trong hoàn cảnh tạm cư, định cư ở xứ người, những người Việt Nam Chúng Tôi, vẫn cứ là "đấu tranh chính trị" với chế độ hiện tại ở Viêt Nam, chứ đâu phải là làm chính trị ở nước sở tại, cư ngụ thường trú!

Cũng vì thế mà thường những người làm "đấu tranh chính trị" là những người không thành công tài chính, vì không thể thành công tài chính được nếu dấn thân vào con đường "Ðấu Tranh Chính Trị" : Giờ giấc, chí hướng không nằm ở xứ sở đang cư trú! Ngược lại , thường những người không "đấu tranh Chính Trị" lại thành công tài chính vì họ có giờ làm ăn và dĩ nhiên có đủ tâm trí để làm "Chính Trị" tại quốc gia cư ngụ..

Nhưng có lẽ cũng nên mở một cái ngoặc nhỏ ở đây. Trong thúng gạo thơm thể nào cũng có sỏi cát, trong đám kim cương hẳn cũng có những viên đá trắng lợn cợn. Với những hạng xôi thịt thì thưòng nhìn nó cũng giống những người Ðấu Tranh. Chỉ khác ở chỗ khi thời cuộc thay đổi những người đấu tranh đau xót hoặc hân hoan, vì thật sự cuộc đời của họ là "thời cuộc", như chúng ta đã thấy ở cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, hay các nhà đấu tranh ngay trong phía Cộng Sản. Công việc mưu sinh, nhà cửa, nơi cư trú v.v có thay đổi trở ngại thì cũng chỉ như thay một đôi dép rách..thế thôi. Nhưng ngược lại, với những hạng xôi thịt, thì đấu tranh chỉ là một thứ trang điểm! Cái công việc làm, nhà cửa cư trú ..vân vân.. mới là cái chính, là cuộc đời họ. Những thứ này mà có thay đổi trở ngại thì, với họ, sẽ như trời sập, cuống quít; và họ sẽ trút bỏ "thời cuộc vận mệnh đất nước" như một đôi dép rách để lo việc riêng trước!!!

Cũng nên ghi lại thêm ở đây, là ngày trưóc trong thời đấu tranh chống thực dân. Một cách công bằng và sòng phẳng, "Có lẽ" phải nói những người Cộng Sản theo Hồ Chí Minh, nắm được thế thượng phong là vì hầu hết họ đều coi cuộc đấu tranh là cuộc đời, tương lai của họ.! Còn lại, tất cả là phụ. Họ thường không có nghề nghiệp, đời sống "vững chắc", rày đây mai đó. Trong khi các tổ chức khác, ngoài một số rất ít thành viên dấn thân, chuyên nghiệp. Còn lại hầu như đều có nghề nghiệp cơ sở sinh sống "ổn cố", hay khoa bảng chức vụ.. Vì thế, Ðấu Tranh với họ không là một, mà chỉ là một nửa.. Có lẽ thế..

Tóm lại, khi xã hội ổn định trong nền Dân Chủ và Pháp Trị, tư sản hay không tư sản, việc Chính Trị là một cái nghề, một nếp hành xử xã hội tương quan đóng góp kiến tạo, xây dựng, duy trì nền tạng chung bình đẳng của lẫn nhau, trong một quy ước dân sự rõ rệt . Trong khi ở những xã hội chưa có Dân Chủ Pháp Tri, thì không có việc làm Chính Trị, mà là Ðấu Tranh Chính Trị. Ðấu Tranh Chính Trị không phải là một nghề, mà là một "thiên chức", một hành xử chính tâm, xả kỷ để hoán chuyển cả một thể chế, xã hội. Nó đòi hỏi vô điều kiện và phi quy ước. Nghĩa là hầu như không có nền nếp sinh hoạt gì cả. 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm , và nhiều khi cả đời như cụ Phan Bội Châu, không có lãnh lương, nghỉ phép nghỉ hưu v.v Tất cả là tự nguyện. Vì, tất cả lá ý chí và ý nghĩa của đời người.

Nói một cách khác, làm Chính Trị là "làm, ứng dụng đủ mọi thứ, mọi điều với "Mọi Người", trong đó có chính bản thân mình. Chính Trị nó là tất cả cuộc nhân sinh này, Ông hay Bà, Anh hay Chị, có muốn "phi" cũng không được! Có muốn rũ bỏ né tránh cũng không xong! Ngay chính Ðức Giê Su Na gia Rét cũng phải làm Chính Trị , Ðấu Tranh Chính Trị để thay đổi xã hội, não trạng con người. Ðức Phật cũng không thể thoát vòng Chính Trị, ngài phải đấu tranh kịch liệt với xã hội của thời Ngài, để giải thoát con người...

Ðây chính là hệ quả của xã hội, hay nói đúng hơn là sự đáp ứng của nhu cầu lịch sử... Và cũng chính là biên giới của những so sánh cọc cạch, khiên cưỡng giữa những xã hội có cấu trúc khác nhau và nhu cầu khác nhau của những chuyên gia bình luận "ghế bành" ....

Nghĩ cho cùng, chẳng qua do cái bệnh "linh thiêng hoá, hoặc độc quyền hoá" quyền hành chính trị, và từ-ngữ Chính Trị . Ðầu óc, não trạng "Nông Dân" nó ra thế! Nói đến não trạng "nông dân", Chúng Tôi mới nhớ là vừa đọc một câu chuyện về hiện tượng "nông dân" này của một nhà văn Ðảng Viên trong nước. ("Nông Dân" truyện thứ hai, trong tập truyện "Những người thường gặp", nhà xuất bản Tuổi Trẻ, của Trần Ðăng Khoa...) ChúngTôi cũng có ghi lại cảm nghĩ khi đọc cái tính Nông Dân ấy vì nó quen quen, quen lắm. Ðã đăng ở đâu đó....! Xin ghi lại ở đây.

Những ngày còn ở Sài Gòn lang thang quán cóc.. Tôi vẫn thích nghe Khánh Ly hát câu "Ðịa Ðàng còn in dấu chân bước quen", của Trịnh Công Sơn thì phải.. Tôi không nhớ rõ lắm! Mà có hề chi! Mình có làm từ điển, sách tham khảo đâu mà cần chuẩn xác.

Nhất là vào những buổi trưa.. Buổi trưa thì ở Việt Nam vắng lắm.. ai cũng ngủ cả.. Chỉ còn lại một vài anh nhãi trẻ dở hơi, dư giờ nhàn hạ như Chúng Tôi mới thức mà nhâm nhi ly cà phê đen, trong một góc vắng của quán bên đường nào đó... Ðịa Ðàng vùng mơ ước, quả thật khi đến nơi, bỗng thấy quen quen ...dấu chân mình...Của chính mình chứ ai!!!

Nhưng ông nhạc sĩ ấy nói về Ðịa Ðàng cơ đấy..Cái cảm giác thấy lại Ðịa Ðàng nó lạ lùng thế... Mình đã từng ỏ Ðịa Ðàng mà không biết...tiếc thật.!!!. Còn Tôi đã từng ở trong cái thế- gìới- hiện- sinh -như -là- một -thể -chế mà không biết tên.. Cho đến khi nghe ông Nguyễn Văn Trung nhắc tên thì bỗng nao nao... Nao nao không giống như những buổi trưa ngồi hút thuốc vặt nghe Kánh Ly... mà nao nao núng núng... Nao núng vì không hiểu làm cách nào vỗ vai để nói với mọi người rằng cái hiện sinh ấy là giả tưởng, là thuốc độc... !!!!

Khó lắm chứ phải chơi đâu!!! Hôm qua đọc câu chuyện ngắn của Trần Ðăng Khoa " Nông Dân" mới hãi hùng..Mới thấy rõ là không thể, hay khó có thể...vỗ vai mọi người...

Lần này không phải bên ly cà phê giữa trưa hè Sài Gòn, mà là giữa đời mênh mông viễn xứ, tay cầm điếu thuốc Thăng Long hiếm hoi còn sót lại sau lần về Hà Nội.. Ðọc đến đâu là hãi đến đấy.. Không phải vì có ma có quỷ ! Cũng không phải vì những cảnh ghê gớm kinh dị trong ấy.. mà là nó giống quá, giống y chang những gì mình đã kinh qua, gặp gỡ, giao tiếp thường ngày trong những ngày tháng về sống nơi đất Bắc...nhưng còn thiếu.. thiếu đến kinh người..!!! Kinh người ở đây không phải những cái "gườm gườm" của ông chú Nông Dân, nhìn thằng cháu đảng viên cán bộ khi thấy nó dám "chê bai dưa của Việt Nam", cũng không kinh hãi vì cái cả tin, cái nghi ngờ của một bà mẹ Nông Dân: lo sợ, khóc lóc khi "nhận ra" đứa con đảng viên, cán bộ của mình đã mất lập trường...Cái lập trường Ta, Chủ Nghĩa Ta. Phe Ta (????) nhất định hay, giỏi, đúng, toàn thiện.. Không ai có thể hơn được.. dẫu có thế nào!!!

Kinh người ở chỗ cái tính Nông Dân ấy nó không chỉ là sở hữu của người Nông Dân đất Bắc, gìói hạn ở phần đất cách mạng nòi với 70 năm kinh nghiệm.. .Cơm áo, ơn nghĩa Ðảng và Bác chỉ cân đếm qua cái cối đá thủng...hai sào đất chết tiệt..

"Người nông dân ta dường như không có thói quen so sánh mình với người dân ở các nước tiên tiến, cũng không so với dân đô thị. Họ chỉ so mình với chính mình thôi. Và thế là thấy sướng quá. " (TÐK Nông Dân).. Có thật thế không???

Lẽ ra TDK còn phải nói thêm rằng : Còn có một cái sợ bao phủ những nỗi đắn đo ấy! Có nhiều khi ngưòi ta biết chứ, biế so sánh chứ ! Nhưng mà nếu mở lời so sánh than thở sẽ thành đại họa cho cả bản thân lẫn gia đình... Vì thế mà bà mẹ của "anh cán bộ" đã không lý sự gì về cái hay cái giỏi, cái tốt, cái xấu cả ... Bà không những chỉ than phiền trách móc con mà còn khóc lóc nữa cơ đấy..Tất cả nó là của một cái hãi sợ âm thầm khủng khiếp bao trùm ký ức của Bà, bào trùm xã hội bà đang sống...Nỗi sợ hãi mà Hồ Chí Minh và Ðảng CSVN đã đặt để trong não trạng tiềm thức của mỗi con người Việt Nam ngay từ khi nằm trong bụng mẹ, qua cái lối hiện sinh nhu là một thể-chế áp đạt khéo léo. ..

Vì mất quan điểm lập trường như thế mà để lòi ra cho làng xã, huyện, tỉnh người ta biết là mất hết tất cả...là khốn nạn cả mọi người liên đới...Ngày hôm nay thế là tốt rồi! Ngày mai ư? Xa xăm lắm, nguy hiểm lắm, mông lung lắm!

Có lẽ cái tính Nông Dân thuần túy, tinh tuý hơn nó phải ở chỗ này cơ. Trần Ðang Khoa cố tình quên vì có lẽ nó là của chính tác giả chăng? Bởi vì nếu nói đến cái sợ của người "nông dân" thì phải nói đến nguyên nhân gây ra cái sợ ấy. Mà nguyên nhân của cái sợ ấy là gì? Là ai? Là Ðảng CSVN, là cái chế độ man rợ vô nhân hiện tại chứ còn gì! Chính Tác Giả cũng sợ chính cái Ðảng, cái cơ chế này, nên phải bấm bụng mà dìm nỗi sợ hãi của "Nông Dân", và của chính tác giả đi .. Không thì sẽ không còn được viết, được xuất bản, và mất hết, sẽ mất hết sạch sành sanh! Thôi hiện tại được nói một nửa như vầy là sướng quá rồi.. So sánh với người ta, với văn nhân, văn sĩ người ta thì hậu quả khó lường.... Cái "Nông Dân" nó là cái này đây mới đúng! Nhưng không phải chỉ có Nông Dân ở nơi xa xăm cách biệt là như thế đâu!

Cái tư duy, não trạng "Nông Dân" này nó còn đậm đặc ở cả thành phố, nơi những con người có cơ may giao tiếp thông tin thế gìới, dẫu vẫn còn giới hạn, hay đã có dịp đi ra ngoài nhìn ngắm, có cơ hội so sánh mình và thiên hạ .... Mà kinh hãi hơn khi nó còn tồn tại ngay ở những người đã thành di dân, đã mang quốc tịch Anh, Mỹ, Ðức, Pháp, Úc v.v Và, còn có khoa bảng nữa cơ chứ! Thế thì kinh hãi biết chừng nào...

Tôi lạnh người không chỉ vì khi thấy rõ Trần Ðăng Khoa cũng đang "gườm gườm" nhìn Bùi Ngọc Tấn qua tác phẩm CK2000! như thế! Và, chung quanh Tôi, vẫn có những cái "gườm gườm" như thế! Nó bàng bạc ẩn hiện như những bóng ma!

Trần Ðăng Khoa nhận định như đinh đóng cột rằng đó là:

"Nông dân mình là thế. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ðảng chia cho họ một cái nồi đồng. một cái chảo gang, một cái cối đá thủng trong cải cách ruộng đất, cũng đủ để họ nhớ suốt đời, biên ơn suốt đời. Rồi họ mang xương máu của chồng, của con của chính họ ra để trả nghĩa. Hàng triệu người chết trong mấy cuộc chiến tranh. Hàng vạn người cho đến tận hôm nay vẫn không tìm thấy được hài cốt. Họ chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, dĩ nhiên là như vậy rồi, nhưng không hẳn chỉ có như vậy. Sự đền ơn trả nghĩa ấy mới thiêng liêng và dữ dội biết bao. Bởi thế, chẳng có sự phản trắc nào có thể tồn tại được ở đất nước trong vắt một bầu khí quyển nông dân.."

Quả thật, đối với những não trạng "Nông Dân" như thế, một lần được lãnh tụ xoa đầu, cầm tay, dẫu không nói một câu, một ngày nhận tiền của nước định cư, một mảnh bằng, một cái việc (job) v.v Thì sự đền ơn trả nghĩa ấy sẽ thiêng liêng... Một lần là trăm năm!!! Không nơi nào hơn đất nước Tôi ... đang ở...dẫu có thế nào...!!!! Bởi thế chẳng có sự "phản trắc" nào, "thay đổi lập trường" nào có thể tồn tại được ở cõi nhân gian này, cõi ta bà của những con người hôm nay, trong vắt, tinh khiết tính khí "Nông Dân" ngàn năm! Một lần mang ơn "cách không điểm huyệt thầy Lê Nin", một lần anh em sông liền sông, núi liền núi, một lần là đồng minh thân cận v.v Và, sẵn sàng hy sinh cả mấy thế hệ, di sản văn hoá cha ông, mà đền ơn trả nghĩa!!!

Tôi bỗng nhớ lại câu chuyện có thật tôi đọc ở một tờ báo Úc, do một ký giả viết về thế hệ cha mẹ của mình, để giải thích hiện tượng Pauline Hanson (Ðảng kỳ thị chống di dân Á Châu ở Úc), Tác giả kể bố của mình là nông dân ở Queensland, một lần được thủ hiến Joe Peterson thuộc đảng Nông Gia Úc, bắt tay, Ông giữ bàn tay ấy không rửa cả tháng trời...!!!

Cái khốn nạn cho đất nước Tôi, cho dân tộc Tôi là dẫu có bao biến đổi, tay có cầm bút, có gõ Ðiện Toán , có lái xe, có ở nhà cao...có đổi đất nước, có đổi tên, đổi quốc tịch thì Nông Dân vẫn cứ là Nông Dân.. trong máu..

Tôi ngửa lưng khi đọc hết giòng cuối...điếu Thăng Long đã tắt ngủm... đâu đây văng vẳng tiếng lòng.. "Ruộng đồng còn in dấu chân bước quen"... Và Tôi hiểu tại sao hầu như chế độ độc tài, man rợ phi nhân nào, ít nhất là trên quê hương tôi, cũng ca ngợi xiển dương nông dân, và cố gắng gìn giữ mọi người là "nông dân" mãi mãi.... Trần Ðăng Khoa, một cách nào đó cũng là một Nông Dân như thế.!

Cái Nghĩa với Sự Chết

Người "Nông Dân" Việt chúng tôi không chỉ trọng cái nghĩa, cái ơn như thế không thôi đâu.. Người ta mà thù ai thì chỉ có Trời can ngăn. Chúng Tôi vẫn có câu đầu miệng, đầu mồm "cứ đào mả bố chúng nó lên". Ðấy chúng tôi mà ghét ai thì có chết rồi vẫn không buông tha đâu. Nói của đáng tội! Cái tật lộng ngôn nói quá là như thế thôi . Chứ thật ra "đào mả bố" ở đây, là lấy tên tục ra mà chửi thôi, như chúng tôi vẫn thường đào "mả bố " Hồ Chí Minh, Ngô Ðinh Diệm ra mà chửi vậy thôi. Chứ có ai đào thật bao giờ!

Vì đối với người dân chúng tôi, cái nghĩa với người chết nó linh thiêng, nhất là mả cha mẹ. Nói thế để khuyên răn người đời đừng làm những điều đốn mạt hại dân. Không thì thiên hạ người ta moi ra, chửi cả cha mẹ mình, dẫu là đã khuất mặt. Như thế là đại bất hiếu.

Ấy nhưng mà bọn vua chúa quan quyền lãnh đạo ở đất nưóc chúng tôi, thì chúng làm thật, làm rất chí tình mới mất dạy vô nhân bản chứ! Xưa thì có Gia Long đào mả Ðức Quang Trung, Minh Mạng xiềng mả Lê Văn Duyệt. Thời cận đại thì nhà Ngô, đệ nhất cộng hoà miền Nam, cũng thù đến cả cái xác chết. Và ngay bây giờ, vào đầu thế kỷ thứ 21, kỷ nguyên dân chủ và nhân bản của loài người, năm 2001, bọn Ðảng CSVN, nhà "cầm quyền" của chúng tôi, chúng nó hành xử đốn mạt hơn cả "tiền nhân" của chúng nó... Chết thì cướp xác, hủy xác, thiêu xác, không cho nhận, không cho chôn, không cho thờ cúng, không cho tưỏng nhớ vong linh, như trường hợp cụ bà Thu Phật Giáo Hoà Hảo, Huynh Trưởng Hồ Tấn Anh v.v. Sống thì như Vũ Huy Cương (Phong tỏa , không cho chữa bệnh để cho chết), không cho thăm viếng, chữa trị như Hoà Thượng Huyền Quang v.v Những "thú tính" như thế, được chúng nó mới sáng tạo! Thật là "tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả" !

Mà đâu phải chỉ có thế. Trước đó khi vừa chiếm cứ xong toàn bộ đất nước, chúng nó đã đào mả, ngăn cấm cúng tế vơí những nấm mộ của đồng bào nhưng khác chiến tuyến ở nghĩa trang quân đội miền Nam. Ngay cả mả đồng đội của chúng nó, chúng nó cũng lãng quên. Chúng chỉ xăm xoi tìm mộ Mỹ, Úc để lấy tiền, dựng đài để lấy quan điểm ngoại giao. Thế đấy! Còn những người anh em Chúng Tôi của miền Nam Tự Do cũng chưa có bao giờ để một giọt nước mắt, một nắm hương cho đồng bào anh em bên kia chiến tuyến đã khuất của họ. Nhưng vẫn cứ hàng năm tưởng niệm đồng minh lạ lẫm! Truyền thống nhân bản của cha ông chúng tôi đâu phải thế! Ai, thánh thần linh thiêng nào chứng cho lòng "thành" của những não trạng này được nhỉ?

Chúa Phật chắc cũng phải chửi thề!

 

Cái nghĩa với "kẻ sống": Ăn cây nào rào cây đấy hay Ăn cây táo rào cây xoan đông?

Lẽ ra chúng tôi đã bàn chuyện cái-nghĩa-của-kẻ-sống này khi nói về "tính nông dân" cơ. Bởi vì tục ngữ nước ta thường nhắc đến trồng trọt gặt hái cây trái v.v để răn đời, tỏ chí. Nhưng thật ra nó là cả một "triết lý sống" của đại đa số người ta, nhất là những người chúng tôi, trong cũng như ngoài, cũ cũng như mới, Ngụy cũng như Cộng. Phần lớn lại được vận dụng lý sự của nhiều bậc văn gia, học giả, khoa bảng, mô phạm. Thành ra không thể "qui tội" cho nông dân cái "khôn ngoan" thức thời này được.

Khi mà Chúng Tôi không thể dùng lý luận để thuyết phục hay "quật ngã" đối thủ, chúng tôi thưòng vận dụng cái nghĩa, sự biết ơn ngàn đời của cái tính nông dân để mỉa mai nhau. Tục ngữ có câu "Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn" v.v Và thế là ai trong chúng tôi dám phê phán "phe ta" đều bị mắng là phản phúc, vô ơn, bạc nghĩa, ăn cháo đá bát, ăn cây táo rào cây xoan đông v.v

Ai dám đưa những bằng chứng thối tha, sai lầm, hèn hạ, những tư cách tay sai của chế độ miền Nam ra đều bị quy chụp, mỉa mai là ăn cơm "quốc gia thờ ma cộng sản"! Ai dám phê bình Úc, Mỹ, Pháp, Ðức, Gia Nã Ðại, Tân Tây Lan v.v Ðặc biệt là trong sự kiện nóng hổi ngày 11 tháng 9 năm 2001 vừa qua ở Nữu Uớc là bị quy chụp ngay! Mặc dù ngay trong thế giới Tây Phương, ngay tại Mỹ, đã có rất nhiều người nhìn cái thảm họa vừa qua là hậu quả từ phong cách trịch thượng, ích kỷ , lý tài, và gian trá của chính sách ngoại giao toàn cầu của Mỹ. Xa hơn nữa, người ta dám nhìn thẳng vào sự thật mà nói Mỹ "gieo gió thì gặt bão". Mỹ đã từng nuôi nấng yểm trợ những thế lực phi dân chủ, độc tài khủng bố để bồi đắp cho quyền lợi của Mỹ. Và, đây là một bài học cho chính giới Mỹ, nói riêng, và nhân dân Mỹ nói chung, biết thế nào là nạn nhân vô tội của những toan tính thù nghịch chính trị!  (Chưa nói là đã có những bằng chứng cho thấy chính Mỹ và Do Thái đã tạo ra biến cố này!!! Gần 4 ngàn ngưòi Do Thái làm việc tại hai toà cao ốc này đã “đồng bộ” vằng mặt hôm 11-9... Và 4 chiếc máy bay lơ lửng trong suốt 2 giò đồng hồ mà phi đội bảo vệ không phận của Mỹ cứ “ngủ quên”... Hai chiếc đâm vào tòa cáo ốc cách nhau đến nửa giờ và được thâu lại từ nhiều góc độ khác nhau như có chuẩn bị trước.. và  Không Lữc Mỹ vẫn không phản ứng gì suốt 4 giờ đồng hồ này!!!)

Nhưng giời ạ! Mà ai có dám nói ra thì phản ứng sẽ như bom nổ. Những sửng cồ, phùng mang trợn mắt, quy chụp, đủ mọi màu sắc.. vui lắm cơ!

Khi người Mỹ bỏ bom ở Việt Nam, ở vùng Ba Căng, ở Ia Rắc v.v thường dân vô tội chết hàng chục ngàn, có mấy ai nhỏ nước mắt lên án hành động giết hại thường dân con trẻ vô tội? Có ai bỏ tiền, bỏ giờ cầu nguyện cho những thường dân vô tội ấy không? Hay vì đó không phải là phe ta, Cây của ta, cho nên những sinh mạng ấy...thì đáng đời?

Ai cũng biết, Mỹ sẽ "thua" nếu tấn công Áp ga nít tăng! Thua ngay ở trên nước Mỹ! Vì dù ngay cả khi Mỹ có dư khả năng bắt Bin Laden về chầu Alas, và xoá tên quốc gia Afganístan này khỏi bản đồ thế gìới. Nhưng vấn đề mâu thuẫn, bất công và phi công lý do chính sách ngoại giao ích kỷ của Mỹ giữa khối Hồi giáo và Do Thái vẫn còn đó. Nó nằm ngay trong nước Mỹ! Nó nằm ngay trong các quốc gia "đồng minh" hồi giáo, quân chủ, phi dân chủ, khi mà Mỹ vẫn chỉ rêu rao Nhân Quyền chỉ khi nào quyền lợi chính trị và kinh tế của họ bị thắch thức. Và, cũng sẵn sàng dẹp Dân Chủ nếu bất lợi cho họ. Bằng chứng ở Algerie, bằng chứng ở khối Ả Rập.. Bin Laden chỉ là hậu quả của những chính sách "gian dối, mua bán" Nhân Quyền, Dân Chủ này!

Người ta cứ cùng nhau quy tội, hậu quả.. Nhưng không hỏi tại sao? Tại sao con một người giầu có thế lực, còn trẻ, có bằng cấp, tiền tỷ, lại không hưởng thụ quyền bính, xa hoa, mà lại đi dấn thân, đấu tranh chống Liên Xô, Chống quân chủ Saudi Arab ngay trên quê hương, nền quân chủ đã ban phát giàu có, cho gia đình, và cá nhân Bin Laden ; để rồi cuối cùng chui vào núi đá Afganistan chống thế lực Tây Phương, chống Mỹ???

Người Mỹ có phòng vệ không gian, vũ khí tối tân, nguyên tử v.v Họ sẽ thắng bất cứ trận địa chiến nào. Nhưng trận chiến công lý lòng người, và con người họ sẽ thua như tất cả "bạo lực, gian trá " đã từng thua... Những người bị dồn vào đường cùng họ có vũ khí duy nhất và hữu hiệu nhất là mạng sống và niềm tin của họ! (Một người Thụy Sĩ, sau khi thua kiện một cách bất công, đã thí mạng với gìới lập pháp Thụy Sĩ!!! Chuyện còn nóng hổi.) Người Viêt Nam cũng đã từng dùng "vũ khí" này để đánh bất kỳ thế lực ngoại xâm, cai trị "tối tân" nào...Người Mỹ muốn thắng, phải thắng bằng chính đáng, chân thật. Phải thắng lòng người, tâm phục người khác, đánh vào công tâm ,công lý, cái mà người Mỹ hôm nay không có, ngoài số tiền không lồ trải ra để ép buộc, mua chuộc sự "đồng tình" tạm thời của các thế lực, chế độ cầm quyền. Họ không mua được lòng ngưòi, ngay trên đất Mỹ...

Vì trước tiên cơ chế sinh hoạt của Phưong Tây sẽ là nạn nhân. Mọi dịch vụ sẽ bị tiến trình "an ninh" làm trì trệ, trong khi sức mạnh của hệ thống kinh tế tư sản là nhanh gọn, giản hoá, hệ thống cần nhanh gọn, toàn cầu hoá cần "không biên giới". (Chúng Tôi sẽ bàn chi tiết thêm về hậu quả này vì ảnh huởng giây chuyền trong hệ thống kinh tế, pháp luật và xã hội) Dân quyền sẽ bị vi phạm một cách "chính đáng", Công An, Cảnh Sát, Quân Ðội sẽ tăng quyền. Như thế tự động ngay trong xã hội Tây Phương sự chia cắt, phân biệt sẽ gia tăng v.v Nạn nhân yếu đuối nhất vẫn là những người da màu, và có nét "na ná" gốc Trung Ðông... Bin Laden sẽ chết, cũng như mọi người sẽ phải chết cách này hay cáh khác, nhưng "vấn đề" của Bin laden còn đó, ngay trong nước Mỹ.. Giữa Mỹ và các nước không thuộc phương Tây..

Nói nôm na nó giốmg như nội tình đất nước Việt Nam của chúng tôi. V.C có thể tử hình đủ thứ người, có tử hình cả "những tên tham nhũng"... Nhưng nguyên nhân của những "thế lực pản động", chống đảng còn mãi cho đến khi đảng hết phi nhân bản, hết độc quyền, hay nói mẹ nó ra là hết Ðảng CSVN, hết ông kẹ Hồ Chí Minh thì mới khởi sự hết... Khởi sự thôi, vì còn xem cái thứ loại nào nó thay thế đám CSVN nữa, vì không có công lý, dân chủ pháp trị, mà là cái đám quân phiệt như Diệm,Thiệu mà mọc lông cánh lại thì cũng cứ còn "thế lực chống đối" như hôm nay thôi...

Muốn cầm chính, tuyên dương công lý, hành xử công lý, thì phải thực hành công lý trưóc. Cái mà trong bang giao quốc tế, Mỹ không có, không đủ tư cách. Và trong lãnh vực quốc gia, chế độ CSVN không thể có...Tấ cả chỉ là sức mạnh của súng đạn, tiền bạc, và khủng bố, nhà tù , để mà đè nó xuống đáy... chờ ngày bùng nổ..nữa.!!!

Trở lại cái nguyên nhân giữa Phương Tây và các quốc gia dân tộc khác. Hãy cứ lấy một ví dụ ngay ở nước Úc, một "cận thần" đắc lực của Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương. tất cả những vi phạm nhân quyền, bất nhân ở Việt Nam hầu như không được giới truyền thông hay chính giới Úc quan tâm. Mà họ còn trực tiếp và gián tiếp giúp đỡ bênh vực cho Việt Cộng! Nhưng một sự kiện nhỏ bé ở Nam Dương hoặc Mã Lai, họ moi móc, lên án tận tình! Ðơn giản, vì hai quốc gia này dám trực ttiếp thách thức vai trò "lãnh đạo" đàn anh của họ!

Người Mỹ, và thế lực phương Tây, bất chấp nguyện vọng của đa số nhân dân Algerie đã bầu cho đảng Hồi Giáo, Tây Phương đã dùng ảnh hưởng ủng hộ để duy trì quân phiệt! Tây phương cũng đã lấy lý cớ ổn định và đã bất chấp nguyện vọng dân chủ của dân Saudi Arab, trong đó có "cậu kỹ sư trẻ, ngành xây- dựng tỷ phú Osama Bin Laden, mà ủng hộ và bảo vệ chế độ quân chủ độc tài của các vua chúa Saudi Arab. Chính người Mỹ đã nuôi và huấn luyện Bin Laden để khủng bố chống Liên Xô cũ. Ngay ỏ Kuwait cũng thế. Người Mỹ và phương Tây nói chung đã "quốc phòng" cho Iraq đến tận răng để làm lá chắn chống Iran. Người Mỹ ủng hộ và bênh vực Do Thái vô điều kiện chống Palestine, lờ luôn Nghị Quyết của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc! Do Thái vẫn thảnh thơi "ám sát" và đầy chính nghĩa!!!

Không ai đặt câu hỏi tại sao cho đến bây giờ, cả tháng trời trôi qua, nhưng vẫn không có một bằng chứng cụ thể rõ rệt nào để buộc tôi Bin Laden cả. Mà chỉ toàn là tin đoán, bình luận cố gắng nối kết, gieo nhân với cái tên Osama Bin Laden? Và Tại sao một nước Mỹ văn minh kỹ thuật phòng vệ, an ninh cao nhường ấy, mà 4 chiếc máy bay "lạc điệu" lại khơi khơi bay như thế. Ngay cả khi chiếc đầu tiên đâm đầu vào toà nhà thứ nhất.. Mà cả gần 30 phút sau chiếc thứ hai vẫn "ung dung" đâm đầu tiếp? Hệ thống an ninh siêu vi tính , siêu điện toán đâu, CIA, FBI đâu? Chưa kể Ngũ Giác Ðài, đã từng huênh hoang tuyên bố rằng nếu bất kỳ thứ gì đâm vào dây là sẽ bị hỏa tiễn phòng vệ tự động bắn tan? Giả sử không phải là chiếc Boeing mà là hoả tiễn phi đạn thì sao rồi? Vậy có cái gì không ổn, mờ ám trong những lời tuyên bố điều tra của Mỹ? Hay tất cả những siêu kỹ thuật, an ninh, phòng vệ là phét lác cả?

Nhất định là không thể phét lác! Vì vệ tinh phòng vệ của Mỹ có thể nhìn thấy cả con mèo ở Hải Nam cơ mà? Phi đạn Mỹ có thể bắn tự động và chính xác từng điểm trong trận chiến vùng Vịnh đã cho thấy là có thật cơ đấy, chứ có phét đâu? Vậy tại sao 4 chiếc phi cơ "quờ quạng" này đâm đầu thoải mái thế? Tổng cộng thời gian diễn biến, trên dưói cả giờ đồng hồ!!! Hay đây là một chủ định, cái thế vung đao chặt móng để có lý cớ chính đáng diệt người? Cũng có thể lắm chứ, vì khi thế vận hội ở Atlanta, cũng có máy bay bị "bắn rơi", bị đạt bom v.v cũng la làng Khủng Bố, nhưng dần dà lòi ra có dính líu đến các ông Da Trắng, FBI, CIA, và êm lịm dần...Không ai thắc mắc nữa!!! Rồi toà nhà ở OKLAHOMA bị bom sập , cũng đều la làng lên là bị Hồi Giáo cực đoan đạt bom, nhưng cuối cùng lòi ra một tổ chức Da Trắng, cựu quân nhân Mỹ... nhưng cuối cùng FBI vẫn dùng cớ gian và dấu diếm bằng chứng có dính líu của nhiều nhân vật, và cuối cùng một "thoả thuận bí mật" (Deals) giữa Mác-Vây, luật sư, và công tố: Chỉ có một mình Mác-Vây ung dung chịu án tử hình... Sao nó giống na ná vụ Mỹ Lai, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi thế!!! Cả một làng 500 nhân mạng bị thảm sát, mà hai năm sau mới phanh phui và cũng chỉ có một mình anh thiếu úy "ngu ngơ" Calley mình ên chịu tội, và được ân xá!!!..

Báo chí Mỹ thì gian dối, gieo tin giật gân, dựng đứng sụ vụ để gây căm thù người hồi giáo. Ngay sau biến cố 11-9-2001, đài CNN cho chạy hàng loạt các đoạn phim có người Hồi Giáo Palestin nhẩy múa vui mừng. Nhưng thật ra những cảnh này đã quay cách đây10 năm. CNN còn công bố tên tuổi của hau anh em thủ phạm Adnan and Ameer Bukhari. Nhưng cuối cùng bị một giáo sư người Úc ở Ðại Học Melbourne khui ra.. Chẳng có hai anh em nào cả, hai trong cái tên được CNN nêu ra thì đã chết cách đây 1 năm, còn ngưòi kia hiện đang hợp tác với FBI để điều tra.. Cuối cùng CNN phải công bố sai lầm, nhưng không một lời xin lỗi gia đình người bị vu khống.. Và cũng phải đính chính rằng những cảnh người Palestine nhảy múa là sự việc khác cách đây 10 năm trời v.v ( The Australian, Media, "Smoke gets in their eyes", 27sep01, By Andrew Dodd and "Reputation shot down ", by SandraEPLee.)

Ở Úc, vừa mới đây ngày 28-9-2001, thì một số nhân viên an ninh, truyền thông, theo dõi, quay phim một cuộc "tập dượt khủng bố" của cộng đồng hồi giáo ở Queensland... Nhưng đến khi các ký giả độc lập, có tư cách, đến tìm hiểu và xem xét lại đoạn phim , thì lòi ra là những gia đình hồi giáo này đang có "ăn mừng vui đùa" chuyện riêng, trẻ con cắm lều tung tăng, nướng thịt um khói.. có thế thôi...như bao nhiêu gia đình Úc ở cái xứ nóng vào mùa đầu Xuân...Và cũng chẳng ai xin lỗi gì ai cả.. Huề, chúng mày sống ở nước tao thì ráng mà nhịn...Như ngưòi Mỹ gốc Nhật ở Mỹ vào thời đệ nhị thế chiến vậy thôi....

Nhưng ai có nêu ra, lên án là chuyện của họ. Người thuần chủng da trắng với nhau, họ được quyền như thế! Còn chúng tôi, những người Da Vàng "may mắn" nương nhờ ơn mưa móc của họ thì chớ nhắc đến. Ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây chứ! Uống nước nhớ nguồn, Ăn cây nào phải rào cây ấy chứ! Ðừng có ăn cháo đái bát! Ăn cây táo rào cây xoan đông! v.v

Thôi thì cũng đúng! Chẳng ai dám cãi để thành tên phản phúc, vô ơn bạc nghĩa! Thế thì Chúng Tôi lấy cái quyền gì mà kêu gọi những Trần Ðăng Khoa, những Nguyển như Phong, hay những cán bộ, sinh viên du học v.v hay ngay cả những Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Trần Ðộ, Trần Khuê, rằng: thôi đừng ca ngợi nhớ ơn Bác Hồ, nhớ ơn Ðảng nữa, hãy vì sự chính đáng mà chống nhà nước, chống những cái bất nhân, sai trái của đảng CSVN phi nhân được? Vì dẫu sao với họ, những người này đã hưởng ơn mưa móc, đặc ân ít nhất là trong quá khứ, hoặc cho đến bây giờ. Mà quả thật, khi có cơ hội đối thoại với nhau, đến lúc cùng kỳ lý, họ, những cán bộ, du sinh, cũng chỉ buông thõng một câu: " Chúng Tôi ăn cây nào rào cây ấy"..

Trong chúng tôi, có những người đã một thời làm việc cho phòng nhì của Pháp, bắt bớ đồng bào. Gặp lại nói chuyện cởi mở, hỏi Anh Chị nghĩ gì khi làm những việc như thế? Họ cũng chỉ cuời giả lả: "Thì mình ăn cây nào, rào cây ấy" thế thôi. Chúng Tôi có rất nhiều cơ hội gặp gỡ cán bộ V.C, du sinh trong nước, nói với họ về những sai trái, lầm lẫn, ngoan cố của V.C hiện thời. Họ cũng vui vẻ trả lời rằng : "Chúng Tôi ăn cây nào rào cây ấy". Cũng thế thôi.

Khi Chúng Tôi đã không đủ can đảm, nhân cách, để lấy cái đúng, sự phải để phân tích, khen chê, lựa chọn thái độ chính đáng; dựa trên lẽ nhân bản, công bằng, thì làm sao Chúng Tôi kêu gọi ai rời bỏ quyền lợi ân nghĩa để nhìn nhận sự thật được? Chúng Tôi vẫn cứ chỉ biết ôm hôn, xưng tụng một cái cây mà chúng tôi hái được trái trước mắt. Còn đốt sâu, lá uá thì mặc! Chúng tôi có khác gì ai đâu? Ông Khổng Tử lẩm cẩm đã khuyên rằng nên lấy cái Ðúng, cái Phải mà báo Oán, Chuá Giê Su hình như cũng dạy hãy lấy sự Công Chính mà đối xử với nhau, vậy ? Còn Cụ Nguyễn Trãi của Chúng Tôi thì dạy rằng Ðem Ðại Nghĩa để thắng Hung Tàn, lấy Chí Nhân mà thay Cường Bạo.....

Nhưng cả lũ Chúng Tôi , và Tụi Nó, chỉ hót như Vẹt để bịp thiên hạ thôi! Ðếch có đứa nào thực tâm làm theo cả.! Thế giới này còn khốn nạn mãi chưa thôi đâu.!!! Cuối cùng chỉ có nhân nhân vô tội là lại trả giá đắt nhất cho những cái tội họ chẳng bao giờ vi phạm...Người dân NewYork, phố Khâm Thiên, thành phố Huế, Sài Gòn, Iraq, Palestine, Hồi Giáo Afganistan.. nước mắt họ đều nóng, máu họ đều đỏ....

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.

Trăng bắt đầu khuyết, mùa Trung Thu Tân Tỵ..1-10-2001