Make your own free website on Tripod.com

Đừng Mất Thăng Bằng Đấu Tranh.

 

 

Khi đấu tranh để dành quyền lợi và giá trị cho cả một dân tộc, nhất là một dân tộc đă và đang bị chia cắt bởi những tuyên truyền hư cấu  chính trị như tinh trạng Việt Nam của chúng ta, th́  sự thăng bằng để tạo thế đại đoàn kết và nhất là trong tiến tŕnh xây dựng lại Con Ngựi Việt Nam sau bao nhiêu năm mất mát, phải là một điều kiện tiên quyết. Điều này phải được thực hiện và thể hiện ngay từ trong đấu tranh, từ nơi mỗi con ngựi đấu tranh cho tự do, dân chủ.

 

Từ sau năm 1975, thế lực chủ động đối lập với nhà nưóc CSVN, hầu như hoàn toàn thuộc những nhân sự trong Nam, đặc biệt tập trung từ những nhân sự có liên quan đến chế độ miền Nam. Những cao trào đấu tranh này  mang tính cục bộ của một nửa đất nước và thường có tính thiên vị và mang nặng một khuynh hưóng chính trị.

 

Ngưọc lại, cho đến khi đảng CSVN hoàn toàn rớt bộ mặt lừ bịp tráo trở của nó, th́ một phong trào đối kháng từ trong nội bộ chế độ lan dần ra ngoài. Nhưng cũng vẫn chỉ tập trung trong một đường lối  “xây dựng đảng” theo một nền tảng hư cấu, với giá trị  “đảng, chủ nghĩa” giả tạo đă được tạo dựng từ thấp niên 1940! Mặc dù có những đảng viên đă đi xa hơn một tí như Lê Hồng Hà!

 

Nhưng đến đầu năm 1990 cho đến bây giờ, cao trào đấu tranh đă lan đều ra các tầng lớp xă hội với những phưong cách và chủ trương khác nhau, nhưng tất cả đă quy vào một mục đích: Dân Chủ, Tự Do, và Đa Nguyên  Hoá xă hội - cơ chế chính trị Việt Nam. Vạch đầu gối nói thẳng là hủy bỏ chủ nghĩa vô sản và đẩy đảng CSVN về vị trí một đảng b́nh thường, b́nh đẳng trong thể chế dân chủ tự do, đa nguyên, đa đảng.

 

Thật đáng tiếc là cho đến bây giờ mũi tiến đấu tranh vẫn chưa đưọc thăng bằng đúng mức để tạo đưọc lực tấn công tổng hợp vào chế độ độc trị CSVN! Vẫn cứ lối ṃn phong trào ở Nam Bộ, chuyện ngựi Nam Bộ, ngựi Nam Bộ ráng chịu một ḿnh! Hoà Thưọng Quảng Độ, Hoà Thưọng Huyền Quang, Cha Lư, Cụ Liêm, cụ Bà Thu, Hồ Tấn Anh v.v hầu như rất ít được nhân sự “Dân Chủ Bác Hà” nhắc đến để cùng bênh vực lẫn nhau! Nếu không muốn nói là lắm lúc họ c̣n bị anh em đất Bắc Hà chối bỏ! v́ “lư do chiến lược!” Điển h́nh là trong sự việc “đón rưóc Hoà Thưọng Huyền Quang về Sài g̣n.”

 

Tuy nhiên những mất thăng bằng này vẫn có thể hiểu đưọc và tạm chấp nhận đưọc khi những lấn cấn với “quá khứ hư cấu về Đảng tịch”, về “thời đại hoàng kim của dân chủ, đạo đức Bác Hồ-Trần Dân Tiên”, về cái gọi là “đời sống thanh b́nh dân chủ  của Việt Nam Cộng Ḥa của chúng tôi”  v.v vẫn c̣n lớn hơn mục đích dân chủ hoá tối thượng của toàn dân, của toàn thể đất nước!

 

Điều không thể thông cảm được là cho đến ngày hôm nay đây, khi mà tư liệu sử liệu, những lời thú tội trong các hồi kư của những nhân vật hiện diện trong “thời tương tàn của Việt Nam”, đă cho thấy tất cả chỉ là những cơn mộng tuyên truyền hư cấu hính trị. Chẳng có đàn anh nào thuộc  phe nào, chủ nghĩa nào cả! ngoài quyền lợi tối thượng của quốc gia họ. Tất cả “giới lănh đạo” hai bên, chỉ rặt một lũ tay sai! Nhất là cái đảng đang cầm quyền với lắm huyền thoại, đảng CSVN, đă lộ nguyên h́nh là một tập đoàn phong kiến, một đảng cướp, hại dân và bán nước. Và hầu như ngựi tranh đấu nào cũng đưa Tự Do, Dân Chủ, Đa Nguyên lên làm tiêu chí, nhất là khi một thế hệ mới, thế hệ không vưóng mắc những hư cấu phù phiếm giả tạo của quá khứ đôi bên, đă tham gia và đóng vai chủ động , th́ sự mất thăng bằng trong công cuộc đấu tranh chung lẽ ra đă phải chấm dứt mới đúng.

 

Tại sao căn bệnh cực đoan một chiều vẫn tiếp diễn, nó lan ra cả đến bên ngoài! Khiến cho mũi dùi tiến công hôm nay giảm nhiều tác lực, khi mà ngay trên đất Bắc đă có ngựi, Nguyễn Thế Đàm, dám công khai gửi thư thẳng đến “chủ tịch nưóc”, gọi Trần Đức Lương là “hắn”, và chửi hắn là “bất lương”! Cũng như Nguyễn Đan Quế, đă gọi thẳng muời mấy tên trong bộ chính trị là bọn phản quốc lừa bịp hại dân!

 

Nếu chúng ta, một mặt, vạch ra những phi nhân vô lư tàn độc của chế độ bằng cách bênh vực Lê Chí Quang, một mặt tổng hợp lực tiến công bằng những phê phán, lên án,  chế độ- đ̣i hỏi chế độ một cách công khai để bênh vực tất cả những ai bị chế độ bằt, nhất là những người vừa bị bắt cùng thời điểm với Lê Chí Quang như ba anh chị em ở An Truyền, Huế! th́ mũi tiến công sẽ mạnh hơn trăm lần, v́ có lực cộng hưởng của mọi phía  tạo áp suất trên  một thời điểm!

 

Chế độ CSVN đă và đang khủng bố đồng bộ, hàng loạt, không phân biệt Nam Bắc quá khứ Quốc Cộng, già trẻ, trai gái v.v  th́ chúng ta, nhân dân Việt Nam và lực lượng chủ lực đấu tranh dân chủ cũng phải tấn công chế độ ngược lại một cách đồng bộ và vũ băo hơn mói đúng! Chế độ mới tối tăm mặt mũi và khó chống đỡ, và đ̣n phản công, và tấn công mới có tác dụng! 

 

Đừng bưóc vào bẫy của chế độ, nhất là theo lối mon của báo chí thế giới, là chỉ chọn những tiêu điểm nổi bật để khai thác cho đến khi nó trở thành bảo ḥa! Và hết chuyện!!! Báo chí , hội đoàn thế giới họ có như cầu này v́ quyền lợi chính trị và tài  chính của họ! Họ phải tính toán và chọn lựa v.v nhưng mục đích tối hậu vẫn không phải là nền Tự Do Dân Chủ Đa Nguyên cho nhân dân, đất nước Việt Nam! Va càng không có mục đích đại đoàn kết, xây dựng lại Con Ngựi Việt Nam sau bao nhiêu ch́a cắt và mất mát như chúng ta!

 

Chúng ta phải đồng loạt tố cáo tội trạng man rợ của chế độ đă in hằn trên mọi thân xác con ngựi Việt Nam, không dược phân biệt, trong mọi góc cạnh của tội ác, chính trị tôn giáo, kinh tế, xă hội v.v  Chúng ta không có quyền phân định giá trị, rồi ôm chằm những con ngựi đấu tranh vào cái tháp ngà của phe nhóm ḿnh! Chúng ta có trách nhiệm và bổn phận trân trọng tất cả những con ngựi cao quí này là tài sản của cả dân tộc, đất nước!

 

V́ tất cả đă hiến thân, bị bắt bớ, đầy ải v́ sự tự do, dân chủ cho tất cả chúng ta, và để chúng ta có chứng cớ vạch mặt đảng CSVN với toàn dân.

 

Như vậy chúng ta phải thăng bằng cuộc đấu tranh nà bằng nỗ lực tố cáo, bênh vực tất cả những nạn nhân của chế độ, đồng bộ và hàng loạt. Chúng ta lên tiếng bênh vực tố cáo chế độ bằng thân xác cuộc đời Lê Chí Quang, chúng ta cũng phải có bổn phận tố cáo đồng thời tội ác của CSVN trên thân xác và cuộc đời của bất cứ con ngựi Việt Nam nào, Nguyễn Văn Lư, Phan Văn Lợi, Cụ Liêm, HT Quảng Độ, HT Huyền Quang, Nguyễn Đan Quế, Trần Khuê, Phạm Quế Dương, Nguyễn Vũ B́nh, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cuờng, Nguyễn Thị Hoa. v.v

 

Chế độ bắt bớ hàng loạt, nhưng xử án xé lẻ để muốn chúng ta xé lẻ lực lượng! Để chúng ta không tạo đưọc lực cộng hưởng đồng bộ, cùng đồng nhất đấu tranh chung cho một mục đích. Và nhất là đánh lận con đen để một số dư luận trong nước cho rằng những ngựi bị chế độ bắt bớ bách hại mà không được phong trào dân chủ bênh vực tức là đương nhiên họ “có tội”, và chế độ bắt bớ tù đày họ là đúng luật!!!

 

Đừng để một chiến sĩ dân chủ nào, nạn nhân của nào của chế độ đi vào qưên lăng hay muộn màng bênh vực họ. Đừng để bất cứ hành động bắt bớ sách hại một ngựi đấu tranh Việt Nam nào của đảng CSVN, dù khác biệt, trở thành “chính đáng”!!!  V́ ngoài việc có tội với đất nưóc và nhân dân Việt Nam ra, nếu chúng ta chọn lựa tiêu điểm hời hợt phù phiếm theo kiểu hội đoàn báo chí nưóc ngoài th́ công cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ mất thăng bằng! Khi nó mất thăng bằng th́ chúng ta sẽ té ngă v́ chỉ c̣n dựa vào có một góc lực của cả đại khối dân tộc! Khi chỉ c̣n một góc lực, thay v́ có cả đại khối dân tộc làm lực căn bản, th́ đảng CSVN sẽ nhổ toẹt vào chúng ta như những tên hề chạy cờ làm quảng cáo đánh bóng cá nhân cục bộ!  trong khi họ vẫn hiên ngang xâu xé hút máu nhân dân, tiếp tục bán nước.

 

Tổng tấn công trên mặt trận dân chủ hoá không phải là tṛ đùa biểu dương biểu kiến, mà nó phải là lực thật, lực trong sáng, thật tâm, rơ ràng và dứt khoát!

 

Tất cả cũng vẫn cứ là chuyện xưong máu sát da, sát thịt của tất cả chúng ta! Không phải của hội đoàn, báo chí, chính phủ “quốc tế”!!!

 

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chưong.

 

Ngày 14-11-2002