Make your own free website on Tripod.com

Kính thưa ông Bà  Phạm Quế Dương,

các cụ Lăo thành, Các Bác, Cô, Chú, Anh, Chị cùng các bạn !  

 

Đầu thư Cháu xin được kính chúc toàn thể gia d́nh luôn luôn mạnh khỏe !.

Cháu xin giơí thiệu : Bùi nhân Đức sinh năm 1975 -Hiện ở Việt-Nam - Cháu đang ra sức mở  con đường Việt Nam Dân Chủ Hóa ( Dân chủ tư. Do ) .

 

Kính thưa các cụ Lăo thành, Các Bác, Cô, Chú, Anh, Chị cùng các bạn !

 

Trên tinh thầ n vi ệc Nưóc là  việc chung. Bùi Nhân Đức xin có đôi lời góp ư cùng  mọi người.

 

NHƯ THẾ NÀO LÀ QUYỀN LỢI CHUNG ??

 

Cháu xin đi thẳng vào vấn đề đối với những vị đă Và đang tranh đấu dân chủ tự do , trên thể chế một xă hội dân chủ hóa các vị đă thưà hiểu xă hội dân chủ được h́nh thành tât' cả mọi lĩnh vực như thế nào dồi v́ vậy ,cháu không tŕnh bâỳ tới lĩnh vưc này nưă . Dạ xin thưa tât' cả các qúi vị! Bản thân cháu không được nói dôí với chính những đứa con mang ḍng máu của ḿnh đó là quyền lợi bản thân Và gia đ́nh , nhưng như thế mà ḿnh lại di nói dối vơí xă hội , nói dối với Lịch sử Nên` Giáo Dục nó có fải là quyền lơi. riêng của môĩ gia đ́nh hay không ?, tại sao trong nhà trường dạy dỗ tuổi thơ th́ dạy một đàng, về nhà th́ lại dạy con cháu trong nhà một nẻo? ( cháu xin lỗi ) vậy th́ các vị đă từng tự hào vơí tụi nhỏ và thế hệ đi sau '' chiến công oanh liệt bảo vệ bờ cơi - biên giói - Đất và biên? 

 

 

Dạ xin thưa bản công văn do Thủ Tướng Phạm Văn Đồng thừa lệnh Đảng Lao Động và nhà nước VNDCCH kí nhường đất biển VN  cho Trung Quốc, đây là bằng  chứng!

 

Như vậy qúi vị dă thừa hiểu cơ chế cộng sản việt nam '' CỦA M̀NH '' xă hội - đất nước là quyền lợi chung của toàn thể nhân dân Dất Nước bất ḱ ai cũng có quyền bảo vệ tại sao chỉ có Đảng mới có caí quyền thiêng liêng ? quyền lợi chung của toàn dân mà Đảng lai vơ vào ḷng cho Đảng như vậy nó là  thiêng liêng hay là liên thiên ??. XĂ HỘi cơ bản - giáo dục - kinh tế - văn hóa - nghệ thuật - khoa học - chính tri Đảng cũng vơ hêt' vào ḷng dể du con ngu? Viet nam đă , đang là một xă hội MÙ! Đảng năm' toàn quyền về tất cả mọi măt. quyền lợi chung Đảng cũng không tha Hien' Phap' Đảng tự dặt - luật pháp cũng là Đảng tự vẽ như vậy qúi vi. Dân chủ cứ kiện và thưa lên Ṭa Án là ; luật pháp bị vi phạm hiến pháp Là Thừa  , lại c̣n thừa hơn nữa Toà án cũng là của Đảng không lẽ qúi vị lại không biết chuyện này ?

 

Cháu xin được đặt vị trí ḿnh là Đảng là ṭa án là nhà nước dể tuyên bố rằng Các vị ngây ngô lắm, lừa những đứa trẻ con ngày hôm nay th́ khó c̣n lừa các vị lăo thành nó như một bài tập thể dục buổi sáng hít thở không khí trong lành . Bỏi v́ những đứa trẻ con như cháu hiểu rơ đâu là quyền lợi chung của dất nước của xă hội quyền lợi chung của xă hội một nền pháp trị pháp luật phải được b́nh dẳng làm thể nào dể pháp luật b́nh dẳng ? , Tư pháp phải được độc lập với Lập pháp - Hành pháp phải được độc lập với Tư pháp - lập pháp phải được dựa vào bản hiến pháp dể tạo ra luật - Hiến pháp phải đươc. toàn thể Nhân Dân quyết định trưng cầu dân ư , Nhân dân đồng ư th́ bản hiến pháp móí được thi hành bằng biểu quyết bỏ phiếu 3/4 dân số đồng ư th́ toàn thắng '' chứ không phải là chỉ có mấy ông trong quốc hội hoặc mấy ông đứng đầu Đảng có quyền quyết định! Như vậy gọi là phi dân chủ bạo quyền lộng hành '' qúi vị đă biết rằng Đảng chỉ là củ khoai mà qúi vị lại đi kiện củ khoai ?

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỆN - ĐỂ THƯA !

 

Không phải là Liên hiệp quốc hoặc một Cường Quốc trên thế giơí để qúi vị thưa gưi? dâu ! qúi vị đă quyên răng` những cường quốc đó họ đă từng chĩa súng vào quyền lợi dân tộc việt nam hay sao? qúi vị lại càng  không được nhầm lẫn BIỆN CHỨNG đó là quá khứ trí tuệ của nhân loại chưa được kiện toàn , dến ngày nay trí tuệ nhân loại được kiên toàn  th́ không thể không có tinh vi và sắc sảo hơn qúa khứ hơn ngày xưa . nhân dân của họ c̣n chưa lo xong làm sao họ lại đi lo cho nhân dân  viẹt nam cho qúi vị đang mất nhân quyền và bị ở tù v́ tranh đâú cho nhân quyền ( nhân là con người, là nhân loại loài người / quyền lợi th́ lại là quyền lợi của nhân dân viet nam mà thôi của con người viẹt nam mà thôi )  trên thế giới ngày hôm nay đă có qui định không một quốc gia nào dược can thiệp vạ chuyện nội bộ của các quốc gia khác / chỉ được tham gia ư kiến góp ư mà thôi nghe hay không là tuỳ khôn th́ ăn cơm dại th́ ăn  đất . Những đơn thưa hay kiện của qúi vị lên Liên hiệp quốc chỉ có giá trị xin họ góp ư kiến với nhà nước cộng sản viẹt nam mà thôi , nếu đă là góp ư kiến không lẽ qúi vị lại không có giá trị hơn liên hiệp quốc hay sao ? giá tri hơn các nước khác hay sao ? Dất Nước việt nam ngày hôm nay chỉ có lănh đạo Đảng . Nhân Dân và đồng bào của qúi vị 80 triệu người đang sống bên cạnh qúi vị là ai ? không lẽ họ cũng không đủ quyền lực cho các chiến sĩ tranh dấu cho tự do dân chủ hay sao a ? (( có một anh chàng lười ngồi dưới gốc cây sung chờ đợi có ai đi ngang qua rồi nhờ họ nhặt trái sung thả vào miệng , có một người đi ngang qua và vị này liền lấy chân gắp trái sung thả vào miệng cho anh chàng lười được họ dùng chân thả vào miệng tức qúa không nuốt nổi trái sung tắt thở mà chết )) không có ai tự cho không nhân dân việt Và tuổi trẻ VN một xă hội dân chủ, mà chính chúng ta:  các cụ, các bác, các cô  các chú, cùng giới trẻ chúng cháu phải đấu tranh và đấu tranh mói có.

 

Đối với các chiến sĩ dân chủ chỉ có đồng bào và nhất là tuổi trẻ thanh niên sinh viên khi họ đă hiểu thế nào là dân chủ ấm no hạnh phúc Và nền tảng của một xă hội dân chủ th́ lúc đó BẠO QUYỀN ĐỘC TÀI DẢNG TRI CỘNG SẢN VIỆT NAM mói được thay đổi hoặc vất bỏ nó, làm thế nào để toàn thể nhân dân hiểu và biết - ĐI VẬN ĐỘNG - VẬN ĐỘNG VÀ VẬN ĐỘNG MỌI NGƯỜI , MỌI NƠI , MỌI CHỖ không lẽ chúng ta làm việc v́ đất nước v́ quyền lợi của nhân dân của toàn xă hội chúng ta lại sợ hay sao ạ !? phải tuyên bố ngay vơí Đảng , nhà nước không được bạo ngược với nhân dân , khi nào trả lại một nền pháp trị th́ lúc đó mới đủ tư cách công bằng tranh luận hoặc tranh căi trước toà án con` bằng không phải tuyên bố cứ để cho độc tài Đảng tri, này hành quyết bạo ngược với quyền lực của nó như vậy nhân dân đồng bào sẽ hiểu rơ vấn dề bạo quyền  (( UP' UP' MỞ MỞ RỒI LẠI MỞ MỞ UP' UP' TH̀ CHẢNG KHÁC NÀO LÀ MỘT CANH BẠC ĐỎ ĐEN )) sự thật nó phải đi với cái thiện - cái thiện đi với cái tâm - cái tâm phải đi với cái trí - cái trí nó là sự thật là chân lư   Đấu tranh dân chủ tự do cho toan` thể nhân dân đồng bào th́ nói là đấu tranh dân chủ hoá chứ đừng có nói là NHÂN QUYỀN , nhân quyền th́ nó chỉ là quyền lợi cơ bản để làm con ngướ , đi ra khỏi đất nước việt nam tơí một đất nước dân chủ khác th́ con người có nhân quyền có những quyền lợi tư do cơ bản của con người . Nước việt nam ngày hôm nay đâu phải tất cả ngướ việt nam bị mất nhân quyền làm con người dâu ? - có tơí khoảng 3 triệu Đảng viên cộng sản việt nam họ có đủ các quyền lợi làm con người , họ c̣n có thưà cái nhân quyền mà nhân dân việt nam đang khao khát qúi vi không thấy hay sao ? phai? nói thật ra là dấu tranh đ̣i lại một xă hội dân chủ dă là những chiến sĩ tranh đấu dân chủ không được lom khom cái lưng - không được up' up' mở mở với bạo quyền nhà nước cộng sản việt nam mà phải vạch toang cái chân lư của nó ra, nhân dân mới khởi sướng , tuổi trẻ mới được hạnh phúc xă hội toàn là chân lư của Đảng và nhà nước đen tối th́ thế hệ trẻ mới biết để thay đổi một đất nước dân chủ tự do đích thực . Bổn phận là mở ra con đường cho thế hệ trẻ lănh đạo đất nước chứ không phải mở ra con đường rồi th́ dương oai cái công mà cướp đi cái quyền lănh đạo của thế hệ nối tiếp sự nghiệp .

 

Cháu xin chân thành gop ỷ thẳng thắn với các chú bác đang bảo vệ ông Phạm Quế Dươnghăy thẳng thắn mà tuyên bố để cho đồng bào thấy rơ sự bất công , tuyên bố quyền lợi của cả đất nước th́ mới ḥng ngỡ được tội cho ông Phạm Quế Dương, cả cuộc đời công lao của ông Phạm Quế Dương cho Đảng cộng sản đă bằng ông Hồ chí Minh chưa ?

 

Nếu như cứ tranh luận hay biện hộ với toà án của Đảng, th́ cũng chỉ có con đường lănh “tội với Đảng” vào tù (hoặc tù tại gia) mà thôi!  Tại sao lại không đi đúng con đường dân chủ mà toàn thể nhân dân đang chờ đón mà qúi vị lại đi vạ con đường “dân chủ” của Đảng ?? Qúa khứ của ông Phạm Quế Dương là qúa khứ của Đảng , ngày hôm nay và mai sau qúa khứ của ông Phạm Quế Dương và các vi dân chủ sẽ là qúa khứ của cả dân tộc VN, là lịch sử cho dân tộc dất nước VN dân chủ tự do . Như vậy qúi vi đấu tranh dân chủ mà đưa qúa khứ của Đảng ra th́ đúng là nhân dân và tuổi trẻ VN đâu có thể cất tiếng nói cùng qúi vi được! Đâu có thể bảo vệ qúi vi được!

 

Cháu xin thành thật thưa rằng như bản thân cháu sẽ không thể cùng qúi vị vẫn là Đảng để mở ra con đường dân chủ hóa dất nước! Tuổi trẻ chúng cháu dă qúa nhẹ dạ! để rồi bây giờ phải độc lập với thế hệ đàn anh, đàn chú, mà  chọn cho tuổi trẻ một hướng đi mới! Chỉ có Nhân Dân và đồng bào hôm nay và tự chúng cháu khai phá con đường dân chủ ! chúng cháu luôn luôn mong muốn các bậc trưởng thượng hiểu cho tuổi trẻ, khat vong dân chủ của chúng cháu như thế!  Hăy đặt quá khú của các vị về đúng chỗ và trả lại cho nhân dân VN, tuổi trẻ chúng cháu sự thật! Chỉ có sự thật mới làm nền tảng cho dân chủ và chỉ có sự thật mới phá vỡ đưọc cơ chế độc tài tham nhũng hôm nay ở VN.

 

Kính chúc qúi vị dân chủ luôn luôn mạnh khoẻ và cùng với ước vọng của tuổi trẻ mở ra một trang sử mới cho đất nước!

 

ngày 14 - 3 - 2004

 

Bùi nhân đức1975

 

Do you Yahoo!?

Yahoo! Mail - More reliable, more storage, less spam