Make your own free website on Tripod.com

Bên Kia Vẫn Tối, Bên Này Măi Đêm!!!

NKPTC

 

Trong cuộc đấu tranh dân chủ hoá đất nưóc hôm nay, sự thẳng thắn phải đưọc áp dụng triệt để. V́ với một đất nước, dân tộc đă ch́m sâu trong phong kiến, độc tài, quân phiệt, rồi cộng sản cho đến bây giờ, con người trong xă hội,  từ đám có khoa bảng đến dân đen, từ trong ra ngoài, đều chỉ quen rặt với những lời bóng gió, đi đứng lom khom, chưa bao giờ biết đứng thẳng nói thẳng. Năo trạng chỉ rặt toàn những nơm nớp sợ sệt, lúc nào cũng viền quạnh, bám víu vào quá khứ để duy tŕ giá trị cho chính ḿnh.  Măi gần đây mới chỉ thấy nhà tu Nguyễn Văn Lư , và ông Nguyễn Đan Quế là c̣n đủ can đảm và nhân cách của một Con Ngựi Tự Do, Tự Tại. C̣n tất cả vẫn cứ lầm lẫn u mê trong cách đặt vấn đề về giá trị tồn tại của bản thân ḿnh, phe nhóm ḿnh, và c̣n đặt nó cao hơn cả quyền lợi, tương lai của dân tộc đất nước!

 

Bên Kia Vẫn Tối...!!!

 

Giá Trị Tồn Tại của Ta Ở Đâu?

 

Vừa rồi trong lúc đang chuẩn bị trở về VN, dự định thăm mấy vị  đấu tranh dân chủ  "Đối Kháng, Đối Lập", và cũng để trực tiếp nộp đơn xin tham gia nhóm "đối lập", trao đổi t́nh h́nh, tiếp tay với anh em xé rào sổ toẹt vào mặt Đảng CSVN . Nhưng khi đọc bài của Trần Dũng Tiến, rồi nghe hai ông Khuê và Dương trả lời bạn trẻ Thanh Tâm của mạng Tuổi Trẻ Lên Đuờng, tôi biết các anh em trong nưóc phiá Bác Hà, vẫn chưa thoát ra khỏi năo trạng của kẻ "bị trị",  nên đành đ́nh hoăn lại để  tránh cái tội " đùng đùng lôi ngựi vào lửa" !!! Nhưng xin có vài lời thưa với các vị "đối trọng"  Bắc Hà trưóc khi tôi về Việt Nam, để  mà lỡ ra có "vô t́nh" gặp gỡ các vị trên đường Đấu Tranh sẽ không khỏi thất lễ.

 

Nghe Ông Dũng Tiến ca ngợi đám tang Cụ Trần Độ , công trạng của cụ Trần Độ với chế độ CSVN, và so sánh với đám tang Hồ Chí Minh, rồi tâm đắc Nhân Nghĩa  Hồ Chí Minh v.v Tôi bàng hoàng và có cảm tưởng năo trạng ngựi Bắc Hà đă kéo cuộc đấu tranh Dân Chủ Hóa Đất Nước hôm nay lùi về 30 năm.

 

Tất cả những ngựi Việt Nam hôm nay phải nhận thức rằng Con Ngựi Trần Độ và Giá Trị Trần Độ được toàn thể nhân dân Việt Nam trong nưóc, ngoài nưóc cũng như bạn bè quốc tế kính trọng không phải v́ ông từng là đảng viên Đảng CSVN, từng giữ chức vụ này nọ, hay từng tham gia những chiến dịch trong cuộc chiến tương tàn ngu xuẩn đầy nô lệ tay sai, mà là cái nghĩa khí, và dũng trí cuối đời của cụ đă đấu tranh v́ Dân Chủ cho đất nưóc, chứ  không phải để xây dựng lại quá khứ của Đảng Viên, Ủy Viên, Trung Tướng, hay Đại biểu Quốc Hội bù nh́n Trần Độ!  Hoặc để củng cố Đảng CSVN!

 

Cũng như vậy cái gía trị hiện hữu, lư do tồn tại của tất cả chúng ta hôm nay là có đấu tranh cho một nưóc Việt Nam Dân Chủ Tự Do hay không mà thôi! Chứ cái quá khứ tương tàn trong bàn cờ ngoại bang, bên đỏ hay bên xanh, anh hùng Việt Cộng hay anh hùng Cộng Ḥa, vẫn cứ chỉ là quân cờ tồi tàn dơ bẩn! Cái anh hùng ấy chỉ là anh hùng một nửa của phân chia, KHÔNG PHẢI ANH HÙNG CỦA CẢ DÂN TỘC.

 

Ôi! ở cái thể kỷ thứ 21 này mà khi nghe ông Trần Dũng Tiến kêu gọi hăy lấy cái "ǵ ǵ " của Hồ Chí Minh ra mà trị nước, th́ ôi thôi! Năo trạng dân tộc này ở đâu  rồi ? và sẽ ra thế nào đậy!

 

Chúng Tôi những người Việt Nam của toàn cơi Bắc Nam, trong ngoài, mong muốn có một đất nước Dân Chủ Tự Do thật sự, chứ đấu tranh để mà kéo đất nước về thời đại ăn lông ở lỗ vói mớ tư cách rách nát của Hồ Chí Minh, Trần Dân Tiên, th́ chúng Tôi xin đấm vào, và đạp thẳng tuột xuống hố rác của loài người! Quí vị muốn đất nưóc như thế th́ tự nhiên quí vị đă đi ngược lại khát vọng của dân tộc, và trở thành chưóng ngại cho công cuộc đấu tranh dân chủ hoá hôm nay!  Và đương nhiên quí vị sẽ là đối tượng đồng loă của Đảng CSVN đối nghịch vói nhân dân Việt Nam!

 

Tôi vốn kính trọng ông Dương nhiều mặt, trong đó là nỗ lực bền bỉ đấu tranh của ông. Nhưng khi nghe ông nhận định về các anh Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn v.v là lũ trẻ con, oắt con, ranh con  v.v  Tôi chỉ lặng ngựi!

 

Trong tư thế của ngựi đấu tranh dân chủ ở thời đại mới, Ông Dương có biết rằng Ông đă vi phạm phẩm tính của tinh thần cách mạng hay không?

 

Thế hệ của tên Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc,  của  những thằng con nít thất học lưu mamh, chui xuống làm bồi Tây, học đ̣i làm cách mạng nên mới tối dạ ấm ớ ôm ngay cái chủ nghĩa Cộng Sản đă làm khốn nạn cả dân tộc cho đến bây giờ chưa hết...

 

Và những đưá "Oắt con" ở tuổi 17, 18 nhiệt t́nh v́ đất nước nhưng kém trí, như Trần Độ Tạ Ngọc Phách, và mấy thế hệ gần , sau ông, đă tin theo thằng oắt con Nguyễn Tất Thành,  bày đặt đi làm cách mạng, nên dă tối dạ chấp nhận xưng tụng cái chủ nghĩa không tưởng man rợ và góp công xây dựng cái Đảng CSVN đến bán nưóc như bây giờ.

 

Nếu nh́n một cách triệt để, th́ thế hệ Trần Độ Tạ Ngọc Phách, Phạm Quế Dương v.v  phải nh́n thế hệ Lê Chí Quang bằng tinh thần tương kính của người đấu tranh, nếu không muốn nói thẳng là  thế hệ cũa Ông Dưong, và của những tưóng tá Cộng Hoà v.v  nên đi vào đấu tranh bằng tấm ḷng ăn năn hối hận, hơn là thái độ công thần, gia trưởng kẻ cả!

 

V́ chính cái "công trạng" của thế hệ ông  Độ, Ông Dương v.v với Đảng CSVN đă làm cho Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn v.v trở thành nạn nhân, và chính những nạn nhân này đang cố gắng tháo gỡ những sai lầm do những ngu xuẩn tối dạ của thời "oắt con" Nguyễn Tất Thành, Tạ Ngọc Phách v.v  đă gieo rắc trên đất nước Việt Nam.

 

Thế hệ Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn v.v  nhất định phải khá hơn Nguyễn Tất Thành, Tạ Ngọc Phách v.v, hay cả đám lính đánh thuê cho Tây về lập chế độ Cộng Hoà.. V́ thế hệ Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn v.v  đă trưởng thành chững chạc (29t đến 45t) với kiến văn đại học, vượt trội đám oắt con  trẻ ranh thời Nguyển Tát Thành xa lắm! Họ có thể sai sót, nhưng nhất định không lầm lẫn giá trị nhân bản, và nhất định không làm tay sai quốc tế như những tên ranh con bồi Tây như Nguyễn Tất Thành! V́ ho đă sống lớn lên, và được giáo dục đầy đủ trong vành nôi đắng cay, mất mát và sỉ nhục của đất nước dưói sự cai trị độc đoán, ngu xuẩn của tập đoàn đảng CSVN tay sai bán nước!

 

Cho nên nhận định về những người của thế hệ mới này mà nhạo báng họ, chỉ v́ họ  đấu tranh với toàn thể dân tộc và đất nưóc mà không có "một quá khứ", một thể chế chính trị để bám víu,  th́ tức là  chúng ta đă nhạo báng  nhân cách của chính chúng ta.

 

Một điều buồn cuời hơn nữa là Ông Dương "có vẻ" ngây ngô về ư nghĩa của từ Đối Lập! Nó ngây ngô ngay cả khi cố ư nói để làm chính trị "tránh né" !

 

Thứ nhất, trên quả đất này không có nhóm đối lập nào mà lại đối lập với tổ tiên đất nưóc dân tộc họ cả! Chỉ có bọn phản quốc mới đối lập lại với  đất nưóc và tổ tiên dân tộc! Nếu Đối Lập mang ư nghĩa "cao" như thế này th́ Đảng CSVN chính là đảng "Đối Lập" với nhân dân, đất nưóc tổ tiên Việt Nam!

 

C̣n nếu nói là "đối trọng", th́ xin phép, cái này nó lạ lùng đến ngớ ngẩn! Ngớ ngẩn nhất là chơi chữ không đúng cách và đúng thời điểm, khi mà toàn bộ dân trí và dân khí Việt Nam cần sự thẳng thắn để đột phá cho sự hồi sinh của một dân tộc nẩy mầm!

 

Các ông có ư nghĩ như ông Dương, có lựng đưọc tác hại của lối nói chữ tránh né này đối với thế hệ trẻ hay không? Thế hệ trẻ Việt Nam phải đưọc quyền hưỏng sự tư duy, phát biều  thẳng thắn như bất kỳ  những ngựi trẻ nào trên thế ǵói văn minh dân chủ hôm nay. Tất cả báo chí , đại học v.v trên thế giới  đều hiểu từ "đối lập" như nhau nó cơ bản như một ư niệm chung của cả nhân loại, như món ăn hàng ngày.. Sao lại chỉ v́ những cái lo sợ vó vẩn mà "cưỡng từ đoạt lư" như vậy? 

 

Mà đối lập hay đối trọng với Đảng CSVN, nó có đối xử khác hay không? Giời ạ! Xin kính ông Dương tỉnh táo nghĩ lại cho đất nưóc dân tộc này nhờ một tí có được không ạ???!!!! Riêng ông Khuê vẫn đầy bản lănh đă sổ toẹt vào cái gọi là lệnh quản chế vớ vẩn bất nhân kia! Ông Khuê quả đă dám làm điều ông từng nói với Tôi: Thế hệ chúng ta phải lấp lỗ châu mai cho thế hệ sau bưóc đi trong Dân Chủ!

 

Có kẻ lại lo xa bảo rằng cái thằng cha Nguyên Khả này chơi dại, cái nhóm "đối trọng" lập ra, chưa ǵ đă ùn ùn tham gia vào nó không đúng! lại xúi lập chi nhánh này nọ v.v nó mất chỉ đạo lạc hưóng là bỏ mẹ ngừoi chủ trương!!!

 

Giời ạ! Đấu tranh với bạo quyền mà lúc nào cũng sợ sệt vớ vẩn ngó trước ngó sau, khom khom cúi cúi như thế th́ cuộc đấu tranh này sẽ kéo dài đến như thế nào? Đă dám lập đảng lập nhóm, ngựi ta chỉ lo sợ không có ngựi tham gia, sao lại ngược đời sợ có nhiều ngựi tham gia ??? Thế là cái khỉ khô ǵ ??? Chúng Ta thật sự có  muốn đứng thẳng lưng, đối thoại  tự do với cường quyền  hay không nhỉ?

 

Tự Do ở Đâu?

 

Tự Do, Tự Tại hay không, đầu tiên là do tự chính nơi bản thân chính ḿnh nó quyết định. Chính cái can đảm và nhân cách tự trọng nó quyết định sự tự do của chính ḿnh. Quy chế tự do vẫn chỉ là những giao ước tương đối cho tập thể, mà nếu cá nhân không đủ nhân cách và can đảm để hành xử những quy ước này, cũng không có tự do!

 

Nh́n đ̣i sống ngoài hải ngoại này, nơi có đầy đủ quy chế tự do, mà ngay cả Tây lẫn Ta, đă mấy ai dám bỏ mặc quyền lợi ràng buộc vật chất miếng cơm manh áo, để hành xử tự do tự tại? Hay cũng chỉ rêu rao môi lưỡi, rồi lấm lét nh́n chung quanh, uốn lưỡi bẩy lần cũng chưa dám nói một  lời thẳng thắn.

 

Ở trong nưóc cũng thế! Chế độ có hà khắc dă man đến mức nào đi nữa, th́ sự tự do, tự tại cũng vẫn do chính bản thân ḿnh tự quyết. Song tù, cơm hẩm, đạn AK không ngăn được tiếng  nói của nhà tu Nguyễn Văn Lư, của Nguyễn Đan Quế. Tất cả chỉ là cần một tí can đảm, một tí nhân cách tự trọng!

 

Nhưng chỉ vài trăm mỹ kim, hoặc một vài đặc quyền, một chút tự ái vặt của ơn nghĩa quá khứ, một chút lo sợ vặt vănh, đă không những bít kín cổ họng và luơng tri của cả hàng triệu ngựi mà c̣n làm cho những lương tâm đă một lần chợt tỉnh lại ch́m vào cơn mê  muội của do dự hơn thiệt của sợ hăi mông lung!!!

 

Kiến Nghĩa Bất Vi Vô Dũng Dă!  Cái nghĩa với dân tộc đất nước hôm nay, và đặc biệt với giới trẻ hôm nay, là sự thẳng thắn không ṿng lượn loanh quanh, dẫu là v́ lư do "chính trị". Đă không đủ dũng khí và dũng trí để xé rào nói thẳng, th́ chỉ làm trở ngại rắm rối hơn cho thế hệ đi sau mà thôi. Tự Do hay không nó đi từ bản thân ḿnh, và từ ngay chỗ này!

 

Bên Này Vẫn cứ Đêm....!!!

 

Ở ngoài đất nưóc, cái gọi là lực lượng hải ngoại bên này,  sau 20 năm sống và mấy lần sang đất Mỹ, "thành tŕ của lực lượng hải ngoại" Tôi mới thấy được cái phù phiếm đấu tranh!

 

Chúng ta khoác áo Cộng Ḥa, chống cộng thật hăng, viết những bài nẩy lửa cho nhau đọc! Chúng ta thỏa măn nhu cầu "tự ái thất trận" của nhau, và cho nhau! trong khi nhu cầu của 80 triệu ngừoi trong nước, ưóc vọng của cả dân tộc, ai thoả măn?!

 

Hội thảo có nẩy lửa, bài viết có hay, th́ ngựi nghe, ngừoi đọc cựi hể hả, hút thêm một điếu thuốc, chiêu thêm một ngụm cà phê hay một ngụm trà! Sau đó ai về nhà nấy, việc nhà việc sở vẫn cứ quan  trọng hơn, vẫn là điều quan tâm hàng đầu!

 

Nếu Chúng Ta ở ngoài này không có những sinh hoạt dấn thân cụ thể liên hệ với bên trong nưóc- th́ tất cả cũng chỉ là kiến ḅ miệng chén, tự đánh lừa ḿnh, cứ nghĩ lực ḿnh đáng năm triệu mà thực ra túi ḿnh chỉ có năm trăm! Đất nưóc bên kia vẫn một mầu suơng! 

 

Chúng ta cứ lên án trách cứ những ngựi cựu Việt Cộng là cứ bám rịt vào quá khứ , trong khi chính chúng ta lại đang mê mẩn với những ǵ lỉnh kỉnh của ngày hôm qua! 

 

Một lần anh Đỗ Manh Tri có nói với Tôi rằng anh mơ ước có những cuộc xuống đường có hai lá cờ: cờ vàng ba sọc và cờ đỏ sao vàng! V́ đă có nhiều xưong máu của con ngựi Việt Nam chân chính đổ ra v́ hai lá cờ này! Tôi chỉ than tṛi đất bao la, và nghĩ nếu đưọc như thế ắt ngày mai Đảng CSVN sẽ tiêu ma, đất nưóc sẽ có tự do dân chủ!

 

Nhưng Tôi quên nhấn mạnh một điều là sự ngộ nhận hiềm khích giữa những kẻ bám víu vào hai lá cờ sẽ vẫn c̣n đó, và đất nưóc vẫn sẽ tang thương!  Đảng CSVN ra đi, nhưng đố kỵ Quốc Cộng ngu xuẩn vẫn c̣n đó! xâu xé vẫn sẽ triền miên!!!!

 

Cho nên Tôi mơ ước sẽ có nhũng cuộc xuống đựng trong và ngoài nước không có lá cờ nào hết! Không cần lá cờ nào hết! Chỉ cần chúng ta là ngừoi Viêt Nam thật sự chán ghét độc tài, thật sự yêu dân chủ tự do! Như thế những con ngựi Việt Nam xuống đựng v́ dân chủ tự do cho Việt Nam không c̣n có chia cắt, khác biệt, đố kỵ phân bua, gấu ó đúng sai v́ quá khứ !

 

V́ thật ra như Tôi đă có lần thưa với mọi ngựi Đất nưóc linh thiêng v́ có con ngựi Viêt Nam, có Tổ Tiên Viêt Nam linh thiêng. Tất cả những ngụi đă nằm xuống, họ đổ máu hy sinh v́ nhân dân, v́ tin tưởng vào tương lai hạnh phúc cho Con Ngựi Việt Nam trên đất nước Việt Nam này,  đâu phải là v́ cái  "lá cờ, hay cái thể chế"? Cái lá cờ chỉ là biểu tượng , biểu kiến, có thể thay đổi và sẽ thay đổi- Thể chế cũng vậy. Nhà Lê dài lắm cũng chỉ có 300 năm- Dân tộc là trường tồn- Nhân Dân Việt Nam là sinh linh cao quí nhất.

 

-Nhân- Thần - Vật.. Con người là linh thiêng cao quí nhât.. Thần là những con ngựi đă đổ máu xương -vun trồng tâm huyết cho dân tộc, cho con ngựi Việt Nam thế hệ hiện tại và tương lai....Nhờ máu xương, thịt da, và tinh anh của con Người, những ngựi đă thành Thần, đă trộn chung trong đất đai sông núi. Cho nên Tổ Quốc có Hồn Thiêng Sông Núi .

 

C̣n cái lá cờ màu sác biểu tượng, một cái chế độ chính trị, vô tính -có ư nghĩa linh thiêng nhân bản ǵ mà phải v́ nó mà chém giết Con Ngựi, Bán Buôn Tổ quốc, đố kỵ,  hằn học anh em ????

 

 

Tất cả chúng ta, nếu cứ để cái bóng của quá khứ đổ dài trước mặt th́ con đường chúng ta đi cũng vẫn chỉ là bóng tối và đêm đen. Thế hệ mới đă lên đường. Trưóc mặt họ là con đựng tương lai đất nưóc sáng tỏ, không có bóng của quá khứ phân chia trên lưng.  Hăy vứt gánh nặng quá khứ để cùng họ tiến bưóc lên phía tương lai của dân tộc trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước hôm nay.

 

Đây chính là lư do, giá trị hiện hữu và tồn tại của tất cả chúng ta.

 

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.

 

Đêm mùng 10 rạng ngày 11 tháng 9 năm Nhâm Ngọ

15 rạng 16-10-2002