Make your own free website on Tripod.com

 

TÍNH KHẢ THI VÀ THẾ TẤT THẮNG CỦA HƯÓNG ĐẤU TRANH MỚI: XÉ RÀO.

 

15-9-2002

nkptc

 

Đầu Tiên Tôi xin nhấn mạnh điều mà tất cả Chúng Ta đều đă xác định, là công cuộc đấu tranh dân chủ hoá đất nưóc hôm nay là của toàn thể nhân dân Việt Nam, trong ngoài, không phân biệt quá khứ, thân thế, nơi cư ngụ v.v

 

Chúng ta chống, và đọat lại Dân Chủ Tự Do và Nhân Quyền từ bất cứ thế lực Độc Tài phi Dân Chủ nào, kể cả Cộng sản hay không Cộng Sản. Hiện nay thế lực phản dân, bán nưóc, phi dân chủ tự do là Đảng CSVN.

 

Và chủ động tiến hành trực diện với chế độ độc tài đảng trị chính là nhân dân đồng bào trong nưóc. Đồng bào hải ngoại chỉ giữ vai tṛ tham gia hổ trợ lực chuyển thông tin , tài chính, và vận động dư luận quốc tế.

 

Không ai có quyền và có khả năng kéo lại bưóc tiến của lịch sử tiến bộ của con ngựi cho dù có man rợ như thế nào đi nữa. Đất Nưóc Việt Nam phải có Dân Chủ Tự Do! V́ Nhân Dân Việt Nam đ̣i hỏi như vậy!

 

I- Nhận định 

 

Từ truóc đến nay chế độ CSVN luôn luôn chủ động   độc trị, độc đoán trong mọi lănh vực sinh hoạt của xă hội  và con ngựi Việt Nam. Chỉ khi nào xă hội căng thẳng có điềm bất an - chế độ mới cho x́ hơi- như trựng hợp Trăm Hoa Đua Nở và Cởi Trói Tư Duy, Đổi mới  v.v Nhưng đến khi thấy hết cần thiết và có ṃi nguy hiểm cho chế độ- Chế độ lại chủ động khoá chặt, bắt bớ khủng bố..V́ thế tất cả nhân dân Việt Nam, đặc biệt là giới đấu tranh Dân Chủ đều năm trong thế bị động cho tới thời gian gần đây.

 

Bây giờ Chúng Ta, nhân dân Việt Nam phải nắm thể chủ động và đẩy đảng CSVN vào thế bị động! Chúng Ta không đợi họ cho phép xă hội "x́ hơi". Tắt mở theo chính sách tùy tiện nữa. Chính Chúng Ta sẽ chủ động chọc thủng quả bóng căng thẳng xă hội để cho chúng ta thở thoải mái măi măi sau này, mà không ai bít kín lại được nữa.

 

 

II - NHU CẦU MỚI -HƯỚNG TIẾN MỚI.

 

Trong t́nh h́nh như vậy, Chúng ta cần tham gia trợ lực thúc đẩy mọi giới  quần chúng xé rào và bước mạnh để đoạt lại những  phương tiện căn bản then chốt của xă hội dân chủ tiến bộ.

 

Điều đầu tiên Tôi xin được nhấn mạnh là Chúng Ta xé rào để buộc Đảng CSVN thực hiện những ǵ họ đă tuyên bố rêu rao và ghi trong hiến pháp của họ. Các Quyền Tự Do Căn Bản như Tự Do Báo Chí Ngôn Luận, Lập Hội, Ứng Cử v.v

 

Có nhiều ngựi đặt vấn đề là nếu xé rào bất chấp luật rừng của Đảng CSVN mà thực hiện, th́ sẽ bị đàn áp sách nhiễu bắt bớ v.v.

 

Th́ xin thưa ngay rằng đó là chuyện đương nhiên. V́ ở một chế độ tàn bạo mà cụ Trần Độ, một chiến sĩ dân chủ cao niên vừa khuất đă nhận định là hơn cả Hit Le và Tần Thủy Hoàng, th́ đó là điều đương nhiên.

 

Nhưng phải hỏi rằng tại sao Chế Độ lại đàn áp, bắt bớ khủng bố? 

 

Xin thưa ngay vói quí vị rằng mục đích của khủng bố bắt bớ, là v́ họ muốn chúng ta sợ và cứ giữ cái nếp sợ ấy! Để rồi không làm ǵ hết hoặc phải luồn cúi hợp tác với Chế Độ. Đó là mục đích của Chế độ.

 

Nhưng nếu Chúng Ta hết sợ- không sợ- và quyết chí cùng nhau xé rào để đoạt lại nhũng sinh hoạt nhân bản tự do dân chủ trong t́nh ngựi, th́ Chế Độ sẽ là kẻ phải lùi bưóc và sợ Chúng Ta, v́ Chúng Ta có nhân dân đồng bào chung quanh ủng hộ và trợ lực. Đó là Chính Nghĩa.

 

Và như là Chiến Sĩ Dân Chủ Nguyễn Văn Lư, một tu sĩ, đă xác định:

 

"Khi bất đắc dĩ phải sống trong những hoàn cảnh có những luật lệ ràng buộc ḿnh một cách bất công, phi lư th́ cá nhân hay tổ chức nào muốn được tự do thực sự tất không được cúi đầu tuân thủ để ḿnh trở thành hợp pháp hầu cá nhân hay tổ chức ấy khỏi tự thắt cổ ḿnh; trái lại mỗi cá nhân hay mỗi tập thể phải khéo léo, khôn ngoan, can đảm, và vui ḷng trở thành bất hợp pháp, tự gạt các luật lệ bất công phi lư ấy ra khỏi các sinh hoạt của ḿnh, th́ cá nhân hay tổ chức ấy mới được tự do thật sự. Và đặc biệt trong lănh vực Tôn giáo, việc trở thành bất hợp pháp như thế là điều có thể thực hiện được trong tầm tay, chỉ cần với một chút dũng lực mà thôi."

 

Bắt bớ , đàn áp là biện pháp duy nhất của chế độ. Nhưng với điềi kiện hôm nay, ḷng dân đă mở, chí dân đă quyết, thế giới nh́n vào,  th́ càng bắt bớ  mặt nạ của chế độ càng rữa ra! Mặt nạ chế độ càng rữa ra th́ nhân dân và ngay các Anh Chị Em trong guồng máy chế độ cũng chán ghét khinh bỉ Đảng CSVN và tách xa đẳng để đứng dần về phiá nhân dân hơn, như Chúng Ta đang thấy và sẽ thấy rơ hơn.

 

Chúng Ta phải thúc đẩy xé rào, công khai hoạt động  để nhân dân mọi tầng lớp có cơ hội tham gia chính trị đất nước. Nói theo kiểu dân miền Nam, và như Ông Khuê đă nói,  là Chúng Ta phải chơi  "ván bài lật ngửa"!

 

A-ĐOẠT LẠI QUYỀN LẬP HỘI..

 

Ông Tràn Khuê và Ông Phạm Quế Dương đă mở màn chính thức xé  rào đă chính thức lập hội Nhân Dân Chống Tham Nhũng,  đă tuyên bố sinh hoạt, kêu gọi quần chúng tham gia. Dù bị quản chế và bị sách nhiễu, Hội vẫn công khai hoạt động, và vừa rồi hai Ông có viết bài kỷ niệm một năm thành lập hội.

 

Và cũng có kẻ  thắc mắc:

 

Các ông có được cấp giấy phép đâu mà vẫn cứ hoạt động ?

 

Câu trả lời đơn giản là : Th́ bọn tham nhũng có được ai cấp phép mà chúng cứ hoành hành ngang ngược như ở chốn không người. Chúng c̣n liều ḿnh hy sinh : hy sinh đời bố để củng cố đời con. Chẳng lẽ những người chống tham nhũng lại chịu thua kém bọn tham nhũng chăng ? Không thể có chuyện đó ! Có áp bức th́ có đấu tranh ! Có tham nhũng th́ có chống tham nhũng ! Ấyy là Chân lư, ấy là Quy luật ! Không có sức mạnh tàn bạo nào chống nổi Chân lư và Quy luật ! Chỉ có những kẻ nào đă trót tham nhũng chịu đầu thú, đầu hàng th́ nhân dân ta vẫn độ lượng sẽ sẵn sàng tha thứ, khoan hồng. Nhắc cho bọn tham nhũng chớ quên : hàng th́ sống, chống th́ chết !

 

Những ngừoi này có cần giấy phép đâu mà họ vẫn lên tiếng, vẫn hoạt động! V́ họ có giấy phép đồng t́nh của Nhân Dân Đồng Bào trong ngoài.

 

Như vậy Cho thấy cái lo sợ "thường t́nh" của một số quí vị là thiếu  tính chặt chẽ thực tế.

 

C̣n nếu cho rằng bị Chế Độ CSVN bắt bớ tức là Chúng Ta thua, th́ càng thiếu  tính chặt chẽ của thực tế hơn nữa! 

 

Thế nào là thắng, thế nào là thua?

 

Nếu là cuôc tranh thủ giữa một cá nhân, hay phe nhóm nào đó với đảng CSVN mà bị bắt bớ, đàn áp th́ rơ ràng là thua, và chấm hết.

 

Nhưng trong một cuộc đấu tranh của toàn nhân dân Việt Nam chống lại một thiểu số độc tài thống trị, th́ bị bắt bớ  đàn áp chỉ là những sự kiện- hệ quả đương nhiên của những giai đoạn cần thiết không thể tránh được. Cũng như để đấu tranh có độc lập th́ phải có nhiều giai đoạn các Chiến Sĩ phải bị bắt bớ cầm tù tử h́nh v,v. Nhưng đâu có nghĩa là thua. Bởi v́ Công cuộc c̣n tiếp nối, tiếp diễn với những ngựi, nhân tố kế thừa khác và cuối cùng đất nưóc phải có độc lập.

 

Như vậy trong trrường hợp đấu tranh Dân Chủ, không làm ǵ hết, chịu sống mất tự do nhân phẩm, luồn cúi,cầu an sợ sệt v.v mới là THUA- Và Chế Độ toàn thắng như đă thắng.

 

Nhưng khi Chúng Ta c̣n có can đảm dũng lực chống lại Cựng Quyền, tự nó  đă là Chúng Ta  ĐANG THẮNG, dù một số trong chúng ta sẽ bị CHẾ ĐỘ phải ra công lùng bắt giở tṛ dă man- nhưng  là Chế Độ họ ĐANG THUA. V́ họ không thể ngồi yên nhởn nhơ cai trị được như trưóc khi chúng ta xé rào! như vậy Độc tài đă mất cái quyền chủ động tuyệt đối!  Và cái THẮNG cuối cùng- TOÀN THẮNG là có Tự Do Dân Chủ.

 

Vấn đề là Chúng Ta cố gắng giảm thiểu mất mát khi không cần thiết phải mất mát. Nhưng sẵn sàng chấp nhận mất mát, tù tội, nếu cần thiết để đẩy cuộc đấu tranh mạnh hơn.

 

Nói tóm lại nếu sợ tù đầy bắt bớ, th́ xin cứ cúi đầu sống đ̣i nô lệ, đừng nói đến Dân Chủ Tự Do Nhân Quyền nữa, những thứ cao quí trong đời ngựi, mà chỉ có được do đấu tranh xương máu mà có chứ không ngồi chờ hoặc năn nỉ mà có được!

 

B-ĐOẠT LẠI QUYỀN NGÔN LUẬN

 

Có Hội, Nhóm, Tổ Chức v.v phải có tiếng nói.. Trường hợp Hội Chống Tham Nhũng chưa tiến được bưóc kế tiếp là đoạt lại quyền Tự Do Ngôn Luận. Chúng Ta sẽ phải hỗ trợ tiếp lực để nhũng hội nhóm có phương tiện ra báo, cơ quan ngôn luận và hoạt động ngay.. Không có tờ báo, tiếng nói chính thức của Hội, Nhóm, sinh hoạt sẽ không đưọc liên lục và không tạo đưọc mạch nối kết liên tục với quần chúng trong ngoài.

 

Chúng Ta không lo là sẽ bị đàn áp sách nhiễu bắt bớ v.v V́, như đă thưa với quí vị,  đây là hệ quả đương nhiên dưới chế độ độc tài đảng trị đă mất hưóng. Công An Đảng sẽ  lùng sục bắt bớ.  Nhưng chúng Ta có biện pháp để tờ báo không chết, không đ́nh bản, ngay cả khi có một số anh em bị sách nhiễu bắt bớ.

 

Thí dụ trong Hội Chống Tham Nhũng gồm có nhiều thành viên đồng bào ở khắp nơi ba miền đất nưóc. Mỗi một nơi, mỗi miền, chỉ cần một hai nhân sự có máy vi tính và một máy in vi tính đen trắng đơn giản rẻ tiền để giữ vai tṛ in ấn báo chí là đủ.

 

- Bài vở, tin tức đấu tranh và tin tức tham những, đàn áp bất nhân của Chế Độ do đồng bào các nơi gửi đến hai hay ba địa chỉ tín thư (Emails) của ban kỹ thuật, có thể là thành viên của hội ở Hải Ngoại này. (V́ nếu ban kỹ thuật ở ngoài này th́ sẽ an toàn hơn trong việc nhận bài lên  khung)

 

- Sau đó ban kỹ thuật lên khung cho tờ báo đơn giản 9-10 trang thôi- cho dễ in ấn nhanh gọn trong điều kiện quốc nội- và dễ gấp bỏ túi, phát tán - Rồi đưa gửi qua mạng đến thành viên các nơi có máy in. Hay nhất là để lưu ở một trang địa chỉ  bí mật nào đó mà chỉ có  các thành viên trách nhiệm báo chí  biết.

 

- Sau đó anh em trách nhiệm báo chí các nơi cứ vào địa chỉ đó mà lấy xuống và chỉ nhấn nút máy in mà thôi ,  phát hành rất đồng bộ , cả trong nưóc lẫn ngoai nưóc,  số lượng tùy nhu cầu mỗi nơi.

 

Và Chúng ta đă có trong nưóc và ngoài nưóc một  ấn bản như nhau, nối sức nhau bảo tŕ mà phát hành báo, dù có ai bị bắt bớ báo vẫn cứ ra đưọc. Chính là do có sự bắt tay trong và ngoài hỗ trợ nhau, tận dụng kỹ thuật thông tin sơ đẳng mà thôi.

 

 

Như vậy Chúng Ta thách đố sự độc qưyền ngôn luận của Đảng CSVN. Tất cả sẽ dồn Đảng CSVN vào thế bị động cùng quẫn.

 

C- THÁCH THỨC ỨNG CỬ.

 

C̣n vấn đề ứng cử - cũng khả thi và thuận lợi và rất cần thiết.

 

Trong thời điểm Đảng CSVN khoe bầu cử Dân Chủ. Thí dụ như Ông Phạm Quế Dương hay Ông Trần Khuê, vận động- tuyên truyền..công khai giải thích với quần chúng chung quanh, tạo sự công nhận hổ trợ từ quần chúng- V́ những nhân sự này chỉ thực hiện và thể hiện những câu cú đẹp đẽ đă ghi trong hiến pháp nưóc CHXHCNVN, mà đảng CSVN chẳng bao giờ thi hành.  Đó là quyền tự do ứng cử bầu cử vận động v.v

 

Rồi sau đó cứ nộp đơn, và tuyên bố ứng cử, không cần sự chấp thuận chính thức giới thiệu của Đảng hay Măt Trận Tổ Quốc, vốn là công cụ của chế độ. V́ nếu nhận sự giới thiệu tức là làm tay sai cho Đảng như những "đại biểu gật" kia  chứ không đại diện nhân dân!

 

Và dĩ nhiên Đảng CSVN  sẽ kiếm chuyện và không thừa nhận.

 

Nhưng từ đó tiếng nói của ông Dân Cử bị đàn áp Phạm Quế Dương hay Dân Cử bị đàn áp Trần Khuê  sẽ có giá trị hơn, chính đáng hơn nữa v́ đă ra ứng cử , Có đồng bào tín nhiệm, nhưng v́ bị chế độ phi dân chủ tưóc đoạt cơ hội đầu phiếu mà thôi.. 

 

Chúng ta cứ thấy nhân dân hội đoàn về điếu táng Chiến Sị Dân Chủ cao niên Trần Độ th́ thấy sự ủng hộ của nhân dân đồng bào với những con ngựi Dân Chủ công khai chẳng sợ ǵ nữa!!! Và họ chỉ lên tiếng là thành Đại Biểu Nhân Dân Thật chứ không phải cuội như Đảng và Mặt Trận Tổ Quốc đă nặn ra.

 

Như thế các "dân biểu" được nhà nưóc công nhận th́ chỉ là "Đảng Biểu" không đại diện cho dân. C̣n Dân Biểu bị nhà nưóc bắt bớ quản chế sách nhiễu chính là đại diện trực tiếp cho dân!

 

Nói ngắn gọn - Tất cả sẽ:

 

1- Tạo điều kiện cơ hội cho nhân dân quần chúng các giới tham gia đấu tranh cho chính quyền lợi của họ.

 

2- Dồn Đảng CSVN vào thế chường mặt trơ trẽn- Họ càng đàn áp càng  lúng túng..

 

3- Khi không thề đàn áp được nữa - buộc họ vào thế bị động..

 

Chúng Ta thúc đẩy và tạo điều kiện cho những nhóm quần chúng tách xa Đảng CSVN.  Có thể khởi đầu rất khiêm nhượng, nhưng Đảng càng đàn áp th́ Đảng càng tự tách xa quần chúng, và những nhóm quần chúng càng tách xa Đảng và nhà nưóc  CSVN. Đẩy đảng CSVN phải chấp nhận Dân Chủ Tự Do Đa Nguyên..

 

HÀNH ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA CHÚNG TA Ở HẢI NGOẠI.

 

Ở ngoài này Chúng Ta không trực diện đứng đầu gió băo như đồng bào trong nước . Nhưng Chúng Ta  chắc chắn phải làm được những điều cấn thiết vá quan trọng như:

 

A- Đẩy mạnh ủng hộ tài lực để bên trong có khả năng thực hiện cao.

B- Thông tin nhanh rộng để giảm sức ép từ Chế Độ CSVN.

C- Tham gia để khuyến khích và đẩy mạnh cao trào xé rào..

 

Thí dụ cụ thể như:

 

-Âm thầm lập quỹ  từng nhóm nhỏ 5-10 ngựi để trợ giúp điều kiện thông tin và sinh hoạt cho hoạt động trong nước. V́ Chúng Ta cần sự phới hợp liên tục và chặt chẽ, dù nhỏ bé, nhưng cần là có ngay để trợ giúp bên trong, c̣n hơn là đợi anh chị em bên đó bị đàn áp mới ngửa tay đi quyên ào lên xong rồi xẹp hẳn.

 

-Trợ giúp quảng bá tên tuổi chủ trương của Đảng, Hội mới thành lập như Hôi Chống Tham Nhũng, hay Đảng Dân Chủ của Nguyễn Vũ B́nh  v.v

 

-Mạnh dạn ghi tên tham gia Hội hay Đảng tân lập trong nước, để tạo số lượng sinh hoạt trong ngoài..Chúng ta Tham gia lập chi nhánh càng tốt. Thí dụ như lập chi nhánh Hội Chống Tham Nhũng ở ngoài này, bên trong sẽ vui vẻ thừa nhận sự tham gia và Ngoài này sẽ chính thức hoạt động đề hổ trợ cho Hội bên trong, tạo giây liên lạc chính thức công khai , chẳng  sợ ǵ cái Đảng  nữa  v.v

 

Kết Luận:

 

Như thế trong ngoài bắt tay nhau th́ Chế độ càng đàn áp càng cùng  quẫn! Nhưng Báo Chí tự do, Đảng, Hội độc lập không thể chết, và sẽ không chết..v́ có khắp nơi.

 

Từ đây Đảng CSVN hết độc quyền ngôn luận, hết độc quyền lập đảng hội, hết độc quyền ứng cử tuyển cử, hết luôn cả cái độc quyền cho phép nhân dân liên lạc nối kết trong ngoài..

 

Và Nhân Dân Việt Nam chỉ có thắng và phải thắng. V́  Lịch sử tiến bộ loài ngựi đang tiến như thế. Nhân Dân Việt Nam đ̣i hỏi như thế. Không ai cương được.

 

Bản thuyết tŕnh ngày chủ nhật 15-09-2002

Nguyên Khả Phạm Thanh Chươmg