Make your own free website on Tripod.com
Trang Dân Chủ Duy Việt
DÂN-CHỦ * DUY-VIỆT
bientap@danchuduyviet.com

TUYÊN NGÔN PHONG TRÀO DÂN CHỦ DUY VIỆT
-Bản Hiến Pháp, văn kiện pháp luật cao nhất của đất nưóc Việt Nam - Phải THỂ HIỆN được NGUYÊN LÝ DÂN CHỦ, TINH THẦN-VĂN HOÁ, VĂN HIẾN VIỆT NAM, và PHẢI có DÂN MỆNH, nghĩa là được nhân dân Việt Nam chấp nhận thông qua bằng cuộc TRƯNG CẦU DÂN Ý.

Dân Trí, Dân Khí, Dân Sinh
Vũ khí hữu hiệu giữ nưóc, dựng nưóc trong xây dựng và phát huy dân chủ

Muốn cứu nước mà chỉ chủ trương đi ra nước ngoài. Một mặt kêu gọi người giỏi ra ngoài giúp mình, đợi thời cơ thuận tiện mói về giải cứu quê hương, một mặt viết bài đăng trên báo, chương trên đất nước người hô hào quốc dân đồng bào đem tinh thần nghị lực ra làm việc cứu dân cứu nuớc, thì chỉ là một việc vô ích mà thôi.....
.... Ðừng có dùng cái lối nương náu ngoại bang để rung chuông gõ trống mà phải trở về ẩn náu nơi thôn dã, hô hào quốc dân đồng bào, đồng tâm hiệp lực đánh đổ cưòng quyền áp chế....
Thư cụ Phan Chu Trinh gửi Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh)...

" Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ . Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường .
Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi."
Cụ Phan Chu Trinh..Vận động Dân Trí, Dân Khí, Dân Sinh để dành Độc Lập và DÂN CHỦ hóa.

TRƯỜNG XUÂN TRIỆU
HỒN NGƯỜI VIỆT
MINH TRIẾT
BÙI NHÂN ĐỨC
NGUYỄN MỸ KIM

VĂN KIỆN CHÍNH TRỊ
TÀI LIỆU LỊCH SỬ
TÀI LIỆU VĂN HỌC
TÀI LIỆU NGOẠI NGỮ
TIN THẾ GIỚI

TÂM TÌNH VỚI TUỔI TRẺ
TRAO ĐỔI VỚi ĐỘC GIẢ
BÚT KÝ
NHẬN ĐỊNH CHÍNH TRỊ
TRAO ĐỔI QUAN ĐIỂM

KÍNH TỪ
Trong hoàn cảnh bưng bít thông tin hiện tại của đát nước cũng như hoàn cảnh tha phương của ngưòi Việt trên khắp thế giới, một số tài liệu quí giá nghiên cứu về lịch sử , văn học vẫn còn khan hiếm và chưa được biết đến đối với rất nhiều đống bào. Cho nên, vì nhu cầu Khai Triển và Thúc Đẩy Dân Trí, Dân Chủ Duy Việt chúng tôi xin mạn phép trích đăng những trang sách tài liệu nghiên cứu LỊCH SỬ, VĂN HỌC để độc giả đồng bào khắp nơi có cơ hội biết đến và nhìn lại những sự kiện, những chặng đường tư tưởng, những di sản quí báu của chúng ta.
Chúng tôi mong rằng công việc nhỏ bé vô vị lợi này, dẫu có thể vi phạm trên một vài nguyên tắc pháp lý, cũng được quí vị tác giả, tác quyền liên hệ niệm tình bỏ quá cho. Cũng như những bài vở của chúng tôi, tất cả mọi ngưòi Việt Nam đương nhiên được quyền sử dụng tụ do cho những mục tiêu tốt đẹp vô vị lợi.
Trân Trọng
Dân Chủ Duy Việt.

Tinh Thần DUY VIỆT
Cả hai chế độ đều ăn cắp hay tước đoạt mất cơ hội làm chủ đất nước, làm chủ cuộc đời của người dân Việt Nam sau khi thực dân ra đi. Cả hai chế độ đều đưa đất nước và nhân dân vào vòng lệ thuộc ngoại bang, để ngoại bang thao túng, bán rẻ sinh mạng nhân dân, phung phí nhân lực, tài nguyên đất nước trong nửa thế kỷ.. Tất cả đã làm nhụt nhuệ khí dân tộc, làm mất sự tự tin, tự trọng dân tộc, lương tri nhân bản Việt Nam. Vốn là di sản trân quí, sức mạnh truyền đời của người dân Việt.
Và ngay hôm nay đây, ở đầu thế kỷ thứ 21 này, dù đã kinh qua những bội phản trắng trợn của thế lực “đồng minh-đồng chí” ngoại bang- hiện trạng mất mát đất đai, sông núi, biển khơi, đảo xa của dân tộc nhãn tiền, mà vẫn đang có biết bao nhiêu nhóm người Việt, đã và đang dùng “hình ảnh được thế lực ngoại bang ủng hộ, yểm trợ”, khai thác tinh thần vọng ngoại của một số người Việt Nam với hy vọng được thế lực ngoại bang đưa về nắm chính quyền! ( Phải nói là “ngụy quyền” mới đúng, vì một chính quyền thì bắt buộc phải từ nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân mà hiện hữu).

Những Sai Lầm Nghiêm Trọng trong ĐỐI THOẠI 2000 củaTrần Khuê ..Nhà Văn Trường Xuân Triệu. (Cập Nhật-26-7-2005)
Nếu đúng vậy, thì Đối Thoại 2000-2001 ra đời là tất yếu! Nhưng có mục đích là Chỉ Phê phán hiện tượng chứ không lên án bản chất, và tệ nữa lại ca ngợi bản chất chế độ CSVN.

CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ HOÁ VIÊT NAM (ĐẤU TRANH và THỦ ĐOẠN CHÍNH TRỊ) (Cập Nhật 2-7-2005)
Ở đây, Tôi chưa đám đề nghị là có sự trao đổi mật thiết trong "lộ trình" mới của Đảng. Lộ trình chuyển hóa mà Đảng tự biến thành hai cái bóng: một "cái bóng ôn hòa" chập chờn, lụng thụng trong cái áo tả tơi "anh hùng dân tộc HCM" đội cái mũ "đảng HCM" để chiêu dụ sự ủng hộ và thần phục; và phía sau là cái bóng đen xì dữ tợn của TC2 có đôi giầy "Đại Hán làm tại Bắc Kinh", để răn đe những ai "trệch hướng", và để đổ thừa những bạo ngược đang "cố tình" xảy ra...

* NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI NÓI:
Chủ Nghĩa, Định Kiến Chính Trị, Cờ Quạt, Lằn Ranh ... Chính là Hố Chia Rẽ, là Vi Trùng Phá Hoại Dân Tộc Đất Nưóc Việt Nam.

Bảo vệ lá cờ mà mình một thời yêu mến hay gần gủi với nhiều kỷ niệm vui buồn, và vinh danh nó là điều chính đáng, cho nên việc vận động cờ vàng ở Mỹ của người Mỹ gốc Việt trong ý nghĩa giới hạn “di sản của người Mỹ gốc Việt” (the heritage of Vietnamese Ameriacans) thì chẳng có gì đáng bàn cãi. Nhưng cái bất lưong là hư cấu sửa đổi sự thật và nhập nhằng tuyên bố rầm rộ là lá cờ biểu tưọng cho dân tộc đất nưóc Việt Nam, biểu tưọng chính nghĩa đấu tranh, chính nghĩa quốc gia chính thống, biểu tuợng tự do dân chủ v.v là không đúng đắn và gian lận!

Minh Triết: Đánh Tráo Lịch Sử....13-6-2005
Với những người đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, việc nhận rõ bản chất cuộc chiến chống Pháp trong đó khát vọng dành độc lập, tự chủ khiến nhiều người đứng vào hàng ngũ Việt Minh, giúp cho họ có cái nhìn đúng đắn về công cuộc đấu tranh hôm nay giữa đảng CSVN và nhân dân Việt Nam. Công cuộc đấu tranh này, rõ ràng nó không nằm trong cái khung Quốc Cộng, Tư Bản-Cộng Sản hẹp hòi mà thât sự dàn trải ra giữa nhân dân, giữa loài người văn minh và các thế lực độc tài toàn trị.

Chào 30-4-2005 Kỳ vọng một ý nghĩa mới!
...Hoà giải dân tộc chân chính thực tâm, là hòa giải giữa thế lực cầm quyền đang độc tài với chính nhân dân bị trị trong xã hội, đất nước của mình-Nghĩa là thật sự trả lại tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam ở tại Việt Nam, chứ không phải là hòa giải giữa chế độ, đảng cầm quyền với một thành phần nào đó của dân tộc, đối nghịch với chế độ- Và ngay cả khi hiểu, hay thực hiện ở mức nhỏ hẹp nhất “hoà giải anh em đồng bào” khác biệt chính trị, cũng phải là sự đón nhận bình đẳng không điều kiện! Hay nói cho đúng là hòa giải phải trong điều kiện bình đẳng! Hoà giải dân tộc, khác với chấp nhận phục tùng quyền lực hoặc chia quyền lực!..

TIÊN HÀNH KỲ NGÔN-Bổn Phận Trí Thức: Đọc thư Anh Vũ Thư Hiên
Tôi không có thói quen xấu gọi người khoa bảng là trí thức.. Vì “trí thức” tức là bậc trí giả, thức giả, nghĩa là hạng ngưòi không những chỉ sáng dạ, hiểu sâu, mà còn tỉnh thức, có cá tính đặc thù nhưng tâm tư họ hòa nhập cùng xã hội và con ngưòi. Nói chung, trí thức, họ là những con người , dù có khoa bảng, bằng cấp hay không có khoa bảng, bằng cấp, có phẩm tính sáng suốt, nhận diện và hành xử vai trò của mình đúng đắn với khả năng, nhân cách con người . Trí thức, Sĩ phu là hạnh của một Con Người!

TRAO ĐỔI với TRẦN KHUÊ VÀ NGƯỜI DÂN CHỦ TRONG NƯỚC(Cập Nhật 08-06-2005)

Trao đổi Chuyện Tử Tế "lịch sử" ....9-6-2005
10- Nói tóm lại... nói như Anh đã làm (9 lá thư gửi đồng bào anh đã viết) và bây gìò ông Tâm mới làm.mới gọi.. muốn gì thì cứ thưa với đồng bào, gửi cho đồng bào... chứ đừng gửi cho thằng quyền cao chức trọng hay ở xa tận đâu ấy.. nó sai địa chỉ mà ngớ ngẩn lắm.. Chừng nào ngưòi cầm bút dám sòng phẳng, ngưòi đấu tranh dám ngồi bệt xuống với dân , kêu gọi dân, thì dân trí mới có đủ mà đòi dân chủ, và giữ dân chủ... Chẵng có vũ khí nào giữ đưọc dân chủ ngoài dân trí... chẳng có vũ khí nào mạnh để giữ đưọc nưóc chống ngoại xâm bằng lòng dân, sức dân.. Lòng dân sức dân từ dân trí , dân khí mà có..
Chuyện Chưa Nên Nói ....9-6-2005
Ông ấy thừa nhận hết tất cả những khốn nạn đã xảy ra trưóc và ngay sau khi thắng Pháp...và ông ấy cũng thừa nhận xã hội Viêt Nam từ đó đến bây giờ toàn khốn nạn và chưa hề có hạnh phúc dân chủ...toàn cái đảng CSVN là đốn mạt bịp bợm.. Mẹ cha nó vậy cái công trạng, cái di sản của Hồ Chí Minh là cái con mẹ gì đây? Hay chỉ là một món nợ nần xưong máu, sai trái oan nghiệt với xã hội nhân dân đất nước Việt Nam?
Nguyễn Mỹ Kim ý kiến về sự kiện "chấn động" của bài luận văn lớp 11"- (29-5-2005)
Bài văn của em Nguyễn Phi Thanh chắc chắn sẽ không có “gây chấn động” như báo tuổi trẻ đã đăng tin, nếu như đề tài thi học sinh giỏi văn khối 11, thay vì là “Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc” của Cụ Nguyễn Đình Chiều, mà là vào tác phẩm “Khóc SitTaLin” của Tố Hưũ, hay "Nhật Ký Trong Tù" của Hồ Chí Minh, những bài này mới thật sự "khô khan và chẳng ăn nhập" gì đến hiện tại của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay, và chắc chắn chẳng em nào, thầy nào dám có "can đảm, sự độc lập tư duy" để viết ra ý nghĩ của riêng mình cả!
Nguyễn Mỹ Kim---28 - 05 - 05

Minh Triết: Tư Tưởng HCM-Phố Walls (Cập Nhật 7-7-2005)
Chính sự thiếu vắng dân chủ khiến cho quyền hành tập trung trong tay một thiểu số thiếu chuyên môn, kiến thức và trình độ, tạo ra những chuyện phí phạm như trên. Cơ chế dân chủ bảo đảm bình đẳng của tất cả mọi người, mọi nhóm, mọi đảng phái trước pháp luật giúp điều tiết kinh tế bằng sự duy trì sự thượng tôn pháp luật trong các hợp đồng thương mại tránh những việc lạm quyền, ăn cắp của công, hối mại quyền thế-tham nhũng hay các quyết định lãng phí của nhà nước ảnh hưởng đến sản xuất.

Trao Đổi với Thời Đại Mới-Hoàng Tùng: Bùi Nhân Đức (Cập Nhật 5-7-2005)
Tôi xin nghe lời ông Hoàng Tùng thì tôi sẽ được nằm ngửa trên tư tưởng của ''Bác Hồ'' mà hưởng lạc , cứ sẵn cái tư tưởng của ''Bác '' mà dập liên khúc hết thế hệ của mình rồi lại để dành cho thế hệ con mình chơi tiếp - tư tưởng mới di cùng thời đại mới màlàm gì cho nhọc thân , rượu mới bình mới cho đến bao giờ mới được tu ..?,chắc ăn hơn là bình mới rượu cũ như ông Hoàng Tùng thời đại mới đã có trước tư tưởng của ''Bác''

Kỷ niệm Bác Hồ : Trường Xuân (Cập Nhật 5-7-2005)
Và, cũng hy vọng rằng, xác ướp của Chủ tịch Hồ chí Minh cũng sẽ sớm được chôn cất theo ước nguyện trong Di chúc ông để lại, để hồn ông siêu thoát, và để bớt đi những khoản chi phí rất lớn cho việc bảo quản xác ông, cũng như chi trả lương lậu cho những sĩ quan và binh sĩ trong Bộ tư lệnh Lăng Hồ chí Minh. Như thế là an lành cho vong linh ông, và bớt cho người dân Việt nam một số tiền thuế lớn, hầu dùng món tiền lớn ấy cho nhiều việc hữu ích dân sinh khác.

Thủ Đoạn Chính Trị Trong Vụ Án Trịnh Vĩnh Bình- Chúng ta cần sáng suốt!!!! (Cập Nhật 22-06-2005)

QUAN TRỌNG LÀ CSVN phải xuất tiền chúng nó đang giữ trong túi ra để trả và phải học bài học nhớ đời về cái NGU ĐẦN, Ỷ QUYỀN Quen thói hiếp đáp ngưòi dân Viêt Nam nghèo hèn của chúng nó... CSVN, chúng nó phải mở mắt ra để thấy rõ rằng THẾ GIỚI VĂN MINH DÂN CHỦ PHÁP TRỊ KHÔNG PHẢI LÀ SÂN BA ĐÌNH ...
NHẬN ĐỊNH CỦA DUY VIỆT.

ĐẤT NƯỚC MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG 2001 (Cập Nhật 22-06-2005)

Tôi nguyền rủa- khinh bỉ chế đổ phỉ quyền Cộng Sản Việt Nam - Tôi ghê tởm cái não trạng Ngụy Quyền miền Nam giờ này vẫn làm cản trở sự thống nhất ý chí Dân Tộc để giải thể Ðảng Cộng Sản ViệtNam. Quán tính phe phái -lối mòn suy nghĩ nông cạn một chiều-độc quyền chân lý đã đẩy dân tộc vào vực thẳm phân chia- đất nưóc tan hoang. Ðảng Trị- Gia Ðình Trị- Quân Phiệt- Bởi vì Cái não trạng tự kiêu phe phái - tự cho mình là lẽ phải là chính thống.- Ðã không còn chỗ cho sự sáng suốt để nhìn ra quyền lợi của Ðại Khối Dân Tộc..Quyền lợi của dân Tộc, Tương lai của Dân Tộc không đặt nền tảng vào lá cờ Ðỏ Sao Vàng hay Vàng Ba Sọc...Không đặt nền tảng trên chủ thuyết nào cả, Cộng sản hay Cộng Hòa.. v.v mà đặt trên giá trị nhâm phẩm con ngưòi Viêt nam- Tính Duy Viêt và tinh thần Nhân Chủ. Xin trân trọng cảm tạ, tất cả những ngưòi Viêt nam, trong và ngoài , những ngưòi tôi đã đưọc hân hạnh gặp gỡ, dẫu đã biết mặt hay chưa , nhớ tên hoặc đã quên, có liên quan đến sự kiện này. Tôi Xin ghi nhận sự ưu ái và tình đồng bào đẹp đẽ nhất mà các bạn đã dành cho Tôi.Xin dành lại sự phán xét cho tất cả quí anh chị em. Và Ðồng Bào dấu yêu của Tôi ...

XÁC ĐỊNH VẤN NẠN VIỆT NAM -trả lời thư bạn đọc MiHo
Lỗi không phải ở thế hệ trẻ này.. mà chính sự bất lực, và hành động trong bế tắc mơ mòng nơi đất nước ngưòi của thế hệ chúng ta, đã đặt con em của họ, của chúng ta, vào tình trạng như hôm nay!!! Thậm chí đã có một số không ít, đã vô hình chung coi đất nước Việt nam là cái nhà dưỡng lão của họ! Họ trông chờ đất nưóc thay đổi để rồi chờ về mua đất đai, nhà cửa dưỡng già! Lúc còn sức, còn trí não, thì phục vụ nưóc ngưòi, đóng thuế xứ ngưòi. Đến lúc bản thân hết công dụng, bưóc vào tuổi ăn vạ thì về “quê hương cũ”. Họ coi đất nưóc Việt Nam là viện dưỡng lão, nhân dân Việt Nam là y tá, là người ở, con sen!

BẢO VỆ LẰN RANH GÌ?
Vấn đề cấp bách hôm nay không phải là bảo vệ lằn ranh quốc cộng, mà là xây dựng và xiển dương lòng yêu quí nhân quyền, tôn trọng tự do dân chủ thật sự nơi mỗi con ngưòi Việt Nam, bất kể trong ngoài, quá khứ quốc cộng! Vấn đề không phải là làm sao để CSVN không thể khống chế ngưòi Việt hải ngoại, mà là làm sao để CSVN không còn có thể khống chế ngưòi dân Việt Nam trong nước, không thể ngăn cản đưọc làn sóng dân chủ trong nưóc nữa. Lúc đó đất nước sẽ có dân chủ tự do! Ðộc tài quân phiệt, gia đình trị, đảng trị sẽ chẳng còn đất sống nữa!

LÁ CỜ CHÍNH NGHĨA ?
Chúng ta được trang bị bằng chính nghĩa, khát vọng Tự Do Dân Chủ của toàn dân tộc Việt Nam! Chúng ta dựa vào sự đại đoàn kết toàn dân làm vũ khí cơ bản và tổng lực! Biểu tượng của cuộc đấu tranh này là những Con Người Dân Chủ, những tấm gương sáng khởi lên từ đủ mọi thành phần dân tộc. Chúng ta còn cần gì nữa???

NƠI NÀO TẤT CẢ ĐỀU LÀ CON NGƯỜI?
Dù ở Viêt Nam hay Mỹ, hay Úc, Ðức, Pháp, Iraq, Iran, Nam Phi v.v Vấn đề vẫn là nó đi từ chính bản thân, chính con ngưòi của mình trước. Khi nhìn thấy xã hội bất ổn, bất công, bất nhân, trước khi mong mỏi thay đổi, trông đợi một ai đó cất tiếng, đầu tiên, hãy moi tâm mình ra và tự hỏi: Lương tri nhân bản của tôi ở đâu? Và nếu câu trả lời là CÓ thì bạn đã biết phải làm gì với những hiện trạng của xã hội, đất nưóc, của đồng bào, và của chính bản thân mình trưóc mặt .

Trường Xuân Triệu Quyết Thắng TRAO ĐỔI VỀ MỘT CHUYỆN KINH KHỦNG CÓ THẬT Ở HÀ NỘI (Cập Nhật 10-8-2005)
-Ngoài nguyên nhân ấy ra, phải chăng vì dân trí chính trị của đồng bào chúng ta còn thấp, nên đã để mặc nhà cầm quyền cộng sản mặc sức đóng vai Thực Dân Bản Xứ hà hiếp đồng bào hơn cả thực dân Pháp?-----Chúng tôi hy vọng, bạn và những trí thức trẻ VN khác sẽ cùng những đồng bào giác ngộ của mình cùng tham dự bàn thảo về hiện thực đất nước chúng ta, ngõ hầu có thể tạo nên một trào lưu mới chăng?

TRAO ĐỔI VỀ MỘT CHUYỆN KINH KHỦNG CÓ THẬT Ở HÀ NỘI (Cập Nhật 10-8-2005)
-Tại sao những ngưòi Việt Nam đã có thể hy sinh danh dự hy sinh cả sinh mạng để liều thân làm đĩ điếm, liều cả mạng , đứt từng khúc ruột, đem bán con, liều đủ cách bất chấp an nguy sinh mạng, hậu quả.. để chạy ra nưóc ngoài.. Nhưng lại không thể liều mạng cùng nhau lên tiếng phản đối chống lại bất công, cường quyền?

Một điển hình về dân trí của những bà mẹ lính Mỹ. (Cập Nhật 10-8-2005)
Bà Sheehan nói bà muốn cho ông Bútsi biết rằng đừng dùng cái chết của con trai bà làm một lý do để kéo dài cuộc chiến tranh, và muốn hỏi "Nếu chính nghĩa của cuộc chiến cao cả đến như thế, thì Tại sao (Hai cô con gái sinh đôi của Bútsì) Jenna và Barbara và những đứa con của những ngưòi chủ động xếp đặt hô hào vẽ ra cuộc chiến tai hại này không dấn thân trong những hiểm nguy."

LÁ THƯ GỬI NGƯÒI YÊU: Bùi Nhân Đức (TXT) (Cập Nhật 9-8-2005)
Hằng đêm và hằng đêm suốt gần sáu năm nay, trước mắt Anh nhìn thấy những đôi chim (sống, mái) líu lo , đưa mỏ tỉa tót bộ lông cho nhau , chăm sóc nhau (như thế là hạnh phúc trong tinh yêu của loài chim, loài thú ) nhưng...còn Anh thì mải vùi đầu vào Bài - Sách vở; vào mô hình xã hội tiến bộ ( hiện đại ) để mổ sẻ đầu óc của chính mình , nhằm tìm ra lối thoát cho bản thân , đang bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp nỗi khốn khổ, khốn nạn với ý thức hệ chính trị , nó đang đày đọa chính Mình và Đông Bào Ta .

LÁ THƯ trả lời về DÂN TRÍ và DÂN CHỦ (Cập Nhật 8-8-2005)
Như vậy, thì xét cho tận cùng, NGƯÒI DÂN NĂM CAN, CÀ MÂU, hay những ngưòi như T bạn vợ em, và ngay cả EM và những ngưòi Việt Kiều... đã có đủ DÂN TRÍ CHO DÂN CHỦ chưa...????? Hay họ chỉ là những ngưòi đang HƯỞNG KÉ DÂN CHỦ CỦA NGƯÒI MỸ.. Vì anh chỉ thấy NGƯÒI DÂN MỸ ra đưòng đấu tranh cho dân quyền, bảo vệ DÂN QUYỀN, chống lại sự sai trái của nhà nưóc Mỹ.,,. chứ không thấy ngừoi Việt Kiều đâu cả.. Và nếu giả như Mỹ, Bush, biến thành Độc Tài thì anh chắc chắn với em...rằng ngưòi Mỹ trắng, đen, sẽ đi làm cách mạng.,., còn dân Á châu, Việt Kiều sẽ THAM GIA ỦNG HỘ NHÀ NƯÓC MỸ MỚI NÀY... ( Hiểu cái thí dụ này của Anh thì Em mới hiểu DÂN TRÍ LÀ GÌ, VÀ em mới hiểu tại sao đám khoa bảng Việt Nam tốn giấy mực, bám đít ca ngợi Hồ, ca ngợi Đảng v,v mà không ca ngợi Dân Chủ Tự Do, Sự Thật, đấu tranh v.v )

LÁ THƯ cụ PHAN BỘI CHÂU GỬI CHO CÁC CON (Cập Nhật 5-8-2005)
Mày nên biết, nếu không có mẹ mày thời chí của cha mày đã hư hỏng những bao giờ kia!........Tới ngày ta bị bắt về nườc, mẹ mày được gặp ta một lần ở thành Nghệ, hơn nửa tiếng đồng hồ, chỉ có một câu với ta rằng: “Vợ chồng ly biệt nhau hơn hai mươi năm, nay được một lần gặp mặt thầy, trong lòng tôi đã mãn túc rồi. Từ nay trở về sau, chỉ mong cho thầy giữ được lòng xưa, thầy làm những việc gì mặc thày, thầy chớ nghĩ tới vợ con”. ..... Hỡi ơi! Câu nói ấy bây giờ còn phảng phất ở bên tai ta, mà ta chầy chà năm tháng, chẳng việc gì làm, chốc đã chẵn mười năm. Phỏng khiến mẹ mày chết trước ta thì trách nhiệm của ta e còn nặng mãi.

TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI ĐỘC GIẢ "HỢP LÝ" (Cập Nhật 3-8-2005)
3- Nói chung, như bạn đã biết, DÂN TRÍ của TẤT CẢ CHÚNG TA, trong cũng như ngoài, cho đến thế kỷ thứ 21 này, cũng CHƯA BAO GIỜ ĐẠT ĐƯỌC NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN về TỰ DO NGÔN LUẬN cho nên rất khó cho chúng tôi trong lãnh vực "tiếp cận"này... Ngay như bài viết của anh Trưòng Xuân Triệu, rất thẳng thắn, chân tình, nhưng không được đăng tải rộng rãi chỉ vì "KHÔNG PHÙ HỢP THEO LỐI HÀNH XỮ CỦA TINH THẦN HẢI NGỌAI CHỐNG CỘNG" và ngay như tác giả ĐỐI THOẠI cũng chưa có một lời hồi âm trong tinh thần "đối thoại" đã mời gọi.

NỀN DÂN CHỦ TỰ DO MÀ MỸ ĐÃ ĐƯA ĐẾN IRAQ (Cập Nhật 30-7-2005)
Hiện trạng thiếu điện, nước uống, nhiên liệu cứ tiếp diễn, với chỉ có 37% dân Iraq có được một hệ thống nhà cầu-cống rãnh thoát nước đàng hoàng. Và như nhiều người bạn Iraq của tôi vẫn cứ tiếp tục nói, “Đây là tự do và dân chủ mà nước Mỹ đã mang lại cho chúng tôi”./.

THƯ TRAO ĐỔI CỦA BẠN TRẺ Ở HÀ NỘI VỀ BÀI VIẾT CỦA TRƯỜNG XUÂN TRIỆU (Cập Nhật 30-7-2005)
Doi Thoai nam 2000 chang co gia tri nao ve mat ly luan hay tu tuong ca , vi don gian no chi la tieng keu cua mot nhom nguoi truoc bat cong Xh ma thoi . Toi xin duoc cam on nha Van Truong Xuan Trieu va Duy Viet da cho toi duoc doc bai` phan tich nay va da lam cho toi sang to nhung dieu khong on lam trong Doi thoai nam 2000 ma voi kha nang, trinh do cua toi da khong tim ra duoc . Kinh thu Hop Ly - Truong Duc Thanh

Trao Đổi về Bài Nhận Định Dân Chủ của Nhóm Duy Tân Trẻ (Cập Nhật 23-7-2005)
Góp ý đề nghị mà không muốn nghe theo, vì bất cứ lý do gì thì thôi... chẳng ai ép....Chứ chơi cái trò "bit váy" bảo rằng "coi chừng Công an đấy" thì rõ ràng là THIẾU SÁNG KIẾN ...(ít nhất là thiếu sáng kiến ngụy biện khoả lấp của một ngưòi căn bản đã yếu kém nhút nhát sẵn,...Lâm Yến lại đúng chỗ này dù "chàng trẻ tuổi" có lẽ chỉ mới có khả năng viết luận văn "tốt nghiệp" NHƯNG VẪN CÓ QUYỀN DÂN CHỦ NGÔN LUẬN GÓP Ý chứ không ém miệng phủ đầu ngưòi ta chỉ vì ngưòi ta KHÔNG ĐỦ "TRÌNH ĐỘ"..Quyền ngôn luận dân chủ là của TẤT CẢ mọi ngưòi) Vạn Thế Sư Biểu nắm hết bí quyết rồi thì coi chừng nhé...chớ hí hửng là CÓ ĐẢNG VIÊN BÊN TRONG NHEN NHÚM RỒI.. thì là ĐẢNG CHỦ chứ nào phải Dân Chủ..và coi chừng Tổng Cục Hai đấy..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sự Giới Hạn của Ngôn Ngữ Văn Tự và Tính Lưu Manh, Bất Lương trong Tâm Địa Con Ngưòi. (Cập Nhật 16-7-2005)
Sự tồi bại, gian manh v.v không giới hạn ở một loại ngưòi, hạng ngưòi, sắc dân nào..Chỉ có bản lãnh chân tâm và nhân cách của từng cá nhân con ngưòi mới tự xác đinh được biên giới của chính tà, thiện ác.

Thảm Họa đang chực chờ Việt Nam! (Cập Nhật 16-7-2005)
Mỹ sẽ dùng Việt Nam làm tấm bị thịt, làm địa bàn thử lửa với Trung Hoa và là "tiền đồn" ngăn chặn Trung Hoa..Mỹ sẽ chẳng bao giờ muốn Việt Nam dân chủ, nhân dân Việt Nam có dân trí cao.. Vì một nưóc có dân chủ, một nhân dân có dân trí cao.. sẽ chẳng bao giờ chịu làm tay sai, chết thay cho bất kỳ một ngoại bang nào. Chỉ có các tên độc tài mới phải làm tôi tớ cho ngoại bang để tồn tại và sử dụng xương máu nhân dân như những món hàng cho quyyền lợi của ngoại bang..

Người cầm BÚT VIỆTNAM Sẽ KHÔNG BỊ BỊT MIỆNG (Cập Nhật 14-7-2005)
Bà nói trong một buổi mạn đàm dài: “Đây là một chề độ tàn bạo và đê tiện làm đủ trò để lừa phỉnh những người ngoại quốc”. “Nếu Bush ủng hộ chế độ này, thì Nó sẽ lao vào một cuộc chiến khác và sẽ đẩy dân chúng xuống vũng bùn lầy. Lần này thay vì dùng phi cơ thả bom B-52, Nó (Mỹ?) sẽ dùng bàn tay của những tên phản phúc bản xứ.”

Công Lý là do Chính Chúng Ta tạo ra: Bùi Nhân Đức (Cập Nhật 13-7-2005)
Ai là người "dân chủ" mà không đi vận động nhân dân , kêu gọi nhân dân và cùng nhân dân xậy dựng tổ chức . Kiên quyết tranh đấu bằng con đường bất bạo động trong mục đích tối hậu là Dân chủ hóa, thi đích thật thì chỉ là Dân Chủ Đểu ./.

Bài 2001 đăng lại: Nhân Đọc Đối Thoại của Trần Khuê.. (Cập Nhật 10-7-2005)
Đây là lần cuối cùng tôi có lời bàn với Đối Thoại để trả cái nghĩa văn tự, viết lách... Theo đúng tinh thần lấy sự thẳng mà xét một lần... rồi thôi.. không giây dưa rườm rà nó mang nhục và mất nghĩa bằng hữu... Đúng Sai, hay dở, thiên hạ sẽ nghị luận... Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn.........Vì nếu thật sự mất, thì cả dân tộc này mất như đã mất và đang mất...chứ có phải mình tôi hay một mình ông Đối Thoại mất đâu mà sợ!!!!

Nhân Đọc Thư Ngỏ của Trần Khuê gửi nhầm Địa Chỉ (Cập Nhật 9-7-2005)
Vì thế theo thiển ý của Lối Về thì Ông sai, và chỉ sai ở chỗ này. Và đây là cái sai quan trọng nhất và nguy hiểm nhất...Nó giống như quí vị Quốc Gia chống cộng đã và đang sai lầm nhận định dựa trên một số tư duy của đồng bào miền Nam làm nền tảng cho cả nhân dân đất nước vậy.

Lời Trân Trọng Xin Lỗi của Trang Duy Việt (Cập Nhật 9-7-2005)
Kính thưa quí độc giả,**** Duy Việt xin trân trọng tạ lỗi quí độc giả , nhất là các bạn đã viết thư góp ý, trao đổi. Trong thời gian qua chúng tôi đã có những điều tắc trách trong nhiệm vụ của ngưòi chủ trang Duy Việt và sự tương kính đối với độc giả, đó là đã không trả lời nhanh chóng, đầy đủ đến tất cả những trao đổi góp ý của độc giả. Cho dù là vì trở ngại kỹ thuật, phần sai sót này chúng tôi không dám bào chữa.***** Xin được đăng tải chậm trễ lá thư góp ý của độc giả NVHiếu, và mong quí độc giả bỏ quá cho.
Trân Trọng
DUY VIỆT.
Ngày 9-7-2005

TÍNH KIỀU của trí thức Bắc Hà: NGUYEN-THANH-GIANG
Chứ lý sự như cái tên Nguyễn Thanh Giang "giả" này thì chỉ là cảm tính, hoặc vì sợ, hoặc vì lợi, hoặc vì chỉ là cái loại trí thức như Trần Dần, Nguyễn Huy Thiệp đã nhận định,... Đúng hơn nữa là một thứ quân tử xảo ngôn, "sờ lồn hai tay" như ông HSP đã nhận xét... Có thật cái đám gọi là "sĩ phu Bắc Hà" "trí tuệ, tâm huyết " chỉ có đến thế!!! Chỉ đến như tên Giang giả này chăng??? Nếu quả thế thì hèn chi hậu quả 70 năm có họ mà đất nước xã hội cũng chỉ có đến thế...Tư cách Kiều của trí thức Việt Nam, Trí Tuệ Việt Nam lúc nào cũng thánh đế hồi tâm.,.. ơn đức bình thành của Hồ của Đảng tưới ra ướt cả đũng quần...nó thế!!!

Bão Tố nhà Trằng- (Cập Nhật 23-7-2005)
Mới hay sự trung thành với đảng-không phải chỉ có trong các chế độ độc đảng (tương tự như các đảng viên CSVN vơí tư tưởng Hồ Chí Minh và Mác Lê) vẫn vượt qua sự công chính ...

TRANG VĂN NGHỆ & BÀI ĐỘC GIẢ

VĂN NGHỆ ĐỘC GIẢ KHẮP NƠI

Duy Việt chủ trương đăng tải nguyên vẹn không sửa chữa tất cả cái bài viết gửi đến chúng tôi-Mỗi tác giả sẽ chịu trách nhiệm hòan tòan về hình thức-nội dung tác-phẩm của mình.

Nguyễn Mỹ Kim:
Nhớ Nhà Đọc Thơ Nguyễn Bính (30-12-2004)
Truyện ngắn "Gái Đĩ Già Mồm"
Truyện Ngắn"Không Ăn Đồ Hầm"

To Nhỏ Văn Chương

Ngồi Buồn Gõ Cửa Tử Sinh (28 -4-2002)
Bài Giảng Trên Mạng cho Phờ-Ranh (Frank)
Những Suy Nghĩ Vớ Vẩn về Thơ Văn Cao Bá Quát (24-10-2001)
Ðọc "Nông Dân" của Trần Ðăng Khoa

Văn Thơ

Bài thơ không tựa đề..
*Thơ Vui- Bất Quân Tử Đại Nhân
Thơ thẩn

Trang: BÀI VIẾT TÁC GIẢ KHÁC
Trang: ĐẤT NƯÓC MỘT MẦU SƯƠNG
Trang: VĂN NGHỆ
Trang: THAM KHẢO TƯ LIỆU

CON ĐƯỜNG DUY VIỆT :
Tìm Lại Cội Nguồn Nhân Dáng Việt Nam

Tinh Thần DUY VIỆT

    

    

* Lá Cờ Mang Nhân Dáng Quê Hương Dân Tộc: theo Đề Nghị của một số anh chị em trẻ:

    

TRỐNG ĐỒNG:
VĂN HOÁ VĂN MINH VĂN HIẾN DÂN TỘC VIỆT NAM

                                  

Chân Tưóng của Một Chế Độ....qua NNPhong -báo ANTG
Thảm trạng Mỹ Lai, Bài Học Mọi Ngưòi Phải Ghi Nhó!
Bản Dịch hai lá thư báo cáo của TU Tân, vụ Mỹ Lai 1968
VN, ĐẤT NƯỚC VN –WTO- ƯỚC MƠ và ÁC MỘNG!.
*Trưng Cầu Dân Ý trên mạng: đấu tranh dân chủ hay Việt Báo Việt Cộng Nằm Vùng???(1-2005)

Đấu Tranh Dân Chủ: Những Đề Nghị Nhỏ (bổ túc đăng lại)
Bình Thường Hoá Chính Trị -Thư số 4
Con Đường Dân Chủ của Việt Nam(14-12-2004 đăng lại)
Đi Chầu Quốc Hội Làm Chi? -Minh Triết (29-11-2004)

****Kỷ Niệm Hiệp Định Ge Ne Vơ- Sự Thật ra sao?- Ý-kiến Minh Triết
*Minh Triết- Mỹ Quên Bài Học Việt Nam
***Điện-Biên-Phủ-Tiếng Chuông báo tử Thực Dân (Minh Triết).
***Hãy Trả Lại Sự Vĩ Đại Chân Chính cho Chiến Thắng Điện Biên Phủ!

Trao Đổi-Nhận Định

*Tổ Quốc Trên Hết- Nhưng dưói Bác Hồ- (Nguyên Khả).
*Bùi Nhân Đức Góp Sức Cứu Phạm Quế Dương
*Góp Sức Cứu Phạm Quế Dương- Minh Triết
* Phạm Quế Dương Có Tội!!! Lá thư gửi Ông Giang, Hoàng Tiến
* Lá thư thứ 8-gửi Đồng Bào: Hãy Phẫn Nộ như Một Con Người!
* Thư Gửi nhà văn Hoàng Tiến -Hànội
* Tâm Tình Ðầu Năm - Gửi Hồ Võ Chí Nguyên
* Trả Lời Chị Dưong Thu Hương-2002
* Thư gửi Ông Giáo Sư Gelernter
*Thư gưỉ 4 cựu tướng VNCH
* Thư Gửi các Vị Dân Chủ Trong Nước (27 -11-2001)
*Nhân Đọc Đối Thoại
*Nhân Đọc thư Ngỏ của Trần Khuê

* Trả lời Nguyễn Hà Nội (14 -12-2001)
* Trao Ðổi bài Ngô Nhân Dụng (15 -12-2001)
* Trao Ðổi Tin VN- Thay Ðổi Chế Ðộ CSVN, có thể sẽ xấu hơn?? (21 -12-2001)
* Thư Trả Lời Ngụy Hay Không Ngụy (19 -3-2002)
* Chính Phủ Lưu Vong???-(7 -2-2002)
* Thư Gửi các Vị Dân Chủ Trong Nước (27 -11-2001)
* Nói nhỏ với Nguyễn Ðạt Thịnh ..(18-10-2001)
* Ý Kiến Nhỏ nhân đọc Ðề Cương của Ðoàn Viết Hoạt.. (22-10-2001)
*Dân Chủ Độc Đảng

* Minh Triết- Phê Bình Bản Án Lạm Dụng Dân Chủ
* Lá thư gửi Đồng Bào và Đảng CSVN.
*Thư số 6-Lá Cờ Chính Nghĩa
*Thư Số 5-Nhân sự cố Tâm Thư
* Thư số 3 -Kính gửi Đồng Bào Việt-nam (2- 07-2003)
* Thư số 2 -Kính gửi Đồng Bào Việt-nam (25- 05-2003)
* Thư ngỏ Kính gửi Đồng Bào Việt-nam (Cập nhật 23- 05-2003)
* Ðôi giòng nhân ngày giỗ Quốc Tổ (11- 04-2003)
* Một nén hương nhân ngày kỷ niệm Hai Bà (13-3-2003)
* Minh Triết-Những điều góp ý (10- 02-2003)
* Kháng Thư Gửi đảng CSVN (3- 02-2003)
* Tản Mạn Cuối Năm (14- 01-2003)
* Mùa Bố Ráp! (Minh Triết) (15- 01-2003)
* Những Ðiều khó hiểu!!! (05- 01-2003)
* Nguyễn Văn Lý, một ngưòi Việt Nam cần Người Việt Nam (02- 08-2002)
* Những nhận định cơ yếu trong việc đấu tranh dân chủ hoá Việt Nam.
* Cái Nếu và Cái Não Trạng.
* Tin Tức Mình !!!(1-11-2001)
* Lời Kêu Gọi của Ủy Ban Truy Tố CSVN(7-11-2001)
*Thở Dài đêm Giỗ Tổ
*Mạng Liên-tín và Con Ngưòi
*Bin Tợn và CSVN
*Nỗi Buồn đọc bài Minh Võ
*Điếu Chiến Sĩ Dân Chủ Vũ Huy Cương
*Phiến luận Văn Hoá
*Ngôn Từ Tự Do Ngôn Luận
*Thư Tín Việt Kiều
*Quyền và Bổ Phận
*Chuyên Mộng Du
*Sống và Chết
*Văn bản và thực trạng
*Công Pháp Quốc Tế-Quyền Lợi Quốc Gia
*Phe Nhân Dân
*Dân như Nước
*Cấp Cứu Ai???
*Láu Cá Vặt!!!
*Não Trạng...
*Tự Do Ngôn Luận
*Phương Cách Đấu Tranh
*Đấu Tranh Dân Chủ
*Con Sáo của Tôi
*Đấu Tranh Dân Chủ và Quốc Phòng
* Đồng Bào Tôi Ở Đâu???!!!
* Tự Do Ngôn Luận và Dân Chủ Hoá Việt Nam (08- 08-2002)
* Trần Ðộ: Chiến Sĩ Dân Chủ (10- 08-2002)
* Cùng Nhau Xé Rào Tiến Lên...(14- 08-2002)
* Ðạo Lý Việt Nam Ở Ðâu??? ...(15- 08-2002)
* Cứ Trái Phép Ðảng ...(15- 08-2002)
* Xé Rào Từ Chính Ta ...(07- 09-2002)
* Phải Ðẩy Mạnh Ðấu Tranh . (10- 09-2002)
* Những Ðầu Con Tôm và Ðảng CSVN . (11- 09-2002)
* Bên Kia Bóng Tối, Bên Này là Ðêm. (12- 09-2002)
* Thế Tất Thắng của Xé Rào. (18- 09-2002)
* Bên Kia Vẫn Tối, Bên Này Vẫn là Ðêm. (15- 10-2002)
* Ðường Việt Nam. (21- 10-2002)
* Vẫn Là Chuyện Của Chúng Ta. (28- 10-2002)
* Tội của Chế Ðộ, Tội của Lê Chí Quang, và Tội của Ngưòi Dân!. (1- 11-2002)
* Cáo Trạng Chế Ðộ CSVN ...(4- 11-2002)
*Nhục Nhằn Sông Núi .. (5- 11-2002)
* Nỗi sợ của Kẻ Khủng Bố (7- 11-2002)
* Vẫn là Việc Chung của Chúng Ta (8- 11-2002)
* Mất Thăng Bằng Ðấu Tranh (14- 11-2002)
* Ăn Cắp Ðổi Thay Thành Ăn Cướp (17- 11-2002)
* Nhũng Ước Mơ Nhỏ (21- 11-2002)
* Góp Ý Với Bách Tượng về Cái Nồi (24- 11-2002)
* Một Ðất Nước , Một Dân Tộc, Một Vấn Nạn(27 -4-2002)
*Ai làm Gương Sáng Bây Giờ ? (23 -4-2002)
* Người Yêu Nước Việt Nam... (7-11-2001)
* Ưu Du Thả Phục.. (7-11-2001)
* Chế Ðộ CSVN hoảng hốt (9 -12-2001)


Thư Góp Ý-Xin gửi về :bientap@danchuduyviet.com